Presentatie research project j&k

324 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie research project j&k

  1. 1. Onderzoekers: Joris Maier & Koen Keijsers
  2. 2. Inhoud <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
  3. 3. Introductie <ul><li>Theorie </li></ul><ul><li>150.000 ouderen in Nederland </li></ul><ul><li>1.700 verzorg- en verpleeghuizen in Nederland </li></ul><ul><li>Vrouwen hebben langere levensduur in Nederland </li></ul><ul><li>ADL/IADL activiteiten zelfstandig uitvoeren is moeilijk voor ouderen </li></ul><ul><li>Zelfredzaamheid is een belangrijke factor voor ouderen </li></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Doelstelling luidt; “In kaart brengen met welke ADL/IADL activiteiten ouderen de meeste problemen hebben en welke activiteiten zij mogelijk zelfstandig of met hulp weer kunnen verrichten”. </li></ul><ul><li>Vraagstelling luidt; ““Kunnen de bewoners (75+) van verpleeghuis De Wellen geen enkele ADL/IADL activiteit meer verrichten zonder hulp van een zorgverlener?” </li></ul><ul><li>Sleutelwoorden: Oudere leeftijd, ouderen, Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL), Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL), Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS), verpleeghuis, MDS (Minimum Data Set), zelfredzaamheid, observeren, zorgverleners. </li></ul>
  4. 4. Methode <ul><li>Onderzoeksgroep > 41 ouderen 75+ verpleeghuis De Wellen in Oss </li></ul><ul><li>Vragenlijsten GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal) </li></ul><ul><li>Mondeling en schriftelijke afname </li></ul><ul><li>11 vragen over de mate van zelfstandig uitvoeren ADL-activiteiten </li></ul><ul><li>7 vragen over de mate van zelfstandig uitvoeren IADL-activiteiten </li></ul>
  5. 5. Resultaten De volgende antwoordcategorieën zijn per vraag mogelijk: 1= Ja, dat kan ik geheel zelfstandig zonder enige moeite 2=Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar wel met enige moeite 3=Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar met veel moeite 4=Nee, dat kan ik niet zelfstandig, maar alleen met hulp van anderen Geslacht = Man/Vrouw Mean = Gemiddelde N = Aantal Kunt u, geheel zelfstandig, warm eten klaarmaken? Kunt u, geheel zelfstandig, vanuit een stoel overeind komen?
  6. 6. Conclusie <ul><li>“ Kunnen de bewoners (75+) van verpleeghuis De </li></ul><ul><li>Wellen geen enkele ADL/IADL activiteit </li></ul><ul><li>meer verrichten zonder hulp van een zorgverlener?” </li></ul><ul><li>Weinig verschil tussen zelfredzaamheid man/vrouw </li></ul><ul><li>Onderzoeksgroep kan ADL activiteiten zonder weinig moeite zelfstandig uitvoeren. </li></ul>
  7. 7. Discussie <ul><li>Er is geen inzicht in ADL-hulpmiddelen </li></ul><ul><li>De vraag blijft wat het verpleeghuis precies met deze uitkomsten kan? </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid antwoorden ouderen is twijfelachtig </li></ul><ul><li>Observatie door verzorgers is betrouwbaarder </li></ul>
  8. 8. Bronnen <ul><li>Websites: </li></ul><ul><li>www.nivel.nl (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) </li></ul><ul><li>www.scp.nl (Sociaal en Cultureel Planbureau) </li></ul><ul><li>Artikelen: Suurmeijer, T.P., Doeglas, D.M., Moum, T., Briancon, S., Krol, B., Sanderman, R., Guillemin, F., Bjelle, A., Heuvel, W.J., ‘The Groningen activity restriction scale for measuring disability: its utility in international comparisons’, Am j public health , jaargang 8 , (1994), aug., nr. 8, p. 1270-3. </li></ul>

×