Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smidig Stykkpriskontrakt

577 views

Published on

Påstand: Årsaken til at dagens kontraktregime trekker i retning fossefallsprosjekter uten rom for læring er at kontraktene forutsetter at prisen for prosjektet er låst ved oppstart. For å angi pris, må det beskrives hva prisen gjelder.

Forslag til løsning: Kontrakten kan regulerer prisen per feature på produktkøen. Kunden har da muligheten til å endre produktkøen etter behov uten at dette blir en kontraktsmessig endring.

Jeg kaller dette Stykkpriskontrakt.

For å fastsette initiell stykkpris og for å understøtte konkurranse mellom leverandører foreslår jeg videre at et utvalg av leverandører inviteres til å levere funksjonalitet i en konkurransefase. Den beste får kontrakten og erfaringsdata fra konkurransefasen brukes som input til å bestemme initiell stykkpris.

Jeg kaller dette prestasjonsbasert konkurranse.

Dette er løse ideer og har aldri vært prøvd.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smidig Stykkpriskontrakt

 1. 1. Stykkpriskontrakt Oslo XP meetupJohannes Brodwall, Bare en Programmerer Steria Norway
 2. 2. Formålet
 3. 3. Hva vi ikke vil
 4. 4. 2 år BrukFabulering Spekulering Kløning Kjefting Bekymring
 5. 5. 2 år BrukFabulering Kontrakt Pris Ok? Leveranse OmfangSpekulering Kløning Kjefting Bekymring
 6. 6. Problemet
 7. 7. 2 år BrukFabulering Kontrakt Pris OmfangSpekulering Kløning Kjefting Bekymring
 8. 8. Løsning – del A
 9. 9. Stykkpriset produktkø
 10. 10. Prisliste:• Enkelt GUI: 20 kNOK• Komplekst GUI: 50 kNOK• GUI der kunden bestemmer utseende: 100 kNOK(Eller 2, 5, 20 story points)
 11. 11. Vi trenger et skjermbilde for X. Vi ønsker en enkel løsning. Ok. 20 kNOKKunde Leverandør
 12. 12. Men vi ville jo kunne høyreklikke… Da må du velge en Og ha runde hjørner.. annen referanse, kjære kundeKunde Leverandør
 13. 13. • Referansebrukerhistorie • Kunde styrer produktkø ad hoc • Kunde gjør funksjonell inspeksjon per sprint• Leverandøren gir teknisk garanti i X måneder
 14. 14. “Men, men, men…”
 15. 15. • Hvordan bestemme referansepris? • Hvordan bestemme leverandør?
 16. 16. Løsning – del B
 17. 17. Prestasjonsbasert konkurranse
 18. 18. Referanser Kompetanseoversikt Priser Leverandør Leverandør Kunde LeverandørLeverandør Leverandør Prekvalifise Leverandør ring
 19. 19. LeverandørLeverandørLeverandør
 20. 20. 6-10 uker LeverandørLeverandørLeverandør
 21. 21. Analyse Utvikling Leverandør Analyse Analyse Utvikling UtviklingLeverandør Analyse UtviklingLeverandør
 22. 22. Analyse Utvikling Leverandør Analyse Analyse Utvikling UtviklingLeverandør Analyse UtviklingLeverandør
 23. 23. (Ja, dette er lov innen anskaffelsesreglement) (Konkurranse med forhandling –forskrift om offentlige anskaffelser § 14-3)
 24. 24. Kontraktueltomfang hindrer smidighet
 25. 25. Vi kan ha kontrakter uten å låse omfang
 26. 26. Takk for meg johannes.brodwall@steria.no http://johannesbrodwall.com http://sterkblanding.no http://twitter.com/jhannes

×