Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tavoitteena aidosti palveleva julkishallinto

766 views

Published on

IBM:n VALDA-seminaarissa 14.5.2009 pitämäni esitys, jossa painotan BPM-prosessinhallinnan merkitystä toimivalle digitaaliselle asiankäsittelylle (sisältää "sähköisen asioinnin") julkishallinnossa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tavoitteena aidosti palveleva julkishallinto

 1. 1. Tavoitteena aidosti palveleva julkishallinto Paperibyrokratian ”sähköistämisestä” kohti asiakaskeskeisiä automatisoituja taustaprosesseja Mikael af Hällström - Verohallinto
 2. 2. Paperibyrokratian ”sähköistämisestä” kohti asiakaskeskeisiä automatisoituja taustaprosesseja Nykytila ” NykytilaPlus” Tavoitetila <ul><li>” Mahdollistajat” </li></ul><ul><li>Yhteentoimivuuden edistäminen </li></ul><ul><li>Yhteiset tietojärjestelmät </li></ul>palveluaste aika VALDA
 3. 3. Nykytila palveluaste aika ” eilen”
 4. 4. Kantoja julkishallinnon toiminnan digitaalistumisen kaskessa? <ul><li>Painolastina ”paperikeskeisyys”, joka heijastuu… </li></ul><ul><ul><li>organisaatiorakenteissa </li></ul></ul><ul><ul><li>toimintakulttuureissa </li></ul></ul><ul><ul><li>toimintaprosesseissa </li></ul></ul>Nykytila ” eilen”
 5. 5. Nykytila Paperimaailma ja ”vertikaaliset prosessit” ” Asiakas juoksee ja toimittaa papereita” Diaari Kirjaamo Arkisto Asia- kirja Hakemus Lomake Todistus Ote Päätös Lausunto Asia- kirja Asia- kirja Asia- kirja Muistio Jokaisella toimijalla omat kopiot tarvittavista ”tiedoista” asiakirjoina arkistossa Asiakirjoissa allekirjoitus ja/tai leima = todistusvoima ja autenttisuus ”taattu” Diaari Kirjaamo Diaari Kirjaamo Diaari Kirjaamo Asiakas on hallintoalamainen, käytännössä vertikaaliprosessien välinen juoksupoika Ohje Ilmoitus Tiedoksi-anto Hallinto- alamainen Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies
 6. 6. Nykytila ” NykytilaPlus” palveluaste aika ” tänään” Vastalause 2: ” Meillä on tehty sähköisiä palveluita koko 2000-luvun ajan, jopa 90-luvulla!!!” Vastalause 1: ” Meillä on käytetty ATK- järjestelmiä jo vuodesta 197x lähtien!!!”
 7. 7. ” NykytilaPlus” Lomake Ohje Lomake Ohje Diaari Kirjaamo Asia- kirja Hakemus Todistus Ote Lausunto Ilmoitus Asia- kirja Asia- kirja Diaari Kirjaamo Diaari Kirjaamo Päätös Tiedoksi-anto GAP Tietojärjestelmien ja Internet-portaalien käyttöönotto ei muuta perusrakennetta – toiminta on edelleen vertikaalia papereiden pyörittämistä ja asiakkaan juoksuttamista!!! Tietojärjestelmien ja Internet-portaalien käyttöönotto ei muuta perusrakennetta – toiminta on edelleen vertikaalia papereiden pyörittämistä ja asiakkaan juoksuttamista!!! Hallinto- alamainen www Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Virka- mies Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Virka- mies
 8. 8. Nykytila ” NykytilaPlus” Tavoitetila palveluaste aika ” huomenna” ” ylihuomenna” Vastalause 3: Mikä ihmeen ”digitaalinen toimintaympäristö”? Mitkä ihmeen ”automatisoidut asiakaskeskeiset prosessit”???
 9. 9. Automatisoitu asiakaskeskeinen prosessi: demoCASE ” Esitäytetty perintöveroilmoitus ” Perustietovaranto: Henkilö- ja Osoitetiedot/VRK Perustietovaranto: Venerekisteri Perustietovaranto: Kiinteistörekisteri Sidosryhmä: Rahalaitos Dokumentti Dokumentti Dokumentti Dokumentti Dokumentti Henkilötoimija: Perintöverottaja Asiakas: ” Sähköinen esitäytetty perintöveroilmoitus” Lopputulos: ” Kuolemantapauksen vaikutukset prosessoitu” Alkutilanne: ” Kuolemantapaus rekisteröity” Riskianalyysi Laskentapalvelu Esim. rahaprosessi: Tiedoksianto = käynnistys Tavoitetila
 10. 10. Asiointi = ”digitaalinen horisontaalinen taustaprosessi” Kokonais- arkkitehtuuri Julkishallinnon palveluväylä ” Minun tietoni” ” Minun rahani” JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML Julkishallinto palveluorientoitunut prosessikeskeinen IT-konserni Asiakasprosessi Palvelukartta Toiminta Tieto Järjestelmä Teknologia Prosessimoottori Tavoitetila JHS XML JHS XML JHS XML Asiakas ” Minun asiani” Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä ” Minun viestini” Virka- mies Virka- mies Virka- mies
 11. 11. Mitä tarvitaan tavoitetilan saavuttamiseksi? … ja mikä voisi olla VALDA:n rooli tässä kaikessa? VALDA Tavoitetila
 12. 12. SADe: positiivisia signaaleja askelluksen alkamisesta… Front-office <ul><li>SADe –loppuraportin linjaukset 1-4 </li></ul><ul><li>Verkottunut hallinto… </li></ul><ul><li>Monikanavaiset palvelut… </li></ul><ul><li>Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä… </li></ul><ul><li>Sähköiset palvelut kehittyneitä, oikeantyyppisiä, helppokäyttöisiä… </li></ul><ul><li>Palveluiden ryhmittely elämäntilanne- tai elinkaarilähtöisesti… </li></ul>Tätäkin tarvitaan, mutta paljon tärkeämpää on…. Asiakas
 13. 13. <ul><li>SADe –loppuraportin linjaukset 5-9: </li></ul><ul><li>Yhteentoimivuuden ja yhteisten ratkaisujen käyttöönottoa edistetään… </li></ul><ul><ul><li>paremmat ohjauskeinot ja –käytännöt </li></ul></ul><ul><ul><li>kehitetään yhteisiä IT-ratkaisuja </li></ul></ul><ul><ul><li>edistetään perustietovarantojen käyttöä </li></ul></ul><ul><ul><li>muodostetaan [pakolliset] [kokonais]-arkkitehtuurilinjaukset </li></ul></ul><ul><li>Valtiontason arkkitehtuuri –hanke </li></ul><ul><ul><li>mm. Tietoarkkitehtuuri </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>yhtenäiset käsitteistöt & sanastot > tietomallien rakennuspalikat (vrt. LEGO) </li></ul></ul></ul>Back-office Front-office
 14. 14. - - - jokin kuitenkin puuttuu - - - Back-office VALDA
 15. 15. Prosessikeskeisyys - hyvällä alulla… <ul><li>KuntaIT:n prosessinmallinnustavoitteet ovat hyvä askel eteenpäin (QPR ProcessGuide ja JHS152 -suositus) </li></ul><ul><ul><li>Kunnissa kehittäminen on kuitenkin ”helppoa” > käytössä samat asiakasprosessit, jotka historiallisista syistä ”monistettu” 350 kertaa… </li></ul></ul>
 16. 16. …tämä EI kuitenkaan riitä ! <ul><li>Tarvitaan vielä yhteinen BPM-alusta (Business Process Management Suite) </li></ul><ul><li>Yhteinen prosessimoottori (Business Process Engine) </li></ul><ul><li>Yhteinen sääntökone (Business Rule Engine) </li></ul><ul><li>Olisko VALDA:sta tähän? </li></ul><ul><li>Vastaus: ON </li></ul>
 17. 17. Mitä VALDA:n tulisi olla <ul><li>Poikkihallinnollisten (ja organisaation sisäisten!) asiakasprosessien prosessiautomaation toteuttaja </li></ul><ul><ul><li>”Prosessi” liikkuu itsenäisenä ”toimijana/agenttina” hallinnonalojen yli </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parhaiten tämä toteutuu jos koko prosessia hallinnoidaan yhdessä ympäristössä… </li></ul></ul></ul>Kokonais- arkkitehtuuri Julkishallinnon palveluväylä ” Minun tietoni” ” Minun rahani” JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML Julkishallinto palveluorientoitunut prosessikeskeinen IT-konserni Asiakasprosessi Palvelukartta Toiminta Tieto Järjestelmä Teknologia Prosessimoottori Tavoitetila Asiakas ” Minun asiani” Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä ” Minun viestini” Virka- mies Virka- mies Virka- mies
 18. 18. Mitä VALDA:n tulisi olla <ul><li>” Tiedonvälitysobjektien ” standardoija </li></ul><ul><ul><li>…unohtakaa väistämättä paperisidonnainen ”asiakirja” -käsite </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteiset metatiedot ja rakenteet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taustalla JHS 170 mukaiset XML-skeemat </li></ul></ul></ul>Kokonais- arkkitehtuuri Julkishallinnon palveluväylä ” Minun tietoni” ” Minun rahani” JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML Julkishallinto palveluorientoitunut prosessikeskeinen IT-konserni Asiakasprosessi Palvelukartta Toiminta Tieto Järjestelmä Teknologia Prosessimoottori Tavoitetila JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML Asiakas ” Minun asiani” Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä ” Minun viestini” Virka- mies Virka- mies Virka- mies
 19. 19. Mitä VALDA:n tulisi olla <ul><li>” Tilannekuvien ottaja” hallinnollisen asiankäsittelyn eri vaiheista (ERMS) </li></ul><ul><ul><li>Reaaliaikainen tieto tallentuu tietokantoihin </li></ul></ul><ul><ul><li>” Records Management ” –toiminto tallentaa ” audit trailin” </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>asiankäsittelyprosessin tilanvaihdoksista </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>prosessissa suoritetuista toimenpiteistä ja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>tehtävien saamista input- sekä </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>tuottamista output-tiedoista </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul>Kokonais- arkkitehtuuri Julkishallinnon palveluväylä ” Minun tietoni” ” Minun rahani” JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML Julkishallinto palveluorientoitunut prosessikeskeinen IT-konserni Asiakasprosessi Palvelukartta Toiminta Tieto Järjestelmä Teknologia Prosessimoottori Tavoitetila ERMS Asiakas ” Minun asiani” Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä ” Minun viestini” Virka- mies Virka- mies Virka- mies
 20. 20. Lomake Diaari Kirjaamo Asia- kirja Asia- kirja Asia- kirja Asia- kirja Asia- kirja Asia- kirja Asia- kirja Päätös Hallinto- alamainen www Siilo- järjestelmä tallennus Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Virka- mies Hallinto- alamainen
 21. 21. Perusjärjestelmä palvelut ” Tilannekuvan ottaja” Asiakkaan digitaalinen toimintaympäristö Prosessi- moottori JHS XML JHS XML JHS XML ERMS JHS XML JHS XML JHS XML JHS XML VALDA VALDA VALDA Asiakas Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä Siilo- järjestelmä
 22. 22. Kiitokset! mikael.afhallstrom(at)vero.fi

×