Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELS BOSCOS DE CADUCIFOLIS   Les rouredes seques
LES ROUREDES SEQUES ELS BOSCOS DE CADUCIFOLIS I SEMICADUCIFOLIS Fagedes (Fagus sylvatica )  • Fagedes atlàntiques, atlàn...
LES ROUREDES SEQUES           VEGETACIÓ EUROSIBERIANA           Veget. d’ alta muntanya, fagedes i r...
LES ROUREDES SEQUES                 ECOTONS           TRANSICIONS DEL CLIMA MEDITERRANI     ...
LES ROUREDES SEQUESREGIO           ESTATGE  ALTITUD     COMUNITATS                   ...
LES ROUREDES SEQUES                                ESQUEMA DE LA VEGETACIÓ         ...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc            Quercus humilis            cat: rou...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc            Distribució de Quercus humilis
LES ROUREDES SEQUES                           Les rouredes de roure martinenc TERMOCLIMA    ...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure martinenc
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure cerrioide            Quercus x cerrioides            cat...
LES ROUREDES SEQUES     Les rouredes de roure cerrioide                      Quercus humilis  ...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure cerrioide
LES ROUREDES SEQUES   Les rouredes de roure reboll           Quercus pyrenaica           cat: rour...
LES ROUREDES SEQUES    Les rouredes de roure reboll           Distribució de Quercus pyrenaica
LES ROUREDES SEQUES                                Les rouredes de roure reboll TERMOCLIMA...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure reboll
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure reboll
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure reboll
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure de fulla petita              Quercus faginea           ...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure de fulla petita              Distribució de Quercus faginea
LES ROUREDES SEQUES                      Les rouredes de roure de fulla petita TERMOCLIMA      ...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure de fulla petita
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure de fulla petita
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure de fulla petita
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure de fulla petita
LES ROUREDES SEQUES   Les rouredes de roure africà           Quercus canariensis           cat: ro...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure africà                Quercus canariensis          ...
LES ROUREDES SEQUES     Les rouredes de roure africà           Distribució de Quercus canariensis
LES ROUREDES SEQUES                              Les rouredes de roure africà TERMOCLIMA  ...
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure africà
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure africà
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure africà
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure africà
LES ROUREDES SEQUES  Les rouredes de roure africà
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rouredes seques

2,644 views

Published on

Resum de les principals rouredes seques de Catalunya

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rouredes seques

 1. 1. ELS BOSCOS DE CADUCIFOLIS Les rouredes seques
 2. 2. LES ROUREDES SEQUES ELS BOSCOS DE CADUCIFOLIS I SEMICADUCIFOLIS Fagedes (Fagus sylvatica ) • Fagedes atlàntiques, atlàntiques atenuades i submediterrànies Rouredes humides • Rouredes de roure pènol (Quercus robur) • Rouredes de roure de fulla gran (Quercus petraeae) Rouredes seques •Rouredes de roure martinenc (Quercus humilis (=Q. pubescens)) • Rouredes de roure reboll (Quercus pyrenaica) • Rouredes de roure de fulla petita o valencià (Quercus faginea ) • Rouredes de roure africà (Quercus canariensis)
 3. 3. LES ROUREDES SEQUES VEGETACIÓ EUROSIBERIANA Veget. d’ alta muntanya, fagedes i rouredes humides VEGETACIÓ SUBMEDITERRÀNIA Rouredes seques i pinedes submediterrànies VEGETACIÓ MEDITERRÀNIA Alzinars, carrascars, suredes i pinsapars VEGETACIÓ MEDITERRÀNIA SECA I VEGETACIÓ MEDITERRÀNIA SEMI-ÀRIDA Màquies, ullastrars i espinars
 4. 4. LES ROUREDES SEQUES ECOTONS TRANSICIONS DEL CLIMA MEDITERRANI GRADIENTS ESTRUCTURA TIPUS DE DE PRECIPITACIÓ DE LA VEGETACIÓ PAISATGE + Humitat CLIMA HUMIT FORESTAL FAGEDES CADUCIFÒLIA I SUB-HUMIT + ROUREDES 650-700 mm CLIMA MEDITERRANI FORESTAL ALZINARS ESCLEROFIL· LA I SUREDES 400 mm SEC - ARBUSTIVA MÀQUIES SEMI-ÀRID ESCLERÓFIL·LA I ESPINARS CLIMA DESÈRTIC - Humitat
 5. 5. LES ROUREDES SEQUESREGIO ESTATGE ALTITUD COMUNITATS ESPÈCIESBIOGEOGRÀFICA PAISATGE DE (metres) VEGETALS IMPORTANTS VEGETACIÓ NIVAL 3 000 Vegetació molt escassa ----BÒREO-ALPINA ALTA MUNTANYA ALPÍ 2 300 a 3 000 Prats alpins Festuca sp. pl. SUBALPÍ 1 800 a 2 300 Pineda de pi negre Pinus mugo subsp. uncinata Avetosa Abies alba Fageda Fagus sylvatica Roureda de roure pènol Quercus roburEUROSIBERIANA MUNTANYA MONTÀ 1 000 a 1 800 Roureda de roure de fulla gran Quercus petraea MITJANA Pineda de pi roig Pinus sylvestris Roureda de roure martinenc Quercus humilis Roureda de roure reboll Quercus pyrenaica Roureda de roure de fulla petita Quercus faginea Carrascar Quercus ilex subsp. rotundifolia Màquia continental Quercus cocciferaMEDITERRÀNIA TERRA BASAL 0 a 1 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BAIXA Alzinar muntanyenc Quercus ilex subsp. ilex Sureda Quercus suber Alzinar litoral o típic Quercus ilex subsp. ilex Màquia litoral Quercus coccifera
 6. 6. LES ROUREDES SEQUES ESQUEMA DE LA VEGETACIÓ N POTENCIAL A CATALUNYA 3.000 m ESTATGE NIVAL ESTATGE ALPÍ Prats alpíns Alta muntanya 2.200 - 2.300 m ESTATGE SUBALPÍ Bosc de pi negre Avetosa 1.600 -1.800 m Pineda de pi roig ESTATGE MONTÀ Fageda Muntanya mitjana Roureda de Roureda de roure de fulla gran roure de fulla petita Roureda de roure martinenc 800 -1.000 m Alzinar continental Terra baixa ESTATGE BASAL o carrascar Alzinar muntanyenc Sureda Alzinar Nivell del mar Màquia continental Màquia litoral Influència continental Influència marina
 7. 7. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc Quercus humilis cat: roure martinenc cast: roble, roble pubescente
 8. 8. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc
 9. 9. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc Distribució de Quercus humilis
 10. 10. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc TERMOCLIMA OMBROCLIMA R. MEDITERRÀNIA R. EUROSIBERIANA PH HH SH CRIORO NIVAL R. EUROSIBERIANA ORO ALPÍ P mm 1400 900 500 SUPRA SUBALPÍ PH HH SH SC SA AR TIPUS DE SÒL MESO MONTÀ R. MEDITERRÀNIA SILICI TERMO BASAL P mm 1600 1000 600 350 200 CALCARI
 11. 11. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc
 12. 12. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc
 13. 13. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc
 14. 14. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure martinenc
 15. 15. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure cerrioide Quercus x cerrioides cat: roure cerrioide cast: -
 16. 16. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure cerrioide Quercus humilis Quercus x cerrioides Quercus faginea
 17. 17. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure cerrioide
 18. 18. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure reboll Quercus pyrenaica cat: roure reboll cast: melojo, marojo, rebollo
 19. 19. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure reboll Distribució de Quercus pyrenaica
 20. 20. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure reboll TERMOCLIMA OMBROCLIMA R. MEDITERRÀNIA R. EUROSIBERIANA PH HH SH CRIORO NIVAL R. EUROSIBERIANA ORO ALPÍ P mm 1400 900 500 SUPRA SUBALPÍ PH HH SH SC SA AR TIPUS DE SÒL MESO MONTÀ R. MEDITERRÀNEA SILICI TERMO BASAL P mm 1600 1000 600 350 200 CALCARI
 21. 21. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure reboll
 22. 22. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure reboll
 23. 23. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure reboll
 24. 24. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita Quercus faginea cat: roure de fulla petita, roure valencià cast: quejigo, rebollo, roble carrasqueño
 25. 25. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita Distribució de Quercus faginea
 26. 26. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita TERMOCLIMA OMBROCLIMA R. MEDITERRÀNIA R. EUROSIBERIANA PH HH SH CRIORO NIVAL R. EUROSIBERIANA ORO ALPÍ P mm 1400 900 500 SUPRA SUBALPÍ PH HH SH SC SA AR TIPUS DE SÒL MESO MONTÀ R. MEDITERRÀNEA SILICI TERMO BASAL P mm 1600 1000 600 350 200 CALCARI
 27. 27. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita
 28. 28. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita
 29. 29. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita
 30. 30. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure de fulla petita
 31. 31. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà Quercus canariensis cat: roure africà cast: roble andaluz, quejigo andaluz
 32. 32. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà Quercus canariensis roure africà roble andaluz, quejigo andaluz
 33. 33. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà Distribució de Quercus canariensis
 34. 34. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà TERMOCLIMA OMBROCLIMA R. MEDITERRÀNIA R. EUROSIBERIANA PH HH SH CRIORO NIVAL R. EUROSIBERIANA ORO ALPÍ P mm 1400 900 500 SUPRA SUBALPÍ PH HH SH SC SA AR TIPUS DE SÒL MESO MONTÀ R. MEDITERRÀNEA SILICI TERMO BASAL P mm 1600 1000 600 350 200 CALCARI
 35. 35. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà
 36. 36. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà
 37. 37. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà
 38. 38. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà
 39. 39. LES ROUREDES SEQUES Les rouredes de roure africà

×