Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dia internacional dona noticiashuanglong wu 吴双龙

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dia internacional dona noticiashuanglong wu 吴双龙

  1. 1. Dia de la dona treballadora ‫ اليوم الدولي للمرأة‬国际妇女节 Dia Internacional daMulherNom i cognoms:SHUAN GL ON G WU 吴双龙Data: Divendres, 8 de març 2013La història més estesa sobre lorigen de la data esremunta a març de 1911, quan 146 donestreballadores duna fàbrica tèxtil de Nova Yorkmoriren en un incendi provocat davant la negativadabandonar el tancament en el qual shavien sotmèsper a protestar pels baixos salaris i les dolentescondicions de treball que patien.最常见的故事的起源可以追溯到1911年,146名妇女在纽约的一家纺织厂火灾中死亡,引起了罢工,关闭以抗议遭受的低工资和恶劣的工作条件 在前面的文本搜索新词‫السابق‬ ‫ابحث عن الكلمات الجديدة في النص‬1
  2. 2. Dia de la dona treballadora ‫ اليوم الدولي للمرأة‬国际妇女节 Dia Internacional daMulher VOCABULARI 词汇 ‫ مفردات اللغة‬vocabulárioCatalà Xinèslorigen 起源remuntar 背面fàbrica tèxtil 纺织工厂incendi 火provocar 造成protestar 抗议condicions 条件Patir, sofrir 遭遇2
  3. 3. Dia de la dona treballadora ‫ اليوم الدولي للمرأة‬国际妇女节 Dia Internacional daMulher Contesta les preguntes següents sobre el text: 的文字,回答下面的问题:1. Què va ocórrer el dia vuit de març de 1908? Nova York, un incendi a lafàbrica tèxtil2. Què demanaven les dones ? Millores laborals3. A quina fàbrica treballaven les dones? fàbrica tèxtil de No va York4. Què va passar quan les dones van fer la vaga? quan les dones van fer la vaga5. D’on eren aquestes dones treballadores? Nova Yo rk6.A quina ciutat del món va ocórrer aquesta notícia? Nova Yo rk7. Com és la situació de la dona al teu país? Explica-ho! Teixits treballadorstèxtils3

×