Los números (del 100 al 1000)

67,202 views

Published on

Los números (del 100 al 1000)

 1. 1. LOS NÚMEROS (del 100 al 1000) liczby (od 100 do 10 00)
 2. 3. Gramática
 3. 4. 100 cien
 4. 5. 100 cien 200 doscientos
 5. 6. 100 cien 200 doscientos 300 trescientos
 6. 7. 100 cien 200 doscientos 300 trescientos 400 cuatrocientos
 7. 8. 100 cien 200 doscientos 300 trescientos 400 cuatrocientos 500 quinientos
 8. 9. 600 seiscientos
 9. 10. 600 seiscientos 700 setecientos
 10. 11. 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos
 11. 12. 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos
 12. 13. 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 1000 mil
 13. 14. Gramática
 14. 15. Verbo C O NTAR
 15. 16. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 16. 17. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes
 17. 18. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 18. 19. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as … ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes
 19. 20. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 20. 21. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as … Vosotros / as … ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes
 21. 22. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 22. 23. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella … Usted Nosotros / as … Vosotros / as … ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes
 23. 24. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 24. 25. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú … ♂ ♀ Él / Ella … Usted Nosotros / as … Vosotros / as … ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes
 25. 26. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 26. 27. verbo C O NTAR Yo … Tú … ♂ ♀ Él / Ella … Usted Nosotros / as … Vosotros / as … ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes
 27. 28. verbo C O NTAR Yo c ue nto Tú c ue ntas ♂ ♀ Él / Ella c ue nta Usted Nosotros / as c o ntamos Vosotros / as c o ntáis ♂ ♀ Ellos / as c ue ntan Ustedes
 28. 29. verbo C O NTAR <ul><li>Liczy ć </li></ul><ul><li>Contar treinta a ños Liczy ć sobie trzydzieści lat </li></ul><ul><li>Contar a uno entre sus disc ípulos Zaliczać kogo do swoich uczniów </li></ul><ul><li>Uważać (coś) Contar algo por verdadero Uważać coś za prawdziwe </li></ul><ul><li>Opowiadać (kogo, co) Contar un cuento Opowiadać bajkę </li></ul>
 29. 30. verbo C O NTAR <ul><li>Liczy ć (na kogo, na co) </li></ul><ul><li>Cuento con él Liczy ę na Niego </li></ul><ul><li>Contamos con nuestros amigos Liczymy na naszych przyjaciół </li></ul><ul><li>Liczyć (z czym) Cuentan con su coche Liczą ze swoim samochodem </li></ul>
 30. 31. ¡Te toca a ti!
 31. 35. verbo C O NTAR Yo … Tú … ♂ ♀ Él / Ella … Usted Nosotros / as … Vosotros / as … ♂ ♀ Ellos / as … Ustedes

×