Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pictogrames de seguretat
IESALFACS2011-12
JoanA.Faus
Pictograma
Un pictograma és un dibuix o
jeroglífic que comunica continguts
o descriu objectes sense relació
amb la forma f...
Els envasos que continguin preparats perillosos han d’ostentar de
manera llegible i indeleble, entre altres indicacions, e...
En l'etiqueta d'un producte s'hi poden trobar (a més dels pictogrames)
també aquest símbols, que fan referència a advertim...
Etiqueta d'un producte químic
Substàncies fàcilment inflamables i
extremadament inflamables
Fàcilment inflamable (F):
Substàncies que s’inflamen
per un ...
Substàncies que a temperatura
ambient i en contacte amb l’aire
s’inflamen espontàniament.
Punt d'esclat inferior a 0ºC
(Ex...
Substàncies tòxiques i
molt tòxiques
Productes que inhalats, ingerits o
en contacte amb la pell provoquen
lesions, a llarg...
Substàncies que per inhalació,
ingestió penetració cutània poden
significar riscos per la salut i fins i
tot la mort a lla...
Substàncies corrosives
Són substàncies que per
contacte destrueixen els
teixits vius.
(Ex: àcid sulfúric, salfumant,
lleix...
Substàncies
nocives i irritants
Substàncies que per
absorció (contacte
perllongat amb la pell)
dóna lloc a lesions de
meno...
Substàncies no corrosiva que per
contacte amb la pell, els ulls o les
vies respiratòries pot provocar
una reacció inflamat...
Substàncies
comburents
Productes que en contacte
amb altres, particularment els
inflamables, originen una
reacció fortamen...
Productes explosius
Productes que poden explotar
sota l’efecte d’una flama o
fricció, o que són més sensibles
al xoc que e...
Productes perillosos pel medi
ambient
Substàncies o preparats que
presenten o poden presentar un
perill irreversible immed...
Què fer quan llegim un pictograma?
Per a practicar on line:
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/la
boratori/motor/flash_content/index.html
Classificació segons utilització
Utillatge de laboratori
Mesura de volums de líquids
Material per barrejar i escalfar
Altre utillatge
Altre utillatge
Altre utillatge
Altre utillatge
Altre utillatge
Balances
Escalfament de substàncies
Aparell de destil·lació
Pictogrames
Pictogrames
Pictogrames
Pictogrames
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pictogrames

702 views

Published on

pictogrames de seguretat al laboratori de Química

Published in: Education
 • Login to see the comments

Pictogrames

 1. 1. Pictogrames de seguretat IESALFACS2011-12 JoanA.Faus
 2. 2. Pictograma Un pictograma és un dibuix o jeroglífic que comunica continguts o descriu objectes sense relació amb la forma fonética.
 3. 3. Els envasos que continguin preparats perillosos han d’ostentar de manera llegible i indeleble, entre altres indicacions, els pictogrames que ens indiquen els perills que comporten aquestes substàncies segons l’Annex del R.D. 363/1995. Aquests símbols han de ser impresos en negre sobre un fons groc ataronjat.
 4. 4. En l'etiqueta d'un producte s'hi poden trobar (a més dels pictogrames) també aquest símbols, que fan referència a advertiment sobre els riscos (R) i a consells de seguretat (S): De vegades hi ha frases combinades R i S
 5. 5. Etiqueta d'un producte químic
 6. 6. Substàncies fàcilment inflamables i extremadament inflamables Fàcilment inflamable (F): Substàncies que s’inflamen per un contacte breu amb una font d’ignició i després de separar-se de la font d’ignició continuen cremant-se. Punt d'esclat inferior a 21ºC Ex. (Acetona, metanol,etanol)
 7. 7. Substàncies que a temperatura ambient i en contacte amb l’aire s’inflamen espontàniament. Punt d'esclat inferior a 0ºC (Ex. acetilè)
 8. 8. Substàncies tòxiques i molt tòxiques Productes que inhalats, ingerits o en contacte amb la pell provoquen lesions, a llarg o curt termini. (Ex: clorur de mercuri,clorur de bari).
 9. 9. Substàncies que per inhalació, ingestió penetració cutània poden significar riscos per la salut i fins i tot la mort a llarg o a curt termini si no es manipulen amb les adequades mesures de seguretat. (Ex. Nitrat de mercuri, cianur de potassi)
 10. 10. Substàncies corrosives Són substàncies que per contacte destrueixen els teixits vius. (Ex: àcid sulfúric, salfumant, lleixiu, sosa caústica).
 11. 11. Substàncies nocives i irritants Substàncies que per absorció (contacte perllongat amb la pell) dóna lloc a lesions de menor gravetat. (Ex: CuSO4).
 12. 12. Substàncies no corrosiva que per contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries pot provocar una reacció inflamatòria. (Ex: amoníac, clor per a piscines).
 13. 13. Substàncies comburents Productes que en contacte amb altres, particularment els inflamables, originen una reacció fortament exotèrmica (explosió). (Ex: clorat de potassi, aigua oxigenada)
 14. 14. Productes explosius Productes que poden explotar sota l’efecte d’una flama o fricció, o que són més sensibles al xoc que el dinitrobenzè. (Ex: nitroglicerina).
 15. 15. Productes perillosos pel medi ambient Substàncies o preparats que presenten o poden presentar un perill irreversible immediat o futur per un o més components del medi ambient. (Ex. DDT, PCB, metalls pesants)
 16. 16. Què fer quan llegim un pictograma?
 17. 17. Per a practicar on line: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/la boratori/motor/flash_content/index.html
 18. 18. Classificació segons utilització Utillatge de laboratori
 19. 19. Mesura de volums de líquids
 20. 20. Material per barrejar i escalfar
 21. 21. Altre utillatge
 22. 22. Altre utillatge
 23. 23. Altre utillatge
 24. 24. Altre utillatge
 25. 25. Altre utillatge
 26. 26. Balances
 27. 27. Escalfament de substàncies
 28. 28. Aparell de destil·lació

×