Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eines tecnològiques per a la Diversitat funcional” ( Suports digitals)

343 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eines tecnològiques per a la Diversitat funcional” ( Suports digitals)

 1. 1. “Eines tecnològiques per a la Diversitat funcional” ( Suports digitals) Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Àrea TAC Joaquím Fonoll jfonoll@xtec.cat http://www.xtec.cat/dnee/ http://jfonoll.cat
 2. 2. DIVERSITAT FUNCIONAL PERSONES DISCRIMINADES PER LA CIUTADANÍA SENSE CONDICIONS PER A LES Igualtats d’Oportunitats = No discriminació + Acció positiva Javier Romañach http://www.forovidaindependiente.org/
 3. 3. Opcions d’accessibilitat Funcions requerides l’usuari (prerequisits) Inclusió o discriminació Ens els conflictes persona - ordinador on centrem l’atenció? NO A LES TALLES ÚNIQUES
 4. 4. Una mesura igualitaria?
 5. 5. Igualtat d’oportunitats? Atenció segons les necessitats de cadascú
 6. 6. Què aporten les TIC? Procés industrial + Atenció personalitzada
 7. 7. PERSONES AMB DISCAPACITAT QUE REBEN AJUDA D’ASISTENCIA PERSONAL (1) Una matiex persona pot estar en més d’una categoría de discapacitat Fuente: INE, Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 Accessibilitat per a qui? TOTAL ‰ %DISC 01 Veure 1.002.289 27,1 28,8 02 Escoltar 961.489 26,0 27,6 03 Comunicar-se 504.813 13,6 14,5 04 Aprendre, aplicar coneix. i realitzar tasques. 571.706 15,4 16,4 05 Desplaçar-se 1.225.144 33,1 35,2 06 Utilitzar braços i mans 1.092.518 29,5 31,4 07 Desplaçar-se fora de la llar 2.088.902 56,4 60,0 08 Realitzar les tasques de la llar 1.568.598 42,4 45,1 09 Relacionarse con otras personas 566.751 15,3 16,3 10 Total població amb discapacitat 3.478.645 93,9 100 11 Total población 37.037.50 6 6.438.42 6
 8. 8. http://griho.udl.cat/ http://www.aipo.es/ Interacción Persona-Ordenador, la usabilidad y el diseño centrado en el usuario http://www.aipo.es/libro/
 9. 9. Per a qui és aquest suport?
 10. 10. Anàlisis funcional Mirar Escoltar Comunicar-seAprendre Desv Taques (llegir) Utilitzar braços i mans Funció Disc Visual Disc Auditiu Autisme Immigrants Disc Cognitiu Disc MotriuPersones foscor soroll Llunyania Estranger Manca de temps Manca d’espai Situacions Fisiques Conducció Treball manipulatiu de precisió Vigilància Telefonant Concert de música Fàbriques ViatjantIdioma Gent gran Nens petits Conducció Telefonant Natació i altres exercicis físics Activitats Basat en la CIF, Classificació Internacional del Funcionament, de la discapacitat i de la salut, l’ enquesta sobre “Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999” de l’INE i les idees de l’ AIPO Associació Interacció Persona-Ordinador http://www.aipo.es/libro/transpas/acces_lsi.ppt
 11. 11. Del principi de diversitat funcional dels éssers humans se’n deriva la necessitat d’un entorn de treball flexible en la forma de presentar la informació, d’accedir als dispositius, de realitzar les tasques que el mon digital pot fer possible. Taylor anàlisi del treball (físic) i estudi dels temps i moviments Ergonomia millorar la interacció home-espai-màquina Planificació de la relacions usuari – ordinador Disseny d’intrefícies
 12. 12. Recursos digiatls que milloren l’autonomia i el treball personal Suports digitals
 13. 13. A quins suports ens referim?
 14. 14. A quins suports ens referim?
 15. 15. Ajudes equivalents?
 16. 16. Competències bàsiques
 17. 17. Síntesi de veu (TTS) Lectors de documents Lectors de pantalla Estandarització Marcadors Models de Documents Serveis La conversió Text Veu permet que l’ordinador “parli”
 18. 18. Síntesi de veu FestCat (Català) MsAgent angles castellà,.. Upctv Català Verbio Català SAPI 4 SAPI 5 SAPI 4 1999 1998 2006 Festival 2005 SAPI 5.4 2010 2010 Català SAPI 5 2006 Angles ..
 19. 19. NVDA Lectors de documents i pantalla Orca Narrator Balabolka Lectura de textos
 20. 20. Lectura de textos en tinta Escanner OCR Síntesi de veu+ + Adaptacions Word (http://jfonoll.cat)‫‏‬ Reforç amb veu a la producció escrita (síntesi de veu)‫‏‬ Adaptacions Word (http://jfonoll.cat)‫‏‬ Aplicacions específiques que utilitzen la sintesi de veu Calculadora parlant amb escanneig i polsadors Calcwav
 21. 21. Estàndar multimedia per llibres parlats que permet la navegació sicronitzada de veu i/o text XHTML + SMIL RSS To Speech SMIL Estandar W3C Synchronized Multimedia Integration Language (lenguaje de integración multimedia sincronizada) Serveis i estàndars
 22. 22. Sistemes pictogràfics de comunicació Vocabulari - Diccionaris Diccionari de símbols SPC MIC Arasaac
 23. 23. Comunicadors pictogràfics Compi http://forja.guadalinex.org/web s/compi/ Plaphoons http://www.jlagares.org Tico Picto Selector AraWord
 24. 24. LSC Llengua de signes catalana http://lsc.wikisign.org/
 25. 25. LSC Signe 2 www.xtec.cat/~vbidiell/signe
 26. 26. Produccio del text escrit Adaptacions Word Click-N-Type Ordinador funciona com una pauta digital Tpwin / Tswin
 27. 27. Conceptes bàsics Eina especialitzada en la producció de text Actua com una pauta electrònica Minimitza l’esforç mecànic d’escriure Conté recursos i ajudes avançades Noves estratègies en la redacció de textos: reaprofitament del text, expressió i estructuració. Nivells de redacció: ortogràfic, sintàctic,... , gràfic o autoedició. Noves tipologies de text El processador de text. Eina per escriure Produccio del text escrit Organizar secuencies quotidianes Ajudes a la organització d’idees (Presentacions) Mapes conceptuals
 28. 28. Ajudes a la lectura Síntesi de veu TTS Suports Visuals
 29. 29. Ultrastar Lectura Fàcil Estils de text • Estructuren la informació • Donen coherència gràfica • Faciliten la lectura Fulls d’estils: Defineixen els estils de text d’un document. És útil separar els estils de text dels continguts (plantilles) Determinen les característiques tipogràfiques d’un document. Llibre d’estils: Exposen les normes i els criteris d’una publicació o empresa A la lectura http://ultrastar.byto.de/index_en.html A la lectura
 30. 30. FACIL Factoría de Actividades Combinadas de Informática y Logopedia Traball assistit en la creació de materials educatius Al profesorat Generadors de Materials
 31. 31. Escanejar + quadres de text + formularis Escanejar. Copia digital del material original en paper Quadres de text Tapar part del contingut original que pot ser substituir per un altre Formularis proporcionen interactivitat si es responen e l’ordinador Insertar al Word Al profesorat Adaptacions de llibres de text
 32. 32. Al profesorat Cercadors Metadades Repositoris
 33. 33. Paradigma de l’ordinador El concepte inicial de l’ordinador Condiciona l’USO, el CONTINGUT I i l’USUARI. •Pantalla •Teclat •Ratolí • sentat • amb les mans • amb la vista • continguts digitalitzabes
 34. 34. El paradigma no funciona par a totes las persones
 35. 35. Los videojocs han mostrat altres maneres de treballar
 36. 36. Una llarga trajectòria 1987 PIE Programa de Informática Educativa de la Generalitat de Catalunya 1990 Tauleta sensible - Tswin 1993 Pantalla Tàctil - Tpwin 1997 TocaToca Causa-Efecte 2003 Dance Pad – Catifa de ball 2000 Projecte Fressa - J Lagares 2004 Webcolor - Cesar Mauri, DanceMusic 2006 SiMuove, WebcolorToy, Emulator.... 2010 Rfid, objetes 2009 Arduino WII 2008 Ultrastra Stepmania
 37. 37. Ull de color Cesar Mauri Control amb una Webcam i tecnología de visió artificial que identifica un color i retorna les coordenads.
 38. 38. DanceMusic
 39. 39. RFID una tecnologia que s’utilitza per etiqueta OBJETES
 40. 40. RFID Radio Frequency IDentification Etiquetes Radiofrequència codi únic Lector sense contacte RFID Comunicació PC Assignació de significats objectes amb identitat digital Els objectes etiquetats no perden llurs qualitats físiques ni sensorials
 41. 41. Etiquetas RFID son invisibles y adoptan formas diversos para cada necesidad
 42. 42. TocaToca http://jfonoll.org Estímul Pregunta Esquema Acció resposta Reforç Positiu Negatiu Previ a l’acció Imatge, so, text, color, Imatge, so, text, color, Despres de l’acció Teclat Ratolí Veu Joystic WebCam RFID
 43. 43. TocaToca RFID Fruites AssociacionsLletres Lógica
 44. 44. RFID Tarjetas Braille

×