Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobi

1,838 views

Published on

Mobi payment system.

By Roman Vasjoho

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobi

 1. 1. <ul><li>Lühinumbrid </li></ul><ul><li>SMS </li></ul><ul><li>Mobi </li></ul>
 2. 2. Step 1: регистрация короткого номера <ul><li>Sideamet > Tehnilise Järelvalve Amet </li></ul><ul><li>Taotlus: http://www.tja.ee/?id=11070 </li></ul><ul><li>Tallinn, S õle 23 </li></ul>
 3. 3. Step 2: не забываем обогатить государство <ul><li>Riigilõivud numbriloa andmise eest millega antakse õigus kasutada lühinumbrit või selle kehtivuse pikendamise eest üheks aastaks tasutakse riigilõivu: </li></ul><ul><li>12 000 krooni, kui lühinumber koosneb viiest numbrist; </li></ul><ul><li>24 000 krooni, kui lühinumber koosneb neljast numbrist; </li></ul><ul><li>40 000 krooni, kui lühinumber koosneb kolmest numbrist; </li></ul><ul><li>N umbriloa andmise eest, millega antakse õigus kasutada teenusnumbreid numeratsioonialadest “ 800 ” , “ 900 ” ja &quot;901&quot; või selle kehtivuse pikendamise eest üheks aastaks tasutakse riigilõivu 2400 krooni iga kasutamiseks lubatud numbri eest; </li></ul>
 4. 4. Step 3: а как же операторы моб.связи? <ul><li>Lühinumbri avamise kord Tele2 võrgus </li></ul><ul><li>Sisuteenuse pakkuja saadab Tele2-le taotluse numbri avamiseks aadressile number@tele2.ee. Avalduses peavad sisalduma sisuteenuse pakkuja kontaktandmed, mis on nähtavad SMS ja kõneteenuste lepingu päitses, lühinumber, mida soovitakse Tele2 võrgus avada, lühinumbri tariif ning lühinumbril pakutava teenuse kirjeldus. </li></ul><ul><li>Tele2 võtab sisuteenuse pakkujaga ühendust ühe (1) tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest. </li></ul><ul><li>Tele2 ja sisuteenuste pakkuja sõlmivad SMS ja kõneteenuste lepingu. </li></ul><ul><li>Tele2 avab numbri sisuteenuse pakkuja ja Tele2 vahelise SMS ja kõneteenuste lepingu alusel. </li></ul><ul><li>Numbri sulgemiseks tuleb sisuteenuse pakkujal esitada Tele2-le vastavasisuline avaldus, leping lõpetatakse kolme (3) tööpäeva jooksul. </li></ul>
 5. 5. Tele2 tingimused <ul><li>Sisuteenuse pakkujale makstav tasumäär arvestatakse vastavalt sisuteenuse pakkuja poolt pakutud sisuteenuse hinnale SMS-teenuse puhul järgmise mudeli alusel: </li></ul><ul><li>- SMS hinnaga kuni 3 krooni – Tele2 100% </li></ul><ul><li>- SMS hinnaga 3-4,99 krooni – Tele2 50% ja sisuteenuse pakkuja 50% </li></ul><ul><li>- SMS hinnaga 5-14,99 krooni – Tele2 40% ja sisuteenuse pakkuja 60% </li></ul><ul><li>- SMS hinnaga 15-29,99 krooni – Tele2 35% ja sisuteenuse pakkuja 65% </li></ul><ul><li>- SMS-teenuse hinnaga üle 30 krooni – Tele2 30% ja sisuteenuse pakkuja 70% </li></ul><ul><li>Lühinumbrite teenuse osutamisel Tele2 võrgus lisandub sisuteenuse pakkujale kuutasu. SMS-teenuse korral on kuutasu 500 krooni ja kõneteenuse korral 250 krooni . Summadele lisandub käibemaks. </li></ul>
 6. 6. Step 4: Mobi <ul><li>Заключение договора с Mobi </li></ul><ul><li>Разработка програмного обеспечения </li></ul><ul><li>Настройка связи с Mobi </li></ul>
 7. 7. Mida Mobi pakub? <ul><li>Mobil on EMT, Elisa ja Tele2 võrkudes avatud lühinumbrid: 15977 - SMSi hind 3 krooni 1311 - SMSi hind 5 krooni 13011 - SMSi hind 10 krooni 15330 - SMSi hind 15 krooni 13013 - SMSi hind 25 krooni 13015 - SMSi hind 35 krooni Mobil on soodsad tulujagamislepingud operaatoritega. Olenevalt teenusest ja lõppkasutajahinnast saab Mobi partner endale kuni 62% lõppkasutaja poolt makstud hinnast . Piisava mahu korral on partneril võimalik iga SMS teenuse pealt raha teenida. </li></ul>
 8. 8. Mobi solution
 9. 9. Связь в Mobi Receive SMS <ul><li>http://www.mingisait.ee/teenus/mobi/teenus.php </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>$operaator = $_GET[“operaator”]; </li></ul><ul><li>$telNumber = $_GET[“number”]; </li></ul><ul><li>$marksona = $_GET[“marksona”]; </li></ul><ul><li>$text = $_GET[“text”]; </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>?> </li></ul>
 10. 10. Связь в Mobi IP restriction <ul><li>.htaccess </li></ul><ul><li>AuthName “Teenus&quot; AuthType Basic <Limit GET POST> order deny,allow deny from all allow from mobi.IP.address </Limit> </li></ul>
 11. 11. Связь в Mobi Sending SMS <ul><li><!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot; </li></ul><ul><li>&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;> </li></ul><ul><li><html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; lang=&quot;en_US&quot; xml:lang=&quot;en_US&quot;> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title>Mingi teenus</title> </li></ul><ul><li></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>echo “You have paid 25 EEK for nothing”; </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><ul><li>?> </li></ul></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html> </li></ul>

×