Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie research project j&k

330 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie research project j&k

  1. 1. Onderzoekers: Joris Maier & Koen Keijsers
  2. 2. Inhoud <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
  3. 3. Introductie <ul><li>Theorie </li></ul><ul><li>150.000 ouderen in Nederland </li></ul><ul><li>1.700 verzorg- en verpleeghuizen in Nederland </li></ul><ul><li>Vrouwen hebben langere levensduur in Nederland </li></ul><ul><li>ADL/IADL activiteiten zelfstandig uitvoeren is moeilijk voor ouderen </li></ul><ul><li>Zelfredzaamheid is een belangrijke factor voor ouderen </li></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Doelstelling luidt; “In kaart brengen met welke ADL/IADL activiteiten ouderen de meeste problemen hebben en welke activiteiten zij mogelijk zelfstandig of met hulp weer kunnen verrichten”. </li></ul><ul><li>Vraagstelling luidt; ““Kunnen de bewoners (75+) van verpleeghuis De Wellen geen enkele ADL/IADL activiteit meer verrichten zonder hulp van een zorgverlener?” </li></ul><ul><li>Sleutelwoorden: Oudere leeftijd, ouderen, Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL), Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL), Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS), verpleeghuis, MDS (Minimum Data Set), zelfredzaamheid, observeren, zorgverleners. </li></ul>
  4. 4. Methode <ul><li>Onderzoeksgroep > 41 ouderen 75+ verpleeghuis De Wellen in Oss </li></ul><ul><li>Vragenlijsten GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal) </li></ul><ul><li>Mondeling en schriftelijke afname </li></ul><ul><li>11 vragen over de mate van zelfstandig uitvoeren ADL-activiteiten </li></ul><ul><li>7 vragen over de mate van zelfstandig uitvoeren IADL-activiteiten </li></ul>
  5. 5. Resultaten De volgende antwoordcategorieën zijn per vraag mogelijk: 1= Ja, dat kan ik geheel zelfstandig zonder enige moeite 2=Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar wel met enige moeite 3=Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar met veel moeite 4=Nee, dat kan ik niet zelfstandig, maar alleen met hulp van anderen Geslacht = Man/Vrouw Mean = Gemiddelde N = Aantal Kunt u, geheel zelfstandig, warm eten klaarmaken? Kunt u, geheel zelfstandig, vanuit een stoel overeind komen?
  6. 6. Conclusie <ul><li>“ Kunnen de bewoners (75+) van verpleeghuis De </li></ul><ul><li>Wellen geen enkele ADL/IADL activiteit </li></ul><ul><li>meer verrichten zonder hulp van een zorgverlener?” </li></ul><ul><li>Weinig verschil tussen zelfredzaamheid man/vrouw </li></ul><ul><li>Onderzoeksgroep kan ADL activiteiten zonder weinig moeite zelfstandig uitvoeren. </li></ul>
  7. 7. Discussie <ul><li>Er is geen inzicht in ADL-hulpmiddelen </li></ul><ul><li>De vraag blijft wat het verpleeghuis precies met deze uitkomsten kan? </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid antwoorden ouderen is twijfelachtig </li></ul><ul><li>Observatie door verzorgers is betrouwbaarder </li></ul>
  8. 8. Bronnen <ul><li>Websites: </li></ul><ul><li>www.nivel.nl (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) </li></ul><ul><li>www.scp.nl (Sociaal en Cultureel Planbureau) </li></ul><ul><li>Artikelen: Suurmeijer, T.P., Doeglas, D.M., Moum, T., Briancon, S., Krol, B., Sanderman, R., Guillemin, F., Bjelle, A., Heuvel, W.J., ‘The Groningen activity restriction scale for measuring disability: its utility in international comparisons’, Am j public health , jaargang 8 , (1994), aug., nr. 8, p. 1270-3. </li></ul>

×