Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RESUMO SINTAXE DOS CASOS
Nominativo Usos máis frecuente  <ul><li>Suxeito : ὁ ἄνθρωπος τοῦτο λέγει (&quot;O home di iso&quot;). </li></ul><ul><li...
Nominativo Outros usos  <ul><li>De cita ou de título . Para reproducir o texto dunha persoa ou o título dunha obra: ῞ Ομη...
Vocativo  <ul><li>Este caso, ademais de aparecer entre pausas, é facilmente recoñecible polo emprego da partícula ὦ.  <...
Acusativo <ul><li>Complemento directo . Externo ou interno </li></ul><ul><li>Acusativo dobre : </li></ul><ul><ul><li>De p...
<ul><li>Acusativo de extensión ou duración : Con palabras que indican tempo ou espazo: πέντε ἡμέρας μένειν (&quot;perma...
Xenitivo <ul><li>Complemento dun substantivo. </li></ul><ul><ul><li>Pode expresar a propiedade, o parentesco, a materia, ...
<ul><ul><li>Xenitivo Ablativo . Ten función circunstancial. Pode indicar punto de partida, separación, orixe, comparación...
DATIVO -DATIVO PROPIO- <ul><li>Complemento Indirecto . Indica a persoa que recibe indirectamente a acción do verbo: τῷ ἡ...
<ul><li>Dativo Ético . Indica o interese sentimental da persoa respecto á acción verbal: a)/rcomai de/ soi a)po tw=n mik...
<ul><li>Dativo de punto de vista ou de relación : Indica a persoa ou cousa respecto á que se da unha situación xeográfica ...
DATIVO -INSTRUMENTAL-ASOCIATIVO- <ul><li>Compañía : ἐγὼ αὐτῷ τοῦτο παραδίδωμι (“Eu entrego iso con el&quot;). </li></ul...
DATIVO -LOCATIVO- <ul><li>De lugar . )Aqh/nhsi  (“en Atenas”) </li></ul><ul><li>De tempo . Con palabras que indican tem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resumo Sintaxe Dos Casos (Grego)

1,909 views

Published on

Un breve resumo da sintaxe dos casos en grego

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Resumo Sintaxe Dos Casos (Grego)

 1. 1. RESUMO SINTAXE DOS CASOS
 2. 2. Nominativo Usos máis frecuente <ul><li>Suxeito : ὁ ἄνθρωπος τοῦτο λέγει (&quot;O home di iso&quot;). </li></ul><ul><li>Predicado nominal , con verbos copulativos ou en oracións nominais puras: τοῦτο ψευδές (“iso é falso&quot;). </li></ul><ul><li>Predicativo , con verbos pasivos: ὀυτος ἀγαθὸς νομίζεται ὑπὸ τῶν φίλων  (“ese é considerado bo polos seus amigos&quot;). </li></ul>
 3. 3. Nominativo Outros usos <ul><li>De cita ou de título . Para reproducir o texto dunha persoa ou o título dunha obra: ῞ Ομηρος ἔγραψε ἡ Ιλιάς (“ Homero escribiu a Ilíada “ ). </li></ul><ul><li>Adverbial . Trátase de adxectivos ou participios que equivalen a adverbios: οὗτος εὐθὺς ἦλθε  (“ese veu rapidamente&quot;). </li></ul><ul><li>Exclamativo , no lugar dun vocativo para chamar ou mostrar admiración : νήπιος, οὐδὲ τόδε οἶδε (&quot;necio, nin sequera iso sabe&quot;). </li></ul>
 4. 4. Vocativo <ul><li>Este caso, ademais de aparecer entre pausas, é facilmente recoñecible polo emprego da partícula ὦ. </li></ul>
 5. 5. Acusativo <ul><li>Complemento directo . Externo ou interno </li></ul><ul><li>Acusativo dobre : </li></ul><ul><ul><li>De persoa e cousa, : αὐτὸν χρήματα αἰτεῖν (&quot;pedirlle diñeiro&quot;). </li></ul></ul><ul><ul><li>De Complemento Directo e Predicativo: αὐτὸν βασιλέα νομίζειν  (&quot;considerarlle rei&quot;). </li></ul></ul><ul><ul><li>Do todo e da parte: αὐτὴν τὴν κεφαλὴν τιτρώσκειν (“ferila na cabeza&quot;). </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Acusativo de extensión ou duración : Con palabras que indican tempo ou espazo: πέντε ἡμέρας μένειν (&quot;permanecer durante cinco días&quot;). </li></ul><ul><li>Acusativo de relación: Soe referirse a partes do corpo ou as súas calidades : καλὸς τὸ σῶμα εἶναι (&quot;ser fermoso de corpo&quot;). </li></ul><ul><li>Acusativo adverbial . τὸ τελευταῖον (&quot;finalmente&quot;), τοῦτον τὸν τρόπον (&quot;deste modo&quot;)... </li></ul>
 7. 7. Xenitivo <ul><li>Complemento dun substantivo. </li></ul><ul><ul><li>Pode expresar a propiedade, o parentesco, a materia, o prezo, a medida, a idade. Pode ser PARTITIVO, SUBXETIVO e OBXETIVO </li></ul></ul><ul><li>Complemento dun adxectivo </li></ul><ul><li>Complemento dun verbo </li></ul><ul><ul><li>Pode ser o réxime do verbo ( equivale a o noso Suplemento). </li></ul></ul><ul><ul><li>Xenitivo de Relación .  Indica aquilo en relación co que se toma unha determinación. Pode traducirse cos xiros preposicionais &quot;en relación con&quot;, &quot;respecto a&quot;, &quot;con vista a&quot;: δικάζειν τὸν Σωκράτη τῆς ἀσεβείας  (“xulgar a Sócrates de impiedade&quot;). </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>Xenitivo Ablativo . Ten función circunstancial. Pode indicar punto de partida, separación, orixe, comparación. : παύομαι εἰρήνης (&quot;ceso a paz&quot;). </li></ul></ul><ul><ul><li>Xenitivo segundo termo dunha comparación . En construcións comparativas : ὅδε ἡδίων τῆσδε (“este es máis agradable que esta&quot;). Tamén aparece con esta función en expresións comparativas :  ἄλλος τούτου (&quot;outro que no sexa este&quot;). </li></ul></ul>
 9. 9. DATIVO -DATIVO PROPIO- <ul><li>Complemento Indirecto . Indica a persoa que recibe indirectamente a acción do verbo: τῷ ἡγεμόνι τοῦτο διδόασιν . </li></ul><ul><li>Dativo Posesivo . Soe ir con verbos copulativos: ἐμοὶ βιβλιον ἐστίν (&quot;para min hai un libro= teño un libro&quot;). </li></ul><ul><li>Dativo Simpatético . Soe equivaler a un posesivo : ἦλθε φίλος μοι (&quot;veu o meu amigo&quot;) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Dativo Ético . Indica o interese sentimental da persoa respecto á acción verbal: a)/rcomai de/ soi a)po tw=n mikrota/twn paradeigma/twn    (“ comezareche polos exemplos menos significativos &quot;). </li></ul><ul><li>Dativo commodi (de proveito) incommodi (de dano). : πονεῖ αὐτῷ (“esfórzase para el&quot;). </li></ul><ul><li>Dativo Axente . Con formas verbais do tema de perfecto ou adxectivos verbais en - τος -τεος :  ta e)kei/noij pepragme/na (&quot;as cousas feitas por eles&quot;) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Dativo de punto de vista ou de relación : Indica a persoa ou cousa respecto á que se da unha situación xeográfica ou cronolóxica. É frecuente en frases feitas do tipo ἐσπλέοντι ᾿Αθήναζε ἐν δεξιᾴ πόλις ἐστὶν (&quot;a cidade está,segundo vaise navegando a Atenas,á dereita&quot;). </li></ul>
 12. 12. DATIVO -INSTRUMENTAL-ASOCIATIVO- <ul><li>Compañía : ἐγὼ αὐτῷ τοῦτο παραδίδωμι (“Eu entrego iso con el&quot;). </li></ul><ul><li>Instrumento : θανάτῳ κολάζειν   (&quot;castigar coa morte&quot;). </li></ul><ul><li>Modo. Indica o xeito ou circunstancia que acompaña á acción: σιγῇ   (&quot;en silencio&quot;). </li></ul><ul><li>Causa : Frecuente con verbos de sentimento: νίκῃ χαίρειν (&quot;alegrase da vitoria&quot;). </li></ul><ul><li>Medida . Expresa a cantidade na que se diferencian dúas cousas: ἦλθε πολλῷ ὕστερον   (“chegou moito máis tarde&quot;). </li></ul>
 13. 13. DATIVO -LOCATIVO- <ul><li>De lugar . )Aqh/nhsi (“en Atenas”) </li></ul><ul><li>De tempo . Con palabras que indican tempo: τῇδε τῇ ἡμέρᾳ  (&quot;neste día&quot;). </li></ul>

×