JHS170 - Nykytila ja tavoitteet

486 views

Published on

JHS170-suosituksen suunniteltu yhteentoimivuus tulevan JHS Sanaston kanssa - luonnos ja ideointia

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • JHS170 - Nykytila ja tavoitteet

  1. 1. JHS 170 Nykytila ja tavoitteet
  2. 2. Nykytila 06/2009 <ul><li>JHS 170 -suositus julkaistu 04/2009 </li></ul><ul><ul><li>JHS Ydinskeeman ensimmäinen versio </li></ul></ul><ul><li>JHS Sanastotyö alkamassa 06/2009 </li></ul><ul><li>Yhteentoimivuuden ohjausryhmän perustaminen 08/2009 </li></ul><ul><li>Valtiotason tietoarkkitehtuuri –projektin käynnistys 08/2009 </li></ul>
  3. 3. [Sanaston] hallinnointi Sanastotyöväline Käsitevarasto [Skeemojen] hallinnointi Sanastotyö Skeemavarasto JHS Ydinskeemat JHS 170 JHS Sanasto JHS Ydinsanasto JHS Koosteskeemat Käsiteartikkeli <ul><li>keskitettyä - sektorikohtaista - organisaatiokohtaista </li></ul>Rajapintaskeemat The Big Picture
  4. 4. JHS 170 4. Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys <ul><li>Sanastotyö </li></ul><ul><li>menetelmä ja käytännön työ, joilla kehitetään semanttista yhteentoimivuutta edistäviä sanastoja </li></ul><ul><li>” Sanasto” </li></ul><ul><li>luettelo sallituista sanoista luokitteluineen, määritelmineen, kuvauksineen ja esimerkkeineen </li></ul><ul><li>käsitteiden merkityksien kuvaus siten, että tietojärjestelmät voivat ymmärtää käsittelemäänsä tietoa </li></ul><ul><li>teknologiariippumaton </li></ul><ul><ul><li>johdettavissa erilaisia teknisiä kuvaustapoja - mm. XML-skeemat </li></ul></ul>[Sanaston] hallinnointi Sanastotyö
  5. 5. JHS 170 4. Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys <ul><li>Sanastotyöväline </li></ul><ul><li>apuväline teknisen formaatin mukaisten käsiteartikkeleiden tuottamiseksi </li></ul><ul><li>Käsiteartikkeli </li></ul><ul><li>JHS Sanasto.xsd:n mukainen Sanastotyövälineellä tai muulla tavoin tuotettu XML-tiedosto </li></ul><ul><li>Sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja metatiedot yksittäisestä käsitteestä </li></ul><ul><li>Käsitevarasto </li></ul><ul><li>Käsiteartikkeleiden yhteiskäyttöinen tallennus- ja hakupaikka </li></ul>[Sanaston] hallinnointi Käsitevarasto Sanastotyöväline Käsiteartikkeli
  6. 6. JHS 170 4. Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys <ul><li>JHS Sanasto </li></ul><ul><li>[Sanastoa] hallinnoivan tahon hyväksymät käsitteet, niitä edustavat termit ja niiden määritelmät </li></ul><ul><li>Tallennus tiettyyn tekniseen formaatiin </li></ul><ul><ul><li>JHS Sanasto.xsd </li></ul></ul><ul><li>JHS Ydinsanasto </li></ul><ul><li>” Controlled vocabulary” </li></ul><ul><li>termielementit, joista kaikki muut käsitteet rakentuvat </li></ul>[Sanaston] hallinnointi Käsitevarasto JHS Sanasto JHS Ydinsanasto
  7. 7. JHS 170 4. Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys <ul><li>Yhteys XML-skeemoihin </li></ul><ul><li>skeemojen tuottaminen alkaa Sanaston käsitteiden määrittelemisestä tai jo määriteltyjen käsitteiden hyödyntämisestä </li></ul><ul><li>hallinnointi ja tekniset varastointiratkaisut tukevat sanaston käsitteistä lähtevää skeemojen tuottamista </li></ul>[Sanaston] hallinnointi [Skeemojen] hallinnointi JHS 170 JHS Sanasto JHS Ydinsanasto
  8. 8. JHS 170 <ul><li>Mekanismi käsitteiden muuttamiseksi yhteiskäyttöisiksi skeemaelementeiksi </li></ul><ul><ul><li>Luku 5: Nimeäminen </li></ul></ul><ul><li>Mekanismi yhteiskäyttöisten skeemaelementtien hyödyntämiseksi eri kohdealueilla tapahtuvassa tiedonvälityksessä (rajapintaskeemat) </li></ul><ul><ul><li>Luku 8: Modulaarisuus </li></ul></ul>
  9. 9. JHS 170 : Nimeämisesimerkki JHS Sanasto Tekninen termi/nimi: Termi: Sukunimi Käsiteartikkeli
  10. 10. JHS 170: Nimeämisesimerkki PostinumeroKoodi Osoite. Postinumero. Koodi Postinumero KatuNimi Osoite. Katu. Nimi Kadun nimi KuolemaPvm Henkilo. Kuolema. Pvm Kuolinpäivä TurvakieltoKytkin Henkilo. Turvakielto. Kytkin Turvakielto SukuNimi Henkilo. Sukunimi. Nimi Sukunimi EtunimetNimi Henkilo. Etunimet. Nimi Etunimet HenkiloTunnus Henkilo. Henkilotunnus. Tunnus Henkilötunnus JHS-elementtinimi Sanaston tekninen termi Käsite
  11. 11. JHS 170 8: Modulaarisuus ja hierarkkisuus <ul><li>Modulaarisuus </li></ul><ul><li>mahdollistaa tehokkaan uusiokäytön </li></ul><ul><li>kerran määriteltyjä osia voidaan käyttää useissa ylemmän tason skeemoissa </li></ul><ul><li>Perusmallin tavoitteet </li></ul><ul><li>tarpeeksi yksinkertainen, jotta sitä voidaan soveltaa käytännössä </li></ul><ul><li>riittävän monipuolinen, jotta se vähentää kehittäjien työtä skeemojen määrittelyssä </li></ul><ul><li>uudelleenkäytettävyys </li></ul><ul><li>elementti- ja tyyppimääritykset johdettavissa suoraan sanaston käsitteistä </li></ul><ul><li>tiukkoja ja monimutkaisia rakenteita ei pyritä kiinnittämään omiksi aliskeemoikseen </li></ul><ul><ul><li>elementtien järjestys ja pakollisuus vaihtelevat organisaatioittain </li></ul></ul>
  12. 12. JHS 170: Modulaarisuus
  13. 13. JHS Sanastotyön valmistelu …ideointia ja inspiraation hakemista…
  14. 14. Sanasto Sanaluettelo Vapaa Liiketoimintaelementti Sidottu Liiketoimintaelementti Ontologia-kytkentä! Tällä puolella näitä ”elementtejä” koostetaan ”katalogeiksi” = luettelo… liiketoimintaelementtiluettelo
  15. 15. CCTS-kytkentä!
  16. 16. Määrä Ensimmäinen Ammatti Loppu Teksti Nimi Kutsuma Sähköinen Hetki Koodi Päivämäärä LoppuPäivämäärä KutsumaNimi AmmattiKoodi Käsitevarasto ” Vapaat liiketoimintaelementit” JHS Ydinsanasto Henkilö
  17. 17. Määrä Ensimmäinen Ammatti Loppu Teksti Nimi Kutsuma Sähköinen Hetki Koodi Päivämäärä LoppuPäivämäärä KutsumaNimi AmmattiKoodi Henkilö A. Käyttö UML-mallin kautta Henkilö KutsumaNimi AmmattiKoodi
  18. 18. Määrä Ensimmäinen Ammatti Loppu Teksti Nimi Kutsuma Sähköinen Hetki Koodi Päivämäärä LoppuPäivämäärä KutsumaNimi AmmattiKoodi Henkilö Käyttö XML-skeeman kautta KutsumaNimi AmmattiKoodi Henkilö Henkilö AmmattiKoodi KutsumaNimi Import
  19. 19. Tan s kan Tenkisestä OIO XML:stä kohti ”laajempaa tiedonmallinnuskontekstia” malli – ja sen kehitys
  20. 20. Produkterne
  21. 21. <ul><li>Ny konceptmodel for OIO-dataudveksling og modelbaseret standardisering (”fra forretning til færdig service”) </li></ul><ul><li>Nye regelsæt (NDR, MDR) for syntaks og modellering (semantik- og datadefinitioner, OIOXML-skemaer, OIO-WSDL, m.m.) </li></ul><ul><li>OIO-værktøj (gratis open source) med tæt kobling til Digitalisér.dk og det lokale miljø </li></ul>De 3 produkter
  22. 22. Produktvisionen Datadefinitioner Term : Adresse Definition : Angivelse af fysisk lokalisering … Semantikdefinition Servicedefinitioner Meddelelses- definitioner OIO-semantikstandard OIO-meddelelsesstandard OIO-processtandard OIOXML-skema OIO-servicestandard OIO-datastandard Harmonisering og standardisering Dataudveksling Forretningsafklaring Implementering Datadef Datadef Datadef Datadef Datadef Datadefinition Datadef Datadef Datadefinition Datadefinition Ontologier Taksonomier Semantiske modeller Informationsmodeller Forretningsmodeller Procesmodeller OIOWSDL-fil Messages Types Operations Port types Bindings Ports Services OIOXML-skemaer Attributter Elements Types Kontekstdefinition Kontekstdef Kontekstdef Kontekstdef P1 P2 MDR NDR
  23. 23. Produktvisionen Datadefinitioner Term : Adresse Definition : Angivelse af fysisk lokalisering … Semantikdefinition Servicedefinitioner Meddelelses- definitioner OIO-semantikstandard OIO-meddelelsesstandard OIO-processtandard OIO-servicestandard OIO-datastandard Dan view af informationsmodel Harmonisering og standardisering Dataudveksling Forretningsafklaring Implementering Datadef Datadef Datadef Datadef Datadef Datadefinition Datadef Datadef Datadefinition Datadefinition Ontologier Taksonomier Semantiske modeller Informationsmodeller Forretningsmodeller Procesmodeller OIOWSDL-fil Messages Types Operations Port types Bindings Ports Services OIOXML-skemaer Attributter Elements Types Kontekstdefinition Kontekstdef Kontekstdef Kontekstdef P1 P2 MDR NDR
  24. 24. Borgernavn Hjemmeadresse Meddelelses- definition Borger (ADD) Borgernavn (ASDD) CPR-nummer (BDD) Hjemmeadresse (ASDD) Personnavn (ADD) Adresse (ADD) Fornavn (BDD) Efternavn (BDD) Gadenavn (BDD) Postnummer (BDD) Bynavn (BDD) Postnummer (DT) Informationsmodel - Meddelelse - Data ADD = Aggregeret datadefinition ASDD = Associeret datadefinition BDD = Basal datadefinition DT = Datatype CPR-nummer (DT) Navn (DT) Semantik- definition Borger <ul><li>Borgernavn </li></ul><ul><li>CPR-nummer </li></ul><ul><li>Hjemmeadresse </li></ul>Personnavn <ul><li>Fornavn </li></ul><ul><li>Efternavn </li></ul>Adresse <ul><li>Gadenavn </li></ul><ul><li>Postnummer </li></ul><ul><li>Bynavn </li></ul>
  25. 25. Produktvisionen Datadefinitioner Term : Adresse Definition : Angivelse af fysisk lokalisering … Semantikdefinition Servicedefinitioner Meddelelses- definitioner OIO-semantikstandard OIO-meddelelsesstandard OIO-processtandard OIO-servicestandard OIO-datastandard Reverse engineering Reverse engineering Dan view af informationsmodel Autogenerering Harmonisering og standardisering Dataudveksling Forretningsafklaring Implementering Datadef Datadef Datadef Datadef Datadef Datadefinition Datadef Datadef Datadefinition Datadefinition Ontologier Taksonomier Semantiske modeller Informationsmodeller Forretningsmodeller Procesmodeller OIOWSDL-fil Messages Types Operations Port types Bindings Ports Services OIOXML-skemaer Attributter Elements Types Kontekstdefinition Kontekstdef Kontekstdef Kontekstdef P1 P2 MDR NDR Harmonisering

  ×