Successfully reported this slideshow.
ZewnętrznyNapęd DVD Super-Multi       INSTRUKCJA OBSŁUGI                           Polski ...
UWAGA:   Laser używany w tym napędzie DVD-Multi może być szkodliwy dla        wzroku. Nie otwierać obudowy.  ...
Niniejszy produkt został wytworzony zgodnie z dyrektywami 89/336/EEC,93/68/EEC i 73/23/EEC Wspólnoty Europejskiej dotycząc...
Spis treściWstępWażne ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Rozmie...
WstępDziękujemy, że zakupili Państwo nasz zewnętrzny napęd DVD-Multi.Ważne ostrzeżeniaPodczas używania napędu lub dysków n...
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowaniaNapęd ten powinien być używany tylko w poniższych konfiguracjachsprzętowych i...
InstalacjaInstalacja napędu  Podłączanie do komputera PC                      UWAGA        ...
Odłączanie przewodu USBNapęd obsługuje format "Plug&Play" (Włącz i używaj) kompatybilną zsystemem Windows i może być odłąc...
DziałanieŁadowanie i wyjmowanie dyskówPamiętaj – zasilacz sieciowy musi być podłączony.Należy upewnić się, ze zasilanie je...
Odtwarzanie płyt audioMuzykę można odtwarzać poprzez komputer. W takim przypadku należyużywać systemowego odtwarzacza CD l...
DodatekRozwiązywanie problemówPrzed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić poniższe punkty..   Problem     Prawdopodob...
Copyright © 2006                                Uwaga!LG Electronics Polska Sp. z o.o.  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plk

312 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plk

 1. 1. ZewnętrznyNapęd DVD Super-Multi INSTRUKCJA OBSŁUGI Polski Przed rozpoczęciem użytkowania napędu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy trzymać w takim miejscu, aby zawsze była łatwo dostępna.
 2. 2. UWAGA: Laser używany w tym napędzie DVD-Multi może być szkodliwy dla wzroku. Nie otwierać obudowy. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmować pokrywy urządzenia (lub osłony tylnej). Wewnątrz nie znajdują się żadne części do obsługi przez użytkownika Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Użycie elementów sterowania albo postępowanie w sposób inny niż opisany tutaj może spowodować napromienienie niebezpiecznym promieniowaniem. UWAGA: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)Uwaga: Niniejszy sprzęt został sprawdzony na zgodność z normami dla urządzeń cyfrowych klasy B, odpowiednio do Części 15 przepisów FCC. Normy te zostały stworzone w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciw szkodliwym zakłócaniem pracy instalacji domowych. Niniejszy sprzęt generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie został zainstalowany i nie jest użytkowany zgodnie z instrukcją, to może powodować poważne zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma również gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w pewnych szczególnych przypadkach. Jeśli niniejszy sprzęt powoduje wyraźne zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez jego włączanie i wyłączanie, to zaleca się dokonanie próby wyeliminowania tych zakłóceń poprzez wykonanie jednej lub kilku za następujących czynności: - Zmiana kierunku lub przeniesienie anteny odbiorczej. - Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. - Podłączenie sprzętu i odbiornika do gniazdek w różnych obwodach zasilających. - Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub u wykwalifikowanych pracowników serwisu. • OSTRZEŻENIE FCC Wszelkie zmiany i modyfikacje dokonane w niniejszym urządzeniu bez wyraźnego zezwolenia ze strony jego producenta mogą spowodować utratę uprawnień do eksploatacji sprzętu. • Niniejszy apędzie DVD-Multi jest przeznaczony do użytku tylko z komputerami osobistymi, które posiadają szczegółowe instrukcje opisujące użytkownikowi sposób instalacji akcesoriów. i
 3. 3. Niniejszy produkt został wytworzony zgodnie z dyrektywami 89/336/EEC,93/68/EEC i 73/23/EEC Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi zakłóceńczęstotliwości radiowych. UWAGA – PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU EMITOWANE JEST NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA. UNIKAĆ NAŚWIETLENIA PROMIENIEM LASERA. URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1Uwaga: Tylko napędy noszące logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed mogązapisywać i kasować dyski z oznaczeniem Ultra Speed CD-RW MediaNośniki Ultra Speed CD-RW Media można rozpoznać po logo umieszczonym naetykiecie lub opakowaniu dyskuUsiłowanie zapisu nośników Ultra Speed CD-RW w napędzie nieoznaczonym logoCompact Disc ReWritable Ultra Speed może spowodować utratę danych.W przypadku dwuwarstwowych dysków DVD+R mogą wystąpić problemy z ichkompatybilnością z innymi napędami. ii
 4. 4. Spis treściWstępWażne ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . .3InstalacjaInstalacja napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Odłączanie przewodu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5DziałanieŁadowanie i wyjmowanie dysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Odtwarzanie płyt audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Odtwarzanie płyt DVD oraz filmów w formacie MPEG2 . . . . . . . . . . . .7DodatekRozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8■ Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach znakami towarowymi Microsoft Corporation.■ Nazwy firm i produktów użyte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.- Maksymalna szybkość transmisji danych może być różna w zależności od wydajności komputera PC- W wyniku ciągłych zmian mających na celu ulepszanie naszych produktów, wygląd zewnętrzny i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia- LG Electronics Inc. przykłada jak najwięcej starań aby zapewnić najwyższą jakość produktów, nie odpowiada jednak za uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. 1
 5. 5. WstępDziękujemy, że zakupili Państwo nasz zewnętrzny napęd DVD-Multi.Ważne ostrzeżeniaPodczas używania napędu lub dysków należy przestrzegać poniższych uwag.OstrzeżeniaProszę zwrócić uwagę, że wytwórca niniejszego wyposażenia nie daje żadnych gwarancjiw przypadku utraty danych z powodu nieodpowiedniej instalacji lub obsługi, anibezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń. Proszę zwrócić uwagę, że wytwórcaniniejszego wyposażenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lubpośrednie uszkodzenia spowodowane na skutek użytkowania tego produktu lub jegonieprawidłowe działanie. Proszę zwrócić uwagę, że wytwórca niniejszegowyposażenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie danychspowodowane przez ten produkt.Należy wykonywać kopie zapasowe wszelkich istotnych danych w celu zapobieżenia ichutracie.InstalacjaUnikać umieszczania napędu w miejscach narażonych na:- wysoką wilgotność - wysoką temperaturę - nadmierny kurz- wibracje mechaniczne - bezpośrednie promienie słoneczneObsługaNie przenosić napędu nagle z miejsca zimnego do ciepłego, ani gwałtownie podnosićtemperatury. W takich warunkach może nastąpić skraplanie się pary wodnej, powodującnieprawidłowe działanie napędu. Przed przenoszeniem napędu, należy upewnić się, żez jego wnętrza usunięty został dysk. Dysk mógłby ulec uszkodzeniu powodując utratędanych. Należy uważać, aby obce ciała, jak płyny lub metale, nie dostały się downętrza napędu. W takim przypadku należy się skonsultować z dystrybutorem sprzętu.Podczas pracy napędu nie przerywać zasilania elektrycznego.Zasilacz sieciowyStosować wyłącznie zasilacz sieciowy dostarczony z produktem. Jeżeli nie zamierza-my używać zasilacza sieciowego przez dłuższy czas, należy go odłączyć od gniazdasieciowego. Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma.Nie wolno uszkadzać zasilacza sieciowego przez drapanie, przeróbki lub zginanie jegostyków. Nie wolno rozbierać zasilacza sieciowego.Gniazdo sieciowe powinno być usytuowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.Użytkowanie przy użyciu połączenia za pomocą poru USBPodczas gdy napęd pracuje przy użyciu połączenia za pomocą portu USB 1.1 mogąpojawić się zakłócenia obrazu i dźwięku podczas oglądania filmów DVD. Aby tegouniknąć zaleca się połączenia za pomaca USB 2.0 2
 6. 6. Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowaniaNapęd ten powinien być używany tylko w poniższych konfiguracjachsprzętowych i oprogramowania. 1 2 3 4 5 61. Tacka na dysk2. Wskaźniki pracy napędu Dwukolorowe diody LED wskazują stan pracy napędu DVD-Multi.3. Otwór do awaryjnego otwierania4. Przycisk zatrzymania/wysuwania5. Złącze USB - Używane do podłączania przewodu konwertującego USB.6. Włącznik zasilania -Służy do włączania i wyłączania zasilania napędu.. UwagaAby napęd ten działał poprawnie przy użyciu złącza USB 2.0 systempowinien spełniać następujące wymagania:• komputer wyposażony w port USB 2.0 bądź kontroler USB na złącze PCI koniecznie w wersji USB 2.0• aby osiągnąć maksymalne prędkości Zapisu/Odczytu zaleca się kopi- owanie danych przed ich skopiowaniem na dysk twardy niż bezpośrednie kopiowanie z dysku na dysk. 3
 7. 7. InstalacjaInstalacja napędu Podłączanie do komputera PC UWAGA • Przed podłączeniem napędu należy upewnić się, ze Państwa komputer posiada port USB. • Przed podłączeniem przewodów należy się upewnić, że wszystkie urządzenia peryferyjne komputerai komputer są wyłączone Do gniazda Należy podłączyć napęd do komputera sieciowego tak jak to pokazano na rysunku. 1. Przewód połączeniowy US należy podłączyć do gniazda interfejsu napędu 2. Drugi koniec przewodu USB należy umieścić w odpowiednim gnieździe w komputerze. 3. Podłączyć przewód zasilacza sieciowego do gniazda zasilania napędu z tyłu napędu a następnie wtyczkę zasilacza do źródła zasilania. 4. Kiedy komputer jest gotowy do pracy należy upewnić się czy napęd został wykryty. Następnie należy umieścić w napędzie dołączony dysk z oprogramowaniem i zainstalować go. UWAGA• Podczas podłączania napędu do komputera za pomocą przewodu konwertującego USB 2.0 czy podłączania zasilacza nie należy używać przewodów innych niż dołączone. 4
 8. 8. Odłączanie przewodu USBNapęd obsługuje format "Plug&Play" (Włącz i używaj) kompatybilną zsystemem Windows i może być odłączany od komputera po dokonaniunastępujących czynności:1. Należy wyłączyć wszystkie używane programy.2. Nacisnąć ikonę na pasku zadań po prawej stronie ekranu.3. Nacisnąć „Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]” [„Bezpieczne usuwanie urządzenia pamięci masowej USB”].4. Nacisnąć „OK.” i odłączyć przewód. UWAGANie należy odłączać przewodu kiedy wskaźnik pracy napędu świeci się lubpodczas uruchamiania systemu. 5
 9. 9. DziałanieŁadowanie i wyjmowanie dyskówPamiętaj – zasilacz sieciowy musi być podłączony.Należy upewnić się, ze zasilanie jest włączone.Ładowanie dysku1. Nacisnąć przycisk “Eject” aby wysunąć tackę.2. Należy włożyć dysk (etykietą do góry)3. Zamknąć tackę.Wyjmowanie dysków1. Nacisnąć przycisk “Eject” by wysunąć tackę.2. Wyjąć płytę.3. Po usunięciu płyty zamknąć tackę.Otwieranie awaryjneNapęd ten jest wyposażony w funkcję, która pozwala ręcznie wysunąć dysk,gdy jest to konieczne na wypadek awarii, jak uszkodzenie napędu lub zaniknapięcia zasilania. W takim przypadku należy postępować jak opisano poniżej..UWAGA: Nie należy wykorzystywać tej funkcji w przypadkach innych niż awaria.1) WYŁĄCZYĆ zasilanie.2) Wsadzić przedmiot o cienkiej końcówce (np. wyprostowany spinacz biurowy) do małego otworu powyżej przycisku wysuwania. Osłona przednia otworzy się i tacka częściowo się wysunie.3) Pociągnąć za osłonę przednią i otworzyć ją całkowicie, a następnie chwycić tackę dysku kciukiem i palcem wskazującym i ostrożnie wyciągnąć ja do przodu. UWAGA: Czynność ta powinna być wykonywana tylko w przypadku awarii. Zbyt częste jej przeprowadzanie spowoduje nieprawidłowe działanie.* Jeżeli nie możemy pewnie uchwycić tacki palcami, do wyciągnięcia jej można użyć metalowego zacisku lub kleszczy.. 6
 10. 10. Odtwarzanie płyt audioMuzykę można odtwarzać poprzez komputer. W takim przypadku należyużywać systemowego odtwarzacza CD lub Windows Media Player.Odtwarzanie płyt DVD oraz filmów w formacieMPEG2Napęd musi być podłączony i zainstalowany Przed rozpoczęciemużytkowania niniejszego urządzenia należy zainstalować oprogramowanie doodtwarzania płyt DVD “Power DVD” z załączonego dysku.Po zakończeniu instalacji oprogramowania płytkę należy wyjąć z napędu izachować.Po włożeniu do napędu dowolnego napędu DVD program “Power DVD”powinien uruchomić się automatycznie UWAGA• Z uwagi na to, że produkt niniejszy obsługuje regionalną kontrolę odtwarzania (Phase II), niektóre karty lub programy dekoderów MPEG z nie ustawionym kodem regionalnym mogą powodować, że napęd ten nie będzie czytał dysków DVD-ROM. Kod regionalny dla tego napędu DVD-ROM można zmieniać do 5 razy. Po piątym odtworzeniu płyty DVD napęd blokuje się na kodzie regionu aktualnie odtwarzanym i nie może być już zmieniony na inny kod.• Gdy napęd podłączony jest do złącza USB1.1, podczas oglądania filmów DVD odtwarzany dźwięk i obraz może być przerywany ze względu na wolniejszy przepływ danych. 7
 11. 11. DodatekRozwiązywanie problemówPrzed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić poniższe punkty.. Problem Prawdopodobna przyczyna RozwiązanieNie można odtwarzać 1. Dysk jest włożony 1. Należy włożyć dyskpłyt CD lub DVD nieprawidłowo. prawidłowo.oraz innego typu 2. Dysk jest zabrudzony. 2. Należy wyczyścićdysków w napędzie. 3. Laser jest zanieczyszczony. powierzchnię dysku. 4. Dysk jest porysowany lub 3. Należy wyczyścić pogięty. soczewkę lasera. 5. Niewłaściwy kod regionu, 4. Należy wymienić dysk. który nie może być odtwarzany 5. Należy sprawdzić w danym napędzie. właściwości systemu.Tacka na dysk nie 1. Zasilacz nie jest podłączony 1. Należy mocno docisnąć wtyczkęotwiera się. do gniazda sieciowego. zasilacza do gniazda sieciowego.Napęd nie jest 1. Przewód konwertujący USB 1. Należy upewnić się, że przewódrozpoznawany przez 2.0 nie jest podłączony konwertujący USB 2.0 jestsystem. prawidłowo. podłączony prawidłowo i zainstalować napęd ponownie.Napęd nie odtwarza 1. Dysk nie jest obsługiwany 1. Należy sprawdzić formatnośników lub przez system. dysku (dla PC – ISO9660niektórych typów CD Nieprawidłowy format IBM kompatybilny z PC,lub DVD. dysku, który nie jest dyski HFS lub UNIX dla obsługiwany przez dany Apple/MAC nie są system. obsługiwane. 2. Wirus w systemie. 2. Należy uruchomić skaner antywirusowy i usunąć wirusa jeśli to możliwe. 8
 12. 12. Copyright © 2006 Uwaga!LG Electronics Polska Sp. z o.o. Dysk wewnątrz napędu obraca się z dużą prędkościąul. Domaniewska 41 obrotową. Używanie dysków uszkodzonych,02-672 Warszawa pękniętych lub niestandardowych może spowodowaćTel.: (22) 481 71 00 uszkodzenie układu optycznego napędu,Fax: (22) 606 18 58 spowodować zniszczenie dysku podczas pracyhttp://www.lge.pl wewnątrz napędu. Pokruszenie dysku następuje tylko w przypadku gdy używamy wcześniej uszkodzonych dysków CD- ROM. Są to rzadkie przypadki, poniżej kroki jakie należy podjąć aby ich uniknąć: Zawsze sprawdzaj dysk zanim umieścisz go w napędzie. 1. Nie używaj dysków uszkodzonych, pękniętych ani zadrapanych, słabej jakości, może to spowodować uszkodzenie napędu. 2. Przed umieszczeniem dysku w napędzie należy sprawdzić czy nie ma pęknięć na plastikowej obwódce w środku dysku. Pęknięcia w tym miejscu są główną przyczyną kruszenia się dysków. 3. Nie należy używać dysków o innym niż standard- owy (nie okrągły) kształt takich jak np. serca lub dyski w kształcie wizytówek. Jak chronić dyski przed uszkodzeniem? 1. Po zakończeniu użytkowania usunąć dysk z napędu. 2. Nie należy przechowywać opakowanych dysków w nasłonecznionych miejscach lub w pobliżu źródeł ciepła. Nadmierne drgania i nagłe wstrząsy podczas pracy napędu mogą spowodować wadliwe działanie urządzenia. Należy unikać wystawiania urządzenia na nagłe zmiany temperatur. Może to spowodować nagromadzenie skroplonej pary wewnątrz napędu.Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.lgservice.comskąd można pobrać aktualny firmware dla napędu oraz pobrać program“LG ODD Online F/W Update”, który automatycznie sprawdza czypojawiły się nowe wersje firmware i instaluje go. ©2006 Wyprodukowano przez

×