Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Servei d'0cupació Consell Comarcal
de Catalunya ' de lo selva

LflCALlïlA

PRÜDUCTES LÜCALS DE LA SELVA

Amb Ia col-Iaborac...
LflCázLlïï. Í: 

- a la Selva, el turisme és un mercat
de primer ordre per als

productors agroalimentaris locals
(hotels...
LflCázLlïï. Í: 

 volem connectar els productes
agroalimentaris i el turisme de la Selva. ..

1. Millorar Ia comercialitza...
LflClzLlïï. Í: 

Productor@s/ eIaborador@s
agroalimentaris

Establiments (hotels, campings, 
restaurants, turisme rural,...
Detectar Innovar en

. . Adaptar el Generar les Millorar
oportunitatsi d t I d d I producte, en nous I, b. “ td
pro uc ...
LOCALIÉZA

«É

Caracterització dels
productes i de la
demanda dels
establiments

Detecció de barreres
comercials

Visualit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Localitza. Productes agroalimentaris i turisme a la Selva

6,934 views

Published on

El projecte 'Localitza' està dirigit a millorar la comercialització dels productes agroalimentaris locals en l’àmbit turístic i a fomentar la diferenciació dels establiments turístics a través d’aquests productes.

Al llarg de l’any 2016 es desenvoluparan diverses accions que inclouen la caracterització dels productes, la identificació de millores per adaptar-los als usos turístics, les estratègies de màrqueting als establiments, la generació de relacions comercials, la capacitació professional, la creació de propostes entre establiments, productes i experiències al territori, etc.

Aquest projecte, que impulsa el Consell Comarcal de la Selva, està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals i compta amb la col·laboració dels ajuntaments d’Arbúcies, Santa Coloma de Farners, Vilobí d’Onyar, Hostalric, Tossa de Mar i Lloret de Mar.

 • Be the first to comment

Localitza. Productes agroalimentaris i turisme a la Selva

 1. 1. Servei d'0cupació Consell Comarcal de Catalunya ' de lo selva LflCALlïlA PRÜDUCTES LÜCALS DE LA SELVA Amb Ia col-Iaboració de: ü % ú y , lloret A AIUNÏAMNÏ @ DAKBUCIES «¡Hosmiric ñfi- ggmmïïm s view mm. Generalitat EI projecte "Integració del producte agroalimentari local aI mercat turístic de Ia comarca de Ia Se| va"esta subvencionat pel Servei de Catalunya Públic d’0cupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals (Ordre EMO/315/2015)
 2. 2. LflCázLlïï. Í: - a la Selva, el turisme és un mercat de primer ordre per als productors agroalimentaris locals (hotels, restaurants, comer; premium, convencions, mercats. ..), al qual actualment no s'está accedint - el producte agroalimentari local ofereix un element de diferenciació clau per als establiments i la destinació (producte de proximitat, slow food, km0, experiencies de territori. ..) "b MAR 30 km 15 km MUNTANYA RATA-FTA 1 m 5 km AVELLMlAIÏE LA SELVA ‘ a r1.. . BÜTIFARRA DÜLCA 550 m 40 m HURTALISSES w——. _e SALSAFÍ DE LA SELVA 12 km ¿- LLET l FÜRMATGES CARIJUINYDLIS 21 km 21 km
 3. 3. LflCázLlïï. Í: volem connectar els productes agroalimentaris i el turisme de la Selva. .. 1. Millorar Ia comercialització del producte agroalimentari local en l’ambit turístic 2. Fomentar Ia diferenciació dels establiments turístics a través del producte local 3. Promocionar els municipis i les experiéncies de territori al voltant del producte local 4. Millorar l'ocupabilitat entorn del sector agroalimentari-turístic s? H ll fi ás sin ió! ¡J . _, r“, 6th, ‘f? ’ ta; ‘v; Q M‘ 6;?
 4. 4. LflClzLlïï. Í: Productor@s/ eIaborador@s agroalimentaris Establiments (hotels, campings, restaurants, turisme rural, comercos. ..) Agents turístics (agencies, oficines de turisme, técnics municipals, empreses d'activitat turística) Altres agents (logística, comercialització, gastronomia, emprenedoria, investigació, marqueting, formació. ..) A QUl VA DlRlGlT? a Que volen ampliar el seu mercat al sector turístic Que busquen un element de valor diferencial per al seu client (vinculació amb territori, producte de proximitat, km0, prescripció) Que treballen amb visitants interessants en els productes i les experiencíes singulars Que poden aportar millares i innovacions entorn dels productes agroalimentaris i la seva entrada als mecats turístics
 5. 5. Detectar Innovar en . . Adaptar el Generar les Millorar oportunitatsi d t I d d I producte, en nous I, b. “ td pro uc e a ca enes e va or usos ¡ nous ocupa II a e barreres , . . . mercat turistic comercial , . , . les persones comercials publics turistics
 6. 6. LOCALIÉZA «É Caracterització dels productes i de la demanda dels establiments Detecció de barreres comercials Visualització de productes, experiencias, establiments DUCTORS PRO mina ESTABLIMEN; s"? Solucions tecnológiques i de processos per al producte Posicionament i márqueting del producte als establiments UCTORS PROD ¡(:1 AR ESTABL IMEN; Presentacions de producte i experiencies Establiment de relacions empresarials Su port a experiencies pilot productes- establiments DU CTORS PRO JFIAR ESTABL IMEN: AGENTS TI IDÍQTIPC ALTRES AGENTS Tallers d’innovació HibriturSelva: nous productes i serveis turístics Tallers d’innovació jove: millora de producte Visualització i difusió de propostes ODUCTORS PR ¡Fl AR ESTABLIMEN: AGENTS TI ¡Die-HPC ALTRES AGENTS Capacitació professional orientada ala producció, transformació o comercialització del producte local ALTRES AGENTS
 7. 7. LDCi-JJïZ Í: Fltllllllllllls‘? JIWJI) ¡I! .; “III: Josep Gesti jgesti@selva. cat Departament de Promoció del Territori Consell Comarcal de Ia Selva CONTACTE

×