Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seez 1617 pensament_visual_x_imprimir

Eines digitals per treballar amb el pensament visual

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Seez 1617 pensament_visual_x_imprimir

 1. 1. Intel·ligències múltiples: pensament visual Joaquin Fonoll jfonoll@xtec.cat http://jfonoll.cat @jfonoll Assessor en Tecnologia per la Inclusió Educativa i la diversitat digital Associació Catalana de Telematica Eduactiva
 2. 2. ESCOLA LLIBRESCA ANALFABETS IGNORANTS= LES DIFICULTATS EN LECTOESCRIPTURA CONTAMINEN TOT EL RENDEMINET ESCOLAR
 3. 3. En 1877 el 77% de els dones NO EREN IGNORANTS
 4. 4. Escola llibresca
 5. 5. NO SEMPRE HA ESTAT AIXÍ
 6. 6. Escriure i llegir
 7. 7. NO A TOT ARREU ÉS IGUAL
 8. 8. Teaching without words | Matthew Peterson | L'ensenyament sense paraules | Mateu Peterson | https://www.youtube.com/watch?v=2VLje8QRrwg
 9. 9. Escola Tradicional Enciclopèdica i verbalista Escola Nova Activa i constructivista Innovació educativa segle XX – Escola Nova
 10. 10. Maria Montessori (1870 – 1952) Educadora,científica,metgessa,psiquiatra,psicóloga Mètode Montessori educació infantil Experimentació sensorial Manipulació de materials concrets per accedir al coneixement Pedagogs
 11. 11. Jean Piaget 1896 – 1980 epistemóleg, psicòleg y biòleg suiss, creador de la epistemología genètica Teoria Constructivista de l’Aprenentatge, • Estadi sensorio-motor (materials) • Estadi preoperatiu (materials) • Estadi de les operacions concretes (materials) •Estadi de les operacions formals (símbols) Pedagogs Treballar amb objectes concrets per a crear coneixement
 12. 12. Zoltan Paul Dienes 1916 Matemàtic hongarès promotor de la didàctica de la matemàtica moderna basada en jocs amb materials Pedagogs
 13. 13. Pedro Puig Adam Barcelona, 1900 - Madrid, 1960 Matemàtic català renovador de la didàctica de las matemàtica Omnipoliedro “La ideas de simetría y dualidad, permite guiar la solución de un juego solitario” geoespais Pedagogs
 14. 14. FLOR Descripció textual Descripció digital / virtual Objecte real tangible Informació sensorial Abstracció Digital o tangible?
 15. 15. Interfícies ordinador tangible user interface (TUI) http://www.multimedialab.be/cours/interfaces/tangibles.htm Textual Gràfica Tangible
 16. 16. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Dr. Howard Gardner de la Universitat de Harvard Al 1979, H. Gardner va rebre un encàrrec de la Fundació Holandesa Bernard Van Leer d’estudiar el potencial humà. Al 1983: formulà una nova teoria de la intel·ligència: “Estructures de la ment”http://www.youtube.com/watch?v=U9PkESxUjEY&feature=channel_page
 17. 17. Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit Capacitat de reconèixer i manipular espais. Capacitat d’autoestima i automotivació. Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes Capacitat de percebre i comprendre als altres Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat de situar-se un mateix en relació característiques Dibuixos: GRAIM
 18. 18. Ejercicio: Lee y resume en 5 ideas 18 AriannySavinonCalcagno,M.Ed Opció 1 Text
 19. 19. Ejercicio: Observa y explica Qué ves en la imagen? Resúmelo en 5 ideas. ¿Còmo te fue más fácil, la informaciòn anterior o estas? ¿Te fue difÍcil entender la idea? ¿Por qué crees que esto sucede? Arianny Savinon Calcagno, M.Ed Opcio 2 Gràfic Comparació
 20. 20. FRONTAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Lingüística: l.temporal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dret Musical: l.temporal dret Cinestèsicacorporal: cerebel, ganglis basals Naturalista: l.parietal esquerra Intrapersonal: l.frontal, parietals i sistema límbic Interpersonal: l.frontals, temporals (hemisferi dret) i Visualespacial: regions posteriors de l’hemisferi dret Existencial: l.temporal Font: T. Armstrong CEREBEL
 21. 21. Roger Wolcott Sperry Premi Nobel de Medicina 1981
 22. 22. Rudolf Arnheim (15 de julio de 1904 — 9 de junio de 2007) fue un Psicólogo y filósofo nacido en Berlín, Alemania en 1904. Influido por la psicología de la gestalt y por la hermenéutica. Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza. 1979 (edición original, 1954). Uno de sus argumentos más originales, presentado en el libro "visual thinking“ “ https://www.youtube.com/watch?t=69&v=xwF5HMB0shY&noredirect=1 “El pensamiento visual es un proceso que consiste en volcar y manipular ideas en un dibujo o mapa mental, utilizando elementos relacionados entre sí para tratar de entenderlo mejor, identificar problemas, descubrir soluciones, simular procesos y descubrir nuevas ideas Dan Roam Visual Thinking
 23. 23. https://www.motivacionymas.com/que-es-el-pensamiento-visual/
 24. 24. https://www.pinterest.com/lararomero/pensamiento-visual-visual-thinking/ http://dacilgonz.tumblr.com/ https://cafeyteoremas.wordpress.com /2012/08/30/demostracio-sense- paraules-larea-del-cercle/
 25. 25. “pensamiento en superficie”( visual) en contraposición al “pensamiento lineal” (textual) . “En el mundo lineal del razonamiento secuencial, la médula del valor didáctico, de retención y de impregnación se basa en la fuerza impositiva del razonamiento en la necesaria articulación de las ideas. En el pensamiento en superficie ocurre lo contrario: la eficacia se sitúa en la imposición o la pregnancia de la forma, que es la dictadura que ejerce sobre el movimiento de los ojos, la evidencia mediante la cual ilumina la mente… COSTA, Joan; MOLES, Abraham. Imagen didáctica. Ediciones CEAC. Barcelona.1a Edición. 1991 Global – Analítico
 26. 26. PIRÀMIDE DE L’APRENENTATGE TENDIM A RECORDAR EL NOSTRE NIVELL D’IMPLICACIÓ (Desenvolupat a partir del treball d’Edgar Dale) Recepció verbal Recepció visual Recepció i participació Acció 10 % del que llegim 20 % del que escoltem 30 % del que veiem 50 % del que escoltem i veiem 70 % del que diem 90 % del que diem i a la vegada fem LLEGIR ESCOLTAR MIRAR IMATGES MIRAR UN FILM ANAR A UNA EXPOSICIÓ OBSERVAR UNA DEMOSTRACIÓ VEURE-HO FER IN SITU PARTICIPAR EN UN DEBAT DONAR UNA CONFERÈNCIA FER UNA REPRESENTACIÓ DRAMÀTICA SIMULAR L’EXPERIÈNCIA REAL REPRODUIR L’ACCIÓ A LA REALITAT http://www.slideshare.net/poggiali/aprenentatge-visual
 27. 27. Els romans Diversificar les fonts d’informació per accedir al currículum
 28. 28. Presentacions (Power Point) Videotutorials Còmics Altres https://www.movenote.com/ http://www.toondoo.com/ https://scratch.mit.edu/ Diversificar les formes de treballar
 29. 29. Organitzadors Gràfics (graphic organizer) Recursos que organitzen la informació de forma visual per facilitar-ne certa lectura
 30. 30. http://www.eduplace.com/graphicorganizer/spanish/ Organitzadors Gràfics (graphic organizer) http://www.educationoasis.com/curriculum/graphic_organizers.htm
 31. 31. Organitzador gràfics per planificar tasques i procediments
 32. 32. SmartArt Organitzadors gràfics en Powerpoint
 33. 33. Els organitzadors gràfics expressen la supertestructura de la informació
 34. 34. Power Point eine gráfica de comunicació Problemes amb el PowerPoint • Crear una narració amb imatges • Enregistrar amb veu
 35. 35. Story Book Weaver de Luxe – El perqueño Escritor http://www.myabandonware.com/game/storybook-weaver-deluxe-95-7pq Construcció visual de narracions 1. Crear el relat amb elements visuals 2. Desplegar la narració oral (coherència) 3. Textualitzar la narració
 36. 36. Textualitzar amb al veu
 37. 37. http://stripgenerator.com/ http://pixton.com/ct/ http://www.toondoo.com/ Còmics
 38. 38. Representació gràfica del coneixement Mapa de conceptes information visualization toolkit
 39. 39. Mapa de conceptes visual amb elements gràfics
 40. 40. Infografia: aprèn a representar l'infomació gràficament Utilitza imatges, símbols, colors i paraules per comunicar idees, il·lustrar la informació o expressar visualment les relacions. Això implica: • filtrat de la informació • l 'establiment de relacions • Discernir patrons i representar- los d'una manera que permeti al consumidor d’ informació la construcció de coneixement significatiu.
 41. 41. Videotutorials https://screencast-o-matic.com/home https://www.movenote.com/
 42. 42. https://www.youtube.com/channel/UCJ7hFJZLDfjcttdX_FmOeaw http://puntmat.blogspot.com.es/ http://www.experimentoscaseros.info/
 43. 43. Escriure no ho és tot .....

×