Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klasseromsledelse med IKT

1,762 views

Published on

Presentasjon holdt på konferansen NKUL 2011 om klasseromsledelse og IKT. Basert på kvalitative gruppeintervjuer med elever (7. trinn, 9. trinn og VG2), lærere og skoleledere.

Klasseromsledelse med IKT

 1. 1. Klasseromsledelse med IKT Jørund Høie Skaug jhs (at) iktsenteret.no + twitter.com/jh_skaug Ove Hatlevik hatlevik (at) iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 2. 2. Ansvar for egen læring  Multitasking på eget ansvar  men det er lov å notere og referere.  Bruk hashtag #klasseledelse  Hold mobiltelefonen klar for avstemninger underveis  Kun vanlig SMS-kostnad for å stemme Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 3. 3. Sesjonen vil bestå av...  Hva sier elever om klasseromsledelse og IKT?  Mulige tiltak for god klasseledelse med IKT  for lærer, skoleleder, skoleeier  Avstemninger med SMS: hva tenker dere om klasseromsledelse og IKT? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 4. 4. ITU Monitor vert Monitor  Kvalitativ monitor 2010 (elev, lærer, skuleleiar): Intervjuer gjennomført i 2010 for å utfylle tidligere studier og legge grunnlag for...  Kvantitativ Monitor 2011 (elev, lærer, skuleleiar):  spørreskjema om bruksmønster, holdninger, kompetanse Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 5. 5. Monitor 2010 og 2011: publiseres i høst  Elevane redegjør i spørreskjema for Monitor 2011 om:  total tidsbruk på skule, tid enkeltfag og tid heime  skulemotivasjon og oppfatning av datamaskin  eigen kjeldebruk og digital produksjon  quiz om kjeldebruk, nettvett og personvern Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 6. 6. Monitor 2010 - Samtaler om IKT i skolen  Utkommer høst 2011, klasseromsledelse er et deltema i undersøkelsen.  Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 7. 7. Hva kan man bruke Angry Birds til? http://socialtimes.com/middle-east-revolution-gets-reenacted-by-angry-birds_b43584 7torsdag 5. mai 2011
 8. 8. Hva er klasseromsledelse? Kontroll over klassen vs. samspill mellom lærer og elev.torsdag 5. mai 2011
 9. 9. Elever ønsker mer målrettet bruk av IKT  Tydelige lærere, takk. «...Noen lærere er bedre på å ha autoritet i klasserommet, andre er dårligere på det. Som regel er det de som klarer å være en autoritetsperson som har den beste undervisningen». Elev, 9. trinn Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 10. 10. Elever innrømmer at det ikke alltid er lett å følge med i timen  Nei takk til Facebook på skolen? «...Det hender jeg misser ting fordi jeg sitter på Facebook og har tilgang til nettet. Hadde ikke hatt noe i mot om vi ikke fikk lov til å ha nett på skolen”. Elev, VG2 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 11. 11. Er Facebook problemet?  Tekst her  Og her  Eksempel på nivå 2  Eksempel på nivå 2  Korte setninger Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 12. 12. Er Facebook problemet?  Tekst her  Og her  Eksempel på nivå 2  Eksempel på nivå 2  Korte setninger Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 13. 13. SMS: Hvorfor handler diskusjoner om IKT og klasseledelse nesten alltid om vi skal stenge Facebook ute fra skolens nettverk? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 14. 14. SMS: Hvorfor handler diskusjoner om IKT og klasseledelse nesten alltid om vi skal stenge Facebook ute fra skolens nettverk?  Alternativ 1: Fordi mediene liker konflikter, liker å skrive om Facebook, og fremstiller det som om man bør være enten for eller mot sosiale medier i skolen. Send nkul 1 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 15. 15. SMS: Hvorfor handler diskusjoner om IKT og klasseledelse nesten alltid om vi skal stenge Facebook ute fra skolens nettverk?  Alternativ 1: Fordi mediene liker konflikter, liker å skrive om Facebook, og fremstiller det som om man bør være enten for eller mot sosiale medier i skolen. Send nkul 1 til 2242  Alternativ 2: Fordi Skole-Norge enda ikke er tilstrekkelig kompetent til å håndtere                 problematikken på en måte som støtter læring. Send nkul 2 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 16. 16. SMS: Hvorfor handler diskusjoner om IKT og klasseledelse nesten alltid om vi skal stenge Facebook ute fra skolens nettverk?  Alternativ 1: Fordi mediene liker konflikter, liker å skrive om Facebook, og fremstiller det som om man bør være enten for eller mot sosiale medier i skolen. Send nkul 1 til 2242  Alternativ 2: Fordi Skole-Norge enda ikke er tilstrekkelig kompetent til å håndtere                 problematikken på en måte som støtter læring. Send nkul 2 til 2242  Alternativ 3: Fordi det er nesten bare Facebook som som skaper støy og uro i klasserommet. Send nkul 3 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 17. 17. SMS: Hvorfor handler diskusjoner om IKT og klasseledelse nesten alltid om vi skal stenge Facebook ute fra skolens nettverk?  Alternativ 1: Fordi mediene liker konflikter, liker å skrive om Facebook, og fremstiller det som om man bør være enten for eller mot sosiale medier i skolen. Send nkul 1 til 2242  Alternativ 2: Fordi Skole-Norge enda ikke er tilstrekkelig kompetent til å håndtere                 problematikken på en måte som støtter læring. Send nkul 2 til 2242  Alternativ 3: Fordi det er nesten bare Facebook som som skaper støy og uro i klasserommet. Send nkul 3 til 2242  Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 18. 18. SMS: Hvorfor handler diskusjoner om IKT og klasseledelse nesten alltid om vi skal stenge Facebook ute fra skolens nettverk?  Alternativ 1: Fordi mediene liker konflikter, liker å skrive om Facebook, og fremstiller det som om man bør være enten for eller mot sosiale medier i skolen. Send nkul 1 til 2242  Alternativ 2: Fordi Skole-Norge enda ikke er tilstrekkelig kompetent til å håndtere                 problematikken på en måte som støtter læring. Send nkul 2 til 2242  Alternativ 3: Fordi det er nesten bare Facebook som som skaper støy og uro i klasserommet. Send nkul 3 til 2242  Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 19. 19. Hva sier elever selv om grunnen til at de (mis) bruker nettet? ...og kan - eller - bør man hindre elever i å bruke internett? ...og hvorfor snakker vi ikke mer om hvordan IKT kan brukes til å f.eks. tilpasse læring til hver enkelt?torsdag 5. mai 2011
 20. 20. Jeg chatter, altså er jeg  Elevene er alltid et hestehode foran IT- avdelingen. «...det er ikke mulig å hindre ungdommer å chatte, vi finner alltid et eller annet vi kan chatte med». Elev, VG2. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 21. 21. Jeg svarer på henvendelser til meg  ikke så ulikt oss selv på konferanse? «...Du sender jo meldinger som du forventer at andre skal lese og svare på. Du har på en måte en plikt gjennom Facebook også, det er jo blitt en veldig stor del av hverdagen». Elev, VG2 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 22. 22. Er skolen nyttige idioter for “fryktindustrien”? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 23. 23. Er skolen nyttige idioter for “fryktindustrien”?  “Ved å spele på frykt for dårlege skuleprestasjonar, juks og moralsk forfall teiknar desse lærarane og politikarane eit fiendebilete der teknologien kjem utanfrå og inn i skulen for å øydeleggje for læring og meiningsfylte aktivitetar”. Arne Olav Nygard, stipendiat UiS Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/283049 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 24. 24. Er skolen nyttige idioter for “fryktindustrien”?  “Ved å spele på frykt for dårlege skuleprestasjonar, juks og moralsk forfall teiknar desse lærarane og politikarane eit fiendebilete der teknologien kjem utanfrå og inn i skulen for å øydeleggje for læring og meiningsfylte aktivitetar”. Arne Olav Nygard, stipendiat UiS Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/283049 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 25. 25. Er skolen nyttige idioter for “fryktindustrien”?  “Ved å spele på frykt for dårlege skuleprestasjonar, juks og moralsk forfall teiknar desse lærarane og politikarane eit fiendebilete der teknologien kjem utanfrå og inn i skulen for å øydeleggje for læring og meiningsfylte aktivitetar”. Arne Olav Nygard, stipendiat UiS Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/283049  Handler debattene egentlig om ulike læringssyn, ideologi, teknologipessimisme vs. optimisme? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 26. 26. Er skolen nyttige idioter for “fryktindustrien”?  “Ved å spele på frykt for dårlege skuleprestasjonar, juks og moralsk forfall teiknar desse lærarane og politikarane eit fiendebilete der teknologien kjem utanfrå og inn i skulen for å øydeleggje for læring og meiningsfylte aktivitetar”. Arne Olav Nygard, stipendiat UiS Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/283049  Handler debattene egentlig om ulike læringssyn, ideologi, teknologipessimisme vs. optimisme? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 27. 27. Er skolen nyttige idioter for “fryktindustrien”?  “Ved å spele på frykt for dårlege skuleprestasjonar, juks og moralsk forfall teiknar desse lærarane og politikarane eit fiendebilete der teknologien kjem utanfrå og inn i skulen for å øydeleggje for læring og meiningsfylte aktivitetar”. Arne Olav Nygard, stipendiat UiS Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/283049  Handler debattene egentlig om ulike læringssyn, ideologi, teknologipessimisme vs. optimisme? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 28. 28. Kan man hindre elever i å bruke internett?  ...Ofte kan man ikke det. Elev (VG2): - de sperrene er det ikke noe problem å komme forbi.   Intervjuer: - lærer du bort sånne proxyserver-triks til andre? Elev:  - Til noen. Til de heldige.   Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 29. 29. Bør man hindre elever i å komme på Internett? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 30. 30. Bør man hindre elever i å komme på Internett? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 31. 31. Skolen og nettbruk  Som 1984 av George Orwell?  overvåking, kontroll. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 32. 32. Skolen og nettbruk  Som Don Quijote av Miguel De Cervantes?  en håpløs kamp mot vindmøller Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 33. 33. Skolen og nettbruk  Som Brave New World av Aldous Huxley? Et framtidsmareritt som ligger og gjærer under en skinnende, blank overflate Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 34. 34. SMS med ditt valg til telefon 2242 Send nkul 1 Send nkul 2 Send nkul 3 til 2242 til 2242 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 35. 35. SMS med ditt valg til telefon 2242 Send nkul 1 Send nkul 2 Send nkul 3 til 2242 til 2242 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 36. 36. Anbefalt bloggpost  sss  Og her  Eksempel på nivå 2  Eksempel på nivå 2   http://lovas.info/blog/20110223-brev-fra-skyttergrava-eller-sosiale-medier-og-teknologiske-sperrer Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 37. 37. Klasseromsledelse henger sammen med lærers kompetanse Verktøy, infrastruktur, målrettet bruk av pedagogisk IKTtorsdag 5. mai 2011
 38. 38. Når lærers kompetanse svikter... Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 39. 39. Når lærers kompetanse svikter... Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 40. 40. SMS med ditt valg til nummer 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 41. 41. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hva bør skoleledelsen gjøre for å hjelpe Wenche til å utøve god klasseromsledelse med IKT? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 42. 42. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hva bør skoleledelsen gjøre for å hjelpe Wenche til å utøve god klasseromsledelse med IKT?  1. Lære opp guttene i klassen til å beherske teknologien bedre Send nkul 1 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 43. 43. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hva bør skoleledelsen gjøre for å hjelpe Wenche til å utøve god klasseromsledelse med IKT?  1. Lære opp guttene i klassen til å beherske teknologien bedre Send nkul 1 til 2242  2. Gi Wenche en toukers sykemelding, og opprette kontoer på Facebook, YouTube m.m. slik at hun kan gjøre seg kjent med digitale medier og verktøy i sykemeldingen. Send nkul 2 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 44. 44. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hva bør skoleledelsen gjøre for å hjelpe Wenche til å utøve god klasseromsledelse med IKT?  1. Lære opp guttene i klassen til å beherske teknologien bedre Send nkul 1 til 2242  2. Gi Wenche en toukers sykemelding, og opprette kontoer på Facebook, YouTube m.m. slik at hun kan gjøre seg kjent med digitale medier og verktøy i sykemeldingen. Send nkul 2 til 2242  3. Bruke en blanding av pisk og gulrot for å gjøre Wenche mer digitalt kompetent Send nkul 3 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 45. 45. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hva bør skoleledelsen gjøre for å hjelpe Wenche til å utøve god klasseromsledelse med IKT?  1. Lære opp guttene i klassen til å beherske teknologien bedre Send nkul 1 til 2242  2. Gi Wenche en toukers sykemelding, og opprette kontoer på Facebook, YouTube m.m. slik at hun kan gjøre seg kjent med digitale medier og verktøy i sykemeldingen. Send nkul 2 til 2242  3. Bruke en blanding av pisk og gulrot for å gjøre Wenche mer digitalt kompetent Send nkul 3 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 46. 46. Ulike romløsninger  Og her  Eksempel på nivå 2  Eksempel på nivå 2  Korte setninger Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 47. 47. Ulike romløsninger  Og her  Eksempel på nivå 2  Eksempel på nivå 2  Korte setninger Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 48. 48. Hva bør læreren gjøre for å ha kontroll over IKT-bruken? 28torsdag 5. mai 2011
 49. 49. Hva bør læreren gjøre for å ha kontroll over IKT-bruken?  Rune Krumsviks spørsmål til konferansedeltakere i 2009: Hva oppfatter du som den viktigste IKT-baserte støttestrukturen for læreren i dagens skole? Kilde: http://evabra.wordpress.com/2009/04/28/klasseromsledelse-eller-sanksjoner/ 28torsdag 5. mai 2011
 50. 50. Hva bør læreren gjøre for å ha kontroll over IKT-bruken?  Rune Krumsviks spørsmål til konferansedeltakere i 2009: Hva oppfatter du som den viktigste IKT-baserte støttestrukturen for læreren i dagens skole? Kilde: http://evabra.wordpress.com/2009/04/28/klasseromsledelse-eller-sanksjoner/  31% svarte: Elevskjermtilsyn 8% svarte: plagieringskontroll 4% svarte: Brannmur 0% svarte: mobilkveler 35% svarte: blanding av alle fire over 14% svarte: Læreren trenger ikke noe av dette 28torsdag 5. mai 2011
 51. 51. Hva bør læreren gjøre for å ha kontroll over IKT-bruken?  Rune Krumsviks spørsmål til konferansedeltakere i 2009: Hva oppfatter du som den viktigste IKT-baserte støttestrukturen for læreren i dagens skole? Kilde: http://evabra.wordpress.com/2009/04/28/klasseromsledelse-eller-sanksjoner/  31% svarte: Elevskjermtilsyn 8% svarte: plagieringskontroll 4% svarte: Brannmur 0% svarte: mobilkveler 35% svarte: blanding av alle fire over 14% svarte: Læreren trenger ikke noe av dette 28torsdag 5. mai 2011
 52. 52. Hva bør læreren gjøre for å ha kontroll over IKT-bruken?  Rune Krumsviks spørsmål til konferansedeltakere i 2009: Hva oppfatter du som den viktigste IKT-baserte støttestrukturen for læreren i dagens skole? Kilde: http://evabra.wordpress.com/2009/04/28/klasseromsledelse-eller-sanksjoner/  31% svarte: Elevskjermtilsyn 8% svarte: plagieringskontroll 4% svarte: Brannmur 0% svarte: mobilkveler 35% svarte: blanding av alle fire over 14% svarte: Læreren trenger ikke noe av dette 28torsdag 5. mai 2011
 53. 53. SMS med ditt valg til nummer 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 54. 54. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hvordan bør man som lærer sørge for at elevene ikke bruker Facebook (o.l.) uønsket i undervisningen? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 55. 55. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hvordan bør man som lærer sørge for at elevene ikke bruker Facebook (o.l.) uønsket i undervisningen?  1) Bruke verktøy som overvåker elevenes PC, eller skru av nettet i klasserommet når det behøves Send nkul 1 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 56. 56. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hvordan bør man som lærer sørge for at elevene ikke bruker Facebook (o.l.) uønsket i undervisningen?  1) Bruke verktøy som overvåker elevenes PC, eller skru av nettet i klasserommet når det behøves Send nkul 1 til 2242  2) Legge opp undervisningen slik at elevene har færre muligheter til å gjøre noe annet enn det de skal. Send nkul 2 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 57. 57. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hvordan bør man som lærer sørge for at elevene ikke bruker Facebook (o.l.) uønsket i undervisningen?  1) Bruke verktøy som overvåker elevenes PC, eller skru av nettet i klasserommet når det behøves Send nkul 1 til 2242  2) Legge opp undervisningen slik at elevene har færre muligheter til å gjøre noe annet enn det de skal. Send nkul 2 til 2242  3. Kombinere 1) og 2) Send nkul 3 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 58. 58. SMS med ditt valg til nummer 2242  Hvordan bør man som lærer sørge for at elevene ikke bruker Facebook (o.l.) uønsket i undervisningen?  1) Bruke verktøy som overvåker elevenes PC, eller skru av nettet i klasserommet når det behøves Send nkul 1 til 2242  2) Legge opp undervisningen slik at elevene har færre muligheter til å gjøre noe annet enn det de skal. Send nkul 2 til 2242  3. Kombinere 1) og 2) Send nkul 3 til 2242 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 59. 59. Hva kan gjøres? Tips til handlingtorsdag 5. mai 2011
 60. 60. Tips til handling  Utvikling og gode ideer oppstår ofte som resultat av tilfeldigheter  være åpen for nye verktøy, og ikke minst å skaffe seg kunnskap om hvilke muligheter som ligger i de ulike verktøyene. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 61. 61. Tips til handling  Utvikling og gode ideer oppstår ofte som resultat av tilfeldigheter  være åpen for nye verktøy, og ikke minst å skaffe seg kunnskap om hvilke muligheter som ligger i de ulike verktøyene. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 62. 62. Tips til handling  Utvikling og gode ideer oppstår ofte som resultat av tilfeldigheter  være åpen for nye verktøy, og ikke minst å skaffe seg kunnskap om hvilke muligheter som ligger i de ulike verktøyene. Liv Marie Schou bruker Facebook til sidemålsundervisning ved St. Hallvard vgs. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 63. 63. Tips til handling Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 64. 64. Tips til handling I klasserommet: gi klare instruksjoner, lage regler som er enkle å håndheve for lærere, ikke bruke IKT for enhver pris. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 65. 65. Tips til handling I klasserommet: gi klare instruksjoner, lage regler som er enkle å håndheve for lærere, ikke bruke IKT for enhver pris. • Kan to-tre elever ta notater på datamaskin som deles med klassen? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 66. 66. Tips til handling I klasserommet: gi klare instruksjoner, lage regler som er enkle å håndheve for lærere, ikke bruke IKT for enhver pris. • Kan to-tre elever ta notater på datamaskin som deles med klassen? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 67. 67. Tips til handling I klasserommet: gi klare instruksjoner, lage regler som er enkle å håndheve for lærere, ikke bruke IKT for enhver pris. • Kan to-tre elever ta notater på datamaskin som deles med klassen? • Skoleeier og skoleledelse: bør legge til rette for kontinuitet, få med alle, heve kompetanse, sørge for infrastruktur. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 68. 68. Tips til handling: les blogger  http://evabra.wordpress.com/2011/02/22/oppmerksomhetstyven-og-noen-tips-til-handling/ Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 69. 69. Tips til handling: Rune Mathisen (@bitjungle på Twitter) m.fl. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 70. 70. Tips til handling: Rune Mathisen (@bitjungle på Twitter) m.fl.  Gi oppgaver med knappe tidsfrister og krav til rapportering/ tester Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 71. 71. Tips til handling: Rune Mathisen (@bitjungle på Twitter) m.fl.  Gi oppgaver med knappe tidsfrister og krav til rapportering/ tester  Gi oppgaver som krever analyse, fortolkning og undersøkelser Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 72. 72. Tips til handling: Rune Mathisen (@bitjungle på Twitter) m.fl.  Gi oppgaver med knappe tidsfrister og krav til rapportering/ tester  Gi oppgaver som krever analyse, fortolkning og undersøkelser  Ikke lag oppgaver som kan Googles Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 73. 73. Tips til handling: Rune Mathisen (@bitjungle på Twitter) m.fl.  Gi oppgaver med knappe tidsfrister og krav til rapportering/ tester  Gi oppgaver som krever analyse, fortolkning og undersøkelser  Ikke lag oppgaver som kan Googles  Lag lenkesamlinger som er tilgjengelig i for eksempel LMS - elevene trenger ikke alltid lete opp informasjonen selv. Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 74. 74. Tips til handling: Rune Mathisen (@bitjungle på Twitter) m.fl.  Gi oppgaver med knappe tidsfrister og krav til rapportering/ tester  Gi oppgaver som krever analyse, fortolkning og undersøkelser  Ikke lag oppgaver som kan Googles  Lag lenkesamlinger som er tilgjengelig i for eksempel LMS - elevene trenger ikke alltid lete opp informasjonen selv.  Ikke bruk digitale ressurser når andre er bedre egnet http://www.slideshare.net/bitjungle/klasseledelse-i-det-digitale- klasserommet-7407036 Tips fra Rune Mathisen, Bjørn Helge Græsli, Ann Michalsen, Ståle Walsvik, Marita Aksnes Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 75. 75. Bør man være Facebook-venn med elever? Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 76. 76. Bør man være Facebook-venn med elever?  Nei, i følge Stephen Heppel.  http://www.heppell.net/facebook_in_school/ Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 77. 77. Bør man være Facebook-venn med elever?  Nei, i følge Stephen Heppel.  http://www.heppell.net/facebook_in_school/ Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 78. 78. Andre nyttige ressurser  http://personvernskolen.no/  http://www.delicious.com/jskaug/klasseromsledelse  http://socialmediaclassroom.com/ (Howard Rheingold)  Anbefalt artikkel: Tække og Paulsen: Trådløse netværk og sociale normer under forandring, Norsk Medietidsskrift 1/2010 Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 79. 79. Andre nyttige ressurser Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 80. 80. Andre nyttige ressurser Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 81. 81. Andre nyttige ressurser Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 82. 82. Andre nyttige ressurser Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 83. 83. Mens vi venter på SMS-analysen... Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 84. 84. Mens vi venter på SMS-analysen...  Musikk:  Do you know the way to San José, Burt Bacharach  Someone great, LCD Soundsystem - Det heter ikke «Nei til sosiale medier!» eller «Ja til sosiale medier!», det heter «Hvordan bruker du sosiale medier?» Fra boken Sosiale medier - Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset av Ida Jackson AKA Virrvar Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 85. 85. Mens vi venter på SMS-analysen...  Musikk:  Do you know the way to San José, Burt Bacharach  Someone great, LCD Soundsystem - Det heter ikke «Nei til sosiale medier!» eller «Ja til sosiale medier!», det heter «Hvordan bruker du sosiale medier?» Fra boken Sosiale medier - Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset av Ida Jackson AKA Virrvar Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 86. 86. Avslutning Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 87. 87. Avslutning Senter for IKT i utdanningentorsdag 5. mai 2011
 88. 88. !"!#$%#&()*()#+,-./0)#.123425(-0)#(6#789#(:#3/,220/0.0/20#-02;0-#,//<.#(6#1#23,/# 2;0-:0#=,>0?((3#4;0#*),#23(/0-2#-0@0)3A# !#$# !"#$# ()*+#,-*+-.-#/+0-)#0(.1+02-)3#/+0-)#4#50)+6-# (,#78-9((03#(:#;)-,5<//-)#*-2#5(,#(,#,7.# 9=)#6>)-#-.2-.#;()#-//-)#,(2#5(5+7/-#,-*+-)#+# 50(/-.# ()*+#?0(/-@A():-#-.*7#+00-#-)#</52)-00-/+:# 0(,B-2-.2#</#4#C4.*2-)-##B)(9/-,7<00-.#B4# -.#,42-#5(,#52=D-)#/>)+.:E# ()*+#*-2#-)#.-52-.#97)-#78-9((0#5(,#5(,# 507B-)#52=F#(:#G)(#+#0/755-)(,,-2E## %&#$# 40torsdag 5. mai 2011
 89. 89. !"!#$%#&()*+#,-*+.#/0+()+.#/*1)+/+*21.+3#/14#5+)5+2#/(3## 6)37.(38#6)#(32+.3+9,.:*## "&#$# !"#$# "("# )*+#,-./*01# 23451#617#8*39:# # %&#$# 41torsdag 5. mai 2011
 90. 90. !"!#$%#&(#)*+#,-./0/010/,02#34*+0#5.+#6#740/80#902:70#;/#6# <=*0#3.1#-/(,,0+.>,/010/,0#>01#?@AB# # !"#" $"#" "&()"*++",-.)/)"0"12344)/"52"6" 7)8)(41)"9)1/*2*,0)/"7):()" ;0"<)/=8)")/"9*-1)(4" 4>1)?)2:0/,@"*,"*++().)" 1*/9*)("+6"A3=)7**1@"B*-C-7)" ?D?D"" "E(-1)")/"723/:0/,"3F"+041"*," ,-2(*9"G*("6",HI()"<)/=8)"?)(" :0,09329"1*?+)9)/9" $%"#" 42torsdag 5. mai 2011
 91. 91. !"!#$%#&()*+,#-.)#/+,#0(/#12)3)#0.)43#5()#+6#3133,3#7883# -)983)#:+;3-((8#<(=1=>#9.,0836#7#9,*3)70,7,43,?# # !"#" ()*+",+(*-./"012"1,+(,3*+(" +4+,+5+0"678"+44+("0*()"9," 5+:+-";"*4900+(122+-"53("<+-" =+>.,+0" $&"#" "?+@@+"1AA")5<+(,;05;5@+5"04;*" 9-"+4+,+5+">9("BC((+" 2)4;@>+-+("D4"3"@E.(+"51+" $%"#" 955+-"+55"<+-"<+"0*94" F12=;5+(+"GH"1@"IH"" 43torsdag 5. mai 2011
 92. 92. Om SMS´ene En uhøytidelig omgang med utvalgte dilemmaer og problemstillinger. Vi tar forbehold om ledende spørsmål. ;-) 44torsdag 5. mai 2011

×