Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2014-09-29 
Protokoll från Föräldramöte för klass 4B i Matfors skola 
Läxor och Ipads 
På samma sätt som Jimmie informerad...
2014-09-29 
Åsa i gruppen 
Jimmie kommer under läsåret att ha uppdraget som skolområdets pedagogiskt IT-ansvarige. Det 
ko...
2014-09-29 
Skapande skola 
På de flesta torsdagseftermiddagar under läsåret kommer en lärare från kulturskolan att hålla ...
2014-09-29 
Idrott 
Idrotten är ute fram till höstlovet. Jimmie berättar på bloggen när det är dags för inne-idrott. 
Samt...
2014-09-29 
I så fall, fyll i e-postadress och dölj inte visning för andra.
2014-09-29 
Sen kan klassföräldrar eller skolrådsrepresentanter hämta epostadresserna via Kontaktlistor: 
Välj att Visa vå...
2014-09-29 
Under E-postadresser kan man få ut en mail-lista att klistra in i ett mail. 
Vid pennan 
Erika Walther
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Think Aloud!
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Protokoll från föräldramöte för klass 4 b

Download to read offline

Protokoll f-möte 4b HT-14

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Protokoll från föräldramöte för klass 4 b

  1. 1. 2014-09-29 Protokoll från Föräldramöte för klass 4B i Matfors skola Läxor och Ipads På samma sätt som Jimmie informerade oss föräldrar om vad som skulle hända på föräldramötet via bloggen, kommer det att fungera med elevernas läxor också framöver. Jimmie vill tänka nytt med läxorna, och gillar inte läxor för läxors skull. Han har gått på föreläsning om läxor och lärt sig om flippat klassrum. För att kunna införa flippat klassrum och flippade läxor i vår klass behövdes digitala hjälpmedel, så därför köpte Jimmie och Jonas (4A) in 8 plattor till sina 47 elever. Det var så långt pengarna räckte i år. Det här blir nytt på skolan, och eleverna blir försökskaniner. Jimmie och Jonas kommer att prova sig fram, vissa saker kommer att funka bra och andra mindre bra, men det kommer inte att påverka om eleverna når målen eller inte. Jimmy tycker att det känns jättespännande och han får inspiration från andra skolor som lyckas använda plattor. Jimmie och Jonas börjar med matten och spelar in första föreläsningen inom varje nytt område. Då kan de börja jobba direkt om barnen först tittat på introt på webben. Det blir också lättare att repetera så många gånger eleverna vill, istället för att Jimmie ska skriva upp samma sak på tavlan flera lektioner i rad. Så JA, att se en videofilm är att göra läxan. Jimmie börjar fundera på hur de kan göra i NO:n. Hans idé är att spela in naturorienterade dilemman som kan väcka elevernas nyfikenhet, vilket skapar frågor som kan diskuteras tillsammans i klassrummet. Jimmie kommer utvärdera flippat klassrum både efter varje lektion, efter ett par lektioner och med oss föräldrar lite senare, och höra med oss hur barnen reagerar. Han kommer att börja med små steg, och backa på det som visar sig inte fungera. Plattorna är hjälpmedel, de kommer inte att användas hela tiden. Förutom 8 plattor finns det 23 datorer för de två klasserna, så att alla ska kunna använda det ena eller det andra under en lektion. Och många gånger ska eleverna jobba två och två, så de digitala hjälpmedlen kommer att räcka. Engelskaboken har en hemsida. Där kan elever och föräldrar, utan inloggning, nå veckans glosor. Surfa till www.glosmastaren.se, välj New Champion 4 (vilket är namnet på klassens engelskabok). Här kan man lyssna på kapitlen (under knappen Ljudmästarna) eller öva på kapitlens glosor digitalt, med rättning av datorn/plattan. I svenskan vill Jimmie uppmuntra till läsning m.h.a. flippade läxor och En läsande klass. Han kanske kommer att väva in läsförståelsen genom att uppmana eleverna att reflektera över läsning utifrån de fem läsförståelseprofilerna. Men läxan kommer i grunden fortfarande att handla om att läsa en kvart om dagen för föräldrarna. Läxorna kommer hädanefter att finnas under menyn Läxor på bloggen.
  2. 2. 2014-09-29 Åsa i gruppen Jimmie kommer under läsåret att ha uppdraget som skolområdets pedagogiskt IT-ansvarige. Det kommer han att ägna varje onsdag till. Hans uppdrag är att hänga med i IT-utvecklingen och vara ett bollplank för hela skolområdet Matfors/Stöde. Han ska stödja övriga pedagoger med deras IT-uppgifter. Jimmie gör också mattelyftet det här läsåret. Personalmässigt har detta löst sig genom att Åsa Melander kliver in och tar ett antal ämnen i klassen i år. Åsa har engelska, historia, religion och viss svenska med klassen. Åsa är mer avvaktande till den digitala tekniken som hjälpmedel i klassrummet. Men det ser Jimmie som ett komplement. Barnen får lära sig att lärarna är olika och gör olika. The Big Five The Big Five är samlingsnamnet för de förmågor som eleverna ska utveckla och ligger som grund för den ”nya” läroplanen LGR11. För detta används en trappa ”Från kass till vass”. Den kommer ni att se en del av på bloggen. För olika områden/ämnen ritar barnen upp trappan och ger olika beskrivningar från kass till vass. Sen får de skatta sig själva, vilket är svårt. Målet med veckan är alltid att ha gått uppåt i trappan. Hur mycket uppåt kan skilja sig från elev till elev. De skriver själva ner sina första skattningar och sina förbättringar i sina personliga The Big Five-böcker om sina förmågor. Jimmie tittar inte i den utan att fråga. Jimmie vill att de själva äger sina förmågor och inte svarar det de tror att Jimmie vill höra. Det är inte enkelt, men viktigt att fundera över sina egna förmågor. Dessa förmågor vävs in i alla ämnen på olika sätt under hela året. Förenklade beskrivningar av förmågorna är uppsatta på lappar runt schemat på klassrumsdörren som påminnelse. Ca var 5:e vecka görs återblickar då de tittar på ”Vad var det vi gjorde?” Se mer i prezipresentationen. En läsande klass Ett nytt material för hur man kan utveckla läsningen och läsförståelsen från FSK till 9:an. Det bygger på fem läsprofiler som tar sig an texten på olika sätt 1. Spågumman – förutspår vad texten kommer att handla om genom att titta på bilder, titel, rubriker, innehållsförteckning, baksida m.m. 2. Detektiven – spårar betydelsen av svåra ord 3. Konstnären – skapar inre bilder av texten 4. Reportern - ställer frågor om texten: vad sägs på raderna, vad sägs mellan raderna, vad sägs bortom raderna? 5. Cowboyen – sammanfattar det viktigaste: Förs…, sen …, sist…
  3. 3. 2014-09-29 Skapande skola På de flesta torsdagseftermiddagar under läsåret kommer en lärare från kulturskolan att hålla i lektioner med rörelse. Rörelseaktiviteterna kommer att dokumenteras m.h.a. plattor. Ifjol var fyrorna i stan och hade en uppvisning på torget, och sen också på skolgården under våren. Samarbete med SCA SCA erbjuder ett samarbete med skolan från åk 4 till åk 9. De bjuder på en aktivitet varje år med olika innehåll får de olika årskurserna. Men de kan inte ta hela klassen varje gång, utan eleverna får rotera så att de får vara med olika år. I slutet av sexan kommer alla elever att ha fått deltagit i någon aktivitet. Den första aktiviteten är kottplockning. De elever som deltar kommer att få vara ambassadörer och berätta om aktiviteten i klassen. Nians aktivitet brukar innehålla en övernattning. Utvecklingssamtal Boka in er via Doodle. Vi får utvärdera om det verktyget fungerar. Säg till om det inte gör det. Skolrådsrepresentanter Matildas pappa erbjöd sig att ta denna uppgift, och Ebbas och Amandas mammor erbjöd sig att representera klassen om inte Matildas pappa kan, eftersom de ändå sitter i skolrådet för andra klasser. Klassföräldrar Sen klass 1 har vi haft klassföräldrar, vilket har gått nerifrån och upp i klasslistan. I år blev det dags för Amandas, Matildas, Olivers och Mayas föräldrar. Klassföräldrarna kan ordna någon aktivitet för klassen, med stöd från klasskassan om det behövs. Jimmie lovade att fråga klassen om vad de skulle vilja göra, och maila Mayas mamma en ocensurerad lista med förslag, så har klassföräldrarna något att inspireras av. Fotografering Fotograferingen blir av Mima Foto den 6:e eller 7:e oktober. Jimmie återkommer när han har sett schemat och vet vilken dag som gäller för vår klass. Klasskassa Klassen har en klasskassa som för närvarande innehåller 6700: - Den består av pantpengar som klassen satt in, och av föräldrars frivilliga bidrag varje termin. Kontot finns hos Handelsbanken, och kontonumret är 6345-762 595 698. Erika Walther skickar påminnelser till alla kring september och februari varje år, men håller ingen koll på vem som har lämnat bidrag. Klasskassan är tänkt att använda till rimliga utgifter i samband med aktiviteter för hela klassen. Mot kvitto eller lapp med beskrivning av utlägget får man tillbaka pengar till sitt konto. Schema Klassens schema finns både på SchoolSoft och på bloggen. Ibland jobbar Jimmie med större block än de lektionstider som är angivna i schemat, för att få mer sammanhängande tid vid behov. Därför blev det mer SO kring valet, vilket kommer att göra att det blir mer NO ett tag framöver. Elevens val kan också komma att bli hopslaget till en eller två dagar med bara elevens val framöver.
  4. 4. 2014-09-29 Idrott Idrotten är ute fram till höstlovet. Jimmie berättar på bloggen när det är dags för inne-idrott. Samtycke till publicering Vi fick ta med oss en blankett att fundera över och lämna tillbaka angående om eleverna får synas på hemsidan, i dagstidningen och i klassbloggen i form av namn, bild och/eller podcast/video. Jimmie skickar blanketten med de elever vars föräldrar inte var med på mötet. Videofilmerna kan användas till att filma samtal och sen se sig själv. Även eleverna måste godkänna att bilder och filmer på dem läggs ut. Frågor till Jimmie  Hur är gruppen? Först fans grupperingar, men nu är alla mer tillsammans. De leker i stora grupper på skolgården. Det har blivit bättre stämning i klassrummet. Fortfarande finns lite konflikter utomhus. Ibland blir det lite ”tuppfäktning”, vem som är bäst på vad. Men det är inte värre än att Jimmie tycker att det inte är något att oroa sig för och att det går att hantera. Jimmie pratar med eleverna i mindre grupper om det som händer efter behov. Om lärarna behöver hjälp av oss föräldrar så blir vi kontaktade. Om vi föräldrar känner att vi vill ta upp någon händelse eller tanke så ska vi kontakta Jimmie.  Hur funkar det att passa tider efter rasten? Det funkar bra. Men det kan bli ont om tid efter idrotten, då de bara har 20 minuter på sig. Men Jimmie tycker inte att det är något problem.  Hur funkar det med elevernas telefonanvändande? Jättebra! Så länge de sköter det snyggt så är det inget bekymmer för Jimmie. Han tillåter att telefonerna används direkt på morgonen, och under vissa lektioner är det OK att lyssna på musik i hörlurar. Telefonerna får inte användas på rasterna. Men ibland använder Jimmie telefonerna till aktiviteter, såsom frågesporter m.h.a. QR-koder på lunchrasten. De får inte ringa i den under dagen, och om de ska surfa så ska de göra det via skolans nätverk, och inte via Internet. Jimmie hjälper dem med den inställningen. SchoolSoft och e-postadresser Under Min profil i SchoolSoft får föräldrar gärna lägga in sina kontaktuppgifter, för att underlätta för föräldrar att nå varandra. Se bilder på de följande sidorna.
  5. 5. 2014-09-29 I så fall, fyll i e-postadress och dölj inte visning för andra.
  6. 6. 2014-09-29 Sen kan klassföräldrar eller skolrådsrepresentanter hämta epostadresserna via Kontaktlistor: Välj att Visa vårdnadshavare, och välj Visa. Då kommer vårdnadshavarnas e-postadresser med i listan.
  7. 7. 2014-09-29 Under E-postadresser kan man få ut en mail-lista att klistra in i ett mail. Vid pennan Erika Walther

Protokoll f-möte 4b HT-14

Views

Total views

494

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

160

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×