Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bincangkan jurang pencapaian matematik murid sekolah rendah atau sekolah menengah

252 views

Published on

group 1 presentation

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bincangkan jurang pencapaian matematik murid sekolah rendah atau sekolah menengah

 1. 1. 1. MUHAMMAD AMIRUDDIN MAT HUSSAIN D20111048827 2. NURUL ‘AIDAH BT ABU BAKAR D20131064598 3. AINATUL MARDHIAH BT HJ AMIRONZI D20131064557
 2. 2. JURANG • Perbezaan atau kelainan PENCAPAIAN • Penilaian atau prestasi MATEMATIK • Ilmu kira-kira
 3. 3. JURANG PENCAPAIAN MATEMATIK 1. LOKALITI 3. BUDAYA 2. SOSIAL 4. GENDER
 4. 4. 1. BANDAR @Kota 2. LUAR BANDAR @Kampung
 5. 5. Melvin G. Marcus & Thomas R. Detwyler (1985) •BANDAR • Suatu unit politik, suatu petempatan. • Satu gabungan antara tempat dengan penghuninya. • Segi fungsi.
 6. 6. Kawasan desa Petempatan yang meliputi semua jenis kampung. Penempatan kecil < 10,000 orang penduduk. Kawasan pertanian serta kawasan sumber alam semulajadi.
 7. 7. No BANDAR LUAR BANDAR 1. Kemudahan infrastruktur dan kemudahan yang lengkap Kekurangan infrastruktur 2. Guru terlatih dan mencukupi Kekurangan Guru 3. ICT lengkap dan mencukupi Kurang kemudahan ICT
 8. 8. - Segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang memerlukan komunikasi
 9. 9. TARAF SOSIO EKONOMI PERSEKITARAN KOMUNIKASI
 10. 10. Abdullah (2004)  Menyatakan bahawa sosioekonomi memberi impak terhadap pencapaian murid.  Ibu bapa sedar akan kepentingan pelajaran bagi anak mereka tetapi tidak di luar bandar.  Terdapat ibu bapa yang kurang pendedahan dan menyebabkan anak mereka tercicir dalam pelajaran.
 11. 11. RAKAN SEBAYA LUAR SEKOLAH SUASANA KELAS PERSEKITARAN
 12. 12.  Proses memindahkan makna dalam usaha membina satu fahaman  Proses komunikasi diantara guru dengan pelajar merupakan aspek yang penting dalam proses pembelajaran matematik.  Komunikasi memberi ruang interaksi yang membolehkan proses penyampaian ilmu dilakukan dengan berkesan dan pembelajaran dilakukan secara komprehensif (Zaleha, 2008).
 13. 13.  Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan (akal budi).
 14. 14. BUDAYA TERBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN SEKOLAH RUMAH
 15. 15.  Menurut Orr (2003) menyatakan kekayaan & sokongan keluarga memberi impak yang positif dalam motivasi dan inspirasi di kalangan kanak-kanak sekolah.  Collins dan rakan (Collins et al., 2000) yang mengatakan tingkah laku ibubapa secara tidak langsung akan menjadi ikutan anak- anak dari kecil sehingga menjadi dewasa kelak.
 16. 16. Pencapaian dalam Matematik : Pelajar lelaki atau pelajar perempuan lebih cemerlang???
 17. 17. Pelajar Guru Rakan Sebaya
 18. 18. SEKIAN

×