Successfully reported this slideshow.

Sk2 summeredition 2013

2,653 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sk2 summeredition 2013

 1. 1. SUMMER EDITIONKRATVASTFIETSEN MET BIERKRATPAGINA 5YELLOWTIPIFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10GOEDKOOP ZONNENBIJ SUNBEDSPAGINA 19FASHIONZONNEBRIL.NLKOOP VAN JE STUFIEEN RAYBANBLOOMINGDALEBEACHPAGINA 7DE UNIVERSIADEPAGINA 12 & 13NICK&SIMON ENKATJA SCHUURMANPAGINA 28, 29 & 30CZ_Adv_259x63.indd 1 28-05-13 12:07www.holifestival.com/nl
 2. 2. 2 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 3ColofonDe Studenten Kortingskrant is eengratis krant voor studenten in desteden Amsterdam, Rotterdam enHaarlem. De krant wordt is voor endoor studenten en wordt door specialeverspreidingsteams uitgedeeld voor deingang van verschillende universiteitenen hogescholen. De StudentenKortingskrant zal worden verspreid opde onderstaande locaties:• Universiteit van Amsterdam• Vrij Universiteit Amsterdam• Erasmus Universiteit• Hogeschool van Amsterdam• Hogeschool van Rotterdam• Hogeschool InHolland• Diverse studentenverenigingen enstudentenhuizenHet doel van de krant is hetbedrijfsleven in contact te brengenmet studenten. Doordat de krant zichspecifiek op studenten richt wordt ereen hoge conversie behaald.De volgend editie komt maandag 2september aan de start van het nieuwecollegejaar uit.De krant zal dit jaar uitbreiden naarandere studentensteden. We zijndaarom op zoek naar enthousiasteondernemende studenten, die eeneigen krant willen beginnen in één vande onderstaande steden:• Utrecht• Groningen• Nijmegen• Eindhoven• Delft• ZwolleBen je geïnteresseerd? Neem dancontact op met Daniel van den Bor(daniel@studentenkoritngskrant.com)De Studenten KortingskrantOnafhankelijk krant AmsterdamUitgever:De Studenten KortingskrantHoofdredactie:Daniel van den BorJimmy NooijAcquisitie:Daniel van den Bor, Jimmy NooijBent u geïnteresseerd in het adverterenin de Studenten Kortingskrant, mail dannaar info@studentenkortingskrant.comRedactie:Sophie Don, Stefan Coerts,Vera Guldemeester, Ze.nl,Ewoud Berends, Carolien Fontijn,Maureen Huttinga, 100%NL Magazine,Studenten,netVormgeving:Marc DonMet dank aan:Diederick van Es, Job Groeneveld,Studenten.net, Ze.nl, Concert atSea, Restaurant Vandaag, Eyecatcher,UvA, VU, Hogeschool InHolland,de Hogeschool van Amsterdam,Gemeente Amsterdam en hetverspreidingsteamDruk:Dijkman Offset­- HOT OR NOT -- TOP 5 STEDENTRIPS IN NEDERLAND -- JIMMY’S MOPPENPALEIS -- BRAINFOOD -- INTERVIEW NICK&SIMON EN KATJA -PAGINA21PAGINA25PAGINA28PAGINA23PAGINA27- INTERVIEW KRATVAST -- JONG ORANJE -- BLOOMINGDALE BEACH --- FESTIVALLOOK -- INPAKKEN EN WEGWEZEN -PAGINA5PAGINA6PAGINA11PAGINA7PAGINA15Studentmobiel.nl300 Belminuten/SMS1500 MB internetGehele contract€38,-p/m
 3. 3. Als student ben je waarschijnlijk be-kend met het ongemak van kratjesbier verslepen van de Appie naar je ei-gen huis. Ondernemers Diederick vanEs (33 jaar) en Job Groeneveld (36 jaar)bieden een briljante oplossing: Krat-vast. hoe werkt het? Doordat het hand-vat van een bierkrat hol is, kan het kratover Kratvast worden geschoven. Hier-door klemt Kratvast zich stevig omde bagagedrager en kunnen je biertjesveilig worden vervoerd van A naar B.Tegelijk met de lancering van Kratvast,hebben de heren hun nieuwe bedrijfs-naam geïntroduceerd: Moxie Flavours.De Studenten Kortingskrant wilde hiergraag meer over weten, dus brachten wede heren een bezoek in hun kantoor inAmsterdam.Hoe zijn jullie op het idee van Kratvastgekomen?Wij zijn benaderd door een ontwerper die hetconcept van Kratvast heeft bedacht. Hij had geziendat we het eerste concept, Mybasket, een fiets-en boodschappenmandje in één, goed in de markthebben gezet. Hij had een prototype van het idee.Dit vonden we zo gaaf, dat we hebben besloten datwe er wat mee moesten doen. Toen zijn we methem gaan kletsen, een klein jaar geleden. Met defabriek, waar Mybasket ook is ontwikkeld, zijn weom de tafel gaan zitten om te kijken hoe dit productverder kon worden ontwikkeld. Uiteindelijk hebbenwe een deal gemaakt. We hebben zijn idee overge-nomen, de ontwikkeling gedaan en de sales en mar-keting. Hij zit op dit moment met een hele groteglimlach thuis.Hebben jullie altijd al ondernemer willenworden?Job: Nadat ik het Grafisch Lyceum in Amsterdamhad afgerond, ben ik meteen gaan ondernemen. Ikben een reclamebureau begonnen, waar ik na negenjaar wel klaar mee was. Ik wilde weer wat nieuws.Ik heb me altijd met productontwikkeling beziggehouden, maar hier nooit wat meegedaan.Diederick: Ik had in die tijd eenvideo productiebureau en zette com-mercial filmpjes op internet. Nu is dat‘booming’, toen was het daar iets tevroeg voor. Ik huurde een ruimte bijJob, zo hebben we elkaar leren kennen.Job: We hebben een jaar keihardgewerkt en gefeest. Daarna zijnDiederick en ik onze eigen weg gegaan.Toen ik het reclamebureau uit ben gestapt, ben ikfreelance vormgeving gaan doen en tegelijkertijddacht ik na over wat de volgende stap moest zijn.Diederick was inmiddels al bezig met Mybasket,waar hij in zijn eentje niet verder mee kwam. Hijbenaderde mij om met hem te gaan samenwerken.Toen was de liefde weer opgebloeid.Hoe begin je met het ontwikkelen vaneen product?Diederick: Het begint met het schrijven van hetbusinessplan. Je hoeft helemaal niet met moeilijkecijfers te gaan werken, dat leer je vanzelf wel. Ei-genlijk moet je het in ‘Jip en Janneke’ taal op-schrijven, zodat je het zelf ook begrijpt. Gewoononderzoek doen en schrijven.Job: Het eerste half jaar hebben we alleen maarmet zijn tweeën aan de keukentafel gezeten. Alleenmaar schrijven, nadenken, brainstormen, markton-derzoek doen, drie keer op je bek gaan en weeropnieuw beginnen.Zijn jullie ook actief op social media omjullie producten te promoten?Job: Het leuke van social media is dat je iedereenheel gericht kunt aanspreken. We hebben tweefilmpjes gemaakt, over Kratvast en Mybasket, diegoed zijn ontvangen. Ook hadden we een Facebookactie bedacht waar twintig kratvasten met twintigkratjes bier konden worden gewonnen. Le Tourde Kratvast is toen van start gegaan. We zijn naarUtrecht toe gefietst om de kratten te bezorgen bijde winnaar. De foto’s van de tocht hebben we opFacebook geplaatst. Het vertellen van een verhaalwerkt altijd goed bij de promotie van je product.Welke tips hebben jullie voor deondernemende lezers van De StudentenKortingskrant?Job: Je moet heel veel onderzoek doen. Dat hebbenwij met Kratvast goed gedaan. Het gaat om dekleinste dingen en draait om simpele onderzoekjes.Wij zijn zelf met het prototype en een kratje bierallemaal fietsen afgegaan. Voor Mybasket zijn we opde Albert Cuyp markt gaan staan om te vragen watde mensen van de fietsmand vonden. Op een ge-geven moment stond er een lange rij mensen, diezich afvroegen waar het product te koop was. Danweet je dat je een goed product hebt.4 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 5FIETSEN MET BIERKRAT!Universeel voor alle A-merk bierkrattenVerkrijgbaar bijkratvast.com / een product van moxieflavours.comOproep:Lijkt het jou ook leuk om je eigen productin de winkel te zien liggen? Moxie Flavoursis opzoek naar creatief talent en houdt eenpresentatiedag. Alle creatievelingen zijnwelkom om op 3 juli langs te komen op hetkantoor op de Nieuwe Herengracht 61hs.Je krijgt een half uur de tijd om je conceptte pitchen bij Job en Diederick. Neem welje prototype mee!Moxie FlavoursDatum: 3 juli 2013Adres: Nieuwe Herengracht 61hsWebsite www.moxieflavours.comAUTEUR: SOPHIE DONJe kratje bier vervoeren is nog nooit zo makkelijk geweest!KRATVAST“Eigenlijk moet je eenbusinessplan in ‘Jip enJanneke taal’ opschrijven”®THE PLACE TO BE THIS SUMMERAWARD POPULAIRSTE BEACHCLUB NEDERLAND 2012
 4. 4. 6 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 7GEEN EXCUSES:EUROPESE GLORIE HET ENIGE DOEL VOOR JONG ORANJE IN ISRAËLTEN CREATIVE PEOPLE, SEVEN ROOMS, FOUR FLOORS,THREE COMEDIANS AND TWO ACTS ALL FOCUSED ON ONE NATIONALITYBOOM CHICAGO’S NEW COMEDY SHOWTELLS THE TRUTH ABOUT DUTCH PEOPLENOW PLAYING!DutchvSPECIALE STUDENTEN PRIJS:€15 IPV €26,50PROMO CODE: STUDENTENKRANTGELDIG T/M EIND OKTOBERDe zomer lijkt iets langer opzich te laten wachten, maarbij Bloomingdale Beach staanwe al klaar om haar met openarmen te ontvangen!Het Bloemendaalse strandmaakte in 2002 kennis met deinnovatieve beachclub.De architectuur, het geheel uithardhout opgetrokken paviljoen, hetjaarlijks wisselende interieur, de in-ternationale keuken en de servicemaken van Bloomingdale een zeergewilde, toonzettende, strand­bestemming. Voor haar gasten geeftBloomingdale hiermee het gevoel eenexclusieve beachclub te betreden datslechts voor de “privileged people”is weggelegd. Duizenden liefhebbershebben tot nu toe hun weg langs hetsteile strandpad weten te vinden, zoook op de zondagmiddag.Vanaf 17:00 gaat het volume gestaagdomhoog en maakt het décor van hetrestaurant plaats voor een dansvloer.De beroemde zondagsfeesten vanBloomingdale zijn dit seizoen alweervan start gegaan en beloven ook ditjaar weer legendarisch te worden.Zo bewezen internationale artiestenals Afrojack en DJ Chuckie dat ookhet strand na zonsondergang noggewaardeert kan worden. Mocht jedit gemist hebben of kan je er geengenoeg van krijgen, op 9 juni staat hetsuperduo Sunnery James & Ryan Ma-riciano achter de befaamde decks.De editie waar alles uit de kastgetrokken wordt is toch welBLOOMINGDALE XXL. SpontaneB2B sessies, kwalitatief hoogstaandemuziek en grootse artiesten makeneen complete zomeravond.Bloomingdale Beach bestaat nietalleen uit zondagsevents. Op zaterdagzorgt een wisselend programmaervoor dat het strand een ware be-leving wordt.Zo staan tijdens We All Love 80’s,90’s & 00’s oude classics met nieuwehits centraal.Dit jaar brengt Bloomingdale voorhet eerst ook “Dinner & Dance” opzaterdag. Een nieuw concept waarbijje met uitzicht op een geweldigezonsondergang kunt genieten vaneen heerlijk 3-gangen diner. Daarnaworden de tafels aan de kant ge-schoven en kan er onder begeleidingvan DJ’s in een intieme setting tot laatworden gedanst.Bloomingdale Beach heeft dit seizoenook de Gooische Vrouwen BingoShow in planning staan. GooischeVrouwen Bingo Show is een belevenisvoor de moderne en trendy vrouw.Een avond uit, boordevol lol, spanningen luxe prijzen.Na de serie en film Gooische Vrouwenwordt de Gooische lifestyle voort-gezet in het land. Alleen maar top-prijzen zijn er te winnen zoals merktassen, Uggs, Botox behandeling,exclusieve sieraden, verzorgingspak-keten, tanden wit behandeling en nogveel meer... Dus al met al een echtemeiden avond!Naast alle gezellige en bijzondere eve-nementen is en blijft BloomingdaleBeach een beachclub waar je kangenieten van de zon op terras of lui-erend op de ligbedden.Open voor een ontbijt, lunch of diner;met 40 luxe VIP bedden, 3 cabana’s,verschillende lounge- en klassieke di-neropstellingen creëert Bloomingdaleeen ambiance voor een unieke bele-venis op een locatie van wereldklasse,zowel voor privé- als zakelijke evene-menten.De welbekende zinnen “zon, zee,strand en met een glas rosé in hetBloemendaalse zand”ˇ slaan wevoor het gemak even over. Want dewoorden “ultieme strandbeleving”zijn krachtig genoeg. Het zomer-seizoen van Bloomingdale Beach ver-welkomt jou onveranderd op brui-sende events maar weet jou ook inde watten te leggen met haar luxeloungebedden, het vergrote terras eneen heerlijk aanbod op de lunch- endinermenukaart. En - vooruit - zon en(ro)zee aan het Bloemendaalse strandblijven rode draad voeren in waarBloomingdale Beach jaarlijks beruchtom blijkt. Informatie, agenda updatesen tickets vind je op:www.bloomingdalebeach.comBLOOMINGDALE BEACH“De ultieme strandbestemming”AUTEUR:STEFAN COERTSAUTEUR:SK2HOLI FESTIVALSIN AMSTERDAM EN UTRECHTHet is een hype die in de zomervan 2012 is overgekomen uitIndia. Het Holi-Festival heeftvorig jaar zijn start gemaaktin Berlijn en komt dit jaargroter en kleurrijker terug invele steden in Europa. Ook inons koude kikkerlandje zullenverschillende Holi-Festivalsgeorganiseerd worden dusmaak je borst maar nat.De afkomst van het kleuren-festivalHet Holi-Festival, zoals men hetkleurenfestival dus noemt, is één vande oudste en meest kleurrijke feestenter wereld. De afkomst van het fes-tival komt uit Noord-India. Het hoog-tepunt van het jaarlijkse festival is hetkleurenfestival waar iedereen elkaarmag bewerpen met een speciaalsoort kleurenpulver, ook wel Gulalgenoemd. Uit de traditie van Indiageldt tijdens het Holi-Festival ookgeen verschil in leeftijd of status dusvoel je niet geremd om iedereentijdens dit festival eens lekker onderte gooien met de kleurenpulver.Holi-Festival in NederlandEr zijn het afgelopen jaar al wel fes-tivals in Nederland geweest die ge-bruik hebben gemaakt van het kleu-renpulver maar ook deze zomerzullen er veel Holi-Festivals in Ne-derland plaats vinden. Deze zomerkomt ook de officiele organisatorvan het Holi-Festival of Colours naarNederland. Er is gekozen voor detwee mooie steden Utrecht en Am-sterdam. Omdat De Studenten Kor-tingskrant op 11 mei in Berlijn al eenHoli-Festival heeft mee mogen mee-maken en dit een groot succes was,willen wij jullie zeker aanraden omeen Holi-Festival in Nederland bij tewonen. Tip: via onze Facebookpagina(SK2) verloten wij regelmatig tickets.Nog géén 12 maanden na-dat het Nederlands elftal tenonder ging aan de torenho-ge verwachtingen en roem-loos werd uitgeschakeld in degroepsfase van Euro 2012 is devaderlandse voetbalpers erwederom van overtuigd datOranje op het punt staat eengroot toernooi te winnen.Deze zomer gaat het echter nietom het ‘grote’ Nederlands elftal vanbondscoach Louis van Gaal, maar omde Onder-21 equivalent die onderleiding staat van Cor Pot. Althans, oppapier gaat het om het Jong Oranjevan Pot dat in Israël op jacht gaat naarde Europese titel. In de praktijk gaathet echter nagenoeg om het keur-korps van Van Gaal, maar dan zondergearriveerde vedettes als ArjenRobben en Robin van Persie.Van de 14 spelers die in actie kwamenin de laatste WK-kwalificatiewedstrijdvan Nederland, een 4-0 overwinningop Roemenië, zijn maar liefst zesspelers te bewonderen op het jeugd-EK in Israël, terwijl in totaal 15 vande 23 door Pot geselecteerde spelersal op enig moment zijn opgeroepenvoor het ‘grote’ Oranje. Het wektdan ook weinig bevreemding dat JongOranje door de kenners wordt gezienals één van de favorieten om na definale op 18 juni voor de derde keer inde geschiedenis als overwinnaar vanhet veld te lopen na eerder succes in2006 en 2007.Daarvoor dienen Pot en zijn mannenin de groepsfase echter wel eerst afte rekenen met regerend kampioenSpanje, aartsrivaal Duitsland en un-derdog Rusland, voorwaar geen een-voudige opgave. Waar Nederlandde beschikking heeft over relatiefervaren internationals als BrunoMartins Indi, Kevin Strootman enLuuk de Jong, daar heeft Spanje deluxe dat het supertalenten als Davidde Gea, Thiago Alcântara en Isco opkan stellen, spelers die stuk voor stukChampions League-ervaring hebben.Duitsland moet het weliswaar stellenzonder sterspelers Mario Götze,Julian Draxler en Toni Kroos, maartrainer Rainer Adrion zal meer dancontent zijn met de aanwezigheid vanBundesliga-sterren als Bernd Lenoen Patrick Herrman, terwijl ook Tot-tenham Hotspur-middenvelder LewisHoltby de reis naar Israël heeft ge-maakt.Rusland is de grote onbekende inde poule van Oranje, maar ook deunderdog heeft een aantal veelbelo-vende namen opgeroepen. Zo geeftonder andere Real Madrid-talentDenis Cheryshev acte de présence,terwijl de Russen ook kunnen be-schikken over Alan Dzagoev, de ge-deelde topscorer van Euro 2012.Ondanks de stevige concurrentie mager echter geen twijfel over bestaandat alles minder dan de eindzege alseen mislukking zal worden gezienvoor Jong Oranje. Nederland slaagdeer weliswaar niet meerin zich te kwalificerenvoor een eindronde opOnder-21 niveau sinds deenigzins verrassende zegein 2007, maar ons landheeft zelden een generatiegezien die over zoveeltalent beschikt in elke linieals de huidige groep.Verdedigers als de eerdergenoemde Martins Indi enStefan de Vrij worden metde regelmaat van de klokin verband gebracht met grote clubsuit Italië, Engeland en Duitsland, het-zelfde kan gezegd worden van mid-denvelders Adam Maher, Jordy Clasieen aanvoerder Strootman, terwijl aan-vallers De Jong en Ola John vorig jaarreeds voor een royale transfersomnaar het buitenland vertrokken.Het feit dat de kern van Jong Oranjeook al een voorname rol speelt in deplannen van Van Gaal in de aanloopnaar de WK in Brazilië volgend jaaris illustratief voor de kracht van deploeg van Pot. Het is allicht teveelgevraagd om te verwachten dat er in2014 in Zuid-Amerika voor de titelgaat worden gestreden, maar eenEuropese titel in Israël deze zomerbehoort wel degelijk tot de mogelijk-heden. En winst op het EK Onder-21zou toch wel een erg welkome op-steker zijn voor het Nederlandsevoetbal na het debacle in Oekraïneen Polen verleden jaar, ook al gaat hetslechts om een jeugdtoernooi.“Alles minder dande eindzege is eenmislukking voor JongOranje”“Ons land heeft zeldeneen generatie gezienmet zoveel talent in elkelinie als deze groep ”
 5. 5. 8 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 9AUTEUR:EWOUD BERENDSBier is de brandstof waar elke studentenmotor op draait. Is dat goudgele vocht niet sowieso de reden dat we zijn gaan studeren? Iedereen heeftzijn eigen mening over welk bier het lekkerst is. De Studenten Kortingskrant is ook weer niet zó arrogant dat we jou gaan vertellen welk bier jemoet drinken. Daarom vroegen we enkele doorgewinterde bierdrinkers om hun professionele mening.Leeftijd: 23Opleiding: Cultuur en maatschappelijke vormingMeeste biertjes op één dag: bij de 20ste de telkwijtgeraakt.All-time favoriete bier: moeilijk, standaard drinkik Heineken maar ik ben ook wel op dol op Belgischedonkere bieren.Beste festivalbier: Heineken of GrolschBeste bier voor als je bijna platzak bent:KlokbierSmerigste bier: Schultenbrau (Aldi)Beste biermoment van je leven: koud biertje opeen zomerse dag in een park met vrienden.Meisjes die bier drinken zijn... de gezelligstemeiden!Leeftijd: 20Opleiding: GeschiedenisDrinkt bier sinds: 15eMeeste biertjes op één dag: Uhm 8 halve liters?Haha valt best mee, ik raak de tel altijd kwijt.All-time favoriete bier: Dat was donker bier vande tap in Tsjechië, met een onuitspreekbare naam, maardat was écht superlekker. Misschien ook wel omdat jehet in halve liters kreeg...Beste festivalbier: Pils, als het maar makkelijk wegte krijgen is, want niets is zo vervelend als dansen meteen biertje in je hand.Beste bier voor als je bijna platzak bent:Schultenbrau ftw! Altijd awesome en supergoedkoop.AH Pilsner is een goede tweede.Smerigste bier: Bier van de pretborrel (wanneer debaromzet voor het jaar gehaald is en je korting krijgt opje bier) bij m’n vereniging, dan wordt de Bavaria aange-lengd met water. Dan betaal ik liever 30 cent meer dandat slootwater te moeten drinken.Beste biermoment van je leven: De cantus vanmijn dispuut, niets beter dan liedjes brullen en bierdrinken uit een aardewerk literpul! Drink die maar eenssnel leeg, haha! Er passen zo zeven normale biertjes inzo’n pul, dus iedereen was erg vrolijk daarna.Meisjes die bier drinken zijn... Awesome! Geenlast van hoofdpijn door slechte wijn te drinken, het ismakkelijker en de verhalen die er over rondgaan waaromwe het niet zouden mogen drinken, zijn óf onzin, óf het-zelfde voor de man.Mening van Brya AhmadMening van Renate WijmengaSynoniemen voor bierWist je dat...Pils, Gouden rakker, Gerstenat, Biri, Geeltje, Blondje,B.V.O.’tje (bier voor onderweg), B.V.O.D.D.’tje (bier vooronder de douche), Bavje (Bavaria 0%), Leidingbier (laatsteschuimbiertjes die nog uit de tap komen)...de e’s van Heineken schuin staan omdat je daar onbewustvan gaat drinken. Je kantelt het flesje zodat de e’s recht staan.Gevolg: je neemt een slok....bier al zo’n 5000 jaar wordt gebrouwen. En de menselijke be-schaving ongeveer rond dezelfde tijd ontstond. Toeval?...de schuimkraag er voor zorgt dat het koolzuur (de prik) in jebier blijft zitten en daardoor dus niet doodslaat....president Obama zijn eigen bier brouwt in het Witte Huis.
 6. 6. 10 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 11Zonnebrillen vanaf €9,9525%Met Actiecode: StudentKortingvoor grotere aantallen mail je naar info@brillenkampioen.nlDE ULTIEME FESTIVALLOOKLet the summer begin! Kommaar op met de hoge tem-peraturen, veel zon en… na-tuurlijk kunnen daarbij fes-tivals ook niet ontbreken!Maar hoe krijg je nou preciesdie ultieme festivallookwaarmee je iedereen omverblaast? Read & learn!Het festivalseizoen is weer geopend,en hoe relaxed is het om lekker loste gaan op jouw favoriete muziek. InNederland kunnen wij er helaas nietvanuit gaan dat het tijdens elk festival26 graden, zonnig en droog is. Dusdaarom moeten we met de kledingdie je draagt naar een festival rekeninghouden met verschillende weertypes.ShirtsVoor zowel mannen als vrouwenis een losvallende top of shirt he-lemaal goed om naar een festivalaan te trekken. Kies voor een leukopvallend en zomers kleurtje, of gavoor een shirt met een opvallendeprint. Voor minder weer, of wanneerhet ’s avonds afkoelt is het handig omeen dun jasje of een hoodie mee tenemen. Sla deze wanneer je hem nietnodig hebt gewoon nonchalant om jemiddel of kruis hem over je schouder.ShortsDe ultieme festival look is natuurlijkniets zonder stoere shorts. Zowelvoor mannen als voor vrouwen isde jeansshort nog helemaal hot. Isde weersverwachting niet zo best?Ladies, doe er dan een panty metbiker boots onder. Mannen kunnendan voor een lange jeans met - wa-terdichte - sneakers gaan. Voor devrouwen is een maxi-jurk of maxi-rokeen goed en trendy alternatief. Draagdeze wel alleen met echt lekker weer.Je wil natuurlijk geen jurk met eenrand van modder mee hoeven teslepen.AccessoiresEen hoedje, pet en/of zonnebrilmogen niet ontbreken op een fes-tival, dit maakt een outfit af. Vrouwenkunnen hun outfit ook nog eens op-leuken door een mooie, en vooral erghippe, statement ketting te dragen.Hierbij geldt; hoe groter en opval-lender, hoe beter! Zo’n ketting maaktjouw outfit helemaal af. En tenslottekunnen dunne armbandjes van leerniet ontbreken aan je arm.AUTEUR:VERA GULDEMEESTERde eerste 5 rijlessen voor slechts:Maak snel een afspraakVerkeersschoolKennemer€100,-t: 06 34 86 78 14 - www.verkeersschoolkennemer.nl
 7. 7. 12 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 13De Universiade is van 6 t/m 17 juli tezien op Eurosport!Ken jij het al? De Universiade? Nuwel: de Universiade is het grootstesportevenement voor studenten enwordt dit jaar georganiseerd in hetRussische Kazan. De Universiadevindt plaats van 6 tot en met 17 juli.In totaal worden er meer dan 13.500atleten en delegatieleden uit zo’n 170landen verwacht.De talentvolle atleten worden ver-gezeld door meer dan 100.000 toe-schouwers, die niet alleen hun favo-rieten komen aanschouwen, maarook het historisch erfgoed, de rijkecultuur en de hypermoderne infra-structuur van de stad komen bewon-deren. De Studenten Kortingskrantheeft een klein onderzoek gedaan opde Hogeschool van Amsterdam. Demeeste studenten lieten weten nieteerder van het evenement te hebbengehoord, maar de Universiade is eenevenement van wereldformaat. Hetaanstormende sporttalent voor deOlympische Spelen van Rio de Janeiro(2016) zal hier te bewonderen zijn.Zeker een aanrader om te volgen,aangezien Eurosport een groot deelvan het event live uitzendt op Euro-sport en Eurosport 2.Waar zouden studenten jevan kunnen kennen?Ik ben al een jaar of 16 bezig met at-letiek, waarvan de laatste 5 jaar inAmsterdam. Ik ben lid van AV Phanosen train in het Olympisch Stadion. In2009 werd ik Nederlands Kampioenverspringen. Ook heb ik deelgenomenaan meerdere Europacups en aan deUniversiade in 2011. Daarnaast ben ikook een aantal keer Nederlands stu-denten kampioen geweest. Ook hebik een tijdje op de folder gestaan vanhet Universitair Sportcentrum .Voor de hoeveelste keer doeje meer aan de Universiade?Dit wordt de tweede keer. Mijneerste Universiade was in Shenzhen,China in 2011. Dit jaar is het in Kazan,Rusland. De Universiade in China waszo een geweldige ervaring dat ik hetgraag nog een keer wilde meemaken.Gelukkig krijg ik de kans om dit jaarweer mee te doen.Veel atleten die meedoen aande Universiade studeren nog.Studeer jij ook nog?Ik zit in mijn laatste jaar van deJohan Cruijff University. Dit is eenonderdeel van de Hogeschool vanAmsterdam. Hier studeer ikCommerciële (Sport) Eco-nomie.Wat zijn jouw doelenop de Universiade inKazan?Het niveau van de Univer-siade is erg hoog. Na de Universiadein China ging 30% van de atleten doornaar het WK Atletiek in Daegu. Ikzal in Kazan deelnemen ophet onderdeel verspringen.Met mijn persoonlijk record van7.62m zou ik in de buurt moetenkunnen komen van een finaleplaats.Het doel is om zo goed mogelijk tepresteren en zo veel mogelijk in debuurt te komen van mijn persoonlijkrecord.Waar zouden wij je vankunnen kennen?Jullie zouden mij kunnen kennen vanhet GNSK. Daar komen veel studen-tensporters bij elkaar, ook van veelandere sporten. Het is altijd eenopen en gezellig evenement, alleenkan ik dit jaar helaas niet meedoenvanwege het EK onder 23.Voor de hoeveelste keer doeje meer aan de Universiade?Het is de eerste keer dat ik meedoeaan de Universiade. Het lijkt me heelleuk om mee te doen en een mooieuitdaging. Ik verwacht dat het eensterke wedstrijd gaat worden meteen aantal wereldtoppers.Waar zie jij jezelf over 3jaar?De komende drie jaar wil ikme verder doorontwikke-lingen om uiteindelijk over3 jaar bij de wereldtop testaan. Mijn streven is danom deel te kunnen nemenaan de Olympische Spelenin Rio de Janeiro.DE UNIVERSIADEEen Universiade is een internationaal sportevenement met een cultureleinsteek en wordt elke 2 jaar georganiseerd, telkens in een andere stad.In dat jaar vinden zowel de Zomeruniversiade als de Winteruniversiadeplaats. De Universiade is na de Olympische Spelen het grootste allroundsportevenement ter wereld. Een Zomeruniversiade telt tien standaardsporten, die naar vrije keuze door de organiserende stad met enkelesporten worden aangevuld.De grootste Universiades tot nu waren de Universiade in het ChineseShenzhen (met 10.622 deelnemers) en het Zuid-Koreaanse Daegu (met174 deelnemende landen).De Zomeruniversiade omarmt het motto van de FISU – Excellence inMind and Body – en combineert prestatie, cultuur en persoonlijke ont-wikkeling tijdens twaalf dagen vol topsport, waarin universitaire studen-tatleten van over de hele wereld elkaar bestrijden in een sfeer van vriend-schap en sportiviteit.Wat is een Universiade?OLYMPISCHE SPELEN VOOR STUDENTEN!Deelnemende landen en bekende sportersIn totaal zullen er 170 verschillende landen meedoen, waaronder Nederland. In het verleden zijner veel Olympisch kampioenen begonnen op de Universiade, daarom zou er ook veel meer aan-dacht moeten komen voor dit fantastische evenement. Hieronder een interview met Nederlandsedeelnemers Jonathan Pengel en Tristan Tulen.Jonathan PengelSport: AtletiekLeeftijd: 27Woonplaats: AmsterdamWelke sporten zijn ernog meer te volgen op deUniversiade?Atletiek, basketbal,gewichtheffen, kanovaren,roeien, schoonspringen, turnen,voetbal, volleybal en zwemmen.Tristan TulenSport: SchermenLeeftijd: 21Woonplaats: Den Bosch
 8. 8. 14 De Studenten Kortingskrant Studenten Combi Deal:Lasergamen & Pizza CruiseNieuw bij Lovers Company; de beste deal voor studenten ooit!Ga de strijd aan met jouw medestudenten in onze underground arena en zie wie van jullie alsbeste speler van het laser gamen uit de bus komt. Ben jij het niet die ene keer, dan krijg je nogeen herkansing, want bij dit unieke arrangement zijn twee rondes laser gamen inclusief.Vervolgens stappen jullie aan boord van een eigen borrelboot waarop heerlijke pizza slicesgeserveerd worden. Aan boord kan er onbeperkt gebruik gemaakt worden van drankjes uit deHollandse bar (bier, wijn en frisdrank). De boot meert na anderhalf uur varen aan bij hetCentraal Station.Dus waar wacht je op, wij verwelkomen jullie graag bij Lovers Powerzone. Bel voor meerinformatie naar 020-5301090 of kijk op onze website www.loverscompany.com/www.loverspowerzone.nlStudentenprijs:€37,50Minimale deelname is 8 personenRederij lovers: Prins Hendrikkade 25, 1012 TM Amsterdam, www.loverscompany.com // Powerzone: De Ruyterkade 153, 1011 AC Amsterdam, www.loverspowerzone.nlINPAKKEN EN WEGWEZEN!WORDT JIJ DE NIEUWERICHARD BRANSON?Leuk hoor,al die vakanties.Maar het geeft, en dan na-tuurlijk vooral voor vrouwen,voorafgaand ook heel watstress. Want hoe komt jouwhele garderobe, dat bestaatuit drie enorme kasten, nouin die veel te kleine koffer? Enwat moet je in vredesnaam al-lemaal meenemen om er tochfashionable uit te zien. En jewil toch ook niets vergeten,niet waar? De StudentenKortingskrant geeft je watnuttige tips:Bekijk voor dat je jouw koffer gaatinpakken welke kofferje gaat meenemen,en nog belang-rijker; hoeveel jemag meenemen.Ga je met hetvliegtuig? Dan moetje je aan de 15 tot20 kilo houden die devliegmaatschappijentegenwoordig voor-schrijven. Maar als je metde auto of bus naar je vakan-tiebestemming gaat dan hebje iets meer speling – luckyyou!Neem de tijdBij mannen werkt het misschien goed,maar bij vrouwen alles behalve: lastminute inpakken. Nee, wij hebbendaar gewoon lekker de tijd voornodig. Om alles goed te plannen gaje een week voordat je op reis gaateen lijst maken met wat je nog al-lemaal moet kopen voordat je op va-kantie gaat. Wil je bijvoorbeeld nogdie ene zonnebrandcrème kopen ofheb je nog scrub nodig? Om niets tevergeten schrijf je het allemaal op enkun je het in de loop van de week nogeven bij de drogist scoren.SetjesHet is natuurlijk nooit mogelijk omal je favoriete kleding mee te nemen.Het makkelijkste is dan ook om van tevoren al setjes met kleding te maken.Past dat ene leuke shortje leuk bij eenstrandoutfit? Maar kun je het ookleuk combineren met een top omte dragen als je naar een discotheekgaat? Zorg dat je kleding meeneemtdie je naar verschillende plekkenaankunt en makkelijk kunt combi-neren. Voor een weekje vakantie hebje aan drie shirtjes, drie topjes, tweeshorts, twee rokjes, twee jurkjes entwee bikini’s meer dan genoeg. En dande schone onderbroeken niet te ver-geten, hè!SchoenenHet liefst nemen wij vrouwen bijelke outfit een ander paar schoenenmee. En acht paar schoenen klinktvoor ons niet eens raar. Sleehakken,slippers, sandalen, sneakers… Alleenecht handig is het niet. Je koffer zitbinnen no time vol en wanneer jeterug bent van vakantie zul je merkendat je hoogstens drie paar gedragenhebt. Kies dus schoenen die bij ver-schillende kledingitems passen; neemhakken mee waar je makkelijk opkunt uitgaan, maar die ook bij die enemooie zwierige jurk voor overdagpassen. Slippertjes voor naar hetstrand zijn natuurlijk altijd handig eneen paar dichte sneakers kunnen ookniet ontbreken.ToiletartikelenGelukkig heb je in het buitenland ookgewoon supermarkten of drogiste-rijen. En omdat toiletartikelen ergzwaar zijn is het handig om deze op be-stemming in te slaan. Kun je echt nietzonder je eigen vertrouwde merken?Probeer dan mini’s te scoren! Zo hebje genoeg voor je vakantie en sleep jeniet al die kilo’s mee.HandbagageNaast je gewone koffer heb je ookeen tas voor handbagage. Zorgervoor dat wanneer je gaat vliegenje hier je waardevolle spullen in hebt.Denk hierbij aan belangrijke papieren,inclusief een kopie van je paspoort,en medicijnen. Ook is het handig omhier alvast je bikini, een schoon setjemet kleding en een tandenborstel inte doen. Dit omdat bagage weleenswat later - of helemaal niet - aankomt.En nu: inpakken en wegwezen!Richard Branson begon op17-jarige leeftijd een eigenschoolkrant. Nu staat hij aanhet hoofd van een immens im-perium: ‘de Virgin Group’ en ishij één van de succesvolste on-dernemers op onze aardbol.Droom jij ook van zo’n toe-komst, dan is dit je kans. DeStudenten Kortingskrantgeeft jou de mogelijkheid omje eigen krant op te startenin jouw studentenstad en opdeze manier een gouden basiste leggen voor je toekomst.Wie zijn we en wat zoeken we?De Studenten Kortingskrant is eengratis krant voor studenten in Am-sterdam, Rotterdam, Leiden enHaarlem. We willen graag uitbreidennaar andere studentensteden en zoiedere student van een mooie krantvoorzien. Wij zoeken daarom onder-nemende en commerciële personen,die hun eigen krant willen opstartenin één van de onderstaande steden:• Utrecht• Amsterdam• Groningen• Nijmegen• Eindhoven• Zwolle• Rotterdam• Tilburg• Breda• DelftJe zal verantwoordelijk worden vooreen deel van de content en zal deacquisitie moeten verrichten omzo mooie kortingen in de krant tekunnen plaatsen. Hierdoor zul je veelnieuwe mensen leren kennen.Wij begeleiden je bij alles wat erkomt kijken bij het uitgeven van jeeigen krant. Wij zullen de financiëlerisico’s dragen en zorgen ervoor datje veel gaat leren over het onderne-merschap. Bovendien kan je er zelfslekker mee verdienen en is het goedte combineren met het volgen vaneen studie.Zijn er dan ook nog nadelen?Je bent verantwoordelijk voor dekrant in jouw studentenstad, dit be-tekend dat je regelmatig contact moetonderhouden met adverteerders, deverspreiding op moet zetten en veelzal moeten netwerken. Als je ditjezelf aan kunt leren is dat een goedebasis voor jouw toekomst als onder-nemer.Ben je geïnteresseerd of wil je graagnog wat meer informatie over deStudenten Kortingskrant? Bekijk danonze website opwww.studentenkortingskrant.com ofstuur een e-mail naarinfo@studentenkortingskrant.comAUTEUR:VERA GULDEMEESTERINTERVIEW METBARRY BADBAPDE KONING VANDE BAROP BEZOEK BIJEUROSPORTINTERVIEW METKRISTIE BOOGERTDE GROTECOFFEESHOP-TESTHEERLIJK ETEN OPREMBRANDTPLEINROB PEETOOMSTUDENTENKORTING& MAKE-OVERWIN EENWINTERSPORTCINEMA PARADISO(ZIE ACHTERPAGINA)Ga naar www.takecarenow.nl/kortingStap over: Zie pagina 13INTERVIEW METBARRY BADBAPDE KONING VANDE BAROP BEZOEK BIJEUROSPORTINTERVIEW METKRISTIE BOOGERTDE GROTECOFFEESHOP-TESTHEERLIJK ETEN OPREMBRANDTPLEINROB PEETOOMSTUDENTENKORTING& MAKE-OVERWIN EENWINTERSPORTCINEMA PARADISO(ZIE ACHTERPAGINA)Ga naar www.takecarenow.nl/kortingStap over: Zie pagina 13INTERVIEW METBARRY BADBAPDE KONING VANDE BAROP BEZOEK BIJEUROSPORTINTERVIEW METKRISTIE BOOGERTDE GROTECOFFEESHOP-TESTHEERLIJK ETEN OPREMBRANDTPLEINROB PEETOOMSTUDENTENKORTING& MAKE-OVERWIN EENWINTERSPORTCINEMA PARADISO(ZIE ACHTERPAGINA)Ga naar www.takecarenow.nl/kortingStap over: Zie pagina 13AMSTERDAM, EDITIE MAARTINTERVIEW METTHEO HEUFTOUD-EIGENAARYAB YUMDE LEUKSTE VACATURESEN TIPS VOOR JEBELASTINGAANGIFTEPAGINA 28 & 29HET GROTEFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10 & 11AMSTERDAM, EDITIE MAARTINTERVIEW METTHEO HEUFTOUD-EIGENAARYAB YUMDE LEUKSTE VACATURESEN TIPS VOOR JEBELASTINGAANGIFTEPAGINA 28 & 29HET GROTEFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10 & 11AMSTERDAM, EDITIE MAARTINTERVIEW METTHEO HEUFTOUD-EIGENAARYAB YUMDE LEUKSTE VACATURESEN TIPS VOOR JEBELASTINGAANGIFTEPAGINA 28 & 29HET GROTEFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10 & 11SUMMER EDITIONKRATVASTFIETSEN MET BIERKRATPAGINA 5YELLOWTIPIFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10GOEDKOOP ZONNENBIJ SUNBEDSPAGINA 19FASHIONZONNEBRIL.NLKOOP VAN JE STUFIEEN RAYBANBLOOMINGDALEBEACHPAGINA 7DE UNIVERSIADEPAGINA 12 & 13NICK&SIMON ENKATJA SCHUURMANPAGINA 28, 29 & 30CZ_Adv_259x63.indd128-05-1312:07www.holifestival.com/nlSUMMER EDITIONKRATVASTFIETSEN MET BIERKRATPAGINA 5YELLOWTIPIFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10GOEDKOOP ZONNENBIJ SUNBEDSPAGINA 19FASHIONZONNEBRIL.NLKOOP VAN JE STUFIEEN RAYBANBLOOMINGDALEBEACHPAGINA 7DE UNIVERSIADEPAGINA 12 & 13NICK&SIMON ENKATJA SCHUURMANPAGINA 28, 29 & 30CZ_Adv_259x63.indd 128-05-13 12:07www.holifestival.com/nlSUMMER EDITIONKRATVASTFIETSEN MET BIERKRATPAGINA 5YELLOWTIPIFESTIVALOVERZICHTPAGINA 10GOEDKOOP ZONNENBIJ SUNBEDSPAGINA 19FASHIONZONNEBRIL.NLKOOP VAN JE STUFIEEN RAYBANBLOOMINGDALEBEACHPAGINA 7DE UNIVERSIADEPAGINA 12 & 13NICK&SIMON ENKATJA SCHUURMANPAGINA 28, 29 & 30CZ_Adv_259x63.indd128-05-1312:07www.holifestival.com/nlWERKENSUPERCOOLE BAAN BIJDE ICEBAR OF WORLDOF DELIGHTS (P 32-33)AM BOUWJOUW WONING HEETDE STUDIOINTERPOLISTIM MURCK: ZIJNTOCH BIJZONDEREJAREN, MOET JEZUINIG OP ZIJN.DE NIEUWE VAPIANOHEERLIJK ETEN OPREMBRANDTPLEINEXCLUSIEFINTERVIEW MET:MANUEL BROEKMANCAFE DE BUBBELSEN HET FEESTVAN JOOP:GRATIS SHOTJES!!!AGENDA:PARADISOEN MELKWEGSTUWORLD.NL:LAAT JE STARTPAKKETTHUISBEZORGENEDITIE: AMSTERDAMWERKENSUPERCOOLE BAAN BIJDE ICEBAR OF WORLDOF DELIGHTS (P 32-33)AM BOUWJOUW WONING HEETDE STUDIOINTERPOLISTIM MURCK: ZIJNTOCH BIJZONDEREJAREN, MOET JEZUINIG OP ZIJN.DE NIEUWE VAPIANOHEERLIJK ETEN OPREMBRANDTPLEINEXCLUSIEFINTERVIEW MET:MANUEL BROEKMANCAFE DE BUBBELSEN HET FEESTVAN JOOP:GRATIS SHOTJES!!!AGENDA:PARADISOEN MELKWEGSTUWORLD.NL:LAAT JE STARTPAKKETTHUISBEZORGENEDITIE: AMSTERDAMWERKENSUPERCOOLE BAAN BIJDE ICEBAR OF WORLDOF DELIGHTS (P 32-33)AM BOUWJOUW WONING HEETDE STUDIOINTERPOLISTIM MURCK: ZIJNTOCH BIJZONDEREJAREN, MOET JEZUINIG OP ZIJN.DE NIEUWE VAPIANOHEERLIJK ETEN OPREMBRANDTPLEINEXCLUSIEFINTERVIEW MET:MANUEL BROEKMANCAFE DE BUBBELSEN HET FEESTVAN JOOP:GRATIS SHOTJES!!!AGENDA:PARADISOEN MELKWEGSTUWORLD.NL:LAAT JE STARTPAKKETTHUISBEZORGENEDITIE: AMSTERDAMDÖNER CITYALLE ITALIAANSEPIZZA’S €4.99GRATIS THUISBEZORGD020 6721100PAGINA 15SPARE TIME70% KORTINGOP DENHAMJEANS, NOLITAEN VEEL MEERPAGINA 3TOP 10:UIT DEHAND GELOPENONTGROENINGENPAGINA 2‘S NACHTS BIER,WIJN OFPEUKEN OP?BEL DE BIERTAXIDIE HET GRATISTHUISBEZORGDPAGINA 11DE UB:NET EEN MODESHOWIN MILAANPAGINA 21DÖNER CITYALLE ITALIAANSEPIZZA’S €4.99GRATIS THUISBEZORGD020 6721100PAGINA 15SPARE TIME70% KORTINGOP DENHAMJEANS, NOLITAEN VEEL MEERPAGINA 3TOP 10:UIT DEHAND GELOPENONTGROENINGENPAGINA 2‘S NACHTS BIER,WIJN OFPEUKEN OP?BEL DE BIERTAXIDIE HET GRATISTHUISBEZORGDPAGINA 11DE UB:NET EEN MODESHOWIN MILAANPAGINA 21DÖNER CITYALLE ITALIAANSEPIZZA’S €4.99GRATIS THUISBEZORGD020 6721100PAGINA 15SPARE TIME70% KORTINGOP DENHAMJEANS, NOLITAEN VEEL MEERPAGINA 3TOP 10:UIT DEHAND GELOPENONTGROENINGENPAGINA 2‘S NACHTS BIER,WIJN OFPEUKEN OP?BEL DE BIERTAXIDIE HET GRATISTHUISBEZORGDPAGINA 11DE UB:NET EEN MODESHOWIN MILAANPAGINA 21 De Studenten Kortingskrant 15Voor studenten door studentenDe Studenten Kortingskrant is op zoek naar jou!Ben jij een ondernemende en commerciele student en tijdens je studie op zoeknaar een nieuwe uitdaging? Start dan je eigen krant in jouw studentenstad.www.studentenkortingskrant.cominfo@studentenkortingskrant.comLike ons op facebook, jevindt ons als SK2
 9. 9. 16 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 17Mokum zoektstudent!villa-mokum.nlOp fietsafstand van de UVA, de VU enhet uitgaansleven in het centrumComplete studio met eigen badkameren keukenWonen met leuke buurmeisjesVlakbij het AmstelstationPrijzen vanaf € 79.500,-*(Op basis van jaarlijkse erfpachtcanon)Villa Mokum is:Eindelijk lekkerop jezelf wonenVilla Mokum is gebouwd voorstudenten die willen werken,wonen, studeren en leven inbruisend Amsterdam.
 10. 10. 18 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 19STUDENTEN WONEN HET MEESTMET Z’N VIERENMET DOPING IN JE KOPRuim één vijfde van de uitwonendestudenten geeft aan drie huisgenotente hebben. Verder deelt meer dan 82procent van de uitwonende studentenalle voorzieningen met hun huisgenotenen blijkt maar een klein deel van de stu-dentenhuizen een gezamenlijke kamer(GK) te hebben.Dat blijkt uit het ‘Student & Wonen’-on-derzoek van Studenten.net onder 3736 hbo- enwo-studenten.

De meeste studenten die in eentraditioneel studentenhuis wonen, hebben drie huis-genoten. Maar een huisgenootje meer of minderkomt ook vaak genoeg voor: zo woont 18,5 procentvan de studenten met twee andere mensen samenen heeft 13,4 procent vier huisgenoten. Iets meerdan 12 procent hoeft zijn woning maar met éénandere student te delen en ruim 8,3 van de respon-denten woont in een groot studentenhuis met dietwaalf of meer huisgenoten.

Wel of geen GK
Hoewel de gemeenschappelijke kamer (GK) in veelstudentenhuizen de meest gebruikte ruimte is, blijktlang niet ieder huis zo’n kamer te hebben; slechts37,6 procent van de studenten woont in een huismet een GK. Studenten die een huis delen metvrienden hebben duidelijk vaker een gezamenlijkeruimte. Hiervan heeft namelijkzo’n vier op de vijf studenten een‘woonkamer’ die gedeeld wordt.Dit komt waarschijnlijk doordatvrienden vaak niet samen wonenin een studentenhuis maar in een‘normaal’ huis of appartement.

Meeste studenten delenalles
De GK is trouwens niet hetenige wat studenten delen: 82,6procent van de studenten deeltalle voorzieningen, dus toilet,keuken én badkamer. 7,1 procentdeelt alleen toilet en douche enheeft een eigen keuken. Slechts0,8 procent heeft alle voor-zieningen voor zichzelf. 0,6procent deelt alleen een toileten de overige studenten gevenaan alleen een keuken te delen.Daarnaast heeft een klein deelvan de huizen ook nog een vastetelefoonlijn die gedeeld wordt. Dit komt echter nietvaak voor: zo’n 7 procent van de studentenhuizen en14,6 procent van de samenwonende vrienden heefteen vaste telefoon.

Samen eten
81 procent van destudenten eet wel eens samen met huisgenoten. Bijvrienden die samenwonen ligt dit iets hoger dan bijstudenten die in een studentenhuis wonen, 96,5%tegenover 77%. Gemiddeld eten studenten tweekeer per week samen. Weinig studenten eten vakerdan vier keer per week samen met huisgenoten. 23procent van de studenten die in een studentenhuiswoont eet nooit samen met huisgenoten. Bij stu-denten die een huis delen met vrienden is dit 3,5procent.Net als wielrenners gaanstudenten door het leven inetappes. Van tentamenweeknaar tentamenweek. Bij heteerste klimmetje gaan debidons en rondjes bier nogvrolijk van hand tot hand,maar als de eindstreep inzicht komt wordt het aan-poten. Staand op de pedalenpijnigen wij ons brein tot diepin de nacht. Sommigen hopenop wat geluk in de massa-sprint. Met een beetje mazzelvragen ze immers precies datene hoofdstuk dat je hebt ge-leerd. De ander vertrouwtop een sterke conditie, opge-bouwd in de vele lange uren inde universiteitsbieb.Eens in de zoveel tijd is er echter eenspectaculaire ontsnapping. Te herkennen aan de donkere zonnebril ophet gelaat en gehuld in een vreemd-kleurige trui verschijnt deze persoonten tonele. Zweetdruppeltjes parelenop het voorhoofd. Student of wiel-renner, we spreken hier over een ty-pisch gevalletje van doping.Doping? Dat sporters niet vies zijnvan pepmiddelen is geen nieuws.Lance Armstrong, de succesvolstewielrenner die mensen van onze ge-neratie hebben meegemaakt, is metzijn dopinggebruik finaal door demand gevallen. Ook de spelers vanJuventus slikten verboden pilletjes inde Champions Leagefinale van 1996tegen Ajax. Maar hoe zit het eigenlijkmet die andere topsport? Studeren.Uit onderzoek op Amerikaanse uni-versiteiten blijkt dat 1 op de 5 stu-denten wel eens doping heeft gebruikten ongeveer 5 procent regelmatigeen pilletje tikt voor betere studiere-sultaten. Het gaat hierbij vooral omAdderall (amfetamine, ongeveer het-zelfde effect als een lage dosis speed)en Methylfenidaat (vroeger bekendals Ritalin). Beide zijn medicijnen dievoornamelijk worden gebruikt doormensen met ADHD/ADD. Ze zorgenvoor rust in het hoofd en een betereconcentratie tijdens het leren. Daar-naast doe je ’s nachts geen oog dicht,dus die tijd kun je goed besteden aanhet voorbereiden van je tentamens.In Nederland is nog geen onderzoekgedaan naar het dopinggebruik onderstudenten. In het Amerikaanse on-derzoek is echter een verband gelegdtussen een verhoogde studiedruk enhet gebruik van doping. Aangeziende studiedruk op Nederlandse op-leidingen de komende jaren flink zalstijgen met het nieuwe leenstelsel enhet groeiende aantal opleidingen datgebruik maakt van het bindend stu-dieadvies (BSA), is het aannemelijk dathet dopinggebruik ook hier eerder zalstijgen dan afnemen.Ik heb zelf een tijdje Methylfenidaatgeslikt in verband met mijn ADD enhoewel ik die slappe troep al jarenheb verruild voor echte drugs zoalsalcohol en Euroshopper-energydrinkvan 30 cent, komen er nog steedskerngezonde oud-studiegenoten naarme toe om te vragen of ik ze niet opeen of andere manier aan een pilletjekan helpen voor dat o zo zware ten-tamen. Ontkennen dat doping wordtgebruikt op universiteiten en het hboin Nederland is dus net zo naïef alsgeloven dat een normaal mens met60 km/u tegen een berghelling van 45graden op kan fietsen. Echter, bezinteer gij begint! Doping eist net als alleandere drugs altijd zijn tol. De boostdie je er van krijgt, gaat ten kostevan je concentratie in de dagen nagebruik. Je slaapt slecht en je ziet erongezond en bleek uit. Tevens zweetje als een otter, waardoor je er na eententamen uitziet alsof je aan de be-ademing moet. Afgezien van deze li-chamelijke nadelen kun je je afvragenof je wel echt blij bent met je vol-doende als je weet dat die tot standis gekomen met vals spel. Zou LanceArmstrong nu echt trots zijn op al zijngele truien?Maar goed, als we dan toch de mo-raalridder aan het uithangen zijn,kunnen we misschien beter bij de op-leidingen aankloppen. Die moeten ervoor zorgen dat het voor ons haalbaaris om zonder doping door een ten-tamenweek te komen. Heb je vijf ofzes zware tentamens binnen een paardagen en hangt je een BSA bovenhet hoofd, dan moet men ook nietverbaasd zijn dat studenten op zoekgaan naar manieren om hun leer-prestaties te verhogen. Doping is eenoptie, maar het is wetenschappelijkaangetoond dat sporten de studie-prestaties verbetert. Sporten scherptde hersenen en is goed voor het ge-heugen. Je verbrandt door te sportende overtollige energie, waardoor jebeter slaapt. Wie beter slaapt, kanzich beter concentreren.De gouden tip is heel simpel: elke dageen uurtje flink sporten. Pak bijvoor-beeld vaker de fiets. Toch Lance?AUTEUR: STUDENTEN.NETFIETS JE RAZENDSNEL DE CARRIÈRELADDER OP“Bezint eer gij begint!Doping eist net als alleandere drugs zijn tol”AUTEUR:EWOUD BERENDS
 11. 11. Finally is ‘ie daar weer: dezomer. En wat hoort er bij dezomer? Zon, zon, zon en na-tuurlijk… Zomerkleding! Watkun je deze zomer met eengerust hart dragen? En watkun je beter heel diep in jekast terugstoppen, of nogbeter: aan een goed doelgeven? Je leest het in ‘Hotor Not: Summer!’MaxiZwierige maxi-jurken enmaxi-rokken zijn deze zomerontzettend hot en is ook wel degrootste trend van deze zomerte noemen. Heerlijk voor ophet strand, maar natuurlijk ooksuper om aan te doen naar eenfeestje. Kies een maxi-jurk ofmaxi-rok in een mooie zomersekleur, doe er wat opvallende ac-cessoires erbij en klaar ben je!MetallicDeze zomer is metallic eenechte trend. Denk aan me-tallic in rokken, broeken ofjuist in de hakken. Blauw,zilver of juist roze. Het kanniet gek genoeg met de me-tallic-kleuren deze zomer.Goedkope merkzonnebrillenElke zomer zijn er weer be-paalde zonnebrillen helemaalhot. Deze zomer gaan wevoor een zonnebril in eenvierkante of ronde vorm. Het is na-tuurlijk belangrijk om je ogen goed tebeschermen tegen de zon. Maar wijstudenten hebben natuurlijk niet eenecht groot budget, maar daarom hebik een goede tip! Ben je op zoek naareen goedkope merk zonnebril? Neemdan snel een kijkje op:fashionzonnebril.nlTuinbroekJawel, de tuinbroek is deze zomerweer helemaal hot! Werd je eenaantal jaar nog bestempeld als ‘’tuin-broekpot’’ als je in deze broek liep,nu word je gezien als hipper dan hip.Draag het met een stoere top er-onder, of nog leuker deze zomer: gavoor een korte variant.Jeans jasjesMouwloze jeansjasjes, deze zijn dezezomer niet weg te denken uit hetstraatbeeld. Kies voor een beetjeoversized, een shirt of top erondermet een stoere print en klaar ben je!Witte leggingVeel vrouwen kiezen in de zomer vooreen witte legging. WHY? Ten eerste,deze kleur legging doet niemandgoed. Ten tweede, je ziet door dezelegging werkelijke alles. Lees: putjes,plekjes… Kan het nog erger? Jawel,combineer het dan met de eeuwigespijkerrok. Op de brandstapel ermee!Faux furNa de grote hype afgelopen winter,kunnen we nu geen (nep)bont meerzien. Organisatie PETA heeft overurengedraaid! Wil je deze zomer geenkans op een tomaat naar je hoofd?Draag dan geen (nep)bont en stopdeze items lekker diep weg in je kast.StreepjesDe zwart-wit verticaal gestreeptebroek is door model Kate Mossbekend geworden, maar laat dezetoch maar in de winkels hangen.Het is niet te combineren als mooiezomerlook. Koop dit item alleen als jewil dat je eruit ziet alsof je net uit degevangenis komt lopen.Gladiator sandalenDeze trend zagen we een aantal jarengeleden al langskomen - en gelukkigook weer snel verdwijnen. Maarguess what? De gladiator sandalen zijnterug! Ik kan alleen maar denken: haddeze trend lekker in het gladiatorentijdperk gelaten, want een mooieclassy uitstraling heb je met deze san-dalen aan je voeten helaas niet.FringeLeuk hoor, die zwierige touwtjes.Maar het is een beetje te veel van hetgoede. Als je dan toch voor fringe wilgaan, kies dan voor één item. En nietvoor een fringe overload. Lees: bootsmet fringe, short met fringe, shirt metfringe en daaronder voor naar hetstrand: een bikini met fringe!HOT20 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 21Ben jij een geboren surfdude of surf-chick? Of lijkt het je leuk om het echtesurfleven eens te ervaren? Dan zit jebij Rapture Surfcamps op je plek!Het surfcamp ligt direct aan hetstrand, zodat jij ’s ochtends al vanuitje bed de golven kunt checken. Dezesurfspot behoord met recht tot eenvan de beste van Europa en heeftvoor ieder wat wils. Oefen als be-ginner je surfskills op de beachbreaks.Heb jij het surfen al helemaal onderde knie en ben je op zoek naar meeruitdaging, dan zijn de reef breakswellicht wat voor jou. Even geen zinom te surfen? Speel een lekker potjebeachvolleybal of relax lekker op hetstrand of in de “achtertuin” van hetsurfcamp. Of verken het centrum vanEriceira, dat nog geen 15 minutenlopen is. Een actieve, maar relaxtevakantie is hier gegarandeerd. Kombij Rapture Surfcamps het echte sur-fleven ervaren en profiteer van 10%studentenkorting. Check de websiteof vindt ons op facebook (RaptureSurfcamps)!HOT OR NOT: SUMMERNOTGEZOCHT:SURFDUDES EN SURFCHICKS IN PORTUGAL!AUTEUR:VERA GULDEMEESTER
 12. 12. Ben je een stedentripje inNederland aan het plannen?Denk dan eens niet meteenaan Amsterdam, Utrecht,Maastricht of Groningen. Onskikkerlandje is nog veel meersteden rijk! Ze.nl zet de 5meest originele voor je op eenrij.AmersfoortAmersfoort, het centrum vanons land (ja, inderdaad, datis NIET Utrecht, check hetmaar!), is een historische stad mettal van bezienswaardigheden. Maaralleen maar cultuurhappen hoeft hiernou ook weer niet. Naast veel heer-lijke horecagelegenheden bezit destad ook een grote dierentuin, mooiegrachtjes, een gezellig centrum en di-verse musea. Het is net Amsterdam– maar dan minder toeristen!Wat te doen?• Beklim de Onze Lieve Vrouwe-toren• Bezoek de Koppelpoort• Vaar over de grachtjes• Krijg een rondleiding in PaleisSoestdijk (geopend op vrijdag,zaterdag en zondag)• Diertjes aaien in DierenparkAmersfoortArnhemArnhem, de Geldersehoofdstad, staat bekend omVitesse, maar er is natuurlijkveel meer dan alleen voetbal! Teneerste is de omgeving (Arnhem ligtlekker dicht bij de Veluwe!) prachtigom in rond te wandelen of om eenstuk te gaan fietsen. Maar ook destad zelf is knus, gezellig en zeker demoeite waard.Wat te doen?• Ga het terras op, op de Koren-markt• Bezoek Burgers Zoo voor eenultieme dierenbeleving• Snuif een stukje Nederlandsegeschiedenis bij het AirborneOorlogsmuseum en bijbehorendebegraafplaats• Ga wandelen of fietsen op deVeluwe• Bezoek één van de vele musea,zoals het Kröller Möller-museumof het AfrikamuseumDen BoschNiet alleen in ‘Eindhoven degeksteeeuh’ is het Brabantsegezelligheid geblazen! OokDen Bosch heeft genoeg in huis omje lang te vermaken. Wanneer je in fe-bruari gaat wordt de stad omgedoopttot Oeteldonk en zal je weinig meervan het authentieke Brabant terug-vinden, maar óók dit feest hoort na-tuurlijk bij de cultuur van het zuiden.Bosschenaren zijn goed in feesten enhouden van gezelligheid, en dat is inhet centrum zeker te merken: tal vanrestaurants en cafés sieren de straten.Gezelligheid troef!Wat te doen?• Beklim de St. Jan Kathedraal vooreen prachtig uitzicht over de stad• Ga op stap in het centrum• Bezoek een beurs of ander eve-nement in de Brabanthallen(meerdere grote evenementen permaand!)• Ga uit in de Verkadefabriek! Dezeoude koekjesfabriek is omge-toverd tot een groot entertain-mentcentrum met theater, film,lekker eten en drinken en andereevenementen• Doe culinair en eet een Bosschebol of koekZwolleZwolle, de Overijsselse stadvan Herman Brood, de Pe-perbus en Blauwvingers, is eenontzettend gezellige en culturele stad.Hoewel de stad net niet bestempeldkan worden als studentenstad enverder ook niet echt ergens in uit-blinkt, heeft het veel leuke aspecten.Ieder jaar wordt hier namelijk hetgrootste Bevrijdingsfestival van Ne-derland georganiseerd, in de stad kunje heerlijk winkelen, lekker uit etenen ook voor cultuur ben je er aan hetjuiste adres. Tip: ga in het voorjaar ofin de zomer naar Zwolle, wanneerde Oude Vismarkt helemaal volstaatmet terrasjes en je fijn in één van devele parken die Zwolle rijk is kunt ge-nieten van de zon.Wat te doen?• Bezoek een evenement in de IJs-selhallen• Lekker zonnen en zwemmen bij deWhytmenerplas• Op de barbecueboot varen doorde stadsgracht• Feesten op het grootste Bevrij-dingsfestival van het land• Ga het terras op op de OudeVismarktNijmegenRelaxen, stappen, lekker uiteten, wandelen of shoppen:het kan in Nijmegen allemaal.Deze veelzijdige stad in het zuidoostenvan ons land is natuurlijk erg populairbij studenten, maar ook de ouderegarde is goed vertegenwoordigd. Jekunt hier eten voor een prikkie óf ineen toprestaurant. De stad, gelegenaan de Waal, is de grootste van Gel-derland en claimt ook de oudste tezijn. Of dit echt zo is, is niet duidelijk,maar de stad heeft wél een enormegeschiedenis.Wat te doen?• Feesten tijdens de NijmeegseVierdaagse, op de bijbehorendeZomerfeesten in juli• Relaxen in het Sanadome• Winkelen (de stad kreeg in 2008de prijs voor het meest geva-rieerde winkelgebied van Ne-derland!)• Picknicken in het Goffertpark• Een terrasje pakken of uit eten opde Grote MarktWaar in Nederland ga jij het liefst eenweekendje weg?Hoewel het weer nog niet echt mee zitis officieel het barbecueseizoen al be-gonnen. De eerste rookpluimen stijgenalweer omhoog vanaf de balkons en uitde achtertuinen. De geur van verbrandespeklapjes en Duitse curryworstendringen je neus binnen. Allemaal heelleuk en zomers, maar het risico dat jeziek wordt van een potje barbecueën isvrij groot. De gemiddelde barbecue wordtnamelijk maar één of twee keer per jaarschoongemaakt, waardoor het roostervaak een enorm scala aan ziekmakendebacteriën bevat.Dat blijkt uit onderzoek van de Britse voedselveilig-heidsspecialist Lisa Ackerley.

De barbecues die aanhet onderzoek onderworpen werden bevatten ge-middeld 1,7 miljoen microben per vierkante meter.Dat komt neer op 124 procent meer dan wat er opeen gemiddelde toiletbril zit. Vaak is die viezigheidniet voor het blote oog zichtbaar, de barbecues ziener namelijk op het eerste gezicht redelijk schoonuit.
Veel mensen denken waarschijnlijk dat door dehitte de bacteriën wel dood gaan. Helaas is dat nietzo en zitten de barbecues vol met bacteriën zoalsde E-coli, Salmonella en Listeria. Dergelijke bac-teriën kunnen je goed ziek maken.

Dus mocht jevan plan zijn om de kolen binnenkort aan te steken,de kenners adviseren het rooster eerst schoon teschrapen met een bbq-borstel en het daarna sim-pelweg met een spons met afwasmiddel schoon temaken.En ook deze dingen bevatten meer bacteriën daneen toiletbrilNiet alleen de barbecue maar ook veel andere zakenwaarvan je het niet zou verwachten bevatten meerbacteriën dan een gemiddelde toiletbril. Zo zijntoetsenborden van computers, mobiele telefoons,handtassen en keukensponsjes ware bacterie-wal-hallas. Ook de gootsteen blijkt vaak vol te zittenmet allemaal dingen die je daar liever niet in hebtzitten.1234522 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 23Tegen inlevering van deze advertentie 15% korting op alle bedrukte kleding,zoals hooded sweaters met een opdruk, T-shirts met een opdruk, Polo’s met een opdruk,bedenk het en wij bedrukken het!!Kom langs in onze showroom en bekijk onze collectie!DE ORIGINEELSTEEEN BARBECUE BEVAT TWEE KEER ZOVEEL BACTERIËNALS EEN GEMIDDELDE TOILETBRIL NEDERLANDSE STEDEN VOOR STEDENTRIPS!5AUTEUR: STUDENT.NET
 13. 13. 24 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 25€ 12,25 per maandonbeperkt fitness en 160 groepsfitnesslessen5 vestigingen in AmsterdamNiet overtuigd?Kom 3xgratis proberen!Let’s be honest....Wij zijn niet alleen goedkoper, maar bieden ook veel meer kwaliteit.Tatjana: USC-docenteKom op nou?CHECK HETZOMERROOSTERONLINE!www.usc.uva.nlJIMMY’SMOPPENPALEISSieradenGa ik vorige zaterdag een juwe-lierszaak binnen, kijk wat rond en zieplots een prachtige diamanten armbandliggen.
Wanneer ik voorover buig om hetsieraad achter de toonbank van dichtbijte bekijken, ontglipt mij plots eenwindje.
Ik kijk schichtig om mij heen inde hoop dat niemand iets gehoord heeft.Jammer genoeg staat er net de knappeverkoopster achter mijn rug,
ze begroet mij vriendelijk alsof er niets aan dehand is en geeft deskundig uitleg over het juweel. Nog altijd lichtjes rood aan-gelopen en in verlegenheid,
vraag ik de dame hoeveel deze armband kost. Ant-woordt de verkoopster: “Mijnheer, als je al een windje laat bij het bekijken vanhet juweel, schijt je zeker je broek vol als je de prijs hoort!”SchoolbordEen juf komt ‘s ochtends in haar klas en ziet in het midden van haarschoolbord piepklein het woord:lulZij pakt de borstel en veegt snel het woord weg.
De volgende dag komt zij weerin haar klasje en ziet weer in het midden van haar schoolbord ietsje groter hetwoord:lulZij pakt de borstel en veegt het woord wederom snel weg.
De derde dag looptzij haar klasje in en ziet weer in het midden van haar schoolbord nog groter hetwoord:lulZij pakt razendsnel de borstel en poetst het woord van het schoolbord .
De dagerop staat er op het bord geschreven :
Hoe meer je erover wrijft hoe groterhij wordt !Belg in de treinIn de trein zit een Belg tegenover een mooie jongedame met een piepkleinmini-jurkje aan.
Opeens gaat zij verzitten en ziet hij dat ze geen broekje aanheeft.
Zij ziet dat en zegt: ‘Kijk je naar mijn poesje?’‘Sorry.’ Zegt de man en belooft dat hij niet meer zal kijken.
‘Geeft niet,’ zegt hetmeisje, ‘ik kan er een paar kunstjes mee.
Kijk maar, ik laat het een kusje geven.’De Belg ziet de vagina een kusbeweging maken en is zeer onder de indruk
‘Kijk,’zegt het meisje, ‘het kan ook knipogen.’
En ja hoor, hij ziet verbaasd dat devagina hem een knipoog geeft.Het meisje is ondertussen al heel opgewonden en zegt
‘Kom naast me zitten,’en de man gaat naast haar zitten.
‘Wil je er een paar vingers in steken?’ vraagtze.
Zegt de Belg verbijsterd: ‘godver…, kan het ook nog fluiten dan?’Onlangs is de fitness op de Amstelcampus van de HvA aan de Wibautstraatin gebruik genomen. Tot voor kort was deze fitness in een oud gymzaaltje ge-huisvest. Nu vind je er de modernste voorzieningen zoals fietsen en hardlopenm.b.v. Google maps en ergonomische apparatuur, maar ook hardcore power-racks. Commercieel directeur Rodrigo Coesel is tevreden: ‘Als student kunje kiezen uit 5 fitnesscentra in Amsterdam waar je waanzinnig goedkoop kunttrainen. Bovendien is er een aantrekkelijk zomerprogramma met o.a. pilates enzumba. Dus voor studenten die aan hun conditie of wasbordje willen werken iser nu geen enkel excuus meer!’USC:‘ELKE STUDENT EEN SIXPACK’HAAL ALLES UIT JE STUDENTENTIJDKamers, columns & blogs, (bij)banen, studentennieuws,interviews, prijsvragen, korting op studieboeken,verzekeringen, tips, recensies, de studentenkortingspas,stages, traineeships, gratis op wintersport, de Studentvan het Jaar & Studentenhuis van het Jaar verkiezing,film, video, financiën en nog veel meer…Ga nu naar www.studenten.netTOPPERS IN CONCERTOp een vliegend tapijt kwamen René Froger, Gerard Joling en Jeroen vander Boom vanuit het uitvak het stadion binnenvliegen voor alweer de ne-gende editie van de Toppers. ‘1001 Nights’ was het thema van het concert.De drie zangers trakteerden hun publiek in extravagante outfits op eenverschillende medley’s. Gastoptredens waren er dit jaar onder anderenvan de Vengaboys, Jan Smit, de 3J’s en Najib Amhali. Het publiek kwamtraditiegetrouw massaal verkleed. Dit jaar dus als sjeik, buikdanseres ofeen ander figuur uit Oosterse sprookjes. ‘Wat een waanzinnig feest!’Volgend jaar is De Studenten Kortingskrant er weer bij!!!
 14. 14. MET BRAINFOODOh, het is alweer zover, delaatste tentamens voor ditstudiejaar komen eraan, druk,druk, druk…Effectief studeren doe je ineen goed verlichte, opge-ruimde ruimte, waar het niette warm is en afleidingen(smart Phone, StudentenKortingskrant, t.v. luid-ruchtige of gezellige medebe-woners) uit het zicht zijn.Je kunt je hersenen ook denodige ondersteuning geven,door op je voeding te letten.Maak je lijf en hersenen elkeochtend wakker met eenontbijt van volkoren brood ofmuesli, zuivel en fruit.SuikerJe hersenen zijn gek op glucose(suiker). Het is de enige energiebrondie ze direct kunnen gebruiken. Nulijkt het verleidelijk om een flinkezak snoep naast je boek te leggen endeze onder het leren leeg te snaaien,maar het heeft zijn nadelen. Veelsuiker zorgt voor schommelingen inje bloedsuikergehalte en belemmerendaardoor de hersenwerking, voor-namelijk op het gebied van leerver-mogen en geheugen en die functieszijn nu van levensbelang! Zet eengoedgevulde fruitschaal in het zicht enkies eens voor zoetigheid in de vormvan gedroogd fruit zoals dadels, vijgenen abrikozen. Door het hogere vezel-gehalte zorgen ze voor minder bloed-suikerschommelingen.CafeïneCafeïne in koffie, thee, cola ensommige energiedrankjes kunnen jehersenen een snelle op-pepper geven en helpen tefocussen. Ook chocola hetliefst met zoveel mogelijkcacao (extra puur) heeftdie werking. Overdrijf het niet, teveelkan je een opgejaagd gevoel geven enje onrustig laten slapen en die slaapheb je juist nu erg hard nodig, om jehersenen al die leerstof te laten ver-werken.Vet goedVette vis (haring, zalm, makreel) ennoten leveren essentiële vetzuren dieeen gunstige invloed lijken te hebbenop de hersenen. Of je er directslimmer van wordt is de vraag, maarhet kan zeker geen kwaad om regel-matig een visje op je bord te leggen ofte verwerken in een pasta of salade.Knabbel eens een handjevol studen-tenhaver (alleen al om de naam).PauzesDe hele dag door blokken werkt ookmet brainfood niet. Sla geen maal-tijden over en zorg voor voldoendeontspanning en beweging. Ga eenpaar keer per dag even naar buiten enhaal naast een frisse neus direct in-grediënten voor een lekkere maaltijd.Nog even de tanden op elkaar, be-halve dan voor een lekkere maaltijd,en daarna genieten van een lange,welverdiende zomervakantie.Succes!DE LAATSTE LOODJESIngredienten:1 Kropsla1 komkommer,kleingesneden, paprika,Radijsjes, ui, Bleeksel-derij, of andere groentennaar eigen voorkeur1 Blikje zalm, tonijn ofmakreelGemengde noten, zaden,alfalfa, tuinkers of eenhardgekookt eiOlijfolieCitroensap of(balsamico) azijnMespunt MosterdScheutje Honing of li-monadesiroopVerse kruiden en versge-malen peperRECEPT BRAINFOOD SALADEWas enkele bladeren kropsla, slinger droog(liefst buiten) in een schone theedoek, scheur instukken. Ja, sla uit een zakje is makkelijker, maarminder lekker en je hebt gelijk wat beweging.Leef je uit met kleingesneden komkommer,tomaat, paprika, radijs, ui, bleekselderij of watje maar lekker vindt.Voeg de inhoud van een blikje zalm, tonijn ofmakreel toe.Versier met gemengde noten en zaden, alfalfa,tuinkers of een hardgekookt ei.Maak een dressing van een scheutje olijfolie, ci-troensap of (balsamico)azijn, mespunt mosterd,een scheutje honing of limonadesiroop, versekruiden en versgemalen peper en verdeel ditover de salade.Lekker met een stuk stevig spelt- of vol-koren brood of voeg gekookte en afgekoeldeaardappel, pasta, rijst, couscous of bulghur toe.Maak dan wel wat meer dressing of voeg watyoghurt of kwark toe en laat even intrekken.26 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 27Om te zorgen dat niet iederesekspartij gelijk leidt tot eenhele rits kinderen, heb je velevormen van anticonceptie. Depil, een spiraaltje en het oudevertrouwde condoom. En devolgende condooms zorgenvoor heel wat pret in bed!Bejaarde mensen hebben seks meteigen gebreide condooms. En als jeindruk wilt maken op het meisje vande drogist, koop je de XXXXXL va-riant. Tja, wat heb je tegenwoordig al-lemaal niet als het gaat om condooms?Nog jaren nadat Mr. Condoom hetrubbertje had uitgevonden was dezemanier van veilig vrijen enorm geliefd.Totdat er weer nieuwe dingen op demarkt kwamen en het condoom zijnpopulariteit verloor. Gelukkig blijvener tot op de dag van vandaag nogveel mensen creatief met het stukjeplastic. En dat gaat verder dan alleeneen tropisch smaakje of hip kleurtje!1Spray it, don’t say itNa spraytans en deospraysschijn je tegenwoordig ooktussen de lakens aan de slagte kunnen met een heuse condoom-spray. Ja echt waar, in Duitsland is ‘iein de maak. Ook al is het rubbertjeuit een flesje nog in de testfase, hijschijnt zijn werk wel goed te doen.Even sprayen op het gewenste li-chaamsdeel, laten intrekken en nade – goede – afloop er gewoon vanafplukken. Anticonceptie zoals je hetnog nooit hebt gezien.2Anti-verkrachtings-condoomWil je goed voorbereid zijnvoor die keren dat je in eendonker steegje loopt en ineens wordtmeegesleurd door een eng figuur?Voordat je jezelf allerlei zelfverde-dingsmoves gaat aanleren, is het mis-schien de moeite waard te investerenin een Rapex. Dit speciale anti-rapecondoom is bedacht in Zuid-Afrikawaar verkrachtingen helaas aan deorde van de dag zijn. Als vrouw zijndebreng je dit condoom in. Wanneereen man toeslaat, laat je hem gewoonzijn gang gaan. Want zodra meneerzijn Jodokus wil terugtrekken, wordthij enorm toegetakeld door detandjes die aan de binnenkant van hetcondoom zitten. Door de helse pijnendie hij vervolgens lijdt, kun jij mooiontsnappen. Enne dat condoom?Moet operatief worden verwijderd. Isde dader dus gelijk gepakt.3My Face CondomsIs de liefde voor jeeigen geweldige ik nogalgroot, dan maak je tochje eigen condoom? In Amerikakun je tegenwoordig condoomscustomizen. Je stuurt een foto in, kiestjouw favoriete condoom en voegt ereen leuke tekst bij. Zoals Vlugge Japieof Snelle Jelle. Het bedrijf RipnRollstuurt jouw eigen unieke condoomszo snel mogelijk op. Binnen no timeheb jij een leuke verrassing tijdens devolgende vrijpartij. Origineel is hetzeker.4Meten is wetenAltijd al willen weten hoegroot de japert van je loveris? Binnen enkele secondenkom je erachter met Condometric.Errug handig: op het rubbertje staateen soort van lineaal afgebeeld.Gewoon een kwestie van omdoenen aflezen. Maar pas wel op: het egovan je liefje kan behoorlijk gekrenktworden als blijkt dat ‘ie toch niet deberoemde achttien centimeter haalt!5Lekker smaakjeJa, aardbei en banaan kennenwe onderhand wel. Tijdvoor wat nieuws moetende makers van de zogeheten BaconCondom en Scotch Whisky Condomgedacht hebben. Tja, het is maar waarje van houdt zullen we maar zeggen.Wel leuk voor een avondje stappen ofals je een groot liefhebbervan vlees bent.DE MEEST IDIOTE CONDOOMSOOIT GEMAAKTAUTEUR:DIËTISTCAROLIEN FONTIJNDUWO heeft studentenwoningenin Amsterdam e.o., Delft, Den Haagen Leiden. Alle kamers staan opDUWO.nl. Zoek online en teken jehuurcontract digitaal. Inschrijvingkost € 36,50 en blijft geldig, óókals je een kamer hebt.Je kunt dus altijd doorverhuizen!Zoek je een kamer?Ga naar DUWO.nladv_studenten_kortingskrant_126x179.indd 1 08-05-13 14:56Gegarandeerd vast tarief30% korting op een vlucht boven je woningKoningin Wilhelminalaan 13-15 - 1901 DM Castricum(0251) 65 91 08 - info@notarisfeikema.nl
 15. 15. 28 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 29Katja Schuurman is duidelijk de leadinglady tijdens de fotoshoot. Terwijl Nicken Simon een kiekje of tien al stiekemuitkijken naar de nooduitgang, weet zijNeêrlands meest aanbeden muzikaleduo te verleiden tot een eindeloze reeksposes. “Til me maar op! Kom op heren,lekker spontaan.”“Espresso! Wie heeft er zin in espresso?” Als Katjana afloop van de shoot - blootsvoets, gekleed ineen zwierig jurkje tot net over haar knieën - naarde fotograaf trippelt, verschijnt daar weer die in-nemende lach die we de hele dag al bij haar zien.“Hebben jullie misschien espresso voor ons, alsje-blieft?” Nick en Simon kijken naar de manier waaropmevrouw Römer met charme om een kopje koffievraagt. Simon: “Als jij Griekenland vraagt om uit deEU te stappen, zouden ze het nog doen ook.” Nick:“Krijg jij óóit wel eens een boete?” Katja vertelthoe ze een keer bellend achter het stuur werd be-trapt, maar net zo lang op de agent inpraatte, dathij uiteindelijk riep: ‘Oh, laat dan ook maar’ en booswegliep. Katja: “Alsof hij míj daarmee had. Dat ikmee mocht naar een feestje, maar hij er opeensgeen zin meer in had.”Zes songteksten voor Katja, Nick enSimon. Welke emoties roepen ze op?Ik kan alleen maar houden vanVolendammer vrouwenEen Volendammer vrouw dat is het mooistewat er is(Volendammer vrouwen - 3JS)Simon: “Niet helemaal waar. Annemarie is maarhalf Volendamse en ze heeft ook zeven jaar in Spanjegewoond. En Nicks vriendin komt vijf kilometer bijVolendam vandaan. Dat is bijna buitenland.”Nick: “Best grappig, we hebben al die tijd zó dichtbij elkaar gewoond, maar elkaar pas voor het eerstontmoet toen we 21 waren. Toen was het ookmeteen raak. Maar het is geen Volendamse, dussorry 3JS, die vlieger gaat niet op. Toch wil ik eenkleine kanttekening plaatsen en het opnemen voorde Volendammer vrouwen: het is een mooi volkje.”Simon: “Het schoonheidsgehalte bij ons in hetdorp ligt gemiddeld gezien heel hoog.”Katja: “Ze schijnen ook heel goed te kunnenschoonmaken, toch?”Nick: “Heb je nog iemand nodig? De schoon-makers scene draait er overuren.”Zoveel te doenIk heb nog zoveel te doenIk moet hier ooit nog eens vandaan(Zoveel te doen – Toontje Lager)100%NL Magazine: “Nick en Simon,jullie hebben een krankzinnig druk jaarachter de rug. Is het nooit te veel geworden?”Simon: “Eventjes, toen we drie programma’s inéén maand tijd hadden. Toen wilde ik even pauze.”Nick: “Het is wel eens gebeurd dat we ’s ochtendsvoor de verkeerde tv-studio stonden.”Simon: “Moesten we naar Nick tegen Simon,stonden we bij The Voice Kids.”Katja: “Dat herken ik wel uit mijn hysterischdrukke periode. Dan raak je de sturing over jezelfkwijt.”Simon: “Ik vind je nu zo zen.”Katja: “Ik ben ook heel relaxed. Ik heb geleerdom genoeg rust te nemen om te kunnen luisterennaar wat ik wil en verlang. Anders raak je je zelf-sturing kwijt. Dus af en toe moet je vertragen. Detijd nemen om te reflecteren. Om na te denken.”100%NL Magazine: “Nick en Simon, zijn julliedie ‘zelfsturing’ wel eens kwijt geweest?”Simon: “Ik heb één keer tegen het randje aange-zeten. Vorig jaar augustus. Ik was bezig met driehuge projecten – De Zomer Voorbij, The Voice,Symphonica in Rosso - én zat midden in een ver-huizing. Op een gegeven moment zag ik echt evenniet meer waar ik mee bezig was. Mijn lichaamvoelde onrustig. Ik ging onaardig doen tegen mijnomgeving. Ik ben al vrij kort-lonterig van mezelf.Toen was er niet eens meer een lontje.”Katja: “Ik kijk vol medelijden naar Nick.”Simon: “Vooral de verhuizing heb ik onderschat.Maar alles is weer onder controle. Ik heb de dingenéén voor één kunnen afstrepen en ben nu weer re-delijk zen. Maar dat kan ook komen doordat ik netterug ben van vakantie.”100%NL Magazine: “Je huwelijksreis!”Simon: “Ja, naar Tanzania en Zanzibar. Hetgrappige is dat Katja en ik er net achter kwamendat we in preciés hetzelfde hutje bij The Palms opZanzibar hebben gezeten tijdens onze huwelijksreis.Wat een toeval.”Amerika, Dikkenberg, Breeheide,HouthuizenRij gewoon je neus maar achternaHet gras nog groener dan in AppelschaIk ga naar Amerika!(Amerika – Kinderen voor Kinderen)100%NL Magazine: “Nick en Simon, volgensMatthijs Nieuwkerk hebben jullie de potentieom wereldsterren te worden. Al een ticket naarAmerika geboekt?”Nick: “We zijn nog relatief jong en als je kijkt naarwat we op muzikaal gebied nu al hebben neergezet,sluit ik niet uit dat we het een keertje internationaalgaan proberen. Maar onze agenda’s zijn momenteelzo rigide dat daar geen tijd voor is. Bovendien moetje van tevoren heel goed weten: wat gaan we doen?Als je een single wilt promoten in Amerika, moetje drie maanden nationwide de meest rare radio-stations afgaan. Dus dat trekt een zware wisselop je privéleven en dat is op dit moment te in-grijpend. Maar het sluimert wel. Vorig jaar warenwe in Amerika voor de reallife serie The AmericanDream. Heel inspirerend, maar als je een doorbraakwilt forceren, moet je dat natuurlijk wel iets gron-diger aanpakken. We hebben wel contacten overge-houden aan het programma, dus misschien gaan weeen keertje een country avontuur aan.”Katja: “Wat leuk dat het allemaal mogelijk is.”Nick: “Het is nog een onbeschreven blad en datbevalt me wel. Omdat ik gewoon weet dat wede komende vijf jaar nieuwe avonturen aangaan.Nederland is natuurlijk relatief klein, dus op een ge-geven moment tik je waarschijnlijk toch tegen eensoort van glazen plafond aan.”100%NL Magazine: “Hoe staat het thuisfronttegenover Amerika?”Nick: “Geen enkel probleem. Ik kan niet opeensvoor vier maanden vertrekken, maar op zich zal hetnooit een issue zijn.”Simon: “Ik weet voor mezelf dat ik een promovan drie maanden in Amerika niet zal trekken. Wehebben vijf jaar De Zomer Voorbij gedaan. Datwaren twaalf dagen, maar ik liep op de achtste alte balen. Dan wil ik gewoon weer thuis zijn. Het isvoor mij ook geen optie om Annemarie gezellig meete nemen. Dus ik kan met zekerheid zeggen: eenAmerika-avontuur zit er voor mij niet in.”100%NL Magazine: “Dat klinkt als een impassetussen jullie…”Simon: “Ja, Nick heeft daar dus ook mee te maken.Of hij moet solo gaan…”Katja: “Maar Simon, waarom zou je je vrouw nietmeenemen?”Simon: “Ik denk dat Annemarie daar doodonge-lukkig zou zijn. Ze heeft haar eigen leven, haar eigenwinkel.”Nick: “Het is geen dagelijks gespreksonderwerp.Dat we in de auto zitten van: IK WIL WÉL NAARNASHVILLE!”Simon: “Het zou een optie kunnen zijn om eenalbum met een Amerikaanse sound op te nemen.”Simon (tegen Katja): “Stel, Hollywood belt:Thijs heeft zijn eigen ding hier, maar jij mag driemaanden overkomen voor een grote rol...”Katja: “Dan zou ik daar wel voor gaan. Ik zoualleen wel elke maand even overvliegen, want ikkan natuurlijk niet drie maanden zonder Sammy enThijs.”Simon: “Ik vind het moeilijk. Ik ben zo tevreden enblij met hoe alles nu is.”Katja: “Ja, maar dat is ook goed.”Simon: “België, Duitsland en Engeland zijn een stukdichterbij. Dan zou ik me eerder daarop richten.”Geen berg te hoog om te beklimmenGeen haat te diep om te beminnenWe zullen overwinnen, alles overwinnen(Alles Overwinnen – Nick en Simon)100%NL Magazine: “Katja, jij hoorde AllesOverwinnen net voor de allereerste keer viaSimon’s iPhone. Waar denk je aan bij dit nummer?”Katja: “Dat je, wat er ook gebeurt, moet proberener een positieve draai aan te geven. Dat is mijn in-stelling in het leven. Toen ik vanochtend mijn kopjeyoghi-thee dronk, las ik - vrij belachelijk, vind ik vanmezelf, want de uitspraken zijn doorgaans behoorlijkkansloos – de spreuk op het labeltje. Deze keerstond er: ‘The wind does not break a bendy tree’.Nou, die vond ik wel raak. Ik kamp momenteel metgekmakende tegenslagen in de opstartfase van eeneigen bedrijfje, maar het beste wat je kunt doen is inje kracht gaan staan. Creatieve oplossingen zoeken inplaats ertegen te vechten.”100%NL Magazine: “Nick, komt dat overeenmet jouw gedachtengang bij het schrijven van ditnummer?”Nick: “Ik vind het leuk om te horen hoe Katja hetop haar eigen manier interpreteert. Ik schrijf nooitvanuit één perspectief, maar ik ben deze song welmet een meer maatschappelijke insteek ingegaan.Het gaat over het doemdenken in de media: de eco-nomische crisis, de halve wereld die in brand staat.Het is allemaal zo negatief. Maar ik ben ervan over-tuigd dat we als mensheid nu inmiddels wel zoveel in-tellect, kennis en verworvenheden hebben opgedaan,dat we hier ook wel weer uitkomen met z’n allen.”Katja: “Maar juist door creatief te zijn.”Simon: “Wat dat betreft vind ik de interpretatievan Katja juist een enorme overlapping met de bood-schap van het nummer.”Katja: “Staan er ook Engelstalige nummers zoalsThe Sound of Silence van Simon en Garfunkel opjullie nieuwe album? Daar zou ik heel blij van worden.Iedereen sloeg steil achterover toen jullie dat zongenbij De Wereld Draait Door.”Simon: “Ga je dan wél naar onze muziek luisteren,denk je?”Katja: “Dan teken ik in op jullie cd nog voordat-ieuit is. Diréct.”Nick (lachend): “Je denkt nu heel enthousiastte zijn, maar eigenlijk beledig je ons enorm op dezemanier.”Doe’sInterview 100% NL magazineO“Op een gegeven momenttik je toch tegen eenglazen plafond aan”AUTEUR: ANETTE DE VRIESBEELD: NICK VAN ORMONDT
 16. 16. De Studenten Kortingskrant 31NICK EN SIMONNick Schilder (6 november 1983) enSimon Keizer (16 mei 1984) traden in2000 al voor het eerst op tijdens eenkerstvoorstelling op de middelbareschool. HITS Hun eerste single Steedsweer uit 2006 werd meteen een hit, hettitelloze debuutalbum stond twee jaarin de Album Top 100. Nick en Simonwonnen de Zilveren Harp, TMF BorsatoAward en een Rembrandt. Meezingersvan hun hand: Kijk omhoog, Pak maar m’nhand, Rosanne en Het masker. STERKERHun nieuwe album Sterker is net uit,de single Alles Overwinnen kwam opnr. 1 binnen. PRIVE Nick woont samenmet Kirsten Hofstee. Ze hebben eendochter, Nikki (1) en ???? werd hun zoon???? geboren. Simon trouwde dit jaarmet Annemarie Hoek . 100% NL Radio:“Fantastisch dat we daar helemaal grijsworden gedraaid! De periode na de re-lease van een album is extra spannend:hoe wordt het ontvangen bij de radio-zenders en het publiek?”KATJAKatja Römer-Schuurman (Bunnik, 19februari 1975) brak in ‘94 bij het grotepubliek door met haar rol in Goedetijden, slechte tijden. FILM Zij speeldeeen (hoofd)rol in onder meer Interviewvan Theo van Gogh, Costa!, All Stars2 en Blackout (samen met zus Birgit).THEATER Onze Jeugd en Mijn HuisUit. TV Voor BNN maakte Katja pro-gramma’s als Katja vs. Bridget en Trybefore you die. Bij Net 5 was ze te zienin S1ngle en My parents are gonna loveyou. Afgelopen seizoen scoorde ze metNick tegen Simon. RETURN Ze is voor-zitter van Return to Sender, een stichtingdie onder meer producten aan de Hemaverkoopt. De gemaakte winst gaat terugnaar de lokale producenten in de armstegebieden van de wereld. PRIVE Katja isgetrouwd met acteur Thijs Römer. Zehebben een dochter van twee, Sammie.100% NL Radio: “Ik ben een radio-zapper, ik ga van het nieuws op Radio 1tot klassieke zenders en de vrolijkheidop 100% NL.”Return to senderKatja Schuurman heeft in de geest vanReturn to Sender een nieuwe websiteopgericht met ‘eerlijke’ en mooie ca-deautjes. “Je geeft zo niet alleen eenbijzonder geschenk, maar draagt ookbij aan een betere toekomst van deproducenten en hun families in dearmste gebieden van de wereld.” Alsverrassing had Katja voor Nick een bij-zonder cadeau meegenomen voor degeboorte van hun zoon en voor Simonvoor zijn huwelijk. Nick: “Wow, wat bij-zonder met die symbolische gelukspop-petjes uit Thailand. Katja is zo’n ster inhet geven van bijzondere cadeautjes.”Nick: “Ik weet nu al dat Annemariehier helemaal van uit haar dak gaat!”www.returntosender.nlSimon: “Tot op het bot. Want dan koop jeopeens wél ons album?Katja: “Nee, nee, nee, ik ga ook naar dit albumluisteren. Meteen.”Nick: “Je bent gewoon een hele moeilijke doel-groep.”Katja: “Absoluut, dat ligt ook echt niet aanjullie. Zoals ik jullie al eerder zei: ik luister alleennaar muziek uit de jaren ’70.”Simon: “Dan zijn we er net iets te laat bij. Kansverkeken.”Ik leef voor m’n dromenM’n droom is de rol waar ik naar zoekM’n droom is een leven op toneelOf het witte doek(Ik leef voor mijn dromen – Jim Bakkum)Katja: “Ik heb nooit gedroomd van een levenin de schijnwerpers. Het is te gek om mooieprogramma’s en films te mogen maken, maar alsik dat niet meer zou mogen doen, zou ik nietsterven van ongeluk. Er zijn nog genoeg anderedingen me gelukkig maken. Zoals Return toSender of de kindersieradenlijn met eerlijk gouden zilver die ik nu aan het opzetten ben.”Simon: “Muziek is altijd de drijfveer geweest.De schijnwerpers en het hele randgebeuren er-omheen vind ik soms de nare kant. Vooral deprivéverhalen. Of zoals ons huwelijk werd opge-blazen. In de bio’tjes van The Voice Kids zie jesoms als motivatie om mee te doen: ‘beroemdworden’. Maar dat moet nooit de drijfveer zijn.Dat vertel ik ze dan ook wel heel netjes, op kin-derniveau.”100%NL Magazine: “Nick, jij was de tv-stu-dio’s vorig jaar blijkbaar even zat.”Nick: “Dat brengt het gesprek weer terug opdromen, op passie. In dat interview is alles welheel erg overdreven hoor, ik had gezegd dat ik na80 uur tv in de week weer zin had om de studio inte duiken. Dat wordt dan gekopt als: ‘Nick heeftzijn buik vol van tv’. Maar dat is niet waar. Ik vindhet nog steeds heel leuk om televisie te maken.Alleen mijn hart ligt bij de muziek. Toen we be-gonnen aan ons album Sterker werden we weerteruggeworpen naar de kern. Het schrijven vanliedjes, de studio-opnames, de verwachtingen,de uitdaging. Dat was één groot feest. Televisie isook mooi, maar wel als nevenactiviteit.”Dit is voor m’n boy, m’n kleine kleinejongenIk dacht dat ik er was, maar ik ben nu pasbegonnen(Me Boy – Yes-R)100%NL Magazine: “Nick, als deze uitgaveuitkomt, ben je inmiddels voor de tweede keervader. Ben je er klaar voor?”Nick: “Ik heb geen idee wat me te wachten staat,ook al hebben we het allemaal al een keer meege-maakt met Nikki. Het blijft abstract. Zeker voor eenman. Een vrouw voelt het kind bij wijze van sprekenvanaf dag één.”Katja: “Nou, ik vond het ook heel ongeloofwaardigdat er uiteindelijk toch echt een baby uitkwam.”Simon: “Je liep maandenlang met zó’n pens, maarje dacht: hier zit niets.”Katja (lachend): “Ik had wel zo’n vermoeden,maar toen het daadwerkelijk zover was, dacht ik:dat meen je niet! Heeft dit in míj gezeten?”Nick: “Het is voor ons nu even stilte voor destorm. We hebben met z’n drietjes een bepaaldritme en straks is het weer totale chaos. Dan staje gewoon weer vier keer per nacht naast je beden moet alles weer in actie worden gezet. Maar ikdenk dat ik met onze zoon wel wat relaxter ben,want je weet: ik kan het. Het is ook zo leuk om debetrokkenheid van Nikki te zien. Zij is nu anderhalfen roept de hele tijd: ‘Baby, baby, baby’. Zo’n tweedeerbij geeft weer een hele nieuwe dimensie. Dan hebje echt een gezin in plaats van een kind.”Simon: “Voelde je het met Nikki nog niet als eengezin?”Nick: “Jawel, maar met onze zoon wordt heteen gezin-gezin. Dan ben je met je vieren en hebje echt nóóit meer je handen meer vrij. Nu kan ikeven op de iPad als Nikki bij Kirstin is. Nou, dat isdan ook voorbij. Is ook niet erg. Mijn moeder kreegdrie jongens in drie jaar tijd. Zo’n gezin is altijd mijnideaalbeeld geweest. Of die derde ook nog in deplanning zit? Daar kan ik nu echt nog niets zinnigsover zeggen.”100%NL Magazine: “Katja, herken jij het ver-schil wat Nick maakt tussen een kind en een gezin?”Katja: “Jawel. Ik dacht eerst ook: we gaan hetlekker snel achter elkaar doen. Maar als je kind ereenmaal is en de situatie zich weer een beetje nor-maliseert en je het overzicht weer hebt, dan denk jewel: het loopt nu zo lekker, wil ik dit wel verstoren?”Simon: “Dat omschrijf je heel mooi. Annemarieen ik hebben een heerlijk leven met elkaar en doenallebei ons eigen ding. Wil je daar wel veranderingin brengen? Annemarie is daar zelfs nog minder aantoe dan ik.”I“Ik denk dat ik met onzezoon wel wat relaxter ben”
 17. 17. Hete zomerse deals!altijd openenorm assortimentvertrouwd en veilig shoppenmakkelijk en snel bestellenconcurrerende prijzensnelle leveringAspireE1-571-33126G75Mnks15,6" laptopArt. nr. B467142499.–*750 GB HDD / 6 GB RAMIntel® Core™ i3-3120M processorWindows 8GEEN VERZENDKOSTENAspirevan €549.-, vooraltijd openenorm assortimentvertrouwd en veilig shoppenmakkelijk en snel bestellenconcurrerende prijzensnelle leveringAspireV3-771G-73638G50Maii17,3" laptopArt. nr. B441905Aspire699.–*500 GB HDD / 8 GB RAMIntel® Core™ i7-3632QM processorNVIDIA® GeForce® 710M (1 GB)GEEN VERZENDKOSTENWindows 8van €799.-, voor*Alleaanbiedingenzijnvrijblijvend,ondervoorbehoudvanprijswijzigingen,druk-ofzetfoutenengeldenzolangdevoorraadstrekt.Alleindezeadvertentievermeldeprijzenzijnincl.btwenverzendkosten.Afbeeldingenkunnenafwijken.©2013AcerInc.Allerechtenvoorbehouden.AcerenhetAcer-logozijngeregistreerdehandelsmerkenvanAcerInc.Alleanderehandelsmerken,geregistreerdehandelsmerkenen/ofservicemerkenzijn,ongeachtofditisaangegeven,eigendomvanhunrespectieveeigenaars.Intel,hetlogovanIntel,IntelInside,IntelCore,enCoreInsidezijnhandelsmerkenvanIntelCorporationindeVerenigdeStatenenanderelanden.redcoon Benelux B.V. | Havendijk 26 | 5017 AM Tilburg | NederlandBestellingen & klantenservice: tel. 013 – 8 20 0168 (ma – vr: 08.00 – 18.00 uur, za: 08.30 – 13.30 uur; lokaal tarief)Gratis online chatservice via www.redcoon.nl (ma – vr: 08.00 – 17.30 uur, za: 08.30 – 13.30 uur; op feestdagen gesloten)Europas webwinkel voor elektronica

×