Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TATABAHASA
1. Pecahan = di akhir bukan di tengah  1. dua setengah kilogram ( X )  2. dua kilogram setengah ( ✔ )  3. tiga setenga...
3. membuat= benda / berbuat = abstrak1. Jangan membuat bising.( X )2. Jangan berbuat bising. ( ✔ )3. berbuat begitu    ...
antara / di antara1. Antara hobi saya ialah membaca buku. (✔ )2. Di antara Siti dengan Ziana,siapa lebih  terkenal? ( X )...
5. di dalam = lubang/ruang  dalam = abstrak/tidak nampak1. di dalam ingatannya ( X )2. dalam peperiksaan ( ✔ )3. di dalam...
6. ialah = kata nama,kata kerja  adalah = kata sendi,kata adjektif  1. Ramli ialah abang saya. ( ✔ )  2. Ramli adalah a...
7. _____ jangan = harap sahaja1. Harap jangan merokok. ( ✔ )2. Sila jangan merokok.  ( X )3. Tolong jangan merokok. ( X ...
8.meN-…-i (orang) / meN-…-kan (benda)1. menasihati Ali    (b )2. menasihatkan Ali   (x)3. Menghidangkan tetamu ( x )...
9. (orang) di-…-i (benda)  (benda) di-…-kan (orang)1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan  kepada Fatimah. ( ✔ )5. Fatimah...
10.memper     (kata adjektif)  memper-…-kan (kata kerja,kata nama) 1. memperdalamkan lubang itu ( x )  2. memperda...
11. memperisterikan (mengahwinkan orang lain)  memperisteri  (berkahwin dengannya)4. Haji Isa memperisterikan seorang ...
12. meN-…-kan (orang) = buat/beli untuk orang lain 1. Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya secawan teh.(✔ ) 2. Siti Nurhaliza...
13. kata bilangan ‘ber’ = 2x1. berpuluh tahun ( x )2. berpuluh-puluh tahun ( ✔ )3. beribu-ribu penonton (✔ )4. beribu peno...
14. kata bilangan ‘ke’ = 2X          tidak perlu penjodoh bilangan1. kedua-dua anaknya (√ )2. kedua anaknya ( X ...
kata bilangan = B 11. semua murid-murid ( X )2. semua murid ( √ )3. para pelajar ( √ )4. semua kanak-kanak ( √ )5. ramai b...
16. ramai (meriah/seronok)  banyak (bilangan/bukan suasana)   1. Ramai pelanggan di pasar raya itu. ( √ )   2. Ban...
17. MeN-…-kan (tidak perlu tentang)      ber (mesti ada tentang)1. Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya.(...
18. kata bantu dalam ayat pasif = sebelum orang1. Wau itu akan saya buat. ( √ )2. Wau itu saya akan buat. ( X )3. Surat it...
19. sebab (kata nama abstrak)  kerana / oleh sebab (kata hubung)  oleh kerana (tiada)1. Jalil tidak datang ke sekolah ...
20. ia = orang = dia1. Saya ada seekor kucing.Ia bernama Si Comel. ( x )2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel.( ...
angka-huruf,nama khas = ada -1. 1950an    ( x ) 2. 1950-an     (✔ )3. 1950 – an  ( x ) 4. lima puluhan  (✔ )5. l...
23. lain = di akhir frasa,1x    1. masalah-masalah lain ( √ )    2. lain-lain masalah ( x )    3. perkara-perk...
24. tiada imbuhan sebelum akan    1. menyayangi akan anaknya ( x )    2. sayang akan anaknya   (✔ )    3. sa...
25. saling = 1x,tidak perlu ganda1. Daud dan Arif saling kejar-mengejar ( x )2. Daud dan Arif saling mengejar ( √ )3. Daud...
26. kata ganda bagi imbuhan pinjaman = 2x  simpulan bahasa = 2x kata pertama    1. juru-juruterbang ( x )    2. ...
27. kata ganda bagi kata nama = 2x kata pertama1. guru-guru besar ( √ )=banyak guru besar2. guru besar-guru besar ( x )3. ...
28. kata penguat bebas = sas    1. sangat cantik ( √ )    2. cantik sangat ( √ )    3. amat kejam ( √ )    ...
• ku / kau / mu = 1 perkataan mu tidak boleh di awal kata/ayat 1. Buku itu telah kuambil. (✔ ) 2. Buku itu telah kumeng...
31. kah = awal ayat mesti ada/tiada     di akhir ayat tidak perlu,     di tengah boleh  1. Siapakah nama sauda...
32. baharu =benda/sifat / baru =masa    1. Abu Bakar memakai baju baharu. ( √ )    2. Abu Bakar memakai baju baru. (...
33. apa? / apa-apa / mana? / mana-mana  bila-bila / siapa-siapa / siapa?1. Saya tidak tahu apa yang berlaku. ( x )2. Say...
34. ber-…-kan = kata sendi tidak perlu      ber = ada kata sendi1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama...
35. belaka = B 1    1. Baju itu murah-murah belaka.( √ )    2. Baju-baju itu cantik-cantik belaka. ( x )    3....
36. daripada….kepada = perbezaan  dari…..ke = masa,jarak,tempat1. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat  dari 80% ke ...
37. boleh=keizinan / dapat =memperoleh,guna tenaga1. Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. (√ )2. Selepas kakinya...
38. kata bantu = boleh bersama    1. Saya belum pernah makan durian. ( √ )    2. Adik Lily masih belum bersekolah....
39. sekalian = B 1    1. Para hadirin sekalian, ( x )    2. Hadirin sekalian, ( x )    3. Hadirin yang dihormati,...
40. hanya / sahaja = tidak boleh bersama1. Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu sahaja.( x )2. Lamin akan berada di Ip...
41.1. alat penghawa dingin ( x )2. alat hawa dingin ( x )3. pendingin hawa ( √ )  = hawa yang panas perlu didinginkan4. p...
42.   1. nasionalisma ( x )     2. nasionalisme ( √ ) isme bukan isma     3. plasma ( √ )     4. plasme ( x...
1. kami sekeluarga / kami semua / kita semua  = tidak perlu ulang B  1. Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik....
44. di = sudah tiba,sedia ada / ke = belum tiba,bergerak1. Mereka sudah sampai di Tapah. ( √ )2. Mereka sudah sampai ke Ta...
45.  1. menengok televisyen ( √ )   2. menonton televisyen ( √ )   3. memotong getah    ( x ) = lisan   4. me...
46. manakala = 2,3.. orang / sementara =1 orang2. Ibu menanak nasi sementara kakak saya menyiang  ikan.(x)2. Ibu menanak ...
47. atas=bukan tempat / di atas= tempat   1. Terima kasih atas pertolongan saudara. ( √ )   2. Terima kasih di atas pe...
48. kata tanya dalam ayat penyata = tidak boleh1. Saya tidak tahu siapa namanya. ( x )2. Saya tidak tahu namanya. ( √ )3. ...
49. tidak = kata kerja,kata adjektif  bukan = kata nama,kata sendi1. Dia bukan abang saya. ( √ )2. Komputer ini bukan be...
50. mempunyai = untuk orang,haiwan  terdapat / ada1. Sekolah saya mempunyai sebuah padang.( x )2. Sekolah saya terdapat ...
51. untuk = diperuntukkan sesuatu   bagi = mendapat sesuatu,pendapat,       boleh tukar ganti dengan ‘untuk’ (kaj...
52. kata-kata singkat = tidak digalakkan    1. tak mau   = tidak mahu   2. tak tau    = tidak tahu    3. n...
53. adakah = ya,tidak  apakah = benda,perkara,haiwan    1. Adakah kamu sakit? ( √ )    2. Apakah kamu sakit? ( X )...
54. raya = 2 perkataan     kecuali dijadikan nama khas,enakmen    1. pasar raya (√ )    2. pasaraya ( x )    ...
55. goreng = hendak makan/goreng apa?1. Saya suka goreng pisang. ( x )2. Saya suka pisang goreng. ( √ )3. Tolong goreng pi...
56. kepada / ke = tidak perlu selepas kata kerja    kecuali melaporkan,melancong   1. memberitahu kepada Cikgu Siti (...
ter = ada sangat atau KPgt,   ter tidak boleh diletakkan pada KAdj1. Dia tersangat nakal. ( √ )2. Dia sangat ternakal. ...
58. ke……ke / untuk…..untuk….. / di……di = 2x1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor.(√ )2. Saya tidak tahu sa...
59. se…… / se…..se = 2x , 0…0    1. dari masa ke semasa ( x )    2. dari semasa ke semasa ( √ )    3. dari masa k...
60. setengah = ½ / sesetengah = jumlah,sebilangan1. Setengah orang tidak suka akan durian. ( x )2. Sesetengah orang tidak ...
61. beberapa = jumlah / berapa = soalan1. Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( √ )2. Beberapa pelajar tela...
62. = hendak makan apa? naik apa? ke mana?1. bas mini ( √ )2. mini bas ( x )3. sos cili ( √ )4. cili sos ( x )5. Aminah Ke...
63. telur apa ? ayam apa ? daging apa?  1. ayam telur ( √ )  2. telur ayam ( √ )  3. ayam daging ( √ )  4. telur k...
1. 1. Bahasa Melayu ( √ )     = nama khas bagi mata pelajaran   2. bahasa Melayu ( √ )     = nama am bagi bahas...
65. benda + orang / ahli keluaga + saya  1. bapa kereta ( x )  2. kereta bapa ( √ )  3. saya punya wang ( x )  4. ...
66. kata ganda separa + ber…an = B 1, 1 B    1. dedaun berguguran ( x )    2. daun berguguran ( √ )    3. lela...
• selain = tidak perlu daripada,dari,      selain itu boleh3. Selain daripada mengaji, dia juga terpaksa  mengulang...
1. menghiaskan / menghiasi  mengotori / mengotorkan1. Mereka sedang menghiaskan pentas itu. (✔ )2. Mereka sedang menghia...
69. penjodoh bilangan   1. seketul pemadam   2. seutas tali leher   3. sebuah jam dinding   4. sepuluh butir t...
70. saja, juga , lagi = di akhir    1. Rumah saya rumah batu juga.( √ )    2. Rumah saya juga rumah batu.( x )  ...
71. kata penguat(tidak perlu) + kata ganda berentak1. Rambut Afiqah sangat kusut-masai. ( x )2. Rambut Afiqah kusut-masai....
72. berkali-kali / berulang kali = B 1 , 1 B1. Danny menggeleng-geleng kepalanya berkali-kali  kerana tidak bersetuju.( x...
74. di = tempat / pada = benda/anggota badan    1. Ada setompok darah di bajunya. ( x )    2. Ada setompok darah pad...
76. (pesakit)menjalani / (doktor)menjalankan1. Doktor Tan sedang menjalankan pembedahan itu.(√2. Pesakit sedang menjalani ...
77. dia = rakan; walaupun sebagai ketua kelas /  beliau = ada pangkat,jawatan,ahli keluarga      (tidak semestinya...
78. Guru Besar = nama khas jawatan   guru besar = kata majmuk/umum/am1. Bapa saya guru besar.( √ )2. Bapa saya Guru Besa...
1. kata bilangan + penjodoh bilangan tidak perlu kecuali ‘beberapa’)  1. sebahagian orang murid( x )  2. sebahagian mur...
80. agar / supaya / jika / sekiranya = 1x1. Saya berdoa agar supaya Fatin berjaya.( x )2. Saya berdoa supaya Fatin berjaya...
10 kefahaman      30 tatabahasaLebihmudah           40 soalan      KERTAS 1      NnHitamkan   ...
Jenis-jenis petikan Kefahaman biografi       rencana           iklan dialog        berita     ...
KERTAS 1
Soalan berkaitan              Cari maksud perkataan    perbendaharaan kata              atau ...
CONTOH SOALAN UPSRKeperitan hidup yang dialami pada zaman PerangDunia Kedua menjadi inspirasi kepadanya untukmenulis. Bany...
CONTOH SOALAN UPSRKicauan burung-burung di hutan memecah suasanahening di kawasan air terjun.Perkataan hening dalam petika...
Soalan jawapan       Jawapan boleh      tersurat dalam petikan   didapati dalam petikan. Bakat semula jad...
Kini hujan semakin lebatNamun jerebu tetap adaDatang banjir kilat pulaAkibat sistem perparitan tidak terancangAkibat peneb...
Perlu memahami   Soalan menguji        isi petikan untuk   kefahaman isi penting    menjawab soalan ini. ...
Anda perlu menilai,    Soalan KB               meramal,mentafsir,    Memerlukan          ...
imbuhan          penjodoh bilangan  Aspek penyoalan          peribahasapenggunaan bahasa.    ...
TERAJUTATABAHASA 1     Saya pasti     betul semua !  Jawab Arnab !
Penggunaan imbuhanBarang-barang lama yang disimpan olehDatin Siti tidak ……….mutunya. A menilai B dinilai C ternilai D ...
Penjodoh bilangan Lega sakit kepalaku   setelahmemakan…… pil dan    menyapubeberapa……minyak gamat. A  sebiji……………bot...
PeribahasaBagi pihak kami …………kerana pihak tuan sanggup datang ke kampung kami.A tinggi gunung tinggi harapanB tiada beban...
Penggunaan kataPokok kelapa yang sudah……… batangnya,mudah untuk dipanjat.A dikikisB ditakikC ditarahD ditatah       ...
Kata hubung Durian itu kurang baunya…………rasa sangat sedap. A dan B tetapi C malahan D manakala       Saya jaw...
Penanda wacana…………..wang ringgit telah banyakdikeluarkan ,………. penyakit anaknya tidakjuga sembuh. A Setelah … hendaknya B ...
Perkataan seertiAidil berharap agar cita-citanya yangluhur itu dikabulkan Allah.A diidamkan          Saya cubaB ...
Perkataan berlawanPembelian barang-barang secara hutangsatu amalan yang merugikan pengguna.A ansurB tunai         ...
Membina jawapan      Saya cuba               Kura-kura !Kamukah yang memenangi      Cpertandinga...
Membina soalanPak Pandir mundar-mandir di depan rumahnya lantaranrisaukan anaknya yang masih belum pulang darisekolah.A Ap...
Ayat sama maksud                   Saya cuba Pengorbanan ibu bapa tidak dapat   Kura-kura ! dibalas w...
Kata banyak makna1  Dia menarik muka kosong setelah  dimarahi oleh ibunya.11 Habis dua cawan teh kosong diminumnya.111 ...
Kesalahan umum tatabahasa1   Tudung itu cantik tetapi menjahitkan    kurang kemas.11   Syafinaz rindu akan ayahnya...
Kesalahan umum tatabahasa 1 Tiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum.11 Saya menunggu awak di sini daripada pukul...
TERAJUTATABAHASA 2    Kali ini saya   akan uji awak,   Kura-kura !   Saya telah pun   bersedia menjawab   s...
Penjodoh bilanganSelepas  dibacakan………….doa,    sayamengambil………….nasi    untuk  dimakanbersama-sama Amin, Aman...
PeribahasaSebagai anak jangan sampai kita menganggap ibubapa kita seperti ……….. . … . Pandai-pandailahkita ………… A jantung ...
Penggunaan kata Kulit limau purut muda biasanya sangat……… A kelat B getir            Saya jawab C masam    ...
Penggunaan kata Ibu telah……….nyawa sewaktu melahirkan kita ke dunia ini  A menyabung        Saya jawab  B kehil...
Perkataan seertiPilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.Pegawai itu akan dilucutkan jawatan sekiranyaterbukti mener...
Perkataan seerti Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.Laila teguh dengan pendiriannya yang lama,tidak berganjak ...
Perkataan berlawanPilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.Keadaan laut yang bergelora pada masa inimenyebabk...
Membina jawapan   Pilih jawapan yang sesuai untuk ayat yang   bergaris.“ Ada apa-apa masalah yang boleh kakak bantu?” ...
Membina soalan     Jawab Kura-kura ! Pilih soalan yang sesuai untuk jawapan yang bergaris.Persatuan Bahasa Melayu a...
Ayat sama maksud Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.                  Jawab Kura-ku...
Kata banyak maknaPilih ayat atau ayat-ayat yang menggunakanperkataan bergaris dengan betul     Saya jawab     Jaw...
Kesalahan umum tatabahasa        Saya jawab                     Arnab ! DPilih ayat-ayat yang ...
Kesalahan umum tatabahasa                     Saya jawab Pilih ayat-ayat yang betul.       Arnab...
TERAJUPEMAHAMAN           Jangan main           tembak sahaja           Arnab !  Baca petik...
KUANTAN: Pantai Batu Hitam yang terletak 14 kilometer dari bandar ini, bukan sahaja terkenal sebagai pusat pelancongan, m...
A. Pemuda itu ialah siswazah di Universiti PutraMalaysia.B. Saya baru menerima sepucuk surat daripada ibu.C. Amir telah me...
A. Kasut bertumit tinggi itu bukan sesuai dipakai oleh  wanita yang mengandungC. Telefon antik di kedai itu tidak untuk ...
A. Berbagai barang keperluan harian dijual di kedai yang  berhampiran taman itu.B. Sarina amat sayang akan ketiga anak k...
I.   Malam tadi kami makan di Safuan restoran.II.   Di dalam beg itu terdapat pengasah pensel.III.  Adik mengeluark...
I.   Sila jangan petik bunga di taman itu.II   Amalan mengambil sarapan ialah baik untuk kesihatan.III.  Surat Khabar...
Kertas 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kertas 1

1,783 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kertas 1

 1. 1. TATABAHASA
 2. 2. 1. Pecahan = di akhir bukan di tengah 1. dua setengah kilogram ( X ) 2. dua kilogram setengah ( ✔ ) 3. tiga setengah minit ( X ) 4. lima liter suku (✔ ) 5. tiga suku jam ( X )
 3. 3. 3. membuat= benda / berbuat = abstrak1. Jangan membuat bising.( X )2. Jangan berbuat bising. ( ✔ )3. berbuat begitu (✔)4. membuat begitu (X )5. berbuat demikian (✔)
 4. 4. antara / di antara1. Antara hobi saya ialah membaca buku. (✔ )2. Di antara Siti dengan Ziana,siapa lebih terkenal? ( X )3. Rumahku terletak antara tingkat satu dengan tingkat tiga.( X )4. Fatihah duduk di antara Julia dengan Mariam. ( ✔ )5. Antara alat-alat tulis yang dibeli olehnya ialah pensel, pembaris, dan pemadam. ( X )
 5. 5. 5. di dalam = lubang/ruang dalam = abstrak/tidak nampak1. di dalam ingatannya ( X )2. dalam peperiksaan ( ✔ )3. di dalam bilik (✔)4. dalam mesyuarat (✔)5. di dalam hatinya ( X )
 6. 6. 6. ialah = kata nama,kata kerja adalah = kata sendi,kata adjektif 1. Ramli ialah abang saya. ( ✔ ) 2. Ramli adalah abang saya. ( X ) 3. Mesyuarat itu adalah dari pukul 8:00 pagi hingga 10:00 pagi. (✔ ) 4. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. ( ✔ ) 5. Hobi saya adalah bermain catur. ( X )
 7. 7. 7. _____ jangan = harap sahaja1. Harap jangan merokok. ( ✔ )2. Sila jangan merokok. ( X )3. Tolong jangan merokok. ( X )4. Usah jangan merokok. ( X )5. Jangan merokok. ( ✔)
 8. 8. 8.meN-…-i (orang) / meN-…-kan (benda)1. menasihati Ali (b )2. menasihatkan Ali (x)3. Menghidangkan tetamu ( x )4. menghidangkan nasi lemak ( ✔ )5. menaiki bendera ( x )
 9. 9. 9. (orang) di-…-i (benda) (benda) di-…-kan (orang)1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah. ( ✔ )5. Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X )3. Fatimah dihadiahi pingat kecemerlangan. (✔ )4. Menteri itu dianugerahkan pingat kebesaran. ( X )5. Pingat kebesaran dianugerahkan kepada menteri itu. (✔ )
 10. 10. 10.memper (kata adjektif) memper-…-kan (kata kerja,kata nama) 1. memperdalamkan lubang itu ( x ) 2. memperdalam lubang itu (✔ ) 3. mendalamkan lubang itu (✔) 4. memperkatakan hal itu (✔) 5. mempermain hatinya (x )
 11. 11. 11. memperisterikan (mengahwinkan orang lain) memperisteri (berkahwin dengannya)4. Haji Isa memperisterikan seorang gadis kampung. ( x )2. Haji Isa memperisteri seorang gadis kampung. ( ✔ )3. Haji Isa memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ( ✔ )4. Haji Isa memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis desa. ( x )5. Hang Jebat memperhambakan dirinya kepada Sultan Melaka. (✔ )
 12. 12. 12. meN-…-kan (orang) = buat/beli untuk orang lain 1. Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya secawan teh.(✔ ) 2. Siti Nurhaliza membuat ayahnya secawan teh. ( x ) 3. Dia membeli ibunya sepasang baju kurung. ( x ) 4. Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung. ( x )5. Kakak menjahit sepasang baju kurung untuk ibunya. (✔ )
 13. 13. 13. kata bilangan ‘ber’ = 2x1. berpuluh tahun ( x )2. berpuluh-puluh tahun ( ✔ )3. beribu-ribu penonton (✔ )4. beribu penonton ( x )5. ribuan penonton (✔ )
 14. 14. 14. kata bilangan ‘ke’ = 2X tidak perlu penjodoh bilangan1. kedua-dua anaknya (√ )2. kedua anaknya ( X )3. anaknya yang kedua (√ )4. ketiga-tiga ekor kucing itu ( X )5. ketiga-tiga kucing itu (√ )
 15. 15. kata bilangan = B 11. semua murid-murid ( X )2. semua murid ( √ )3. para pelajar ( √ )4. semua kanak-kanak ( √ )5. ramai budak ( √ )
 16. 16. 16. ramai (meriah/seronok) banyak (bilangan/bukan suasana) 1. Ramai pelanggan di pasar raya itu. ( √ ) 2. Banyak pelanggan di pasar raya itu. ( X ) 3. Ramai orang menonton konsert nasyid itu. ( √ ) 4. Orang ramai menonton konsert nasyid itu. ( √ ) 5. Ustaz Aqil Hayy mempunyai banyak peminat ( √ )
 17. 17. 17. MeN-…-kan (tidak perlu tentang) ber (mesti ada tentang)1. Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya.(X2. Cikgu Norida menceritakan pengalamannya. ( √ )3. Cikgu Norida bercerita tentang pengalamannya. ( √ )4. Hambali sentiasa memikirkan masalah dirinya. ( √ )5. Hambali sentiasa berfikir masalah dirinya. ( X )
 18. 18. 18. kata bantu dalam ayat pasif = sebelum orang1. Wau itu akan saya buat. ( √ )2. Wau itu saya akan buat. ( X )3. Surat itu telah saya tulis. ( √ )4. Surat itu saya telah tulis. ( X )5. Orang gila itu pernah kamu lihat? ( √ )
 19. 19. 19. sebab (kata nama abstrak) kerana / oleh sebab (kata hubung) oleh kerana (tiada)1. Jalil tidak datang ke sekolah sebab demam. ( X )2. Jalil tidak datang ke sekolah kerana demam. ( √ )3. Jalil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. ( √ )4. Jalil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X )5. 0leh sebab demam Jalil tidak datang ke sekolah. ( √ )
 20. 20. 20. ia = orang = dia1. Saya ada seekor kucing.Ia bernama Si Comel. ( x )2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel.( √ )3. Kamus itu sangat mahal.Ia berharga RM60.00. ( X )4. Bersikap rajin amat penting kerana ia menjamin kejayaan. ( X )5. Kereta Savvy buatan Malaysia.Ianya sangat murah.( X )
 21. 21. angka-huruf,nama khas = ada -1. 1950an ( x ) 2. 1950-an (✔ )3. 1950 – an ( x ) 4. lima puluhan (✔ )5. lima puluh an ( x ) 6. antidadah (✔ )7. pro-Israel (✔ ) 8. pro-kerajaan (x)
 22. 22. 23. lain = di akhir frasa,1x 1. masalah-masalah lain ( √ ) 2. lain-lain masalah ( x ) 3. perkara-perkara lain ( √ ) 4. lain-lain perkara ( x ) 5. hal-hal lain (✔ )
 23. 23. 24. tiada imbuhan sebelum akan 1. menyayangi akan anaknya ( x ) 2. sayang akan anaknya (✔ ) 3. sayangkan anaknya (x )
 24. 24. 25. saling = 1x,tidak perlu ganda1. Daud dan Arif saling kejar-mengejar ( x )2. Daud dan Arif saling mengejar ( √ )3. Daud dan Arif kejar-mengejar ( √ )4. Perompak dan anggota polis itu saling menembak.(√ )5. Perompak dan anggota polis itu tembak-menembak.(√ )
 25. 25. 26. kata ganda bagi imbuhan pinjaman = 2x simpulan bahasa = 2x kata pertama 1. juru-juruterbang ( x ) 2. juruterbang-juruterbang (✔ ) 3. olahragawan-olahragawan (✔ ) 4. olah-olahragawan ( x ) 5. anak angkat-anak angkat (✔ ) 6. anak-anak buahnya ( x )
 26. 26. 27. kata ganda bagi kata nama = 2x kata pertama1. guru-guru besar ( √ )=banyak guru besar2. guru besar-guru besar ( x )3. guru besar-besar ( √ ) =banyak guru yang besar4. alat-alat tulis (√ )5. alat tulis-alat tulis ( x )
 27. 27. 28. kata penguat bebas = sas 1. sangat cantik ( √ ) 2. cantik sangat ( √ ) 3. amat kejam ( √ ) 4. kejam amat ( √ ) 5. bijak sungguh ( √ )
 28. 28. • ku / kau / mu = 1 perkataan mu tidak boleh di awal kata/ayat 1. Buku itu telah kuambil. (✔ ) 2. Buku itu telah kumengambil. ( x ) 3. Ke mana kaupergi tadi? (✔ ) 4. Itu adik mu? ( x ) 5. Mu dari mana?( x )
 29. 29. 31. kah = awal ayat mesti ada/tiada di akhir ayat tidak perlu, di tengah boleh 1. Siapakah nama saudari? (√ ) 2. Siapa nama saudari? (√ ) 3. Nama saudari siapa? (√ ) 4. Nama saudari siapakah? ( x ) 5. Yang manakah basikal kamu ? ( √ ) 6. Cikgu Ali sudah datangkah? ( x ) 7. Cikgu Ali sudah datang ? ( √ ) 8. Sudah datangkah Cikgu Ali? ( √ )
 30. 30. 32. baharu =benda/sifat / baru =masa 1. Abu Bakar memakai baju baharu. ( √ ) 2. Abu Bakar memakai baju baru. ( x ) 3. Dia baru sampai pagi tadi. ( √ ) 4. Pengantin baru itu baru sampai dengan kereta baru. ( x ) 5. Baru-baru ini, terdapat kes ragut di kampung saya. ( √ )TETAPI DALAM PEPERIKSAAN KEDUA-DUANYADITERIMA(LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA)
 31. 31. 33. apa? / apa-apa / mana? / mana-mana bila-bila / siapa-siapa / siapa?1. Saya tidak tahu apa yang berlaku. ( x )2. Saya tidak tahu apa-apa yang berlaku. ( √ )3. Kami tidak ke mana-mana semalam. ( √ )4. Kami tidak ke mana semalam. ( x )5. Datanglah ke rumah saya bila ada masa. ( x )
 32. 32. 34. ber-…-kan = kata sendi tidak perlu ber = ada kata sendi1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. ( √ )2. Orang tua itu tidur bertilam surat khabar lama. ( x )3. Orang tua itu tidur bertilamkan dengan surat khabar lama. ( x )4. Ahli pengakap itu mencari jalan berpandukan peta.( √ )5. Ayah tidur berbantalkan dengan lengan. ( x )
 33. 33. 35. belaka = B 1 1. Baju itu murah-murah belaka.( √ ) 2. Baju-baju itu cantik-cantik belaka. ( x ) 3. Mereka bijak-bijak belaka. ( x ) 4. Mereka bijak belaka. ( √ )
 34. 34. 36. daripada….kepada = perbezaan dari…..ke = masa,jarak,tempat1. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat dari 80% ke 90%. (x)2. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat daripada 80% kepada 90%.3. Harga minyak petrol telah naik daripada RM1.00 kepada RM1.10 seliter. ( √ )4. Harga minyak petrol telah naik dari RM1.00 kepada RM1.10 seliter. ( x )5. Jarak dari Tapah ke Slim River ialah 50km. ( √ )
 35. 35. 37. boleh=keizinan / dapat =memperoleh,guna tenaga1. Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. (√ )2. Selepas kakinya sembuh,dia boleh menunggang basikal. ( x )3. Dia boleh menjawab soalan itu dengan tepat. ( x )4. Dia dapat menjawab soalan itu dengan tepat. ( √ )5. Apabila membaca surat khabar, kita boleh mengetahui pelbagai berita terkini. ( x )
 36. 36. 38. kata bantu = boleh bersama 1. Saya belum pernah makan durian. ( √ ) 2. Adik Lily masih belum bersekolah. ( √ ) 3. Karim masih sedang menulis surat.( √ ) 4. Yati sudah pernah melawat Jepun. ( √ ) 5. Puan Kok sedang hendak ke pasar. ( √ )
 37. 37. 39. sekalian = B 1 1. Para hadirin sekalian, ( x ) 2. Hadirin sekalian, ( x ) 3. Hadirin yang dihormati, ( √ ) 4. Hadirin yang dihormati sekalian, ( x ) 5. Tuan-tuan dan puan-puan, (✔ )
 38. 38. 40. hanya / sahaja = tidak boleh bersama1. Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu sahaja.( x )2. Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu. ( √ )3. Lamin akan berada di Ipoh seminggu sahaja. ( √ )4. Hanya Shi Mei yang lulus ujian itu. ( √ )5. Shi Mei sahaja yang lulus ujian itu. ( √ )
 39. 39. 41.1. alat penghawa dingin ( x )2. alat hawa dingin ( x )3. pendingin hawa ( √ ) = hawa yang panas perlu didinginkan4. penghawa dingin ( x )5. penyaman udara ( √ )
 40. 40. 42. 1. nasionalisma ( x ) 2. nasionalisme ( √ ) isme bukan isma 3. plasma ( √ ) 4. plasme ( x ) 5. patriotisme ( √ )
 41. 41. 1. kami sekeluarga / kami semua / kita semua = tidak perlu ulang B 1. Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik. Kami sekeluarga akan pergi esok. ( x ) 2. Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik. Kami akan pergi esok. ( √ ) 3. Kami semua akan berkelah di Teluk Batik. ( x ) 4. Kami akan berkelah di Teluk Batik. ( √ ) 5. Kita semua haruslah bekerjasama. ( x )
 42. 42. 44. di = sudah tiba,sedia ada / ke = belum tiba,bergerak1. Mereka sudah sampai di Tapah. ( √ )2. Mereka sudah sampai ke Tapah. ( x )3. Apabila mereka tiba di tepi pantai, mereka pun membina khemah. ( √ )4. Apabila mereka tiba ke tepi pantai, mereka pun membina khemah. ( x )5. Kami membuang sampah di dalam tong sampah. ( X )
 43. 43. 45. 1. menengok televisyen ( √ ) 2. menonton televisyen ( √ ) 3. memotong getah ( x ) = lisan 4. menoreh getah (√ ) 5. menggantung baju di ampaian ( x ) = menyidai
 44. 44. 46. manakala = 2,3.. orang / sementara =1 orang2. Ibu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.(x)2. Ibu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan. (√ )3. Azmi membaca buku sementara menunggu bapanya pulang. ( √ )4. Sementara menunggu bapanya pulang, Azmi membaca buku.( √ )5. Danny menyapu sampah manakala Halim mencuci tandas. ( √ )
 45. 45. 47. atas=bukan tempat / di atas= tempat 1. Terima kasih atas pertolongan saudara. ( √ ) 2. Terima kasih di atas pertolongan saudara. ( x) 3. Tahniah di atas kejayaan kamu. ( x ) 4. Buku kamu ada di atas meja itu. ( √ ) 5. Burung helang hinggap di atas dahan itu. (✔ )
 46. 46. 48. kata tanya dalam ayat penyata = tidak boleh1. Saya tidak tahu siapa namanya. ( x )2. Saya tidak tahu namanya. ( √ )3. Polis akan menangkap siapa yang mencuri.(x )4. Saya tidak tahu di mana Cikgu Shaari tinggal.(x )5. Saya tidak tahu tempat tinggal Cikgu Shaari. (√ )
 47. 47. 49. tidak = kata kerja,kata adjektif bukan = kata nama,kata sendi1. Dia bukan abang saya. ( √ )2. Komputer ini bukan berat.( x )3. Soalan ini bukan susah. ( x )4. Soalan ini tidak susah. ( √ )5. Gillian tidak suka bermain bola sepak. ( √ )6. Saya bukan dari Ipoh.(✔ )
 48. 48. 50. mempunyai = untuk orang,haiwan terdapat / ada1. Sekolah saya mempunyai sebuah padang.( x )2. Sekolah saya terdapat sebuah padang. ( √ )3. Sekolah saya ada sebuah padang. ( √ )4. Semua serangga mempunyai enam kaki. ( √ )5. Saya mempunyai empat orang anak. ( √ )
 49. 49. 51. untuk = diperuntukkan sesuatu bagi = mendapat sesuatu,pendapat, boleh tukar ganti dengan ‘untuk’ (kaji ayatnya)1. Itulah satu pengalaman indah untuk diri saya. ( x )2. Itulah satu pengalaman indah bagi diri saya. ( √ )3. Bagi diri saya itulah satu pengalaman indah. ( √ )4. Pasukan tentera berjuang demi untuk negara. ( x )5. Asrama itu adalah bagi pelajar-pelajar tingkatan 1.( √ )
 50. 50. 52. kata-kata singkat = tidak digalakkan 1. tak mau = tidak mahu 2. tak tau = tidak tahu 3. nak pi = hendak pergi 4. mak saya = emak saya 5. tuk saya = datuk saya 6. dah tau = sudah tahu 7. kak saya = kakak saya 8. tak nak = tidak hendak 9. oklah = baiklah 10. mai sini = mari sini
 51. 51. 53. adakah = ya,tidak apakah = benda,perkara,haiwan 1. Adakah kamu sakit? ( √ ) 2. Apakah kamu sakit? ( X ) 3. Apakah nama haiwan itu? ( √ ) 4. Adakah yang ada di dalam kotak itu? ( X ) 5. Apakah yang terjadi? ( √ )
 52. 52. 54. raya = 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas,enakmen 1. pasar raya (√ ) 2. pasaraya ( x ) 3. bandar raya ( √ ) 4. Bandaraya Kuala Lumpur ( √ ) 5. Bandar Raya Kuala Lumpur ( x ) 6. Bandaraya Ipoh ( x ) 7. pilihanraya ( x ) 8. jalan raya ( √ ) 9. hari raya ( √ ) 10. lebuhraya ( x )
 53. 53. 55. goreng = hendak makan/goreng apa?1. Saya suka goreng pisang. ( x )2. Saya suka pisang goreng. ( √ )3. Tolong goreng pisang itu. ( √ )4. Goreng pisang itu digoreng oleh ibu saya. ( x )5. Saya suka menggoreng pisang. ( √ )
 54. 54. 56. kepada / ke = tidak perlu selepas kata kerja kecuali melaporkan,melancong 1. memberitahu kepada Cikgu Siti ( x ) 2. memberitahu Cikgu Siti ( √ ) 3. melawat ke Kuala Lumpur ( x ) 4. melawat ke datuknya ( x ) 5. melaporkan kepada pihak polis ( √ )
 55. 55. ter = ada sangat atau KPgt, ter tidak boleh diletakkan pada KAdj1. Dia tersangat nakal. ( √ )2. Dia sangat ternakal. ( x )3. Baju itu amat termahal. ( x )4. Baju itu amat mahal. ( √ )5. Baju itu termahal. ( √ )
 56. 56. 58. ke……ke / untuk…..untuk….. / di……di = 2x1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor.(√ )2. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau Johor. ( x )3. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ( x )4. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan untuk ayah. ( √ )5. Kami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. ( x )
 57. 57. 59. se…… / se…..se = 2x , 0…0 1. dari masa ke semasa ( x ) 2. dari semasa ke semasa ( √ ) 3. dari masa ke masa ( √ ) 4. dari hari ke hari ( √ ) 5. dari hari ke sehari ( x )
 58. 58. 60. setengah = ½ / sesetengah = jumlah,sebilangan1. Setengah orang tidak suka akan durian. ( x )2. Sesetengah orang tidak suka akan durian. ( √ )3. Setengah-setengah orang tidak suka akan durian. ( √ )4. Setengah-tengah orang tidak suka akan durian. ( x )5. Setengah daripada sebuku roti itu dimakan Arif. ( √ )
 59. 59. 61. beberapa = jumlah / berapa = soalan1. Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( √ )2. Beberapa pelajar telah menyertai kursus itu. ( x )3. Berapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( x )4. Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu? (√ )5. Beberapa hari yang lalu, saya tidak sihat. ( √ )
 60. 60. 62. = hendak makan apa? naik apa? ke mana?1. bas mini ( √ )2. mini bas ( x )3. sos cili ( √ )4. cili sos ( x )5. Aminah Kedai Jahit ( x )
 61. 61. 63. telur apa ? ayam apa ? daging apa? 1. ayam telur ( √ ) 2. telur ayam ( √ ) 3. ayam daging ( √ ) 4. telur kuning ( X )
 62. 62. 1. 1. Bahasa Melayu ( √ ) = nama khas bagi mata pelajaran 2. bahasa Melayu ( √ ) = nama am bagi bahasa 3. berbahasa Melayu ( √ ) 4. berBahasa Melayu ( x )
 63. 63. 65. benda + orang / ahli keluaga + saya 1. bapa kereta ( x ) 2. kereta bapa ( √ ) 3. saya punya wang ( x ) 4. saya punya abang ( √ )
 64. 64. 66. kata ganda separa + ber…an = B 1, 1 B 1. dedaun berguguran ( x ) 2. daun berguguran ( √ ) 3. lelayang bergantungan ( √ ) 4. layang-layang bergantungan ( √ ) 5. kekacang bertaburan ( x )
 65. 65. • selain = tidak perlu daripada,dari, selain itu boleh3. Selain daripada mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( x )2. Selain dari mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( x )3. Selain mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( √ )9. Kita mestilah rajin.Selain itu,kita haruslah berani. (√ )11. Kita mestilah rajin.Selain dari itu,kita haruslah berani ( x )
 66. 66. 1. menghiaskan / menghiasi mengotori / mengotorkan1. Mereka sedang menghiaskan pentas itu. (✔ )2. Mereka sedang menghiasi pentas itu. ( X )3. Pelbagai bunga menghiaskan pentas itu. ( X )4. Pelbagai bunga menghiasi pentas itu. ( X )5. Adik mengotori lantai itu. ( X )
 67. 67. 69. penjodoh bilangan 1. seketul pemadam 2. seutas tali leher 3. sebuah jam dinding 4. sepuluh butir telur ayam ( √ ) 5. lima buah rumah-rumah ( x )_________ pengasah pensel ?
 68. 68. 70. saja, juga , lagi = di akhir 1. Rumah saya rumah batu juga.( √ ) 2. Rumah saya juga rumah batu.( x ) 3. Gadis itu tersenyum saja. ( √ ) 4. Gadis itu saja tersenyum. ( x ) 5. Haji Ali ke Makkah lagi.( √ )
 69. 69. 71. kata penguat(tidak perlu) + kata ganda berentak1. Rambut Afiqah sangat kusut-masai. ( x )2. Rambut Afiqah kusut-masai. ( √ )4. Suasana di pasar malam itu sungguh riuh-rendah. ( x )4. Suasana di pasar malam itu riuh-rendah. ( √ )7. Jalan raya ke Cameron Highlands bengkang-bengkok. ( √ )
 70. 70. 72. berkali-kali / berulang kali = B 1 , 1 B1. Danny menggeleng-geleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju.( x )2. Danny menggeleng-geleng kepalanya kerana tidak bersetuju ( √ )3. Danny menggeleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju ( √ )4. Ramli mengangguk-angguk berulang kali. ( x )5. Ramli mengangguk berulang kali. ( √ )
 71. 71. 74. di = tempat / pada = benda/anggota badan 1. Ada setompok darah di bajunya. ( x ) 2. Ada setompok darah pada bajunya.( √ ) 3. Doktor membalut luka pada kakinya. (√ ) 4. Doktor membalut luka di kakinya. ( x ) 5. Jangan bersandar di dinding itu. ( x )
 72. 72. 76. (pesakit)menjalani / (doktor)menjalankan1. Doktor Tan sedang menjalankan pembedahan itu.(√2. Pesakit sedang menjalani pembedahan itu. ( x )
 73. 73. 77. dia = rakan; walaupun sebagai ketua kelas / beliau = ada pangkat,jawatan,ahli keluarga (tidak semestinya terkenal sahaja)1. Ketua Kelas 6 Merah ialah Ali. Dia baik hati.( √ )2. Ketua Kelas 6 Merah ialah Ali. Beliau baik hati.( x )3. Amalina pelajar terbaik SPM. Dia memang rajin.(√ )4. Amalina pelajar terbaik SPM. Beliau memang rajin. ( X )5. Datuk Sarifah Aini.Ia penyanyi terkenal. ( x )
 74. 74. 78. Guru Besar = nama khas jawatan guru besar = kata majmuk/umum/am1. Bapa saya guru besar.( √ )2. Bapa saya Guru Besar di SK. Gunung Rapat. ( √ )3. Semua guru besar sedang bermesyuarat. ( √ )4. Semua guru penolong kanan sedang bermesyuarat. ( √ )5. Guru Penolong Kanan sekolah saya baik hati. ( √ )
 75. 75. 1. kata bilangan + penjodoh bilangan tidak perlu kecuali ‘beberapa’) 1. sebahagian orang murid( x ) 2. sebahagian murid ( √ ) 3. segala ekor binatang ( x ) 4. segala binatang ( √ ) 5. setiap orang rakyat ( x )
 76. 76. 80. agar / supaya / jika / sekiranya = 1x1. Saya berdoa agar supaya Fatin berjaya.( x )2. Saya berdoa supaya Fatin berjaya. ( √ )3. Saya berdoa agar Fatin berjaya. ( √ )4. Jika sekiranya saya terlupa,tolong hubungi saya.(x)5. Jika saya terlupa,tolong hubungi saya ( √ )
 77. 77. 10 kefahaman 30 tatabahasaLebihmudah 40 soalan KERTAS 1 NnHitamkan Objektifjawapan 50 minit
 78. 78. Jenis-jenis petikan Kefahaman biografi rencana iklan dialog berita syair ucapan cerita surat tidak rasmi pantun jadual catatan sajak dialog surat rasmi
 79. 79. KERTAS 1
 80. 80. Soalan berkaitan Cari maksud perkataan perbendaharaan kata atau rangkaikata berdasarkan petikan. Bentuk-bentuk soalan ;• Perkataan kesangsian dalam petikan bermaksud• Perkataan mempersendakan bermaksud• Maksud ketandusan dalam petikan di atas ialah• Rangkaikata tidak mencacatkan dalam petikan di atas sesuai digantikan dengan perkataan
 81. 81. CONTOH SOALAN UPSRKeperitan hidup yang dialami pada zaman PerangDunia Kedua menjadi inspirasi kepadanya untukmenulis. Banyak karyanya yang berlatarbelakangkanzaman ituPerkataan keperitan dalam petikan bermaksudA kelemahanB kesusahanC kekecewaanD kedukaan
 82. 82. CONTOH SOALAN UPSRKicauan burung-burung di hutan memecah suasanahening di kawasan air terjun.Perkataan hening dalam petikan membawa maksudA bersihB lengangC amanD sunyi
 83. 83. Soalan jawapan Jawapan boleh tersurat dalam petikan didapati dalam petikan. Bakat semula jadinya sebagai penulis terserlah apabila novel pertamanya yang bertajuk Gerhana memenangi hadiah sagu hati Peraduan Mengarang Novel DBP pada tahun 1958.Bilakah bakat awal Pak Samad sebagai penulis mula dikenali?A Setelah memenangi peraduan mengarang novel pada tahun 1958B Setelah menjejak kakinya ke sekolahC Setelah menulis novel remaja dan kanak-kanakD Setelah lulus peperiksaan School Certificate
 84. 84. Kini hujan semakin lebatNamun jerebu tetap adaDatang banjir kilat pulaAkibat sistem perparitan tidak terancangAkibat penebangan hutan yang tiada batasanAkibat manusia mengejar kemajuanBanjir kilat berlaku disebabkanA saliran yang tidak teratur.B hujan yang turun tidak tentu masa.C bangunan yang dibina tidak terlalu banyak.D Penebangan pokok di kawasan yang dimajukan.
 85. 85. Perlu memahami Soalan menguji isi petikan untuk kefahaman isi penting menjawab soalan ini. Contoh soalan;Contoh petikan ;…Permainan video adalah satu cara untuk berhibur danberiadah. Namun begitu, sekirannya kita terlalu leka denganpermainan video ini ini boleh membawa kepada gejala yangkurang sihat. Ibu bapa perlu mengawasi anak-anak danmemilih permainan video yang boleh meluaskan pengetahuandan memperkembangkan minda. •Mengapakah ibu bapa perlu memilih permainan video yang sesuai?•Apakah pendapat kamu tentang permainan video?•Apakah kesan daripada permainan video yang tidak dikawal?
 86. 86. Anda perlu menilai, Soalan KB meramal,mentafsir, Memerlukan membuat kesimpulan penafsiran . Bentuk-bentuk soalan;• Antara pernyataan berikut yang manakah benar …• Semua pernyataan berikut benar tentang….. kecuali• Perkara berikut ada dinyatakan dalam petikan kecuali• Antara pernyataan berikut yang manakah salah…• Antara yang berikut, nyatakan bukti yang menunjukkan ………….. sangat menarik perhatian para pelancong.
 87. 87. imbuhan penjodoh bilangan Aspek penyoalan peribahasapenggunaan bahasa. kata ganda(tatabahasa) penggunaan kata tepat erti kata ayat sama maksud kata banyak makna membina jawapan membina soalan kesalahan umum tatabahasa kata hubung lawan kata penanda wacana
 88. 88. TERAJUTATABAHASA 1 Saya pasti betul semua ! Jawab Arnab !
 89. 89. Penggunaan imbuhanBarang-barang lama yang disimpan olehDatin Siti tidak ……….mutunya. A menilai B dinilai C ternilai D penilaian Saya cuba Kura-kura ! C
 90. 90. Penjodoh bilangan Lega sakit kepalaku setelahmemakan…… pil dan menyapubeberapa……minyak gamat. A sebiji……………botol B seketul………….secubit C seuntil…………..titik D kepal……………jemput Saya cuba Kura-kura ! C
 91. 91. PeribahasaBagi pihak kami …………kerana pihak tuan sanggup datang ke kampung kami.A tinggi gunung tinggi harapanB tiada beban batu digalasC kecil tapak tangan nyiru ditadahkanD pucuk dipinta ulam mendatang Senang Kura-kura C
 92. 92. Penggunaan kataPokok kelapa yang sudah……… batangnya,mudah untuk dipanjat.A dikikisB ditakikC ditarahD ditatah Saya cuba jawab Kura-kura ! B
 93. 93. Kata hubung Durian itu kurang baunya…………rasa sangat sedap. A dan B tetapi C malahan D manakala Saya jawab Kura-kura ! B
 94. 94. Penanda wacana…………..wang ringgit telah banyakdikeluarkan ,………. penyakit anaknya tidakjuga sembuh. A Setelah … hendaknya B Jikapun … selanjutnya C Biarpun … sepatutnya D Walaupun … namun Saya jawab Kura-kura ! D
 95. 95. Perkataan seertiAidil berharap agar cita-citanya yangluhur itu dikabulkan Allah.A diidamkan Saya cubaB ikhlas Kura-kura ! DC sejatiD mulia
 96. 96. Perkataan berlawanPembelian barang-barang secara hutangsatu amalan yang merugikan pengguna.A ansurB tunai Saya cubaC keredit Kura-kura !D berhemah B
 97. 97. Membina jawapan Saya cuba Kura-kura !Kamukah yang memenangi Cpertandingan pidato itu?A Ya, saya memang memenangi pertandingan pidato itu.B Ya, saya yakin saya memenangi pertandingan pidato itu.C Ya, sayalah yang telah memenangi pertandingan pidato itu.D Ya, sayalah yang dipilih oleh hakim pertandingan pidato itu..
 98. 98. Membina soalanPak Pandir mundar-mandir di depan rumahnya lantaranrisaukan anaknya yang masih belum pulang darisekolah.A Apakah yang dirisaukan oleh Pak Pandir?B Benarkah anak Pak Pandir belum pulang dari sekolah?C Mengapakah Pak Pandir asyik mundar-mandir di depan rumahnya?D Bagaimanakah keadaan Pak Pandir sewaktu menantikan anaknya? Saya cuba Kura-kura ! C
 99. 99. Ayat sama maksud Saya cuba Pengorbanan ibu bapa tidak dapat Kura-kura ! dibalas walau dengan segunung intan. B A Segunung intan balasan pengorbanan ibu bapa kepada kita. B Walau dengan segunung intan sekalipun, pengorbanan ibu bapa tidak dapat dibalas. C Nilai pengorbanan tidak dapat dibalas walau dengan segunung intan sekalipun. D Walau segunung intan pengorbanan ibu bapa tidak dapat dibalas .
 100. 100. Kata banyak makna1 Dia menarik muka kosong setelah dimarahi oleh ibunya.11 Habis dua cawan teh kosong diminumnya.111 Mereka hanya berbual-bual kosong.1V Ayah membeli seutas tali kosong .A 1 dan 11 sahajaB 11 dan 111 sahajaC 1 dan 111 sahajaD 111 dan 1V sahaja Saya cuba Kura-kura ! B
 101. 101. Kesalahan umum tatabahasa1 Tudung itu cantik tetapi menjahitkan kurang kemas.11 Syafinaz rindu akan ayahnya yang telah lama bertugas di seberang laut.111 Farahain telah mencapai kelulusan yang bijak dalam peperiksaan itu1V Air mukanya yang jernih menunjukkan dia seorang yang baik hati.A 1 dan 111 sahaja C 11 , 111 dan 1V sahajaB 11 dan 1V sahaja D 1 , 111 dan 1V sahaja Saya jawab Kura-kura ! B
 102. 102. Kesalahan umum tatabahasa 1 Tiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum.11 Saya menunggu awak di sini daripada pukul lima petang tadi.111 Setiap bulan Mastura mengirimi keluarganya wang.1V Konsep kejiranan perlu diterapkan dikalangan masyarakat Malaysia. A 1 dan 11 sahaja B 1, 11 dan 1V sahaja C 11, 111 dan 1V sahaja D 111 dan 1V sahaja Saya jawab Kura-kura ! D Jawab Arnab !
 103. 103. TERAJUTATABAHASA 2 Kali ini saya akan uji awak, Kura-kura ! Saya telah pun bersedia menjawab soalan awak Arnab !
 104. 104. Penjodoh bilanganSelepas dibacakan………….doa, sayamengambil………….nasi untuk dimakanbersama-sama Amin, Aman, dan Amon.A sebaris, sedulangB sepotong, sehidangC serangkap, sepinggan. Saya jawabD sebuah, semangkok Arnab ! B Jawab Kura-kura !
 105. 105. PeribahasaSebagai anak jangan sampai kita menganggap ibubapa kita seperti ……….. . … . Pandai-pandailahkita ………… A jantung hati………….bermurah hati B makan garam………..kaya hati Saya jawab C antah melukut……….membulatkan hati Arnab ! D D kain buruk…………mencuri hatinya Jawab Kura-kura !
 106. 106. Penggunaan kata Kulit limau purut muda biasanya sangat……… A kelat B getir Saya jawab C masam Arnab ! D manis B Jawab Kura-kura !
 107. 107. Penggunaan kata Ibu telah……….nyawa sewaktu melahirkan kita ke dunia ini A menyabung Saya jawab B kehilangan Arnab ! A C meminta D mendapat Jawab Kura-kura !
 108. 108. Perkataan seertiPilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.Pegawai itu akan dilucutkan jawatan sekiranyaterbukti menerima rasuah.A digantung Saya jawabB dibekukan Arnab ! CC disingkirkanD dikekalkan Jawab Kura-kura !
 109. 109. Perkataan seerti Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.Laila teguh dengan pendiriannya yang lama,tidak berganjak sedikit pun.A berengsot Saya jawabB berlainan Arnab ! CC berubahD pindah Jawab Kura-kura !
 110. 110. Perkataan berlawanPilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.Keadaan laut yang bergelora pada masa inimenyebabkan pelaut-pelaut itu beralih kepadapekerjaan yang lain.A damai, berganjakB aman, berengsot Saya jawabC tenang, tetap Arnab ! CD sayu, berubah Jawab Kura-kura !
 111. 111. Membina jawapan Pilih jawapan yang sesuai untuk ayat yang bergaris.“ Ada apa-apa masalah yang boleh kakak bantu?” A Ya, ada. Beritahu ibu, saya lambat ada latihan drama, kemudian saya balik. B Ya, ada kakak. Beritahu, saya lambat balik sebab ada latihan drama. C Ya, ada kakak. Beritahu ibu, saya lambat balik kerana ada latihan drama. D Ya, saya lambat balik kerana latihan drama, beritahu ibu. Saya jawab Jawab Kura-kura ! Arnab ! C
 112. 112. Membina soalan Jawab Kura-kura ! Pilih soalan yang sesuai untuk jawapan yang bergaris.Persatuan Bahasa Melayu akan melawat BeritaHarian pada hari Sabtu ini.A Apakah tujuan Persatuan Bahasa Melayumelawat Berita Harian?B Bagaimanakah anggota Persatuan Bahasa Melayu melawat Berita Harian? Saya jawabC Bilakah Persatuan Bahasa Melayu Arnab ! C akan berkunjung ke Berita Harian?D Mengapakah Persatuan Bahasa Melayu akanmengadakan lawatan ke Berita Harian?
 113. 113. Ayat sama maksud Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Jawab Kura-kura !“ Wah, cantiknya pemandangan di Pulau Indah inipada waktu petang!” kata Jamal.A Jamal menjelaskan kecantikan di Pulau Indah padawaktu petang.B Jamal menyatakan kecantikan pemandangan PulauIndah pada waktu petang. Saya jawabC Jamal menceritakan kecantikan pemandangan di! D ArnabPulau Indah pada waktu petang.D Jamal mengagumi kecantikan pemandangandi Pulau Indah pada waktu petang.
 114. 114. Kata banyak maknaPilih ayat atau ayat-ayat yang menggunakanperkataan bergaris dengan betul Saya jawab Jawab Kura-kura ! Arnab ! D1 Dedaun yang gugur itu bertaburan ditiup angin.11 Pemain-pemain yang tidak mematuhi arahan akan gugur di padang.111 Gigi adik saya telah gugur beberapa batang kerana dicabut oleh doktor.1V Nenek memberitahu kami bahawa buah durian di dusunnya sudah mulai gugur. A 1 dan 11 sahaja C 1 , 11 dan 111 sahaja B 1 dan 1V sahaja D 11, 111 dan 1V sahaja
 115. 115. Kesalahan umum tatabahasa Saya jawab Arnab ! DPilih ayat-ayat yang betul.1 Saya memperolehi banyak pengetahuan yang daripada lawatan ke istana lama itu.11 Encik Arnab telah tiba di Lapangan Terbang Sinai pagi esok.111 Setiap bulan Kura-kura mengirim wang kepada keluarganya di kampung.1V Konsep kejiranan perlu diterapkan dikalangan masyarakat Malaysia. A 1 dan 11 sahaja B 1, 11 dan 1V sahaja C 1, 111 dan 1V sahaja D 111 dan 1V sahaja Jawab Kura-kura !
 116. 116. Kesalahan umum tatabahasa Saya jawab Pilih ayat-ayat yang betul. Arnab ! CI Di waktu malam Halim mengikuti kelas tambahan. II Pemandangan di puncak gunung itu sungguh indah sekali.III Farah menghadiahkan sejambak bunga kepada gurunya.IV Berbagai usaha telah dilakukan untuk menaikkan prestasi murid. A I sahaja B I dan II sahaja C III sahaja D II, III dan IV sahaja Jawab Kura-kura !
 117. 117. TERAJUPEMAHAMAN Jangan main tembak sahaja Arnab ! Baca petikan dengan teliti !
 118. 118. KUANTAN: Pantai Batu Hitam yang terletak 14 kilometer dari bandar ini, bukan sahaja terkenal sebagai pusat pelancongan, malahan menjadi tumpuan orang ramai yang gemarkan makanan laut. Resort dan gerai-gerai yang terdapat di sini menyediakan pelbagai masakan berasaskan sumber laut, misalnya kepah, remis, siput, ketam dan ikan. Di samping itu pantai ini sering dikunjungi oleh penduduk tempatan yang datang untuk memungut kulit-kulit siput. Kulit-kulit siput yang pelbagai warna danbentuk itu dijadikan perhiasan. Laut yang terbentang itu juga kaya dengan ikan yang menjadi punca rezeki kepada nelayan-nelayan di sekitar kawasan itu. Pantai Batu Hitam berbeza dengan pantai-pantai lain di negeri Pahang atau negeri Terengganu. Jika pantai-pantai di negeri lain berpasir, di sini pantainya dipenuhi dengan batu-batu yang agak besar dan berwarna kehitam-hitaman. Barangkali kerana inilah pantai itu mendapat namanya. Apakah perkara berikutmenjadidan membentuk teluk serta dilatari dengan Pantai itu membezakan Pantai Batu Hitam dengan sebab-sebab Pantai Batu Hitam benar tumpuan ramai kerana Semua yang yang melengkungtentang Pantai Batu Hitam kecuali A berikut kecuali negeri Pantai Timur dimungkin sekali bukit yang menghadapmenambahkan keindahan Pantai Batu Hitam. Jadi Lautpantai menghijau Pantai Batu Hitam atas ialahMaksud frasa lain di pantai-pantai punca rezeki dalam kemudahan penginapan itu menjadi terdapat petikan itu?A B Aterdapat pantai yang berpasir jenis kawasan ini tidak hairanlah laut yang pelbagai minggu makanan Batu Hitam A A laut yang terbentang ituhujung hitam pantaipantai itu Keadaan banyaksetiap makanan banyak ikan Laut Pantaijika gerai terdapat diBB B nelayan-nelayanpengunjung. siput yang hitam C BLautpantaiberteluk,yangkulit Keadaan para terdapat berbatu-batan cantik pantai itu itu di sekitar Pantai Batu Hitam mendapat rezeki dari laut. di China Selatan sesak denganpantainya melengkung serta indahCC C ikan merupakankayayang melengkung jenis ikan CLaut Pahang lautnya yang D Keadaan pantainya dengan pelbagai pantai itu kaya sumber dengan pelbagai jenis ikan dengan pendapatan semua penduduk Pantai Batu Hitam DLaut yang menjadi pusat pelancongan pantainya D D merupakan menjadi latar belakang pantai Bukit ChinaD punca pendapatan kepada nelayan Pantai Batu Hitam
 119. 119. A. Pemuda itu ialah siswazah di Universiti PutraMalaysia.B. Saya baru menerima sepucuk surat daripada ibu.C. Amir telah menggali di belakang rumahnya lubang.D. Kasut-kasut itu telah mereka cuci, pagi tadi.A. I dan II sahajaB. I dan III sahajaC. II dan IV sahajaD. III dan IV sahaja JAWAPAN : A
 120. 120. A. Kasut bertumit tinggi itu bukan sesuai dipakai oleh wanita yang mengandungC. Telefon antik di kedai itu tidak untuk dijual tetapi untuk pameran sahaja.E. Daerah Besut bukan di negeri Kelantan tetapi di negeri Terengganu.G. Budak lelaki yang bertahi lalat itu tidak adik Sulaiman. JAWAPAN : C
 121. 121. A. Berbagai barang keperluan harian dijual di kedai yang berhampiran taman itu.B. Sarina amat sayang akan ketiga anak kucing hadiah daripada bapanya.C. Para-para hadirin sekalian dipersilakan ke dewan makan untuk menjamu selera.D. Dia akan menonton televisyen berjam-jam jika berada di rumah. JAWAPAN : D
 122. 122. I. Malam tadi kami makan di Safuan restoran.II. Di dalam beg itu terdapat pengasah pensel.III. Adik mengeluarkan tembikar pasu dari almari itu.IV. Cantik sungguh rumah contoh di tepi jalan itu. A. I dan II B. dan III C. II dan IV D. III dan IV JAWAPAN : C
 123. 123. I. Sila jangan petik bunga di taman itu.II Amalan mengambil sarapan ialah baik untuk kesihatan.III. Surat Khabar di atas meja itu bukan surat khabar hari ini.IV. Beliau masih berminat untuk menyimpan barang-barang antik itu.F.I dan IIG.I dan IVH.II dan IIII.III dan IV JAWAPAN : D

×