תבחינים ישראל קימחי

453 views

Published on

Presented at Indicators conference at JIIS on Oct 24th

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תבחינים ישראל קימחי

  1. 1. ‫הדגמה של תבחינים בתחום הפיזי‬ ‫ישראל קמחי‬
  2. 2. ‫רווחת הדיור בעיר‬‫ממוצע שטח לנפש בדירה )במ"ר(‬‫• שכונות יוקרה מול שכונות עניות יותר‬ ‫• אינדיקציה לגודל משקי הבית‬ ‫• בולט הפער ברווחת הדיור בין‬ ‫מזרח העיר למערבה‬
  3. 3. ‫צפיפות אוכלוסייה בערים‬ ‫צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים, 7002,8991‬ ‫צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים‬ ‫)עיבוד לנתוני תמ"א 53 - מעקב ובקרה(‬ ‫בערים הגדולות, 7002,8991‬ ‫)עיבוד לנתוני תמ"א 53 - מעקב ובקרה(‬ ‫000,02‬ ‫000,02‬ ‫8991‬ ‫8991‬ ‫7002‬ ‫7002‬ ‫תושבים לקמ" ר בנוי למגורים‬ ‫000,61‬ ‫000,51‬‫תושבים לקמ" ר בנוי למגורים‬ ‫000,51‬ ‫006,41‬ ‫005,41‬ ‫004,31‬ ‫002,31‬ ‫000,31‬ ‫009,21‬ ‫002,11‬ ‫002,11‬ ‫002,11‬ ‫007,01‬ ‫007,01‬ ‫000,01‬ ‫008,01‬ ‫005,01‬ ‫006,01‬ ‫000,01‬ ‫008,9‬ ‫008,9‬ ‫007,9‬ ‫009,8‬ ‫001,9‬ ‫004,8‬ ‫006,8‬ ‫001,8‬ ‫001,8‬ ‫000,8‬ ‫009,7‬ ‫002,7‬ ‫002,7‬ ‫009,5‬ ‫005,6‬ ‫000,5‬ ‫000,5‬ ‫אשדוד‬ ‫ראשון‬ ‫פתח‬ ‫תל אביב ירושלים‬ ‫חיפה‬ ‫באר שבע‬ ‫לוד‬ ‫רמלה‬ ‫רענ נ ה‬ ‫נהרייה‬ ‫קלנ סווה אש קלון‬ ‫חדרה‬ ‫טייבה‬ ‫לציון‬ ‫תקווה‬
  4. 4. ‫מהו תבחין טוב‬ ‫פשוט ו"חזק"‬ ‫•‬ ‫רלוונטי למדיניות‬ ‫•‬ ‫תקף מדעית - בר ניתוח‬ ‫•‬ ‫כדאי - עלות איסוף נתונים נמוכה‬ ‫•‬ ‫ותועלת רבה‬ ‫שקוף וקל להבנה‬ ‫•‬
  5. 5. ‫שטחי גינון בטיפול העירייה, לפי רובע, 0002, 5002‬ ‫מרחב ציבורי‬ ‫005,2‬ ‫0002‬ ‫000,2‬ ‫5002‬ ‫מפותח‬ ‫005,1‬‫דונמים‬ ‫059,1‬ ‫000,1‬ ‫535,1‬ ‫501,1‬ ‫730,1‬ ‫005‬ ‫578‬ ‫487‬ ‫057‬ ‫846‬ ‫0‬ ‫2-1‬ ‫6-3‬ ‫רובע‬ ‫8-7‬ ‫9‬ ‫• התבחין:‬ ‫שטחי גינון בטיפול העירייה, לפי רובע, 0002, 5002‬ ‫• כלל שטחי גינון בטיפול‬ ‫%21‬ ‫%01‬ ‫העירייה, השיעור משטח‬‫%מסך כל שטח האזור‬ ‫%8‬ ‫האזור, מ"ר מגונן לנפש‬ ‫%2.11‬ ‫%5.01‬ ‫%5.01‬ ‫%6‬ ‫0002‬ ‫%2.9‬ ‫%2.9‬ ‫%7.8‬ ‫%7.7‬ ‫5002‬ ‫%2.7‬ ‫%4‬ ‫%8.6‬ ‫%8.5‬ ‫%2‬ ‫%0‬ ‫2-1‬ ‫6-3‬ ‫8-7‬ ‫רובע‬ ‫9‬ ‫סך-הכל‬ ‫עירוני‬ ‫• המגמות:‬ ‫52‬ ‫שטחי גינון בטיפול העירייה, לפי רובע, 0002, 5002‬ ‫• עלייה בשטחי הגינון בכל‬ ‫02‬ ‫האזורים‬‫מ"ר לנפש‬ ‫51‬ ‫8.12‬ ‫6.81‬ ‫01‬ ‫0002‬ ‫7.51‬ ‫0.51‬ ‫0.31‬ ‫4.11‬ ‫5002‬ ‫3.01‬ ‫5‬ ‫5.8‬ ‫9.6‬ ‫2.6‬ ‫0‬ ‫2-1‬ ‫6-3‬ ‫8-7‬ ‫9‬ ‫סך-הכל‬ ‫רובע‬ ‫עירוני‬
  6. 6. ‫שביעות רצון מהקף השטחים הירוקים‬ ‫• התבחין:‬ ‫אחוז שבעי הרצון מהקף השטחים הירוקים‬ ‫• מגמות עיקריות‬ ‫• רוב תושבי העיר מרוצים מכמות השטחים הירוקים.‬ ‫• בצפון העיר מרוצים‬ ‫שביעות רצון מכמות השטחים הירוקים באזור, 5002‬‫%001‬ ‫%81‬ ‫%53‬ ‫יותר.‬‫%08‬ ‫%24‬ ‫%05‬ ‫%95‬‫%06‬‫%04‬ ‫%28‬ ‫%85‬ ‫%56‬ ‫%05‬ ‫%14‬‫%02‬ ‫%0‬ ‫סה"כ‬ ‫צפון‬ ‫מרכז‬ ‫דרום‬ ‫מזרח‬ ‫אזור‬ ‫מרוצה‬ ‫לא מרוצה‬
  7. 7. ‫שיפור באיכות הסביבה‬ ‫התבחין:‬ ‫שיעור הפסולת המופנית למחזור‬ ‫חִ‬ ‫מגמות:‬ ‫עלייה בשיעור הפסולת הממוחזרת.‬ ‫שיעור הפסולת הממוחזרת‬‫01‬ ‫%6.8‬ ‫%8.6‬ ‫%0.5‬‫5‬‫0‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫מקור הנתונים: המשרד לאיכות הסביבה, עיריית תל-אביב-יפו‬

×