Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
הגדרת  המרחב וההתפתחות היישובית התפיסה המרחבית הכוללת והייחודיות של נחל קדרון מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון...
נחל קדרון ואדי א - נאר הקשר מרחבי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר הקשר היסטורי מיפוי קברים בתקופת ימי בית שני מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר גבולות קביעת הגבולות של תחום המחקר נעשתה על סמך אגן ההיקוות של נחל קדרון החופפות למרחב ההיסטורי . ...
נחל קדרון ואדי א - נאר מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר תהליכי התיישבות שמואלי , א . ( 1970 ) התנחלות הבדוים של מדבר יהודה , תל אביב : גומא .  מלכה ג...
נחל קדרון ואדי א - נאר תהליכי התיישבות – תמורות בבית הבדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
התפתחות השטח הבנוי נחל קדרון ואדי א - נאר 0.3 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 0.8 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 3.5 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 5 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 13..5 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 29.4 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 38 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר תאי נוף תרבות כפרי עירוני נקרופוליס יער השלום והטיילת בדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ות...
נחל קדרון ואדי א - נאר חלוקה חברתית של המרחב בדווי עירוני - חברוני כפרי - סילאוון עירוני סילוואן יהודי מלכה גרינברג טרנר ...
נחל קדרון ואדי א - נאר תאי נוף תרבות עירוני כפרי בדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר A - בשלב הראשון נבנית יחידת הבסיס של אב המשפחה , קומה אחת על חלקה במדרון B - כאשר הבן הראשון מ...
נחל קדרון ואדי א - נאר מקבץ מגורים בדווי – חקר מקרה השוואה של מקבץ בתים בדווי לדוגמא - תחילת שנות ה -80 לעומת שנת 2005...
נחל קדרון ואדי א - נאר המרחב הכפרי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר המרחב הכפרי שטחי החקלאות במרחב הכפרי מתאפיינים ביחידות שטח קטנות , בין בתי המגורים , ובגידולים אי...
נחל קדרון ואדי א - נאר מקבץ מגורים כפרי – חקר מקרה השוואה של מקבץ בתים כפרי לדוגמא - 1974 לעומת שנת 2006. המרחב הכפרי ...
נחל קדרון ואדי א - נאר המרחב העירוני מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר מקבץ מגורים עירוני – חקר מקרה ואדי ג ' וז השוואה של מקבץ בתים עירוני לדוגמא - תחילת שנות ה -1968 ...
נחל קדרון ואדי א - נאר 1900 ? מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע " מ
נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה אזור נצפים מהעיר העתיקה סה " כ כ -50 אחוז משטח הכתף מלכה גרינב...
נחל קדרון ואדי א - נאר המלצות <ul><li>התפתחות שטח הבינוי – מבט לעתיד : </li></ul><ul><li>היבטים עיצוביים – ארכיטקטורה ורנ...
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי מגבלות רגישות נופית מבנה בעלויות הקרקע בניה ורנקולארית חקלאות התפתחות שטחים בנוי...
שטחים ומבני ציבור נחל קדרון ואדי א - נאר אזורי מסחר קיימים דרכים ראשיות / נגישות מבנה חברתי מוקדי פעילות ציר הוואדי cott...
נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי תפקיד החקלאות שטחי חקלאות חקלאות תיירות מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכ...
נחל קדרון ואדי א - נאר המלצות – מסלול צליינות <ul><li>בעקבות ישו במדבר . </li></ul><ul><li>מסלול אל המדבר / חקלאות מדברי...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kidron river

1,128 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kidron river

 1. 1. הגדרת המרחב וההתפתחות היישובית התפיסה המרחבית הכוללת והייחודיות של נחל קדרון מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 2. 2. נחל קדרון ואדי א - נאר הקשר מרחבי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 3. 3. נחל קדרון ואדי א - נאר הקשר היסטורי מיפוי קברים בתקופת ימי בית שני מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 4. 4. נחל קדרון ואדי א - נאר גבולות קביעת הגבולות של תחום המחקר נעשתה על סמך אגן ההיקוות של נחל קדרון החופפות למרחב ההיסטורי . גבולות מרחב אגן ההיקוות הוגדרו בהתבסס על המבנה הטופוגרפי . לגבול אגן ההיקוות יש יחס לאגן הנצפות של העיר העתיקה , אך אין בהכרח חפיפה מלאה ביניהם . כתף העיר מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 5. 5. נחל קדרון ואדי א - נאר מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 6. 6. נחל קדרון ואדי א - נאר תהליכי התיישבות שמואלי , א . ( 1970 ) התנחלות הבדוים של מדבר יהודה , תל אביב : גומא . מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 7. 7. נחל קדרון ואדי א - נאר תהליכי התיישבות – תמורות בבית הבדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 8. 8. התפתחות השטח הבנוי נחל קדרון ואדי א - נאר 0.3 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 9. 9. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 0.8 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 10. 10. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 3.5 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 11. 11. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 5 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 12. 12. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 13..5 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 13. 13. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 29.4 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 14. 14. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי 38 % מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 15. 15. נחל קדרון ואדי א - נאר מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 16. 16. נחל קדרון ואדי א - נאר תאי נוף תרבות כפרי עירוני נקרופוליס יער השלום והטיילת בדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 17. 17. נחל קדרון ואדי א - נאר חלוקה חברתית של המרחב בדווי עירוני - חברוני כפרי - סילאוון עירוני סילוואן יהודי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 18. 18. נחל קדרון ואדי א - נאר תאי נוף תרבות עירוני כפרי בדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 19. 19. נחל קדרון ואדי א - נאר A - בשלב הראשון נבנית יחידת הבסיס של אב המשפחה , קומה אחת על חלקה במדרון B - כאשר הבן הראשון מתחתן , נבנית עבורו יחידה נוספת , על - גבי היחידה הקיימת , כקומה שנייה C - כאשר הבן השני מתחתן נבנית עברו עוד יחידה , המהווה את הקומה השלישית של הבית . D - בשלב האחרון נבנים בתים משותפים מראש , כאשר כל קומה מהווה בית פרטי לאחד מבני המשפחה . התפתחות מקבץ מגורים בדווי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 20. 20. נחל קדרון ואדי א - נאר מקבץ מגורים בדווי – חקר מקרה השוואה של מקבץ בתים בדווי לדוגמא - תחילת שנות ה -80 לעומת שנת 2005. המרחב הבדווי 1968 2006 שנות ה -80 2005 סה &quot; כ שטח המקבץ 20 דונם 20 דונם מספר בתים במקבץ 19 24 שטח בנוי , כסות הקרקע ( foot print ) 1.5 דונם ( 7%) 3.5 דונם (18%) חקלאות 1.8 דונם ( 9% ) 2.1 דונם (10%) שטח פנוי כולל חקלאות 18.5 דונם (93%) 13.5 דונם (67%) שטח פנוי לא כולל חקלאות 16.7 דונם ( 84% ) 11.4 דונם (57%) כסות קרקע ממוצעת של בניין במקבץ 80 מ &quot; ר 144 מ &quot; ר מספר קומות ממוצע 1* ( אטלס ירושלים 1973 ) 3
 21. 21. נחל קדרון ואדי א - נאר המרחב הכפרי מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 22. 22. נחל קדרון ואדי א - נאר המרחב הכפרי שטחי החקלאות במרחב הכפרי מתאפיינים ביחידות שטח קטנות , בין בתי המגורים , ובגידולים אינטנסיביים . מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 23. 23. נחל קדרון ואדי א - נאר מקבץ מגורים כפרי – חקר מקרה השוואה של מקבץ בתים כפרי לדוגמא - 1974 לעומת שנת 2006. המרחב הכפרי 1974 2006 1974 2006 סה &quot; כ שטח המקבץ 53 דונם 53 דונם מספר בתים במקבץ 47 86 שטח בנוי , כסות הקרקע ( foot print ) 5 דונם ( 10%) 14 דונם (26%) שטח דרכים 1.5 דונם (3%) 1.3 דונם (2.5%) חקלאות 16 דונם (30%) שטח פנוי כולל חקלאות 46.5 דונם (87%) 37.7 דונם (71.5%) שטח פנוי לא כולל חקלאות - 21.7 דונם (41.5%) כסות קרקע ממוצעת של בניין במקבץ 110 מ &quot; ר 160 מ &quot; ר מספר קומות ממוצע 1* ( אטלס ירושלים 1973 ) 3 קומות
 24. 24. נחל קדרון ואדי א - נאר המרחב העירוני מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 25. 25. נחל קדרון ואדי א - נאר מקבץ מגורים עירוני – חקר מקרה ואדי ג ' וז השוואה של מקבץ בתים עירוני לדוגמא - תחילת שנות ה -1968 לעומת שנת 2006. המרחב העירוני 1968 2006 1968 2006 סה &quot; כ שטח המקבץ 41 דונם 41 דונם מספר בתים במקבץ 31 37 שטח בנוי , כסות הקרקע ( foot print ) 9.5 דונם ( 23%) 11.5 דונם (28%) חקלאות - - שטח פתוח 30.5 דונם (74.5 אחוז ) 26.6 דונם (65%) שטח דרכים 1 דונם (2.5 אחוז ) 2.9 דונם (7%) כסות קרקע ממוצעת של בניין במקבץ 285 מ &quot; ר 300 מ &quot; ר מספר קומות ממוצע 2 קומות ( אטלס ירושלים 1973 ) 4 קומות
 26. 26. נחל קדרון ואדי א - נאר 1900 ? מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 27. 27. נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 28. 28. נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 29. 29. נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 30. 30. נחל קדרון ואדי א - נאר רגישות נופית – יחס לעיר העתיקה אזור נצפים מהעיר העתיקה סה &quot; כ כ -50 אחוז משטח הכתף מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 31. 31. נחל קדרון ואדי א - נאר המלצות <ul><li>התפתחות שטח הבינוי – מבט לעתיד : </li></ul><ul><li>היבטים עיצוביים – ארכיטקטורה ורנקולארית </li></ul><ul><ul><ul><li>היבטים חברתיים – התפתחויות חברתיות המכתיבות כיוונים עתידיים , תחזיות אוכלוסייה </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>היבטים כלכליים – מקורות תעסוקה , מוקדי מסחר </li></ul></ul></ul><ul><li>מוקדי פעילות </li></ul><ul><li>c ottage industries – פיתוח תעשיות מקומיות </li></ul><ul><li>חקלאות עירונית </li></ul><ul><li>eco-tourism וצליינות </li></ul>מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 32. 32. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי מגבלות רגישות נופית מבנה בעלויות הקרקע בניה ורנקולארית חקלאות התפתחות שטחים בנויים – מבט לעתיד מוקדי פעילות מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ ?
 33. 33. שטחים ומבני ציבור נחל קדרון ואדי א - נאר אזורי מסחר קיימים דרכים ראשיות / נגישות מבנה חברתי מוקדי פעילות ציר הוואדי cottage industries – פיתוח תעשיות מקומיות : מלאכות יד - אריגה , רקמה מסורתית , אומנות בדווית , תכשיטים ומוצרי מזון : שמן זית וגבינות . מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ פרוגרמה : בתי ספר בתי קברות מוקדי תעסוקה צרכני קרקע
 34. 34. נחל קדרון ואדי א - נאר התפתחות השטח הבנוי תפקיד החקלאות שטחי חקלאות חקלאות תיירות מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ
 35. 35. נחל קדרון ואדי א - נאר המלצות – מסלול צליינות <ul><li>בעקבות ישו במדבר . </li></ul><ul><li>מסלול אל המדבר / חקלאות מדברית . </li></ul><ul><li>בעקבות השעיר לעזאזל . </li></ul><ul><li>חזון יחזקאל </li></ul><ul><li>חגי האסלאם : רמדאן , ליל אל קאדר , איד אל פית ' ר , איד אל עדחה . </li></ul>eco-tourism <ul><li>צימרים </li></ul><ul><li>השמשת המערות </li></ul><ul><li>מסלולי החברה להגנת הטבע </li></ul><ul><li>מסלולי מסיק זיתים וגבינות עיזים </li></ul>מלכה גרינברג טרנר ושות ' אדריכלות ותכנון בע &quot; מ

×