Editie 3 haarlem

3,099 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,919
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Editie 3 haarlem

 1. 1. Interview metBarry Badpakde koning vande barop bezoek bijEurosportInterview metkristie boogertDe grotecoffeeshop-testin AmsterdamRob PeetoomSAlonsStudentenkorting& make-overwin eenwintersportCinema paradiso(zie achterpagina)Ga naar www.takecarenow.nl/kortingZie pagina 13De beste zorgverzekering voor studenten van Nederland
 2. 2. 2 De Studenten Kortingskrant Inhoud 3­- Quote top 10 rijkste ondernemers -- SQpeople: D2d vs street -- Eurosport -- DJ Waxfiend in de melkweg --Snowevent -pagina16pagina22pagina29pagina18pagina25- Interview Barry Badpak -- mario Ballotelli -- Moszkolleeder --- Escape-interview Marc Benjamin -- Sex in de lift -pagina5pagina6pagina8pagina7pagina9ColofonDe Studenten Kortingskrant is eengratis krant voor studenten. Dekrant heeft een oplage van 20.000exemplaren, die hand tot handverspreid worden door en voorstudenten. De krant wil ondernemersen studenten dichterbij elkaar brengen.Initiatiefnemers, Jimmy Nooij enDaniel van den Bor, zijn dit jaar samengaan werken om de krant uit te gaanbreiden. In 2013 zal de eerste landelijkeeditie uitgegeven gaan worden met eenoplage van 50.000 exemplaren.Namens Jimmy en Daniel; veelleesplezier en haal je voordeel uit dezekrant.LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:De studenten KortingskrantOnafhankelijk krant HaarlemHoofdredactie/uitgever:Jimmy NooijT: 06 52436791E: jimmy@studentenkortingskrant.comDaniël van den BorT: 06 12366769E: daniel@studentenkortingskrant.comSjoerd BosE: sjoerd@studentenkortingskrant.comAcquisitie:Daniel van den Bor en Jimmy NooijBent u geïnteresseerd in het adverterenin de Studenten Kortingskrant, mail dannaar info@studentenkortingskrant.comRedactie: Stefan Coerts, Roy deVries, Koen Minnema, Eva Warner,Ewoud Berends, Marc Don, Ze.nl,Quote, Student.net, Carolien Fontijn,Harm Hoeksema, Daniel GodinhoVeigaVormgeving: Marc DonMet dank aan: Barry Badpak,Carolien Fontijn, Maarten Rill, JoostBarendsen, Lara de Vlieger, DouniaLazr, Emilie Engel, Thomas Pigeaud,Daniel Godinho Veiga, Rob Peetoom,Marissa Pronk, Eurosport, Escape, DJWaxfiend, DJ Marc Benjamin, WiesDammers, Ze.nl, Studenten.net,Groninger Studentenkrant, Universiteitvan Amsterdam, Hogeschool vanAmsterdam, Vrije UniversiteitAmsterdam, Inholland Haarlem, alleverspreidersDruk:Daniel van den Bor Jimmy NooijINSTINCTS OF THE MENSPECIALE STUDENTEN ACTIE(GA NAAR WWW.PELLIANO.COM)Pelliano calls on 21st Century men of style to go that extra mile.Dress the way you want to look – not the way others expect youto. Dare to be different. Our knitted ties, pocket squares and bowties will infuse your presence with that unique personal touch,which no money can buy – only style can.Suits & jacketsYOUR ITALIAN STYLE UPGRADE.You’reapersonofstyle,weknow.Sowhynotdroptheboringoldattireforsomethingmoresophisticated?Pellianobringstogetheralltebestofclassicaltailoringandremixesitforthe21stcentury.Authenticcraftsmanship,combinedwithaDutchDesigntwist.Checkoutourwebsiteforourfabulouscollectionofties,bowties,pocketsquares,scarvesandjackets.Pleaseusethecodebelowtogetourdiscount.Pleasegotowww.pelliano.com,selectthemodelofyourpreference,processyourshoppingbagandremembertoinserttheabovegiftcode.Yourpresentwillbedeliveredtoyouswiftly.OnbehalfofalloudDutchandItalianco-workers,wewishyoulaBellaFiguraandalastingfriendshipwithourgentlemen’sattire.VALUE:ONLINEGIFTCODE: PLEASE USEBEFORE:SK1213 01-03-2013€ 50,00
 3. 3. 4 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 5Barry Badpakde koning van de barBarry Badpak is de hitsensa-tie uit Leiden. Iedereen kenthun eerste hit Kamelenteen(waar ga je heen?). Waarmeehet Barry Badpak trio in 2011in twee weken tijd 200.000hits op Youtube scoorde.Zelfs aan de andere kant vande wereld op het Nederland-se eiland Curaçao kwam hunhit regelmatig uit de spea-kers. Het trio bestaat uit Basvan Dijck, Wouter Vermeu-len en Roeland Sluyterman.De Studenten Kortingskrantvroeg de heren naar hun suc-ces, waar de naam Barry Bad-pak vandaan komt en hoe huntoekomst eruit ziet….Barry Badpak, wij vinden heteen geniale naam. Hoe zijnjullie op de naam Barry Bad-pak gekomen?Ongeveer 2 jaar geleden kreegWouter een sms van een maatjevan hem, die af sloot met “GroetBarry Badpak!” Geniaal, dus dienaam hebben wij over genomenen sindsdien is deze door menigvrouwenstem gegild in de slaapkamer!Kamelenteen, was de hitwaarmee jullie doorbraken.Kan je ons vertellen hoe ditallemaal gegaan en gelopen is?Als je kijkt naar hits als “Toppertje”en “Zachte G Harde L” dan denk je,dit kan ik ook. We zitten met z’n 3-enal jaren in de kroeg-club-bar-scene enin de muziek. We dachten, kom latenwe een zomerhit gaan maken. Eenkamelenteen of in het Engels “Ca-meltoe”, kent iedereen alleen heeftnog nooit iemand er een liedje overgezongen. Dus ja, toen dachten wij;Dat wordt ‘m! Na een korte 6 uur tijdkwijt te zijn aan schrijven, muziek be-denken, inzingen, mixen en masteren,was Barry Badpak – Kamelenteen eenfeit. Vandaag de dag is een mediumals Youtube natuurlijk een fantas-tische manier om je muzikale onzinaan de man te brengen. Anderhalveweek later was het nummer, met alsbeelden een paar plaatjes van Kame-lentenen in de meest letterlijke zinvan het woord, al ruim 1.600 keerbekeken. Toen hebben we beslotenom er een videoclip bij te maken enhebben daarmee de mazzel gehad datwe Jochem Meijer tegen het lijf liepenen deze laaiend enthousiast was omeen gastrolletje te spelen in de clip.Nadat deze clip op Youtube stondging het heel hard. Na een weekbelde Jeroen van Inkel van Q-Music,werd het behandeld in RTL Boulevarden SBS Shownieuws en stroomden deboekingen binnen.En wat is een kamelenteen?We denken eigenlijk dat iedereen datwel weet, maar vooruit! Een kame-lenteen is de letterlijke vertaling vanhet Engelse woord “Cameltoe”. Ditwordt bedoeld met het vrouwelijkefenomeen dat verschijnt wanneer eenvrouw haar bikinibroekje/badpak/legging of iedere andere vorm van een“strakke broek” iets te hoog optrekt.Je kan dan zeg maar “lip lezen”. Zullenwe het hierbij laten ;-)Hoe vaak treden jullie tegen-woordig op? Zijn jullie van dewinter nog in de sneeuw tevinden of ergens in Amster-dam of Haarlem?Dat varieert heel erg, september waseen rustige maand, begin oktoberdruk vanwege het Leids Ontzet inLeiden, en november zit weer be-hoorlijk vol met 8 optredens waarvansoms twee op een avond. In het ver-leden hebben we in Amsterdam enHaarlem al wel een aantal optredensgehad. O.a. Haarlem in Het Patronaattijdens Haarlem Ordinair, maar ookeen besloten optreden in Van Beinumen De Polo Bar. In Amsterdamhebben we niet zo vaak gestaan, eenkeer in BlinQ op het Leidse Plein. DeAmsterdamse studentenverenigingenmoeten ons nog boeken, dus ik zouzeggen check de website www.bar-rybadpak.nl en boek! Wat ski-oordenbetreft zijn we wel in gesprek metdiverse horeca-ondernemers daar,maar dit blijkt altijd een behoorlijkeonderneming. We hebben natuurlijkeen 16-koppig orkest wat ons bege-leidt, dus ja...die moeten ook allemaalmee. ;-)Na Kamelenteen hebben jul-lie nog een aantal hits gehadwaaronder Motorboter. Kanje daar wat meer over vertel-len (met name ook over denaam Moterboot)De Motorboot is ook weer een mooistukje poëzie over en vooral vóórvrouwen. Om het netjes uit te leggenvoor de lezers die niet weten watMotorboten is; De man begraaft zijngezicht tussen de borsten/decolletévan de vrouw, en schudt dan hevig zijnhoofd van links naar rechts terwijl hijhet geluid van een motorboot nadoet.Een kleine quote uit het nummer:“Strakke toppies, een open vessie, ikhou van ballen, net als Messi.” Purepoëzie!Jullie outfits en verschijningzijn op zijn minst erg opval-lend te noemen. Is jullie kle-ding het succes achter BarryBadpak?De kleding is zeker onderdeel vanhet succes, maar vlak onze zangkwa-liteiten niet uit ;-). Roeland is ver-antwoordelijk voor de styling. “Ikheb ons gestyled met tweedehandskleding uit de kringloopwinkel, degehele outfit kost misschien €6,-. Hetenige probleem is dat als we iets kwijtraken, je nooit meer zo’n zelfde shirtof bontjas vindt.” Gelukkig zijn wealtijd nuchter als we de tassen weerinpakken na een optreden...Iedere student heeft weleensin een dronken bui het ideegehad om een eigen nummerte maken. Jullie hebben ditgedaan en met groot succes.Heb je tips voor studenten dieook door willen breken meteen eigen nummer?Je moet het gewoon doen en hetvooral niet te serieus nemen.Inmiddels hebben we 150 keer opge-treden met als hoogtepunten AhoyRotterdam en Het Glazen Huis van3FM, en is Kamelenteen ruim 1,2miljoen keer bekeken op Youtube.Natuurlijk moeten bepaalde dingenook meezitten, maar als jij iets maaktwat andere mensen ook leuk vinden,wordt het vanzelf opgepikt. Socialemedia zoals Facebook, Twitter enYoutube zijn perfecte kanalen omje kunsten met de wereld te delen.Iedereen die dit leest en een eigennummer heeft gemaakt, welke mu-ziekstijl dan ook, stuur maar op enwie weet kunnen wij het bij de juistepersonen krijgen! We gunnen ie-dereen hetzelfde succes en avontuurwat wij mee maken.Komen er binnen-kort nog nieuwenummers aan?Sterker nog, en je bentde eerste die het hoort,over een aantal maandenkomt het eerste albumuit! Dit wordt een trom-melvlies-strelend stukjekwaliteitsmuziek met denaam “The very best ofthe greatest hits, Part I”.Verder is vorige weekonze nieuwe singel Pottengelanceerd.Hoe ziet jullietoekomst eruit?We hopen dat we dit nog zo lang mo-gelijk kunnen blijven doen. Buiten datWouter aan zijn tweede kunstknietoe is, is de energie en het enthou-siasme dat je krijgt van een publiekverslavend. De Barry Badpak limois gelukkig weer een jaartje door deAPK heen en de show is vernieuwd.Ieder optreden is 45 minuten pureonzin, maar wel lekker! Wij zijn klaarvoor wat er komen gaat!Als we jullie willen boekenvoor een studentenfeest ofeen gezellige avond. Waarkunnen we dit dan doen?De snelste en goedkoopste manier(dit is tóch de kortingskrant!) is viaonze eigen websitewww.barrybadpak.nl. Daar kan je viade contactbutton boeken.“Toppertje, zachte Gen harde L, dat kanik ook”“Motorboot, eenmooi stukje poëzie”
 4. 4. de laatste jaren niet.Deze arrogantie nekte hem, wantde Raad van Discipline schraptehem op 30 oktober van het tableau.Moszko ervaart eindelijk de conse-quenties van zijn daden en geef toe,dat is toch heerlijk om te zien? Alsextra vermaak geeft hij zijn eigenfouten niet toe en beticht hij vanalles en iedereen van deze ongein.Het universum is weer hersteld.Willem Holleeder daarentegenmaakt een vliegende start in zijn car-rière als BN’er. De humor waarmeehij tijdens zijn rechtszittingen zijnverdediging voerde, heeft hem vaneen topcrimineel naar een knuffel-boefje gemaakt. Holleeder kwam ditjaar weer op vrije voeten en mochtal vrij snel een plaats innemen bij deNieuwe Revu, waar hij wekelijks eencolumn schrijft. In de media duikt De Neus steedsweer op en Nederland begint hem te omarmen.Toppunt tot nu toe was de uitnodiging van TwanHuys bij College Tour. Holleeder mocht op 11 ok-tober plaats nemen in de stoel en werd ‘aan detand gevoeld’ door Twan en de studenten. Afgezienvan twee redelijk welbespraakte studenten werdhet vuur hem allerminst aan de schenen gelegd.De Neus heeft met dit optreden zijn menselijkekant laten zien en wat we er ook over zeggen, weleefden met hem mee toen hij vertelde over delosse handjes van zijn vader.Holleeder is weer een mens. De film De Heinekenontvoering heeft al inzicht verschaft in de motievenvan De Neus, wat wederom bijdraagt aan zijn men-selijke kant. Dat hij opdracht gegeven zou hebbenvoor zo’n 25 liquidaties houden we ons nu even nietmee bezig; hij heeft voor zijn terechtgestelde dadenlang genoeg gebromd.Het universum is weer hersteld, de rollen zijn om-gedraaid. Van een wederzijdse afhankelijkheid isniet meer sprake. Het zal me niets verbazen alsMoszko zich ‘s avonds in slaap huilt met een fotovan Willempie boven zijn bed, de tranen vervuldmet jaloezie. Holleeder daarentegen glimlachtdoor het leven, wetend dat hij een fortuinlijke toe-komst tegemoet gaat. Het beetje succes dat hij vanMoszko heeft afgepakt zal hem hier in helpen, alstaat er nog één ding op Holleeder zijn bucket list:trouwen met Eva Jinek.6 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 7AUTEUR:ROY de vriesTip 1Aanvullend verzekeren?“Verzeker je alleen voor wat jenodig hebt”NU TIJDELIJK €75,- EXTRA TERUG[ [WWW.TAKECARENOW.NL/KORTINGControverses & miljoenen in Manchester:De wondere wereld vanMarioBalotelliExcentriek, excentrieker, ex-centriekst, Mario Balotelli.Waar de voetbalwereld ver-deeld is over de vraag wie ervan het duo Lionel Messi enCristiano Ronaldo de bestespeler ter wereld is, bestaater weinig twijfel over wie demeest flamboyante man op develden is: Mario Balotelli.Het Italiaanse fenomeen leek ooitvoorbestemd om het shirt van Bar-celona te dragen na een succesvollestage in 2006, maar de transfer werduiteindelijk afgeblazen nadat de Cata-lanen er niet in slaagden een akkoordte bereiken met de zaakwaarnemersvan Balotelli. Desondanks kreeg dejonge aanvaller enkele maanden lateralsnog zijn gedroomde overgang naareen topclub toen Inter zich meldde.Ook de Milanezen zouden echter alsnel hun bedenkingen krijgen over Ba-lotelli, ondanks zijn indrukwekkendestart in dienst van de Nerazzurri. Opzijn 17e maakte de spits zijn eerstedoelpunten in de Serie A, op zijn 18ein de Champions League, en op zijn19e had Balotelli zichzelf onmogelijkgemaakt bij Inter.Een discutabele houding op het trai-ningsveld zorgde voor de eerste on-vrede, zijn beslissing om een shirt vanaartsrivaal AC Milan aan te trekkenop nationale televisie resulteerde inmeer irritatie, en een controversiëleinvalbeurt tegen Barcelona was dedruppel die de spreekwoordelijkeemmer deed overlopen.Toen Manchester City zich in dezomer van 2010 bereid toonde meerdan €20 miljoen neer te tellen voorde Italiaan had Inter dan ook niet veelbedenktijd nodig.Een vertrek naar Engeland leek voorBalotelli de ideale kans om met eenfrisse lei te beginnen, maar al snelbleek dat de aanvaller de gave omzichzelf in de problemen te brengennog niet verloren was.Nog geen maand na zijn komst wasde aanvaller met zijn peperdure AudiR8 betrokken bij een auto-ongeluk,terwijl hij kort daarna voor ophefzorgde door onaangekondigd eenvrouwengevangenis te bezoeken.Verder omvatten zijn extra-curri-culaire activiteiten het werpen vandartpijltjes naar jeugdspelers en hetin de brand steken van zijn eigen huisdoor vuurwerk af te steken in zijnbadkamer.Ondanks een waslijst aan incidentenlijkt Balotelli zich echter van geenkwaad bewust. ‘Why always me?,’ wasde tekst op het t-shirt van de Italiaanin de eerstvolgende wedstrijd na hetvuurwerkincident om zijn onvrede teuiten met alle media-aandacht. ‘Wel-licht omdat je een van de meest be-sproken voetballers ter wereld bent,en je je gedraagt als Homer Simpsontijdens een LSD trip,’ mompelde hetjournaille.Balotelli’s houding is deels te verklarendoor een moeilijke jeugd. Van jongsaf aan was hij door zijn achtergrondeen buitenbeentje en moest hij zichkeer op keer bewijzen, resulterend inzijn extreme gedrag. Een minstens zogrote rol in zijn wispelturigheid speeltechter zijn huidige omgeving, meerspecifiek zijn huidige club.De Engelse kampioen mag zich metrecht ‘de Mario Balotelli der voet-balclubs’ noemen. Waar de aanvallergeregeld het nieuws haalt met zijn ex-treme gedrag, doet City dat voorna-melijk door bizarre transfersommenen salarissen te betalen. Het adagium‘geld is geen probleem’ wordt nergenszo letterlijk genomen als bij de blauw-hemden uit Manchester.Dat een speler af en toe zijn boekjete buiten gaat is het laatste waar debeleidsbepalers bij Man City zich drukom maken. Carlos Tevez liet ruimvier maanden zijn gezicht niet zien naeen conflict met manager RobertoMancini, maar werd vervolgens metopen armen weer welkom geheten.Kolo Toure stond zes maanden aande kant vanwege een overtreding vanhet dopingreglement, maar is intussenweer terug alsof er niets gebeurd is.‘Supermario’ bevindt zich dus in goedgezelschap.Alles mag en kan bij City zolang ersucces wordt behaald. En juist daar zitmomenteel het probleem. Na het be-halen van de nationale titel eerder ditjaar is het winnen van de ChampionsLeague het hoofddoel geworden.Voor het tweede seizoen op rij heeftCity echter de groepsfase niet over-leefd, tot grote onvrede van de club-leiding.En Balotelli? Het wachten is op heteerstvolgende moment dat de Italiaanzichzelf weer in de schijnwerpersweet te plaatsen, zij het door eenbriljant doelpunt, zij het door eenbizar incident buiten de lijnen.Het is een bijzonder kind, en dat isie...Why always me?was de tekst op hetshirt van BalotteliAUTEUR:stefan coertsSoms… valt alles even op zijn plek. Links is weer inbalans met rechts en het evenwicht is voor een tijdjehersteld. God, Allah, het bovennatuurlijke (of hoe jehet ook maar noemen wilt), kan van tijd tot tijd weerrustig achteruit gezakt in zijn stoel hangen. Het werkzit er op, de rust is wedergekeerd en het universumstraalt weer harmonie uit. In ons koude kikkerlandjehebben we de laatste maanden dit balans ook weergevonden. Het recht heeft namelijk gezegevierd: BramMoszkowicz is tot boeman verklaard en Willem Hol-leeder tot heiligman.Het duo, dat samen een sterke geschiedenis kent, heeftvan rol gewisseld. Moszko is niet langer Neerlandsmeest gerenommeerde advocaat en Holleeder veegthet boefjesimago fijntjes van hem af. En het mooiste is,het Nederlandse gepeupel slikt dit allemaal als zoetekoek. We zitten vooraan op de tribune Moszkolleeder,juichen en schreeuwen af en toe en spuien onze meningover de twee.Waarom zouden we ook niet? Moszkowicz paradeertal lang op het dunne lijntje van legaliteit en illegaliteit.Hij zou een dubbelleven leiden en zowel in de boven-als onderwereld zijn weg kunnen vinden. Niet alleenJort Kelder betichtte de man van het aannemen vankoffers met zwart geld, ook zijn oud-cliënten hebbenhier wel het nodige over te zeggen. Het feit dat derechters Jort toe stonden Moszko ‘Maffiamaatje’ tenoemen, geeft weer hoeveel reden er is om te denkendat de advocaat gewoon een duiveltje is.Afgezien van de vermeende activiteiten in het criminelecircuit, is Moszko natuurlijk gewoon een botte lul (zouik nu ook aangeklaagd worden?). Wanneer je echterenorm capabel bent in datgeen wat je doet, mag jegerust arrogant en pretentieus zijn, dat kan mensenzelfs sieren. Zo ook voor Moszko, al slaat hij de plankop een cruciale plek mis: Moszko was namelijk té ar-rogant om zich te houden aan de regels van de advo-catuur. Zo haalde hij zijn neus op voor de verplichtebijscholing, meldde hij geen contante betalingen bovende 15.000 euro en overlegde hij zijn jaarrekeningen vanMoszkolleederen het herstelde universumHet lijkt alsof Moszkowicz eendubbelleven leidt
 5. 5. 8 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 9De dagen worden kouder, het daglichtontglipt ons steeds vroeger; de winteris in aantocht. Een seizoen, waar on-danks de erbarmelijk lage stand vanhet kwik, toch veel studenten steedsweer naar uitkijken. Uiteraard zit elkestudent vanaf medio oktober handen-wrijvend naar de kalender te kijken,in afwachting op de kerstviering metde schoonfamilie. Maar hiernaastprijkt er nog een heugelijk feit op deplanner: Wintersport. Een week langzoeven over het witte goud met eenhalfbakken zonnetje in je nek op eenAlpenreus, dat is pas fijn. Dat winter-sport populair is onder studenten isgeen nieuws; jaarclubs, verenigingenen vriendengroepen vinden ieder jaarhun weg weer richting de poeder. Enwaar komt de combinatie van studenten wintersport nou beter tot uitingdan in Val Thorens…Als we even voorzichtig de percen-tages van de verhouding mannelijkeen vrouwelijke studenten bekijken,53% om 47%, kunnen we concluderendat een en ander netjes verdeeld is.Wanneer we nagaan of er een verschilzit in de drang van de verschillendesekse om een week helemaal los tegaan in de sneeuw komen we tot deconclusie dat het verschil hier netzo klein is als bij Obama en Romney.Dus student, man of vrouw; iedereengaat op Wintersport. Gelukkig maar,en wel om deze reden. Bij de gemid-delde wintersportaccommodatie ligje niet in je eentje op een kamer, vaakzelfs niet met twee. Resultaat? Eenweek lang geen zelfbevrediging, of jebent een viespeuk. Vandaar dat deaanwezigheid van het andere geslachtop een wintersportvakantie een aan-genaam gegeven is. Maar wanneer hetcontact tot stand is gekomen moetje improviseren. De flink ingeperkteprivacy heeft wel tot gevolg dat hetlastig wordt om een rustig momentjea-deux te creëren. Toch is er voor deavonturiers een uitkomst: de skilift.Skiliften zijn in Val Thorens volopaanwezig, je hebt de keuze uit maarliefst 32 liften! Hier moet uit veilig-heidsoverwegingen wel de kritischenoot geplaatst worden dat het welverstandig is als de sleep- en stoel-tjesliften worden overgeslagen. Jezou je hier in alle opwinding moetenbeperken tot enige hand- en span-diensten en daarbij ligt er een verve-lende blaasontsteking op de loer. Hetadvies: de cabinelift. De slimme lezerzal opmerken dat het gebruik vaneen cabinelift vaak gepaard gaat metvreemden dus hierbij is het zaak omop een tactisch moment in te stappen:’s ochtends vroeg, rond lunchtijd ofaan het einde van de dag. Vooral delaatste optie is aan te raden. De ca-bineliften blijven namelijk draaien totdat alle gebruikers van de lift benedenzijn. De kans is daardoor groot dat jealleen in een cabine zit, en daarnaastook nog aan de voor- en achterzijdeeen lege cabine hebt. Er zijn behalvede tijd van het gebruik een tweetal se-lectiecriteria: de grootte en de reistijdvan de skilift. Je krijgt te maken metgelimiteerd genot dus zaak om hierinsecuur te werk te gaan.Graag geven wij onze aanraders:Skilift Personen ReistijdCairns 8 4,2 minCaron8 5,5 min3 ValleesExpress12 14 minGezien de ruime cabineliften vallenveel af als privéparadijs. Voor deCairn en de Caron heb je een kleinelift tot je beschikking maar ook weinigtijd. Mocht je dit te krap vinden, doedan het volgende. Stuur een vriend ofvriendin 10 gondels eerder met de liften vraag deze bij het uitstappen eentheatrale faceplant te maken. De liftzal stoppen en jij krijgt wat extra tijd.Wil je jezelf dit gedoe besparen dankies je voor de absolute topper, depotential onder de skiliften: 3 ValleesExpress!Hoogstwaarschijnlijk zit je nu te po-pelen om die kant op te gaan, endat kan! Husk geeft jouw zelfs 50euro korting op je boeking voorVal Thorens met de actiecodeVALTHO50. Vanaf €239 p.p. kan jij jeaccommodatie, skipas en royal classbusvervoer boeken en sta jij strakswaarschijnlijk heftig heen en weer tewiebelen in die skilift!Sexin de skiliftAUTEUR:ROY de vries
 6. 6. Op dinsdag 20 november gingde Studenten Kortingskrantlangs bij kapper Rob Peet-oom. Na in iedere etalageruitop de Elandsgracht gekekente hebben of ons haar goedzat durfden we naar binnen testappen bij deze toch wel ‘chi-que kapperszaak’. We spra-ken af met Marissa Pronk omstudenten Daniel en Maureenvan een compleet nieuw kap-sel te voorzien. Wat ze bij RobPeetoom in een paar uurtjesaan iemand kunnen veran-deren is echt ongelofelijk.Bovendien krijg je als studentbij ROB PEETOOM 20% kor-ting op alle behandelingen(ook op beauty behandelin-gen). Maureen en Daniël doenhun verhaal.Advies:Maureen heeft een wat langere ge-zichtsvorm met een hoger, rondvoorhoofd. Ze heeft veel slag in d’rhaar, waar ze krullen met veel volumevan maakt met behulp van een dif-fuser. Nu heeft ze eigenlijk ‘te veel’korte laagjes in het haar, waardoorhet lastig is om het lekker te latenvallen. Vaak wil men veel laagjes inhet haar, omdat men dan denkt dathet dan meer gaat krullen en meervolume krijgt, dit is echter niet hetgeval! Door veel lagen in het haar teknippen, knip je ook veel volume weg.Daarnaast heeft een krul lengte nodigom te krullen.Het advies was om de lagen wat langerte laten groeien, omdat dat mooierbij haar gezichtsvorm staat. Maureenis nu gewend aan ‘veel volume/krul’rondom haar gezicht, echter is hetmooier om het haar wat sluiker enzachter langs het ge-zicht te dragen. Hethaar is daarom ietskorter en in zachterelagen geknipt. Verderis er meer een lokin het haar geknipt,die mooi over haarvoorhoofd schuinweg kan vallen.Styling en ver-zorgingstipsVoor veel glans enbeweging in je haar,is het prettig om eenserum in je haar tegebruiken, dit geeftveel glans en be-schermd je haar. Doedit op handdoek-droog haar voor hetföhnen en een kleinbeetje na het föhnen.KleurMaureen heeft een mooie lichtehuidskleur, en daar staat lichtblondhaar heel goed bij. Door middel vantwee verschillende tinten blond zijner highlights in het haar geplaatst, ditgeeft een natuurlijk, en speels effect.Als je het haar een stuk lichter wilt,laat het dan nooit in z’n geheel eenstuk lichter verven, dit staat on-natuurlijk en je hebt vrij snel weeruitgroei. Wanneer je lichter bent ge-kleurd, is het wel van belang dat je hethaar ook thuis goed verzorgt.Gebruik altijd een shampoo en con-ditioner, en wekelijks een masker.Dit zorgt voor het behoud van jehaarkleur en geeft conditie aan jehaar. Het advies van Rob Peetoom isREDKEN Color Extend shampoo +conditioner.Reactie Maureen:De make-over was in één woord ge-weldig! De naam Rob Peetoom wasmij wel bekend, maar zelf ging ik altijdnaar een ‘basic’ kapper die vooral niette duur was. Iets wat wij als studentzijnde, heel belangrijk vinden. Ik zagniet in waarom het nodig was om mijnhaar te laten knippen bij een ‘duurdere’kapper, zoals Rob Peetoom. Tot dezemake-over, want I’am impressed!Ik ben blij dat ik tussendoor nog inde spiegel kon kijken, anders had ikmezelf niet meer herkend. Door ver-schillende kapsters en visagisten benik een middag lang volledig ‘onderhanden genomen’. Ik heb advies ge-kregen over hoe ik mijn haar het bestekan ‘stylen’ en tips en trics voor hetaanbrengen van mijn make-up. Daar-naast ben ik een middag heerlijk in dewatten gelegd en de deur uitgestaptmet een fantastisch eindresultaat!Voortaan voor mij geen ‘basic’ kappermeer, met de studentenkorting dieRob Peetoom aanbiedt, vind ik hethelemaal de moeite waard om voordeze service en expertise mijn haarvoortaan bij Rob Peetoom te latenknippen! Een dikke aanrader!Advies:Het is een tijdje geleden dat Danielnaar de kapper is geweest, en als zijnhaar te lang is gaat het alle kantenop, dit vanwege zijn krullen. Ditkan grappig staan, echter maakt hethem nu een beetje slordig. De trendvoor mannen, is meer een ‘groomed’effect, dit houdt in: meer styling pro-ducten en een ‘polished’ look.Daniel heeft een wat ronder gezicht,het is daarom mooi om wat meer‘vorm’ in het kapsel te maken. Ditstaat stoer en mannelijk. We hebbenhet een stuk korter aan de zijkantengemaakt en de bovenkant wat langergelaten. Op deze manier kan hij hetop verschillende manieren stylen.Tegenwoordig is het erg hip om debovenkant van het haar wat meeromhoog te stylen in een soort van‘kuif’.Styling en verzorgingstipOm dit de hele dag lekker te latenzitten, heb ik een clay gebruikt, ditgeeft superveel stevigheid, maar geefteen matte finish, waardoor het er nietvettig uitziet (Redken For Men, RoughClay).Voor bijvoorbeeld de feestdagen kanhij het ook gladder stylen, meer MadMen-achtig, door middel van eenzachte wax in het haar aan te brengenen de langere lengtes bovenop watplatter en meer naar achter tekammen.TipAls je (te) lang wacht met je haarknippen, krijg je snel een ‘rommelig’beeld. De nekharen en bakkebaardenworden dan te lang. Met name als jebijvoorbeeld op gesprek gaat vooreen stageplek, gaat solliciteren of eenleuke date hebt is een eerste indrukontzettend belangrijk.Een eerste indruk begint bij eengoede, frisse coupe en uiteraardverzorgde handen en goed zittendekleding. Rob Peetoom adviseert oméén keer per 6 à 8 weken je haar telaten knippen.Reactie Daniel:Wat een verbetering! Ik ging erzonder verwachtingen heen, maarde reacties waren overweldigend.Ik laat me normaal gesproken bij delokale kapper knippen. Dat doe jeéén keer in de twee maanden en jeraakt eraan gewend. Je weet wat jeaan je eigen kapper hebt, maar op denduur ben je ook wel eens benieuwdwat een andere kapper ervan maakt.In dit geval was dat de salon van RobPeetoom. Toen ik binnen stapte wasik al gelijk enthousiast, ik kreeg eengoede uitleg over wat ze met mijnhaar wilden doen, en voelde me opmijn gemak.De kapper vraagt altijd wat je zelf wilt,mijn standaardantwoord is dan: ‘Niette kort.’ Cliche, want volgens mij zegtiedereen dat die naar de kapper gaat.Doel is vaak enkel om het in model tekrijgen en dat was voor mijn eerderekappers al vaak moeilijk genoeg. Niette kort werd vaak geïnterpreteerd als5 millimeter haar overhouden. Hiergebeurde dit niet en werd het gewoongoed in model gebracht. Gezien hetresultaat is dat volgens mij uitstekendgelukt. Ik kan deze kapsalon dan ookiedereen aanraden, volgende keerkom ik zeker weer!’Credits team make-over:Haar: Samantha Duivis enMarissa PronkMake-up: Marissa PronkFotografie: Jorge AlvaresVestigingen:Elandsgracht 68 – AmsterdamBijenkorf 5th floor – AmsterdamGrote Markt 15 – HaarlemLange veerstraat 6 - HaarlemKijk voor meer info op:www.robpeetoom.nl10 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 11make-over bijHair & Make-uprob peetoomMaureen HuttingaLeeftijd: 22 jaarStudie: HBOVerpleegkundeWens: • Haar niet te kort• Hoe moet ik mijnhaar verzorgen metbetrekking tot mijnkrullen• Meer blond in hethaarDaniel GodinhoVeigaLeeftijd: 22 jaarStudie: JournalistiekWens: • Mag wel wat andersen iets korter• Liever niet helemaalopgeschoren ensuperkort.• “een beetjerommelig past welbij mij”.20% studentenkortingBij Rob Peetoom geloven ze dat iedereen recht heeft op kwaliteit en datals je jong bent, je budget beperkt is. Daarom krijgen studenten 20% kor-ting op alle behandelingen. Een kwaliteitsknipbeurt kost dan slechts:• Damesprijs voor een Junior Stylist €35,-• Herenprijs voor een Junior Stylist €26,-Geldig op vertoon van je studentenkaart op werkdagen van 09:00 tot18:00 uur.
 7. 7. 12 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 13Tip 2Als student heb je rechtop zorgtoeslag“Vraag zorgtoeslag aan”NU TIJDELIJK €75,- EXTRA TERUG[ [WWW.TAKECARENOW.NL/KORTINGAls student heb je het noueenmaal niet breed. Dus hoeminder je betaalt voor je zorg-verzekering, hoe beter. Wil jehet komende jaar besparenop deze maandelijkse kosten?Dat kan. Tenminste, als je nuslim kiest. Zodat je in 2013 al-leen betaalt voor zorg die jeook echt nodig hebt. Wantwaarom zou je als studentkiezen voor een pakket datkraamzorg of hoortoestellenvergoedt? Precies. Bovendienkrijg je bij sommige zorgver-zekeraars studentenkorting.Maar hoe vind je als studentdat passende en voordeligepakket? Met deze tien tipshelpen we je alvast op weg.BasisverzekeringDe basisverzekering van Take CareNow biedt je alle basisvergoedingen.Hiertoe behoren o.a. alle vergoe-dingen van noodzakelijke aard. Ook debasis ziekenhuiszorg wordt vergoeden je zult zelf geen geld hoeven voorte schieten wanneer je gebruik maaktvan een zorgaanbieder.Eigen RisicoIn het basispakket van een zorgverze-kering bestaan twee soorten eigen ri-sico’s. Een verplicht eigen risico en eenvrijwillig eigen risico. Het verplichteeigen risico geldt voor iedereen enhet vrijwillig eigen risico mag je zelfkiezen. Op deze pagina vind je eenuitleg over deze twee soorten eigenrisico’s en de hoogte ervan.Verplichte eigen RisicoHet verplichte eigen risico houdt indat je zelf een deel betaald van dezorg die je nodig hebt. Er zijn uitzon-deringen van zorg die niet binnen hetverplichte eigen risico vallen. Dezezorg wordt altijd vergoed door dezorgverzekeraar. Deze uitzonde-ringen zijn:• Bevolkingsonderzoeken (borstkan-keronderzoek)• Huisarts• Kraamzorg• Verloskundige zorgDoordat studenten een interessantedoelgroep zijn voor verzekeraars,brengen ze vaak niet het geheleverplichte eigen risico in rekening.Hierdoor hoef je de kosten voormedische zorg, die lager zijn dan heteigen risico, niet zelf te betalen.Vrijwillig eigen risicoBovenop het verplicht eigen risico ishet mogelijk om voor een vrijwilligeigen risico te kiezen. De hoogtevan het vrijwillig eigen risico heeftinvloed op je premie. Je kunt dan bij-voorbeeld met je zorgverzekeraarafspreken dat je zelf tot een bepaaldbedrag de eventuele kosten betaalt.Hiermee gok je er dus op dat je geenhoge zorgkosten maakt. Hoe hogerhet eigen risico, hoe lager voor joude zorgpremie uitvalt. Dit kan al sneltientjes per maand schelen.Hoe hoog is je vrijwillig eigenRisico?Meestal kan je kiezen uit de volgendebedragen (bovenop het verplichteeigen risico van € 350,-)• € 100,-• € 200,-• € 300,-• € 400,-• € 500,-Het is verstandig om hiervoor tekiezen als je verwacht om weinig zorg-kosten te maken. Om te bedenken ofje veel zorgkosten gaat maken, kan jeopzoeken hoeveel zorgkosten je inhet verleden hebt gemaakt. Houdtwel in gedachte dat als je hiervoorkiest, je dan het bedrag in één keerzelf moet kunnen betalen.Aanvullende verzekeringenBij Take Care Now kun je kiezen uitdrie verschillende aanvullende pak-ketten:Pakket 1Met dit pakket krijg je o.a. condoomsen negen fysiotherapeutische behan-delingen vergoed. Ook de aankoopvan lenzen of een bril wordt vergoed.Pakket 2Hierbij krijg je alle aanvullendediensten uit pakket 1 en daarnaastworden ook je reisinentingen en oor-dopjes vergoed. Overigens waar je inpakket 1 negen behandelingen van defysiotherapeut vergoed krijgt, krijgje er met pakket 2, maar liefst 12vergoed.Pakket 3Met het aanvullende pakket 3 krijg jealle aanvullende diensten uit pakket 2en daarnaast zal Take Care Now ookde behandelingen bij een psycholoogvergoeden. Verder worden alle fy-siotherapeutische behandelingenvergoed en wanneer je gebruik maaktvan de alternatieve geneeskunde danworden ook deze behandelingen eneventuele bijkomstige medicijnenvergoed.Voordelen Take Care NowWanneer jij een bezoek aan jetandarts of huisarts brengt, dan hoefje niet zelf de rekeningen te decla-reren. Deze zullen door de zorg-aanbieder naar Take Care Now ver-zonden worden. Voor jou dus meergemak en minder zorgen. Take CareNow is er speciaal voor studenten,dit houdt in dat zij gespecialiseerd zijnin het aanbieden van de juiste studen-tenverzekeringen.Extra’s Take Care NowTake Care Now biedt naast hunstudentenverzekeringen ook nogextra diensten aan. Zo kun je ophun website een blog vinden waarregelmatig berichten over allerlei in-teressante onderwerpen geschrevenstaan. Ook kun je online aan specia-listen vragen stellen. Daarnaast heeftTake Care Now ook nog eens eenspeciale pagina op hetinternet voor smart-phone gebruikers. Zelfshet zoeken naar eenzorgaanbieder bij jouin de buurt kan via hunwebsite.Kortingen Take Care NowStudenten zijn meestal jong engezond. Dus kosten ze een verze-keraar minder dan gezinnen of ou-deren. Logisch dus dat veel verzeke-raars graag studenten als klant willen.Ze zijn zelfs bereid om studenten eenflinke korting te geven. De korting opaanvullende pakketten kan oplopentot wel 25 procent! Neem de jon-gerenverzekering TakeCareNow!Wanneer je een verzekering afge-sloten hebt bij Take Care Now dankun je rekenen op enkele aantrek-kelijke kortingen. Enkele daarvan zijnbijvoorbeeld kortingen op het aan-kopen van lenzen of een bril. Ookkrijg je kortingen op het bezoekenvan fitnesscentra die behoren totAchmea. Verder kun je korting ver-krijgen wanneer je, je premie vooruitbetaald en je krijgt een reductie op jepremie wanneer je abonnee bent vanCJP pas, Studenten.net of studeertaan de VU Amsterdam.Daarnaast krijg je nu 75 euro cashback als je verzekering afsluit via hetonderstaande website adres. De Stu-denten Kortingskrant heeft, dit spe-ciaal voor haar lezers geregeld.Student en op zoek naareen goede zorgverzekering?Ga naar:www.takecarenow.nl/kortingen scoor €75,- cash back
 8. 8. Jawel, de kerstdagen komener weer aan. De culi’s onderjullie snuffelen natuurlijk al-lang door kookboeken voorde heerlijkste culinaire kerst-creaties. Anderen gaan lekkereen paar dagen bij hun oudersthuis op de bank liggen uit-buiken. Ben jij niet zo’n luckybird en word je uitgenodigdvoor een studentenkerstdi-ner, maar is de voorwaardedan wel iets eetbaars mee tenemen? Willen je ouders ditjaar eens gezellig kerst bijjou doorbrengen? Breekt hetklamme zweet je nu uit? Nietalleen bij het ontberen vanculinaire kookkunde, maarook bij het zien van je bank-saldo. Je begrijpt dat je metkerst niet kan aankomen (ja,alleen in gewicht) met een zakchips en een diepvriespizza.De redding is nabij, namelijkin deze Studenten Kortings-krant.Hieronder volgen een aantal kerst-dinertips, die makkelijk en meestalruim van te voren zijn voor te be-reiden en aardig voor je portemonnee.Recepten kan je makkelijk op in-ternet vinden. Handige receptensiteszijn: koken met karin.nl, allrecipes.nl,kookse.tv, okoko.nl. Laat je niet ont-moedigen door de vele recepten dieop je afkomen, laat de kalkoen voorgevorderden zoals mr Bean en kiesde recepten uit die binnen jouw mo-gelijkheden liggen en vergeet ze niette printen.ANTI-STRESSTIPSBespreek met medekokers het totalemenu, stem de gerechten op elkaaraf. Houd rekening met vegetariërs.Vergeet de bijpassende wijn niet.Wanneer je voor een grote groepkookt, kan je kiezen voor diversetapas, een rijsttafel, paella of kaas-fondue, kijk op internet bij kokenvoor grote groepen.Maak een boodschappenlijst van be-nodigde ingrediënten en wanneeren waar deze te kopen, (hoe verser,hoe later). Wacht niet tot de laatstedag. Alles wat van ver komt en wat jelaat doen kost extra geld, dus kies uitzoveel mogelijk groenten en vis uit hetseizoen (zie groenten- en viswijzer opinternet) en zo min mogelijk bewerkt.Wanneer je inkopen gaat doen, kijkdan ook eens goed op de verschil-lende markten en toko’s in de stad.Je kan er goed en voordelig terechtvoor verse groenten, fruit, kruiden,olijven, dadels, knoflook, noten, kaas,vis.Test een nieuw gerecht eerst eenkeer voor jezelf en een goedevriend(in).Let op of de keukenapparatuur(mixer, oven, magnetron, vriezervoor ijs, servies, bestek) die je ophet laatste moment nodig hebt, welter plaatse aanwezig is.Zet een kan kraanwater met ijs-blokjes, limoenschijfje, takje munten grote waterglazen op tafel. Het isgoedkoop en je krijgt er geen katervan. Verschillende kleine hapjes opeen met wat sla gedecoreerd bordjestaat al snel feestelijk.Suggesties voor het ultieme studen-tengerecht kerstdiner zijn hiernaastte vinden. Mocht je geïnspireerdraken en het onderste uit de kanwillen halen, kijk dan op de websitevan de Studenten Kortingskrant waarhet recept uitgebreid te vinden is.14 De Studenten Kortingskrant Het studentenkerstdinerAUTEUR:DiëtistCarolien FontijnWat doe je als je gedumptbent en je de wanhoop nabijbent? Juist, allemaal dommedingen! Het wordt er alleenmaar erger op op die manier.Deze 5 dingen moet je abso-luut niet doen als het uit is!1Facebook stalkenHem fysiek stalken doe je na-tuurlijk sowieso niet - lees: hemhuilend achtervolgen -, daar benje slim genoeg voor. Maar hem stalkenop social media is wel erg verleidelijk.Dus blokkeer hem op alle sites, ookzijn vrienden en familie! Want mis-schien kun je je overdag wel inhouden,maar na een wijntje of drie probeer jevast weer contact te zoeken... Daarbijhoef je ook niet te zien met wie hijaan het daten is, daar word je alleenmaar ongelukkig van. Dus move on!2Contact houdenDit is een lastige: moet je jeex bellen op z’n verjaardag ofniet? Als jullie goed uit elkaargegaan zijn en er geen ernstige dingenzijn gebeurd tijdens de relatie, dankun je hem best bellen. Als hij zich alseen eikel heeft gedragen en hij heeftje dingen geflikt die echt niet door debeugel kunnen: hou hem op afstand.Hij is jouw tijd niet waard!3Verhalen rondbazuinenGa niet aan iedereen je verhaalophangen over hoe zielig jijbent en wat voor een lul hijwel niet is. Niemand wil dit horen…Schrijf het daarom in dagboeken ofvertel het aan echt goede vrienden.Hoe langer je je eigen verhaal aanmensen wil slijten en sympathie op wilwekken, hoe langer het waarschijnlijkduurt voordat je verder kunt met jeleven. Wraak is ook een absolute nogo! Keep it classy…4Twitteren over emotiesIn het verlengde van hetvorige: als je wil dat niet alleenje ex een hekel aan je krijgt,maar ook de rest van je 500 vrienden,dan moet je vooral al je persoonlijkleed all over Twitter en/of Facebookzetten. Echt helemaal niemand zitdaarop te wachten, mensen gaan jealleen maar een zielig geval vinden.Denk er maar eens over na: wanneeriemand uit jouw vriendenlijst dit doet,scroll jij ook zo voorbij die updates.5Seks met je exOp lange termijn is seks met jeex echt een slecht idee. Vooreen keertje lijkt het leuk, maardoor die no strings attached-houdingverliezen jullie respect voor elkaar.En daarbij komt natuurlijk nog: het iscomplete tijdverspilling! Waarom zouje met je ex in bed gaan liggen als je uitkan gaan met allemaal nieuwe, heer-lijke potentiële lovers? Misschien hadje allang een leukere man ontmoet, indie tijd die je aan je ex verspild hebt.Dus ga er gewoon lekker uit en her-ontdek de wereld die flirten heet!AUTEUR:ze.nl De Studenten Kortingskrant 155 Dingen die je absoluutniet moet doen als het uit isVooraf:Olijventapenade / humus /pesto / tzatziki met broodTussengerecht:GroentensoepHoofdgerecht:Kip of vis uit de oven, ofgewokte garnalenBijgerechten:- Geroosterde groenten (ui,paprika, gourgette, wortel etc)- groentequiche- gemengde luxe salade- gepofte aardappels
 9. 9. 16 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 17DUWO heeft 19.000 studentenwoningenin Amsterdam e.o., Delft, Den Haag enLeiden. Alle kamers staan op DUWO.nl.Schrijf je in (35 euro), zoek online enbekijk je slaagkans. Je inschrijving blijftgeldig, ook als je een kamer hebtgevonden! Zo bouw je wachttijd opvoor als je wilt doorverhuizen.DUWO heeft ook leukestudentenstudio’s te koop.Zoek je een kamer?Ga naar DUWO.nladv_studenten_kortingskrant_126x179.indd 1 15-08-12 20:28top 10 jongste selfmade rijkste NederlandersDavidSlager - € 150 miljoenTreurig: je laatste jaar op dezelijst en dan met zo’n dalingafscheid moeten nemen... DavidSlager (39) behoorde tot degouden generatie van WallStreet. Samen met Oxford-studiegenoot Nat Rothschilden Canadees Tim Baraketthad hij met zijn hedgefondsbe-heerder Atticus €.20 miljardaan investeringen onder zijnhoede. Het trio had het mooivoor elkaar, maar de krediet-crisis knalde Atticus linea rectade afgrond in. En Slager werdmeegetrokken, want hij was zoslim geweest om het grootstegedeelte van zijn kapitaal in zijneigen fondsen te beleggen. Eenverlies van honderden miljoenenprivégeld was het gevolg. Samenmet Rothschild ging hij vol in derebound met een nieuw fonds:Attara Capital. Met ongeveer1,1 miljard dollar inleg en grotepakketten Goldman Sachs, Mas-tercard, Visa, Bank of Americaen American Express, genootAttara direct weer veel aanzien.Maar ook dit fonds kreeg denodige tegenwind te verduren.Zo bleek het vinden van nieuweinvesteerders een te moeilijkeopgave. Eind februari is ookAttara kapotgegaan. Bij deAmerikaanse AFM is te zien datSlager zelf ook in Attara be-legde. En hoewel het rendementvan het fonds niet openbaar is,zal dat allesbehalve goudgerandzijn geweest. Slager woont inNew York en Londen en heeftook een appartementje in Am-sterdam Buitenveldert, vlakbijde Zuidas. Daarnaast is hij eenfilantroop. Zo bestiert hij hetDavid Slager Jewish StudentCentre, een Joodse studen-tensoos in Oxford, die geheeldoor hem is gefinancierd.AndruwJones - € 55 miljoenJones (35) is de beste honk-baller die het Antilliaanse eilandCuraçao ooit voortbracht, enook al is hij enigszins op leeftijd,hij is met afstand ook nog altijdde best betaalde ballenvanger.Jones krijgt als ‘bankverwarmer’van de New York Yankees ditjaar weer een jaarwedde van2 miljoen dollar, wat bij goedeprestaties vermeerderd kanworden met 1,2 miljoen dollaraan bonussen – al is de kansklein dat hij daarvoor in aan-merking komt. Wel krijgt hij tot2015, als gevolg van een zeerlucratief contract uit 2008, nogruim 10 miljoen dollar van deLos Angeles Dodgers, alwaar hijreeds na één seizoen de deurwerd uitgebonjourd. Desalniet-temin houden wij rekening meteen overschatting van zijn ver-mogen in de afgelopen editiesvan deze lijst en houden weJones steady op € 55 miljoen.WimBeelen€ 52 miljoen‘Mijn leven is gigantisch ver-beterd, ja. Vroeger was mijnagenda voor 100% gevuld, van’s ochtends vijf tot ’s avondself uur had ik afspraken. Nuzijn mijn dagen hooguit voor90% volgepland, waarvan 20%nog flexibel ook. En zo hebik ineens weer tijd om na tedenken, om mooie nieuwedingen te bedenken. Ik had mijnlimiet bereikt, en er waren teveel dingen waarvan ik geenverstand had en waarin ik ookniet geïnteresseerd was. Ik hadbest op die voet verder kunnengaan, maar dan had mijn bedrijfniet verder kunnen groeien.’ De36-jarige Wim Beelen is over-duidelijk dolgelukkig met JeroenSchothorst, die eerder dit jaareen kwart van zijn sloop- en re-cyclingbedrijf kocht. En nee, nietomdat hij de hoofdprijs bood.‘Als ik dat had gewild, had ik welvoor een private-equityfondsgekozen; er waren er genoeg diewilden instappen. Maar ik wildeontlast worden, niet belast.’Beelen denkt dat de kennis enervaring van ‘de onwijs slimme’Schothorst, die eerder succesboekte met modemerk Mc-Gregor, ervoor zal zorgen datde Beelen Groep hard blijftgroeien. Dit jaar al moet hetbedrijf de magische grens van€.100 miljoen passeren. ‘Danheb je het over omzet, hè. Indeze tijden moet je niet kijkennaar winst. Die maken we wel,hoor, maar we hoeven die nietper se te maximaliseren. Zolangwe boven de nullijn draaien enhet bedrijf in dit tempo wetente laten groeien,ben ik ontzettend tevreden.’Ruud van Nistelrooij€ 50 miljoenVoor sommige voetballers geldtdat we hen wat te hoog haddeningeschat de afgelopen jaren. Zoook Ruud van Nistelrooij (36).Maar feit blijft dat hij ongenadighard heeft gecasht in zijn hoog-tijdagen bij Manchester Uniteden Real Madrid, en dankzij lucra-tieve sponsordeals. Hij verdientnu zijn laatste voetbalstuiversbij Málaga, waar een oliesjeik uitAbu Dhabi de scepter (en metdollars) zwaait.Clarence Seedorf€ 40 miljoenSeedorf (36) is aan het einde vanzijn zeer succesvolle voetbal-loopbaan gekomen, die hem eencv heeft opgeleverd waarvanzelfs Cruij² zal watertanden.Frans Bauer€ 31 miljoenDe 38-jarige François Bauerwist afgelopen najaar moei-teloos voor de 51ste keer Ahoyte vullen met uitzinnige fans.Daardoor wist Bauer zelfs evenLee Towers van de troon testoten als de koning van hetRotterdamse sportpaleis. Ookwist het Brabantse multitalentals presentator van Tros Bana-nasplit hele volksstammen tevermaken; doorgaans trok hijmeer dan twee miljoen kijkers.Kortom, alles wat Bauer aan-raakt, verandert nog steeds ingoud. En dus is zijn agenda nogaltijd overvol. We vermoedendan ook dat zijn laatste hit Dewereld is een gekkenhuis (‘Jedraait maar rond, begint weervan voor; Je loopt te stressen engaat alsmaar door’) autobiogra-fisch is.Michel Pannen€ 33 miljoenMet de verkoop van een grootgedeelte van zijn medischegroothandel PBG aan MenthaCapitalhaalde Michel Pannen (36) eenflink startvermogen binnen. Datgeld belegde hij in completestraten vastgoed. In 2011 namMediq PBG over en rinkeldede kassa weer voor Pannen.Ondanks – of misschien dankzij– het feit dat hij eigenaar is vanhet gebouw waarin het Dagbladvan het Noorden is gehuisvest,wist Pannen, die zelf bij hetPaterswoldsemeer op de grensvan Drenthe en Groningenwoont, zijn naam uit de mediate houden.Bennie Eeftink€ 30 miljoenMet een waardering van € 30miljoen voor het 40%-belangvan Bennie Eeftink (38) in SpilGames mag Quote zich eenbehoorlijk terughoudend analistnoemen. Concurrent Zyngahaalde 10_miljard dollar op bijde beursgang, maar waar dieAmerikanen al hun geld ver-dienen met Facebookspelletjes,is Spil Games niet gebondenaan een sociaal netwerk. Spil zitmet 170 miljoen bezoekers permaand wel goed, maar omdatdie nog niet voldoende uitgeventijdens het spelen van de games,valt daar nog een en ander teverbeteren.Harald Swinkels€ 40 miljoenBij de Nederlandse EnergieMaatschappij is Harald Swinkels(36) de stille kracht achter hetsucces van het bedrijf. Zie nr. 5.Pieter Schoen€ 40 miljoenMet zijn studievriend HaraldSwinkels (nr.7) begon PieterSchoen (36) in 2005 de Neder-landse Energie Maatschappij,net na de liberalisering van deenergiemarkt. ‘Harald was nietmeteen enthousiast, maar ikzag kansen voor een nieuweenergieleverancier.’ Schoenwist hem te overtuigen, zoalswel vaker (‘Als ik er niet ben,gebeurt er niets en als Haralder niet is, dan wordt het niets’).En Schoen had het goed gezien:al in 2009 stond het duo in dezelijst. Quote meende op basisvan de lage prijs die Eneco voorOxxio betaalde een waarderingvan energie bedrijven te kunnenvaststellen. Reden waaromwe vorig jaar de vermogens-schatting van de heren naarbeneden bijstelden. ‘Maar alsje nu ziet hoeveel lijken er bijOxxio uit de kast komen vallen,kun je zeggen dat we eigenlijkdoor Quote hadden moetenworden opgewaardeerd’, zegtSchoen. ‘Juistomdat we Oxxio níet hebbenovergenomen. We hebben nueen heel goed contract metonze stroomproducent Dong,waardoor we zelf klaar zijn omte verdubbelen.’ Het bedrijf wonbovendien een aantal veilingenvan belangengroepen als deVereniging Eigen Huis en deConsumentenbond. ‘Daardoorzullen veel mensen naar onsoverschakelen.’ Dat klinkt goed,de cijfers zien er degelijk uiten dus kunnen de heren weerworden opgewaardeerd.De honderd rijkste selfmade ondernemers (rijk geworden opeigen kracht, dus niet door de zaak van papa over te nemen)onder de veertig jaar beleven een rampjaar. Het gezamenlijkvermogen van de Quote-junioren is van 2.011.000.000 eurogedaald naar 1.614.000.000 euro. De ondergrens is zelfs gezaktnaar een magere vijf miljoen euro, terwijl vorig jaar zevenmiljoen net voldoende was om in deze lijst te worden opge-nomen. Maar eigenlijk moeten we 2012 niet vergelijken metde voorgaande jaren. We moeten de junior rijkenlijst als eennieuwe start zien. Immers, er verdwenen maar liefst 23 ju-nioren van de lijst vanwege ouderdomsverschijnselen en driebleken buitengewoon arm. Onder hen ook de juniortoppersvan weleer, zoals Reinout Oerlemans (€ 83 miljoen) en RogerHodenius (€ 65 miljoen). De onbetwiste nummer 1 sinds enkelejaren, David Slager, ziet ook nog eens 44 procent van zijn ver-mogen verdampen. Ook al is het gezamenlijk vermogen naarbeneden gestort, in de Top 100 Jonge Miljonairs toont eenstemeer dat ondernemen de portemonnee kan vullen met bui-tensporig veel centen. Of knikkers, net hoe u het noemen wilt.De Studenten Kortingskrant neemt de 10 rijkste selfmade on-dernemers van 2012 onder de loep. (bron: Quote)1 23 4 6 98 1075Tip 3“Je krijgt extra korting als je lidbent van Facebook, studenten.netof studeert op de VU Amsterdam”NU TIJDELIJK €75,- EXTRA TERUG[ [WWW.TAKECARENOW.NL/KORTING
 10. 10. In iedere editie van de Studenten Kor-tingskrant interviewen we een aantalstudenten over hun (bij)baan, ditmaalzijn we op bezoek gegaan bij SQPeopleHaarlem. Een bedrijf dat gespecialiseerdis in de werving van donateurs voor goe-de doelen en bekend staat als een bronvan gezelligheid.Wij vroegen Maarten, Joost, Lara, Emi-lie en Dounia naar hun werkzaamhedenvoor SQPeople Haarlem.Maarten stuurt in-middels al anderhalf jaarde mannen en dames vanSQPeople Door2Door inHaarlem aan. Momenteel gaat dit erggoed. Wij vroegen Maarten wat het werkprecies inhoud.Maarten: ‘Bij SQPeople werken wij voor goededoelen. Wij bellen bij mensen aan in woonwijken enovertuigen mensen ervan dat het belangrijk is omeen goed doel te steunen! Momenteel werken wijvoor Cordaid Kinderstem en WarChild. Werken bijSQPeople vind ik fantastisch. Ik mag werken metjonge mensen die allemaal ambitieus zijn en strevennaar het best mogelijke resultaat. Onze werverskunnen zelf bepalen welke dagen ze willen werkenen er zijn regelmatig leuke salesgames, waardoor jenaast je salaris nog extra bij kan verdienen. Zo wonDounia laatst een Iphone 5. Eigenlijk zouden jouwlezers eens moeten langskomen om te zien hoe ge-zellig, leerzaam en leuk een bijbaan bij SQPeople is’!Joost is vestigingsmanagervan SQPeople Street.Wij vroegen hem watSQPeople Street doet.‘SQPeople Street werft donateurs voor verschil-lende goede doelen op straat, in winkelcentra enop evenementen. Het leuke is dat je iedere werkdagop een andere locatie werkt en dat je veel verschil-lende mensen spreekt. Je ontwikkelt vaardighedendie je later bij je toekomstige werk weer kunt toe-passen. Zo ben je niet meer bang om op mensen afte stappen en leer je verschillende vaardigheden ombeter te kunnen communiceren’.Wij zien dat de wervers een wintersportkunnen winnen. Is dat echt waar?Joost: ‘Ja dat klopt! Regelmatig worden er bijSQPeople salesgames georganiseerd, dit zijn wed-strijden tussen vestigingen of wervers met als doelnog betere resultaten te halen. Momenteel kun jemee op wintersport door vaak te komen werken engoed te scoren! De salesgame loopt tot 3 februari2012 dus kom snel eenkeer langs op sollicitatieen wellicht kun jij mee opwintersport’!Lara is salesmanager bijSQPeople D2D. Wat houdtdit precies in?Lara: ‘Als Sales manager ben jeverantwoordelijk voor de prestatiesvan de wervers, het geven van training en het be-geleiden en helpen van wervers. Als mensen vragenhebben over het werk of over de goede doelen danben ik hun aanspreekpunt’.SK2: Wat vind je hier zo leuk aan?Ik vind het leuk om te zien dat als ik ergens veelenergie in steek er goede resultaten uit voorkomen.Daarnaast is het leuk om verantwoordelijkheid tehebben en mensen te helpen tijdens het verrichtenvan hun werkzaamheden.Er worden ook geregeld leuke feestjeen evenementen georganiseerd. Watmoeten we ons daarbij voorstellen?‘Dat klopt, gezelligheid staat bij SQPeople hoogin het vaandel. Natuurlijk is het belangrijk dat ereerst goed gescoord wordt, maar na afloop van dewerkdag is er altijd wel tijd voor een klein drankje.Zo organiseren we één keer per maand de rookieborrel om alle nieuwe werknemers welkom teheten. Daarnaast gaan we op donderdagavond ge-regeld met ze allen naar LOS! In het Patronaat. Op18 december organiseren we het SQPeople Gala. Ie-dereen is daar bij deze van harte voor uitgenodigd’!Emilie studeert aan de HvA en geeft momenteelinvulling aan haar werkperiode bij SQPeopleStreet. Wij waren benieuw naar wat ze preciesdoet en hoe ze bij SQPeople terecht gekomen is.‘Ik ben salesmanager bij de vestiging Haarlem Street en ik ben verantwoordelijkvoor de instroom van nieuwe wervers. Dat betekent dat ik iedere week live-werven moet inplannen. Livewerven betekent eigenlijk studenten zoeken die bijSQPeople willen werken.Dit is een ontzettende leuke taak, omdat ik kan bepalen wie er bij ons komtwerken en eigenlijk een soort eerste contact persoon ben voor de wervers’.‘Verder gaan wij langs hogescholen, sportvelden of discotheken om zoveel mo-gelijk enthousiaste mensen te vinden die bij een gezellig bedrijf willen werken enook nog is een leuke salaris willen verdienen’.Wij hoorden van Maarten dat je laatst eenIphone 5 hebt gewonnen met een salesgame!Vertel hoe is dit gegaan……‘Ik heb inderdaad in nieuwe Iphone 5 gewonnen en ik ben erecht super blij mee! We moesten in 30 dagen zoveel mogelijk donateurswerven en zo vaak mogelijk komen werken. Je kon daarmee punten verdienen ende persoon aan het eind van de maand de meeste punten binnengesleept hadwon de salesgame’. ‘En dat was ik gelukkig’, zegt Dounia met een big smile omvervolgens weer weg te kruipen achter haar nieuwe phone.Wil jij, net als Maarten, Joost, Lara, Emilie en Dounia, bij SQPeople komenwerken? Meldt je dan snel aan via de website of bel ze op! Je kan ook altijd evenlangs lopen als je dat prettiger vind.SQPeople Haarlem D2D & Street,Lorentzplein 2, 2012 HG HaarlemT: 06 28212267 (D2D), T: 06 39571182 (Street)W: www.sqpeople.nl18 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 19India CornerHoutplein 30 - 2012 DH Haarlem - T:023 532 18 19 - www.indiacorner.nlI n d i a a s s p e c i a l i t e i t e n - r e s t a u r a n tStudentenkortingVoorgerecht+hoofdgerecht=19,95De kerstdagen staan voor dedeur en iedere student weetwat dat betekend: een nieuwkerstoutfitt, want we willende familie tijdens het kerstdi-ner natuurlijk wel een beetjeimponeren. De StudentenKortingskrant ging op padom te kijken waar je het bestdeze nieuwe outfit kan scorenin Haarlem…Een korte wandeling door de GroteHoutstraat gaf ons niet het gewensteresultaat. Bij de grote winkelketenswordt je niet persoonlijk geholpenen van klantvriendelijkheid was geenspraken. Bovendien koopt hier ie-dereen al zijn of haar kleren. We be-sloten onze zoektocht voor te zettenin de Generaal Cron-jéstraat. Een straat volmet kleine en lokaleondernemers, waarpersoonlijk contacten kwaliteit hoog inhet vandaal staan.We liepen binnen bijHolzhaus. Holzhausnoemt zich de jeans-specialist van Haarlemen dat is wat ons be-treft terecht. De winkelvoorziet al meer dan 85jaar jong en oud van hethipste denimaanbod.Wij werden persoonlijk welkom ge-heten door Michel. Michel werktal meer dan 10 jaar bij Holzhaus envolgens hem is de persoonlijk bandtussen Holzhaus en de klant hetsucces achter de winkel. Of het nugaat om een gratis kop koffie, per-soonlijk advies op maat of het gratisinkorten van je broek Holzhaus regelthet voor je. Wat wij bovendien ergfijn vonden is het ervaren winkelper-soneel dat altijd in is voor een gezelligpraatje. We komen er echter vooreen ons nieuwe outfiit, want het bo-venstaande is natuurlijk erg fijn, maareen jeans kopen we er niet voor. Wewerden rondgeleid door de winkelen al snel werd ons duidelijk dat er iniedere prijsklasse veel keuze is en datkwaliteit belangrijk is.Holzhaus heeft bovendien een spe-ciale korting voor vaste klanten wathet shoppen niet alleen leuk maarvooral ook voordelig maakt. Voorieder 19,95 euro, die je aan kledingbesteedt ontvang je punten. Dezepunten zijn geld waard, waardooreens in het half jaar een korting ge-scoord kan worden.Wij vroegen het personeel wat dezewinter erg hip wordt. Kleuren die hetvolgens Michel en Debbie goed zullengaan doen zijn mosterd- en okergeel,bordeaux en bruinnuances, dus wilje dit jaar extra hip aan het kerst-diner verschijnen of heb je gewooneen tof outfitt nodig voor je datevan het komend weekend? Loop daneven langs bij Holzhaus. Ze hebben inHaarlem twee vestigingen. Eén in deGeneraal Cronjéstraat en één in win-kelcentrum Schalkwijk.Winkelcentrum SchalkwijkRivieradreef 502037 AH HAARLEMT: 023 5334274Winkelcentrum CronjéGeneraal Cronjestraat 612021 JC HAARLEMT: 023 5252141Holzhaus: Dress to impressAUTEUR:SK2SQPeople Haarlemd2dvs streetFunctie: VestigingsmanagerSQPeople D2DWerkzaam sinds: April 2011Functie: VestigingsmanagerSQPeople StreetWerkzaam sinds: September2011Functie: Salesmanager SQPeopleD2DWerkzaam sinds: Maart 2008Functie: Stagiair/salesmanagerSQPeople StreetWerkzaam sinds: Augustus2012Functie: Teamaptain SQPeopleD2DWerkzaam sinds: April 2012Maarten RillJoost BarendsenLara de VliegerEmilie EngelDounia Lazar
 11. 11. 20 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 21HERGODE SLAGER MET ‘N KOKSMUTSHergo is in Amsterdam en Amstelveen al sinds jaar en dag een begrip. Onder de titel ‘’de slager met ’n koksmuts’’streeft Hergo er altijd naar de beste kwaliteit vlees, vleeswaren, maaltijden en broodjes te verkopen en de klant op eenleuke, gezellige en goede manier te helpen. Hergo biedt haar klanten een uitgebreid assortiment vlees, vleeswaren,kant en klaarmaaltijden, wildspecialiteiten, soepen en sauzen.TOPKWALITEIT GEGARANDEERDHergo selecteert voor haar klantenvlees uit eigen land en werkt al 50jaar met dezelfde boerderij. Hierwordt niet gewerkt met hormonen ofantibiotica. Daarnaast wordenspecialiteiten uit Ierland, NieuwZeeland en Amerika gehaald. Devleeswaren worden onder de besteomstandigheden op een ambach-telijke doch moderne wijze doorHergo zelf geproduceerd.In een eigen productiebedrijfworden voor alle winkels vleeswa-ren gemaakt. Hier worden ook detopkwaliteit vleeswaren voor super-markten geproduceerd. Hergo doetnooit concessies als het gaat omgoede kwaliteit.FAMILIEBEDRIJFBij Hergo wordt u als gast ontvan-gen, de medewerkers zorgen ervoordat u met een prettig gevoel dewinkel uitgaat en dat u tijdens delunch en/of diner heerlijke produc-ten op tafel heeft staan. Dit uniekefamiliebedrijf startte in 1930 op deVan Woustraat. Inmiddels is Ralphde Vries (4e generatie) eigenaarvan dit familiebedrijf en heeft Hergogrote bekendheid verkregen. Door-dat je vaak door dezelfde gezichtengeholpen wordt, voel je je al snelthuis. Het visite-kaartje van Hergozijn de medewerkers. Zij staan alvijf tot veertig jaar in de winkel, metveel plezier en toewijding. Niets ishen te veel, alles kan bij Hergo.FILIALEN IN ZUIDJe vindt vier Hergofilialen in Zuid,op de Beethovenstraat, de Maas-straat en twee op de Buitenvel-dertselaan. Daarnaast is er ookeen Hergo in Amstelveen. HergoBeethovenstraat is hier al meer dan50 jaar gevestigd!Probeer ook een de Hergo Delive-ry Service: belegde broodjes envleeswaren voor bedrijven en kanto-ren bezorging in heel Amsterdam!Eet smakelijk!Beethovenstraat 49020 – 671 30 98www.hergo.nlAutoverhuur023 - 531 18 8810% korting op vertoon van StudentenkaartVeilig van A naar BStage in China via 2-ShanghaiBen je op zoek naar een unie-ke ervaring, naar een stagewaar je wèl van toegevoegdewaarde bent en waar er echtdingen van je verwacht wor-den? Kies dan voor een stageof afstudeerstage in China!Wie is 2-Shanghai? Opgezet in2006 door Michael Douglas (35) enLonneke de Greef (32) omdat zij zelfop zoek waren naar een baan in Chinamaar er al gauw achter kwamen datdit niet zo gemakkelijk was. In hunzoektocht bleken veel studenten opzoek te zijn naar een ingang in Chinamaar deze niet te kunnen vinden. Hetidee dat daaruit voortkwam was eenstagebemiddelingsbureau genaamd2-Shanghai. Inmiddels uitgegroeid totrecruitment bureau daar zij ook infulltime banen bemiddelen.Niemand kan er meer omheen; Chinais overal en in elke krant staat eriedere dag wel iets over China. Jij,als ambitieuze student met inter-nationale focus moet dadelijk meekunnen praten over wat er daar ge-beurd. Met een stad als Shanghai,Chengdu of Shenzhen op jouw CVweet iedere werkgever dat jij nadenktover jouw toekomst en bewust metje keuzes omgaat. In China leer jeflexibel te zijn, veel geduld te hebbenen ervaar je ècht een andere cultuur.Dus ben je op zoek naar zon, zeeen strand? Dan ben je bij ons aanhet verkeerde adres. Waarom via2-Shanghai? Omdat het moeilijk is omeen stage in China te vinden vanuitNederland. Laten we het zo zeggen;moeilijk, om een goede, kwalitatievestage te vinden. China is nog lang nietzo gestructureerd ingericht zoals wijgewend zijn. En daarom nemen wijbepaalde onzekerheden, miscommu-nicatie en problemen uit handen. Zokan jij je zaken rustig in Nederland re-gelen en hoef je niet bang te zijn datbij aankomst in China je stagebedrijfeigenlijk een onprofessioneel bedrijfblijkt te zijn welke je school nooit gaatgoedkeuren.Wat regelen wij nog meer naast jestage? We zorgen dat er een appar-tement voor je geregeld is op de dagvan aankomst. We halen je op vande luchthaven en wij fungeren als24/7 helpdesk gedurende je stage. Jekrijgt van ons een OV-kaart en SIM-kaart zodat je direct op pad kunt.En de eerste avond gaan we met dehele studentengroep uit eten. Opdie manier heb je meteen een groepleuke mensen om je heen waarmee jesamen deze uitdaging aan kunt gaan.Want die andere studenten en diehulp ga je nodig hebben.De eerste dagen voel je je compleetontheemd, je kan niets zeggen op“ni hao” na. Je komt er achter dater echt niet zoveel mensen zijn dieEngels spreken en een bruine bo-terham met hageslag bestaat niet.De eerste weken denk je iederedag wel meerdere malen: “Hoezo?”“Waarom?” “Echt?”. En dat is allemaalonderdeel van deze geweldige levens-ervaring.Bereid je er vast op voor dat je na jestage of afstuderen meer van Chinawilt! 80% van onze studenten komtterug! Dat kan zijn om Chinees testuderen, om nog een afstudeerstagete doen, om hun eigen bedrijf op tezetten of om hun carrière hier testarten. En ook bij dat laatste helpenwij ze graag.In 2009 zijn we namelijk met eenYoung Professionals tak gestart. Veelstudenten zochten naar een weg terugen onze klanten waren op zoek naarjong talent die voor de lange termijnhier wilden blijven. Dus die connectiewas snel gelegd en zo startten wij metonze Young Professionals.Wie zijn er welkom bij ons? Gemo-tiveerde, enthousiaste studenten dieniet bang zijn voor het onbekendeen graag een persoonlijke uitdagingaangaan.Hebben wij je interesse weten tewekken, neem dan een kijkje op onzewebsite: www.2-shanghai.com of maildirect je CV naar info@2-shanghai.com.AUTEUR:2-Shanghai
 12. 12. 22 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 23Op bezoek bij eurosportIedere week worden op Eu-rosport vijf wedstrijden uitde Bundesliga uitgezonden,dit trok de aandacht van deStudenten Kortingskrant endaarom besloten we een keereen afspraak te maken. Wegingen op bezoek bij dezesportzender in het Olympischstadion en spraken er met Jo-chem Haverman en KristieBoogert.De student van nu zal haar waar-schijnlijk niet meer herkennen. Diekans is een stuk groter wanneer zedaadwerkelijk ook wat zegt. Vroegermaakte ze furore met haar tennis-armen, goed voor Olympisch Zilver in2000. Nu doet ze dat met haar stem.De stem die elke tennisliefhebberzal herkennen als de commentatorvan onder meer Eurosport: KristieBoogert.Het één-tegen-één gevecht. Misschienwel de grootste charme van tennis.Altijd maar een manier moeten vindenom de tegenstander te verslaan. En alsje die manier dan gevonden hebt, is detegenstander vaak nog in staat daargoed mee om te gaan ook. Bijvoor-beeld bij clashes tussen Nadal en Fe-derer. Tenniswedstrijden die wordenbeslist op details en daarmee een vande leukste sporten om op TV naar tekijken, vindt ook Kristie Boogert.Als tennisster in de jeugd kwamBoogert na een wedstrijd al vaak naareen regiewagen toegelopen. Niet omgeïnterviewd te worden over haartennismatch maar gewoon om eenste kijken wat daar allemaal gebeurde.Het fascineerde haar hoe beelden vande wedstrijd in de woonkamers te-recht kwamen.In 2002 werd ze gevraagd om eenseen keer aan te schuiven als co-com-mentator. Het was nadat ze was uit-geschakeld op Wimbledon. ‘Het leekme leuk om dat eens te proberen’.Toch weet je dat als je het niet goeddoet, je ook nooit meer op de stoelvan de commentator komt te zitten.Ik heb er geen opleiding voor ge-noten, het was in het begin dan ookzoeken naar de juiste toon.’De toon sloeg kennelijk aan gezienhet aantal jaren dat ze nu al te horenis als commentator achter onvergete-lijke Grand Slam overwinningen vanFederer, Djokovic en Nadal. Tochis het opmerkelijk, een vrouw alscommentator. Vrijwel alle sportenworden door mannen becommen-tarieerd. Frank Snoeks bij voetbal,Leo Olbenburger bij het darten ofMaarten Ducrot bij het wielrennen.Noem ze maar op. ‘Voor vrouwenis het lastiger om commentator teworden dan voor mannen. Mannenhebben van nature een lagere stem.Als ik beelden van mijn debuut terughoor, vind ik dat ik te snel praat enniet goed articuleer.’Kees Jansma vroeg Boogert eens omcommentaar te geven. Sindsdien doetBoogert eigenlijk niet anders. VolgensKristie krijg je nauwelijks feedback inmedialand. Wat je krijgt is minimaal.‘Ik heb veel dvd’tjes laten meelopen.Dat ging ik dan ‘s avonds met pen enpapier analyseren, op die manier benik mezelf steeds meer gaan verbe-teren.’Een groot voordeel voor KristieBoogert is dat ze zelf op een hoogniveau heeft getennist. Ze won opRoland Garros het gemend dubbelen behaalde zilver op de Spelen inSydney en stond 29ste op de wereld-ranglijst in het enkelspel. ‘Als je opdatzelfde niveau gespeeld hebt danvoel je spelsituaties beter aan. Als eentennisser de eerste set met 6-2 winten de tweede met 6-2 verliest is hetmakkelijk om te zeggen dat hij in detweede set slechter speelde, maardaar is altijd een verklaring voor. Hetkan bijvoorbeeld tactisch, fysiek ofmentaal zijn. Als oud prof kun je vaakbeter analyseren, het is iets uitleggenof toevoegen aan het beeld dat dekijker zelf ook wel ziet’.Mocht je tijdens de Australian OpenKristie Boogert onverwacht tegen hetlijf lopen, moet je niet gek opkijken.Eurosport zendt in 20 talen sporteve-nementen uit, waardoor het niet altijdmogelijk is om het commentaar vanaflocatie te doen. In het OlympischStadion in Amsterdam voorziet Eu-rosport de beelden van Nederlandscommentaar.Voor de interactieve kijker is dat eengroot voordeel. Mocht je namelijk zelfnog vragen aan Kristie Boogert willenstellen, kun je dit altijd doen tijdenshaar uitzendingen. Eurosport biedtde mogelijkheid mee te praten tijdensde wedstrijd met de commentator,dus ook tijdens de Australian Open,op het interactieve tweede schermnuopEurosport.nl.Australian Open: Van 14 toten met 27 januari bij Euro-sport.Kristie Boogert: ‘De Australian Openonderscheidt zich van de andere toer-nooien omdat het een van de gemoe-delijkste is, dat komt voornamelijkdoor het prachtige weer. Bij ons is hetgrauw, op TV zien we alleen maar zon.Australië is sport-minded. Daarbij ishet de eerste grote wedstrijd van hetnieuwe seizoen.’Dichter op de sportgeschiedeniskun je eigenlijk niet zitten. De pro-gramma’s van Eurosport wordengemaakt onder de tribunes van hetOlympisch Stadion in Amsterdam.Waar in 1928 de enige Spelen op Ne-derlandse bodem werden gehoudenen Ajax legendarische wedstrijden inde Europa Cup 1 speelde.Het is de zender die je ook deze winterweer de sport brengt waarvoor jeje colleges skipt. Veel wintersport,bijvoorbeeld. De Australian Open,Afrika Cup en Bundesliga. Maar ooklekker veel snooker! Een nachtjedoorhalen met wat studieboekjeserbij kan absoluut wonderen doen.En je wint misschien nog eens, in dekroeg.In 2013 op Eurosport enEurosport 2EurosportTennis – drie van de vier GrandSlamsEurosport brengt eersteklas actievanaf drie van de vier GrandSlam toernooien: de AustralianOpen, Roland Garros en de USOpen… ook op Eurosport 2. Inzijn show Game, Set & Mats vultMats Wilander de coverage aanmet analyses, interviews en kijkjesachter de schermen.Wielrennen – de drie groterondenGeen ander sportplatform brengtzo veel wielrennen zo uitgebreidin beeld. De drie grote ronden, demooiste voorjaarsklassiekers enetappekoersen én de WK weg- enbaanwielrennen resulteren geza-menlijk in meer dan 300 uur liveverslaggeving op jaarbasis.Wintersporten – ultieme be-stemmingMet de live coverage van12 win-tersportdisciplines bevestigt deEurosport Groep haar statusals ultieme wintersportbestem-ming. Met verslag van de heftigstewintersport-events ter wereld zijnEurosport en Eurosport 2 samengoed voor ongeveer 1700 uursneeuw- en ijspret.Eurosport 2Voetbal – BundesligaEurosport 2 doet elk speelweek-end live verslag van vijf voetbal-wedstrijden uit de Duitse Bun-desliga: op vrijdag (om 20:30), opzaterdag (om 15:30 en 18:30) enop zondag (om 15:30 en 17:30),aangevuld met voorbeschouwin-gen en samenvattingen van deoverige duels.Auto- en motorsporten- the legendsVan de slopende Dakar Rally totaan de glorie van Le Mans: Eu-rosport en Eurosport 2 brengenenkele legendarische auto- enmotorsportevenementen recht-streeks op je beeldbuis, waaron-der ook het FIA WTCC, de ERCen de WK Superbike.Snooker – Diverse eventsDe Eurosport Groep covert snoo-ker als geen ander. Eurosport enEurosport 2 zenden de grootstetoernooien rechtstreeks uit, waar-onder het wereldkampioenschapen world ranking events als de UKChampionship, de Masters en deWelsh Open.Interview met Kristie Boogert‘Bij de vrouwen vindt telkens een wisse-ling van de wacht plaats. Sjarapova stondte boek als een ‘bitch’ maar krijgt tochsteeds meer credits. Azarenka is ook eenkanshebster maar Serena Williams is degrote titelfavoriet. Als zij fit is zal ze hettoernooi winnen. Ik heb zelf nog tegenhaar getennist in de finale van de Olym-pische Spelen bij het dubbelspel. Ze is ditjaar 31 geworden, dat is oud voor eentennisster, maar ze speelt vaak geen volle-dig schema. Jonge spelers kunnen daarvanleren. Als ze speelt, speelt ze goed omdatze het fysiek op die manier kan bijbenen.Bij de Nederlanders moeten we op KikiBertens letten.‘Djokovic is titelverdediger en de rest zalgebrand zijn hem te verslaan. Voor mij ishij de favoriet. Zijn achtervolgers zijn Fe-derer, Murray en Nadal, het gebruikelijkerijtje. Federer kan wat meer ontspannenomdat hij wat minder punten te verdedi-gen heeft. Murray heeft een geweldig jaargehad met Olympisch goud en een GrandSlam titel. Hij gelooft nu ook dat hij vande anderen kan winnen. Voor Nadal is hette hopen dat hij dan weer fit is, hij wordtnu erg gemist. Del Potro is een outsider.Bij de Nederlanders gaan Igor Sijsling enRobin Haase goed, Haase staat nu top-50.Met een goede loting zouden zij kunnenstunten.De prognose van Kristie Boogert:Mannen Vrouwen“Voor vrouwenlastiger om commentatorte worden”AUTEUR:Daniel Godinho veiga
 13. 13. 24 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 25DJ Waxfiend: De Platenjunkvan AmsterdamDJ Waxfiend is een van de be-kendste Urban/Dancehall/Reggae DJ’s van Nederland.Hij is in 1983 geboren in Am-sterdam en zette in Neder-land alle grote clubs, zoals deMelkweg, Off Corso, Bozzini,Tivoli, Jimmy Woo en Paradi-so op zijn kop. De StudentenKortingskrant interviewde dedrukke DJ Waxfiend speciaalvoor jou:Waar komt de naam DJ Wax-fiend vandaan?Wax is het materiaal waarvan platengemaakt worden (vinyl) en ‘fiend’ ishet engelse woord voor Junk. Mijnnaam betekent dus platenjunk!Haha oke en is deze platen-junk ook ooit student ge-weest?Yes, ik heb 3 jaar op de UVA infor-matiekunde gestudeerd. Heel leuk eninteressant alleen jammer genoeg nietafgemaakt. Ik was al actief als dj enmerkte dat er een gat in de markt was,namelijk een platform voor Dancehall& Reggae muziek in Nederland. Ditging niet meer samen met mijn studie.Wanneer kunnen we jou be-wonderen in de Melkweg?Bijna elke week tijdens Encore, Am-sterdam’s leukste HipHop en R&Bfeestje!!Veel vrouwen vallen op DJ’s.Momenteel Single?Owja is dat zo?? Ik ben dj geworden,zodat ik een excuus heb om niet tehoeven dansen. Maar als ik naar declub ga, naww…… just kidding, ik hebeen leuke vriendin.Je bent organisator van de En-core feesten in de Melkweg.Kan je hier wat meer oververtellen?Yes, samen met Riques ter Heerd (DjPrime) organiseer ik elke week deEncore feesten. Dit is ontstaan omdatwe zagen dat er in het uitgaanslevenbehoefte was aan een kwalitatief we-kelijks evenement waar HipHop enR&B word gedraaid en de muziekcentraal staat. Een dergelijke ‘thuis-basis’ hiervoor bestond nog niet.Je hebt wel de kleinere clubs en cafe’swaar ‘urban’ gedraaid werd, maar ditvoegde niets toe aan de scene. Elkeweek dezelfde oude muziek, begin-nende dj’s, mensen binnen lokkendoor middel van een gastenlijst. Or-ganisatoren waren meestal eropuit om snel hun zakken te vullen endachten totaal niet aan een leuke pro-ductie, de muziek of om hun publiekte trakteren op een leuke ervaring.En dat is precies wat wij bij Encorewel doen! De beste HipHop en R&Bdj’s uit alle hoeken van deze genreskomen langs. Muzikaal kan je de besteen nieuwste muziek verwachten vanzowel de mainstream als ‘under-ground’. Van Trey Songz tot aan Ken-drich Lamar naar The Weeknd tot aanSBTRTK en A$ap Rocky & Rihanna.Surprise optredens van de grootsteNederlandse artiesten als Adje,Kleine Viezerik en Jayh. Leuke veras-singen en thema’s waar er van allesgebeurd op de avond: spring in onzephotobooth, laat je masseren, genietvan de chocolade fontein, laat je haarknippen etc. Alles kan gebeuren enelke week is het weer anders!We zijn nu ruim 3 maanden bezigen het is een groot succes, elkeweek meer dan 1500 bezoekers! DeMelkweg is hier natuurlijk ook heelblij mee en daarom gaan we samenmet hun populaire dubstep concept‘Cable’ tijdens oud & nieuw een grootfeest geven! Hier gaan we nog eenstapje verder. Ik wil niet teveel ver-klappen maar dit word een Encore alsnooit tevoren!!Op welke dag/nacht kunnenwij trouwens terecht voorEncore?Encore vind elke zaterdag nacht plaatsin de Melkweg in Amsterdam. Daar-naast hebben we nog leuke editieszoals bijvoorbeeld met NYE. Ookhebben we een radioshow ‘EncoreRadio’ welke elke vrijdag tussen 22.00en 23.00 uur te beluisteren is opFunX.Wordt er bij Encore ook eenbeetje geflirt of kan ik mijndate beter van te voren rege-len?Haha alles kan! Er zijn genoeg stelletjesdie samen komen genieten, maar erkomen ook genoeg leuke singles. Wezorgen sowieso dat er een gezelligesfeer is elke week en muzikaal is hetniet alleen maar gespring en gebeuk.Je kan ook nog echt dansen! Dus wieweet ontmoet je nog een leuke boy/girl tijdens Encore!Bij Encore draait het meerdan om feesten alleen. Ik ci-teer: ‘Meer kwaliteit, meergezelligheid, meer muziek enmeer verrassingen’. Wat zijndit voor verrassingen en is dithet succes achter ENCORE?Het kan van alles zijn! We hebbenelke laatste zaterdag van de maand‘Girls Night Out’ waar de damesextra verwend worden. Behalvegratis toegang hebben we ze verrastmet massages, chocolade fonteinen,goodie bags en nog veel meer.De combinatie van onze leuke ge-zellige bezoekers, goede en niet-standaard muziek en het feit dat erelke week wat leuks gebeurd zorgenervoor dat Encore zo een succes is!Maar als je echt wil zien waar Encoreom draait dan moet je een keer langs-komen. We zijn er elke zaterdag, deentree is €10,- (met de Melkweg Stu-dentenpas slechts €5,-) en daar kanje de hele nacht voor losgaan. En he-lemaal leuk als je oud en nieuw metons komt vieren!Enschede of all places. Ik sta inwat de negende cirkel van En-schede moet zijn. Nog kans-lozer. Het zijn hier namelijkniet eens normale studenten,maar een soort vage mix vaningenieurs-in-spe van de TUen Twentse dakbedekkers.Foute hitjes van toen ik in debrugklas zat klinken. Ach, inde Cirkel kom je ook niet voorde muziek.Het enige voordeel wat ik beleefaan deze avond is dat ik in een hotelzit. Hotelkamers halen in iedereende seks naar boven. Je bent in eenvreemde omgeving, toch is het veiligen je mag alles vies maken zonder datje het zelf hoeft op te ruimen.In de groep waar ik inmiddels meeben zit een klein lief blond meisje,ze zal een jaar of 23 zijn maar ze lijktvolkomen onbedorven door alle el-lende die het leven te bieden heeft.Die moet het worden. Ik kan nietwachten haar alle hoeken van kamer316 te laten zien. Ze staat midden ineen groepje. Ik ga bij haar staan enraak met mijn wijsvinger zachtjes haarhand die langs haar lichaam hangt aanterwijl ik mijn mond naar haar oorbreng om wat te zeggen. Ik merk datze geniet van de aanraking. “Ik wil jefucking graag”, fluister ik in haar oor.Dan loop ik weg naar de bar. Mis-schien had ik er neuken achteraanmoeten zeggen denk ik nog.Als ik terug kom staat ze met eenof andere vent, Frits, uit onzegroep. Ik ga er bijstaan en keuvel watmee. Als Frits even wegloopt draaienwe allebei alsof het afgesproken isperfect getimed naar elkaar toe omelkaar te zoenen. Zo’n opmerkinkjewoekert blijkbaar door. Zelden heb ikzo hartstochtelijk met zo’n lief meisjegezoend in zo’n foute tent. Haarhanden glijden onder mijn T-shirtsover mijn rug heen en ik kan het nietlaten een beetje vies te voelen op alleplekken waar het lekker zacht is.“Laten we een taxi naar mijn hotelnemen”, breng ik haast hijgend uit.Ze knikt met een lief guitig lachje omhaar mond. Ik pak haar hand en welopen tussen alle Enschedese tokkiesmet onze jassen richting de taxiplaats.Eenmaal in de taxi kruipt ze lief tegenme aan op de achterbank.Als ik de deur van mijn hotelkamerachter me dichttrek in het meteenweer bal. Hartstochtelijk zoenendbelanden we op het bed. Ik ben in-middels hard als een bevroren kom-kommer en trek meteen m’n shirtuit. Om een of andere reden zegtze: “Jezus, je hebt echt een lekkerlichaam.” Terwijl ik probeer te be-denken of dat ooit eerder tegen megezegd is trek ik wat laagjes bij haaruit. We zoenen en raken elkaar aanalsof we het heel hard nodig hebben.Nadat er ook nog wat broeken uit-getrokken zijn hou ik het voor geenmeter meer. Ik zit op mijn knieëntussen haar benen en heb alleen nogmijn boxer aan die als een circus tentomhoog staat. Ik frutsel een condoomuit mijn broekzak die naast me op hetbed lig en vraag: ”condoom?” Ze legtzachtjes haar hand op mijn onderarmen zegt: “Zo’n meisje ben ik niet, ikwil geen seks de eerste keer.”Wat de fuck. “Wat doe je hier dan?!”Ik ben meteen van geil naar boos. Ikkan het niet helpen een beetje metverheven stem te praten. “Denkje dat we nu gaan daten ofzo? Wewonen 300 kilometer uit elkaar.”“Weet ik toch niet”, zegt ze zachtterwijl ze naar de dekens kijkt.. Iklaat me zuchtend naast haar op bedvallen. “Mag ik even met je knuf-felen?”, vraagt ze. Ik sla toch maarmijn arm om haar heen en ze kruiptegen me aan met haar hoofd op mijnborst. Ik voel me intens gelukkig.Vrouwen blijven de baasAUTEUR:SK2AUTEUR:SK2
 14. 14. 26 De Studenten Kortingskrant De Studenten Kortingskrant 27Koop de Geinig voor weinig- pas voor € 2,50en geniet van maandag t/m donderdagvan enorme studentenkortingen!Kortingen op vertoon van een studentenpas!ga naar www.tanteroos.nl en www.jeeigencafe.nlvoor meer informatie- Geinig voor Weinig -geniet van maandag t/m donderdagvan enorme studentenkortingen!Geen run for kika NYEen half jaar geleden besloot ThomasVrolijk om voor Kika deel te nemen aande marathon van New York. Na het beno-digde geld bij elkaar gespaard te hebbenen de conditie op peil gebracht te hebbenstapte hij vol goede moed het vliegtuigin richting New York. Maar het liep alle-maal anders. Een verwoestende orkaanzorgde ervoor dat de marathon niet doorkon gaan. Een domper voor Thomas, dievertelt over z’n speciale band met Kika,waarom hij deze marathon wilde lopen enhoe hij deze domper in New York heeftverwerkt…Leeftijd: 24Woonplaats: HeemstedeStudieplaats: UtrechtStudie: Internationale betrekkingenWaarom besloot je een half jaar geledenom namens Kika de Marathon in NewYork te lopen?Thomas: Ik wilde eigenlijk al heel lang de marathonvan New York lopen.. Ik ben al een aantal jaar bezigmet hardlopen, doe altijd mee aan de halve Ma-rathon in september in Haarlem, en voor hardlopersis de marathon in New York het ultieme, hoogsteen mooiste podium dat er is. Het is een ontzettendmooie uitdaging en als je een beetje hardloper bentmoet je de marathon van New York ooit eens ge-lopen hebben. Naast het sportieve aspect leek hetme ook mooi om voor een goed doel als Kika telopen. Afgelopen jaar hoorde ik via vrienden uitGroningen over Run for Kika. Toen heb ik me voor-genomen om me ditjaar op te gevenVertel eens ietsmeer over hetproject van Kika?Run for Kika werktals volgt: Jij zameltzoveel mogelijk geldvoor Kika in, minimaal5500 euro, en danregelen zij je ticketen je startbewijs.Om je in te schrijvenleg je zelf ook eenbepaald bedrag in.Uiteindelijk is hetvoor beide partijeneen win-winsituatie.Kika heeft een hoopmensen die voor hunveel geld ophalen, ende hardlopers krijgende mogelijkheid omde mooiste race terwereld te lopen énzich voor het goededoel in te zetten. Ikheb uiteindelijk bijna€6.000 opgehaald.Wat was jouw plan van aanpak om €6.000in te zamelen?Thomas: Ik heb daarvoor een aantal acties opgezet.Éen daarvan was een EK-poule, waarvan iedereen lidkon worden en €10,- inschrijfgeld betaalde, waarvan€5,- naar de pot ging en €5,- naar Kika. Daarnaastheb ik heel veel gehad aan vrienden, familie en ken-nissen die een heleboel geld hebben gedoneerd.Ook heb ik nog een benefiet- tennistoernooi geor-ganiseerd waarbij het inschrijfgeld naar Kika ging, enbij het benefiet-toernooi heb ik ook nog een veilinggeorganiseerd, wat ook een groot succes was.Hiermee heb ik de laatste 1000 euro opgehaald.Voel je je nog speciaal op een bepaaldemanier betrokken bij Kika?Thomas: Jazeker. Het broertje van een vriend vanme is een aantal jaar geleden overleden aan kanker.Dat heeft me enorm geraakt. Daarnaast is af-gelopen jaar ook een jongen uit de klas van mijnbroertje aan dezelfde ziekte overleden, en dat isgewoon verschrikkelijk. Die ziekte moet gewoon zosnel mogelijk de wereld uit geholpen worden.Kika is zo’n 10 jaar geleden opgericht, en toen waser eigenlijk nauwelijks geld voor onderzoek naarkinderkanker, en Kika heeft ervoor gezorgd datdeze ziekte op de kaart gezet werd. In de afge-lopen jaren is ontzettend veel geld opgehaald, omde overlevingskans nog meer te verhogen. Toenhet Kika-kinderfonds opgericht werd was de over-levingskans 70%, nu is de overlevingskans 75% enze willen ervoor zorgen dat de overlevingskans vankinderkanker in 2025 95% is, dus dan geneest bijnaieder kind. Door dit soort initiatieven als de Kika-run in New York verzamelen ze miljoenen euro’sdie aan onderzoek besteed wordt.Een mooie non-profitorganisatie om testeunen en ook om voor te lopen in NewYork. Nu is de afstand van de marathon42 km, net zo lang als van Amsterdamnaar Utrecht. Hoe zag jouw trainings-schema eruit?Thomas: Nou… Trainingsschema.. Haha, ik blijf na-tuurlijk een student he. Dus ik heb me niet echtaan een heel strak schema gehouden. Ik moet ooktoegeven dat toen ik begon, ik na 20 minuten á halfuurtje al helemaal kapot was, maar je merkt dat alsje steeds meer hardloopt en de afstanden langzaamopbouwt, dat je vanzelf conditie krijgt. Ik begon met2 á 3 dagen in de week hardlopen. Toen New Yorkin de buurt kwam ben ik nog iets serieuzer gaantrainen, heb ik bijvoorbeeld ook mijn snelheid ver-beterd door interval te trainen en tijdens de inten-sieve trainingsperiode (v.a. 12 weken voor demarathon) heb ik veel lange duurlopen gelopen, eenpaar keer ook meer dan 30km.Dan is het geld bij elkaar, conditie op pijlen pak je het vliegveld naar NY. Het wasbekend dat er veel wateroverlast zou zijn.Had je toen al verwacht dat de marathonwellicht niet kon doorgaan?Wateroverlast is nog zacht uitgedrukt. De hele stadwas één grote puinhoop en grote delen van de stadwaren getroffen door een orkaan. Zelf had ik nietmeer verwacht dat het niet door zou gaan, omdatde burgemeester de woensdag daarvoor nog hadaangegeven dat de marathon definitief wel door zougaan, in een verklaring en we stapten donderdag ophet vliegtuig, dus toen ging ik er wel vanuit dat hetdoor zou gaan.Daar aangekomen zag ik pas hoe erg het was en dathet ook eigenlijk echt niet door kon gaan.En de burgemeester zorgde er nog weleven voor dat iedereen naar New Yorkzou komen zodat New York nog even opdie mensen kon cashen…Er zullen zeker economische motieven een rolhebben gespeeld ja, maar er zullen uiteraard ookgoede bedoelingen zijn geweest. Hij zag die ma-rathon ook als een middel om de stad een extramorele boost te geven. Na 9/11 hebben ze bij-voorbeeld ook de marathon door laten gaan, ookom zichzelf weer op te richten. Maar dat neemtniet weg dat de communicatie een stuk beter hadkunnen zijn.Hoe heb je deze domper in New York uit-eindelijk verwerkt?Eenmaal in het appartement gekomen waar ik over-nachtte deed ik mijn wifi aan, en toen pas zag ikhet op nu.nl. Vrijdagavond heb ik niks meer gedaan,want ik was er helemaal kapot van. Daarna heb ikme eroverheen proberen te zetten en er het bestevan te maken, want je bent tenslotte wel in NewYork. Dus samen met een vriend van me heb ik uit-eindelijk alsnog een heel mooi weekend gehad.Zien we jou nu terug namens Kika tijdensde marathon van New York 2013?De kans is groot dat ik het volgend jaar opnieuwga proberen, maar ik denk dat ik het ditkeer op eigen houtje ga doen, dus nietnamens Kika. Het was een geweldig jaaren ik heb me met heel veel plezier voorKika ingezet, maar het heeft toch welheel veel moeite en energie gekost.En dan nog voor de vrouwelij-ke lezers: Heeft deze sportmanmet het hart op de juiste plaatsal een vriendin?Nee, ik ben op dit moment nog vrijgezel.Maar geïnteresseerde dames kunnen na-tuurlijk altijd een reactie achterlaten aande redactie, en wie weet horen ze wat;).Mocht je geïnteresseerd zijnof wil je iets meer weten overRun for Kika, kijk dan opwww.runforkika.nl’AUTEUR:Marc Don“Ik was er helemaal kapot van”“Burgemeester zag de marathonook als een morele boost”

×