Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suports Digitals per millorar la comprensio lectora

1,189 views

Published on

Eines digitals que faciliten la comprensió dels textos al lector

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suports Digitals per millorar la comprensio lectora

 1. 1. Suports digitals per millorar la comprensió lectora Joaquin Fonoll jfonoll@xtec.cat http://www.xtec.cat/dnee/ Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Àrea Tecnologia Aprenentatge i Coneixement - Inclusió Digital
 2. 2. La competència lectora consisteix en la comprensió i l’ús de textos escrits, i en la reflexió personal sobre aquests textos amb la finalitat d’assolir les metes pròpies, desenvolupar el coneixement i el potencial personal i participar en la societat (OCDE, 2001).. objectiutextos tècnica avaluaciósocietat
 3. 3. Literal Interpretativa Reproduir literalment el text Text col·lectiu (bíblia) Lectura en veu alta Interpretar el text en el seu context Impremta llibre personal Lectura en veu baixa Crítica Identificar la intenció o pensament de l’autor Internet text sense guió ni veracitat Llegir per pensar Tipus de comprensió lectora
 4. 4. Wells (1987) – El nivell executiu, o de descodificació. – El nivell funcional, que implica l’ús de la lectura per a la vida quotidiana,quan és necessari. – El nivell instrumental, quan la lectura s’utilitza per obtenir informacions i el coneixement d’altres. – El nivell epistèmic o de lectura crítica, Signífer comprendre que els textos impliquen determinades perspectives i n’exclouen ’altres; llegir és identificar, avaluar i contrastar aquestes perspectives (inclosa la de l'autor i el lector) en un procés que qüestiona, reforça o modificar el propi coneixement
 5. 5. Problemes en la comprensió lectora ? Si la comprensió d’informació oral és molt superior a la escrita
 6. 6. Per verificar la comprensió transformar la informació •Text a gràfic o auditiu •Resum o elaboració la informació Qualsevol text amb preguntes és un exercici de comprensió?
 7. 7. humà Mecànic / passiu Tecnològic / actiu Suports per llegir Cal valorar l’autonomia i on recau l’esforç
 8. 8. Suport del lector expert Que pot fer l’alumne quan no té el suport del mestre / expert ? Com ens pot ajudar la tecnologia? Aprendre a llegir
 9. 9. Síntesi de veu (TTS) Text Síntesi de veu Lector de pantalla Parla a l’altaveu Recurs que permet convertir en àudio qualsevol text escrit Narrator Lectura de textos Adaptacions Word Suport per l’aprenentatge del codi escrit Http://www.lagares.org http://jfonoll.cat
 10. 10. Comprenem gràcies a allò que podem fer amb el text, mitjançant les estratègies que utilitzem per intensificar la nostra comprensió, així com per detectar i compensar possibles llacunes o obstacles. • Dotar de finalitat personal la lectura, i planificar la millor manera de llegir per assolir-la. • Inferir, interpretar, integrar la nova informació amb el coneixement previ, i comprovar la comprensió durant la lectura. • Elaborar la informació, recapitular-la, integrar-la, sintetitzar- la i eventualment ampliar-la sempre que la tasca ho requereixi Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. Com millorar la comprensió lectora?
 11. 11. Ensenyar i aprendre a • Estimar la lectura, a gaudir-ne; • A llegir, • Llegir per aprendre. Dotar de finalitat personal Planificar la millor manera de llegir Tractament de la informació •Inferir •Interpretar •Integrar la informació amb el coneixement previ •Comprovar la comprensió •Elaborar la informació, •Recapitular la lectura, •Sintetitzar la lectura •Ampliar-la si la tasca ho requereixi Que es pot fer?
 12. 12. Demanem con resultat d’una lectura productes que hauríem de donar a l’estudiant com a suports Resums Mapa de conceptes Llista de vocabulari Qüestionaris Exercicis de comprensió lectora?
 13. 13. “No hi ha gaire diferència entre llegir un informe en paper o fer-ho en un ordinador sense connexió, però si que n’hi ha si ho fem connectats a la xarxa, perquè a aleshores podem accedir instantàniament a multitud de recursos que en ajuden a entendre l’informe d’una altra manera ...” Daniel Cassany Llegir 2.0
 14. 14. Diccionaris - Traductors - Recursos en línia Diccionari escrit (dependència de la lectura) Diccionari visual
 15. 15. Dibuixar el mapa després de llegir? o Consultar un mapa mentre llegim ?
 16. 16. Representació gràfica del coneixement Mapa de conceptes information visualization toolkit Graphic organizer - Diagrames
 17. 17. Format esquema Format proposicions mapa de conceptes text Conversió automàtica del text a mapa de conceptes • Regularitzar el text (paraules buides, derivares,sinònims, ..) • Esquematitzar la informació (índex) Mapa de conceptes una guia per la comprensió del text http://ftp.ihmc.us/ http://www.text2mindmap.com/
 18. 18. Núvol de Paraules Wordcloud Resum automàtic de lèxic d’un text. Pot ajudar abans de la lectura per: • Escollir un text • Conèixer el vocabulari utilitzat Pot ajudar durant la lectura a identificar parts essencials Visualitzadors gràfics de dades
 19. 19. Copiar i enganxar Fer clic Configurar per millorar la lectura Que cal fer? http://www.wordle.net/
 20. 20. Resums automàtic (Word) •Anticipació al contingut d’un text •Útil amb determinades tipologies de text •Verificar si un text està ben escrit SWESUM http://swesum.nada.kth.se/index-eng-adv.html Automàtic Text Summarize http://www.splitbrain.org/services/otsOpen Text Summarizer
 21. 21. Readability Llegibilitat Accessibilitat Dificultat de la lectura Índex de llegibilitat automàtic (Word) • paraules x frase • lletres x paraula
 22. 22. http://www.mystilus.com/Analizador_morfosintactico# Anàlisis sintàctic

×