Verslag jeugdraad 26 februari 2013

434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verslag jeugdraad 26 februari 2013

 1. 1. verslag jeugdraad van dinsdag 26 februari 2013Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Financiën 3. Vragen aan Hanna Bouman i.v.m. drugs en alcohol 4. Installatie Jeugdraad – Toekomst Jeugdraad – Goedkeuring Huishoudelijk reglement – Statuten (Vraag JONG N-VA: politieke jongerenafdelingen bekijken als jeugdbewegingen?) 5. Vertegenwoordiging van de Jeugdraad in andere adviesraden 6. Stand van zaken Gemeentelijke Feestzaal 7. Advies materiële ondersteuning: wijziging reglement fotokopieën + overlopen reglement voor 2014 (o.a. gratis huisvuilzakken jeugdverenigingen) 8. Stand van zaken komende activiteiten: - Goedkopere tickets voorstellingen in cc Nova/cc De Poort - Reiscafé 15 maart 9. Stand van zaken Jeugd & Welzijn, Jeugd en Ruimte (actie voetbalverbod) en Vrijetijdsaanbod 10. Varia: - Verhoging waarborg fuifkoffer - Opening repetitielokalen - Geluidsmeters (begrenzers) - Graveeractie i.s.m. Politie Wetteren - Film ‘Dag van de Vrijwilliger’Aanwezig Bram De Winne voorzitter jeugdraad Wetteren Ignace De Block jeugdbeleidscoördinator Wetteren Conny De Neve secretaris jeugdraad Wetteren Marieke Nilis Chiro Hermeline Jens Praet Chiro Kwatrecht Nico De Moor Chiro Kwatrecht Judith Vermeeren Chiro Overschelde
 2. 2. Julie Van Overmeire Chiro Overschelde Yonoi Van der Jeugt gemeentelijke speelpleinwerking WESP Fréderique Van Overmeire Jeugdbrandweer Ellen Uyttendaele JOC EXiXion Eva Goossens JOC EXiXion Stefaan Haegeman K.L.J. Wetteren Bram De Sutter K.L.J. Wetteren Francis Oosterlinck K.S.J. Sint-Lutgardis Eva Van Bree K.S.J. Sint-Lutgardis Janne Verstuyft Scouts en Gidsen Akabe Olé Olé Lies Verschueren Scouts en Gidsen Akabe Olé Olé Yvans Beerens Scouts en Gidsen Prins Boudewijn Leen Van Wesemael Scouts en Gidsen Prins Boudewijn Bram De Rycke Scouts en Gidsen Sint-Jan Chris De Rouck gecoöpteerd lid Leentje Grillaert Schepen van JeugdVerontschuldigd Laura François Chiro Hermeline Josefien Schelstraete Scouts en Gidsen Sint-JanAfwezig Scouts en Gidsen Edelweiss Karekiet Sieg Vervaeke P.V. JOC EXiXion Karel De Moor gecoöpteerd lid Brent Callens Habbekrats vzw1. Verslag vorige vergaderingGeen opmerkingen ivm het verslag van de vorige vergadering.Aanvullende mededelingen:Jeugdlokalenonderzoek:Deel één van het jeugdlokalenonderzoek (= een aangekondigde controle) is inmiddelsafgerond. Het tweede deel van het onderzoek (= de onaangekondigde controle), zalwaarschijnlijk in de loop van de maand maart gebeuren.Heras hekkens:Bram De Winne vindt geen advies van de Jeugdraad terug ivm de Heras hekkens. - 2 -
 3. 3. De jeugddienst heeft in de pc van Hans een brief van de jeugdraad over de Herashekkens teruggevonden uit 2009, maar geen antwoord van het schepencollege.Evaluatie Kerstmarkt:Enkel Scouts & Gidsen Prins Boudewijn en Speelplein WESP hebben deelgenomenaan de Kerstmarkt in Wetteren.Het was goed maar het was slecht weer.Er was een kleine winst van de verkoop drank.Weekend Jeugdraad:Het Jeugdraadweekend dat oorspronkelijk voorzien was op 22-23-24 februari 2013,werd verschoven naar 12-13-14 april 2013. Er moet hiervoor wel nog een locatiegezocht worden. Suggestie: Sleidinge?Chiro Hermeline:Chiro Hermeline zou graag een nieuwe afsluiting willen plaatsen. Komt dit inaanmerking voor infrastructuursubsidie of niet? Chiro Hermeline zal hiervoor verdercontact opnemen met de jeugdbeleidscoördinator.Nieuwsbrief:De Nieuwsbrief is niet opgemaakt in januari- februari. Er waren geen ‘nieuwtjes’ ener was ook geen Jeugdraad geweest.2. FinancieënStatus-quo (± 6.000€). - 3 -
 4. 4. 3. Vragen aan Hanna Bouman ivm drugs – en alcoholHanna Bouman is de intergemeentelijke drugbeleidcoördinator voor de politiezoneWetteren-Laarne-Wichelen.Vragen i.v.m. drugs en alcohol kunnen aan haar doorgegeven worden bvb. opstellenalcoholcharter.De jeugddienst stuurt een e-mail naar alle leden van de jeugdraad om alle vrageni.v.m. drugs en alcohol door te geven. De vragen zullen verzameld worden en danaan Hanna doorgegeven worden. - 4 -
 5. 5. 4. Installatie Jeugdraad - Toekomst Jeugdraad - Goedkeuring huishoudelijkreglement – Statuten (Vraag JONG N-VA: politieke jongerenafdelingen bekijken alsjeugdbewegingen?De installatie van de jeugdraad met verkiezing van een voorzitter, eenondervoorzitter, leden en gecoöpteerde leden dient bij iedere nieuwe legislatuuropnieuw te gebeuren.Schepen Leentje Grillaert stelt voor om eerst de statuten erbij te nemen en tebekijken of die moeten aangepast worden. Bijvoorbeeld i.v.m.:- Stuurgroep- Herverkiezing per werkjaar- Sanctionering als je tweemaal niet komt- Wie er kan toetredenDe statuten en het huishoudelijk reglement zullen een volgende keer besprokenworden. Ook de verkiezing van een voorzitter, ondervoorzitter, voorzitter engecoöpteerde leden wordt uitgesteld.Alles blijft zoals het nu is bvb. tot in september. Op die manier kan eerst allesduidelijk voorbereid worden.Bram blijft voorzitter van de jeugdraad. Wie daar problemen mee heeft (omwille vanzijn kandidaatstelling lijst CD&V), kan dit mailen naar de jeugddienst(jeugddienst@wetteren.be)Wat doen we met de politieke jongerenafdelingen? Er kwam al een vraag binnenvan Jong N-VA om toe te treden tot de jeugdraad:- Niet toelaten- Gecoöpteerd lid (stemgerechtigd)- Lid via organisatie (stemgerechtigd)- Erkennen als particuliere jeugdorganisatie (stemgerechtigd + vergoeding onkosten cf. De Kopernootjes)Wat is hun motivatie? Waarom willen ze naar de jeugdraad komen? - 5 -
 6. 6. Ook dit hangt samen met onze statuten!Opmerking: als we N-VA toelaten, moeten we alle jongerenafdelingen van allepolitieke partijen toelaten tot de jeugdraad.Kan interessant zijn, om hier rond discussies te voeren.We kunnen ook bvb. tweemaal per jaar een algemene vergadering van deJeugdraad houden als een overleg/platform, een soort debat.We kunnen aan N-VA vragen dat ze zich eerst komen voorstellen op de jeugdraaden hun motivatie komen toelichten. Bram vraagt dit aan Annelien Van der Gucht.Er zal ondertussen een werkgroep opgericht worden die rond de statuten van deJeugdraad zal werken. Wie wil toetreden: Bram De Winne, Bram De Rycke, YonoiVan der Jeugt, Francis Oosterlinck en Ignace De Block.Schepen Leentje Grillaert stelt ook voor om te ‚speeddaten‛ tussen de schepen vanJeugd en de jeugdverenigingen. Dit om een constructief gesprek te hebben. Hetmogen ook andere personen zijn dan de personen die nu in de jeugdraad zetelenbvb. mensen uit de oudercomités van de jeugdverenigingen. Ook de sportraad wileen dergelijke speeddate organiseren.5. Vertegenwoordiging van de Jeugdraad in andere adviesradenEr kwam een vraag aan de jeugdraad en aan de seniorenraad om te zetelen in debeheerraad van de Bibliotheek.Omdat jeugd een belangrijke doelgroep is, vinden wij dit belangrijk. Janne Verstuyftwil de Jeugdraad vertegenwoordigingen in het beheersorgaan van de bibliotheek.Hoe komt het dat de Jeugdraad niet meer in de Gecoro mag zetelen (net zoals deseniorenraad)?Jongeren zijn toch experts? - 6 -
 7. 7. Motivering is om maatschappelijke geledingen erin te vertegenwoordigen(maatschappelijke geledingen is bvb. werkgeversorganisatie). Een vertegenwoordigingop basis van leeftijd hoeft niet (expertise kan evengoed bvb. een student architectzijn).In de begeleidingswerkgroepen van projecten zal de Jeugdraad wel kunnen zetelen:bvb. Cordonnier, werkgroep Feestzaal en werkgroep Jeugd & ruimte.6. Stand van zaken Gemeentelijke FeestzaalZomer 2014 zou momenteel de uiterste datum zijn dat de Gemeentelijke Feestzaalkan gehuurd worden.Bram De Winne had een overleg met Michaël Pector (cultuurbeleidcoördinator). Dehuidige Gemeentelijke Feestzaal zou eerst afgebroken worden omdat ze de werfnodig hebben.De capaciteit zou 420 personen zijn. Normale planning is ± 2 jaar.Maar we horen dat er geen consensus meer zou zijn binnen de huidigemeerderheid.Het Masterplan is goedgekeurd door de vorige legislatuur. Beslissingen genomen inde vorige legislatuur kunnen niet weerlegd worden en moeten uitgevoerd worden. Deplannen zullen dus moeten uitgevoerd worden zoals beslist werd (het zijn nog geenbouwplannen).Michaël Pector, cultuurbeleidcoördinator, of de architect van Cordonnier wil dit zekereens komen toelichten op de jeugdraad.‚Trekker‛ van het project ‚Cordonnier‛ is schepen Lieve De Gelder.Voor de Gemeentelijke Feestzaal wordt er ondertussen gezocht naar eennoodoplossing. Er moeten alternatieven zijn wanneer de Gemeentelijke Feestzaal dichtis. Momenteel zijn er nog geen voorstellen/initiatieven. - 7 -
 8. 8. Twee jaar geleden heeft de Jeugdraad al een advies geformuleerd om de toog inde Gemeentelijke Feestzaal af te breken. Misschien moeten we dit advies nog eensgeven? Wie gebruikt eigenlijk de toog? Bezetting kan misschien nagegaan worden bijcc NOVA?7. Advies materiële ondersteuning: wijziging reglement fotokopieën + overlopenreglement voor 2014 (o.a. gratis huisvuilzakken jeugdverenigingen)Wijziging reglement fotokopieënVoorstel is om dit te beperken tot 500 fotokopieën per jaar (i.p.v. 3.000fotokopieën).Daarenboven zullen de fotokopieën gemaakt moeten worden in de bibliotheek en nietmeer in cc NOVA.Aangezien een aantal jeugdverenigingen daar graag gebruik van maakt (immers nietiedereen is te bereiken via e-mail of computer), zal de jeugdraad voorstellen om ditop te trekken naar 1000 gratis fotokopieën per vereniging per jaar.Gratis huisvuilzakken jeugdverenigingenIn plaats van 10 rollen witte huisvuilzakken, ontvangen de jeugdwerkinitiatieven nu 10rollen gele huisvuilzakken (zelfde volume) + vijf pakken blauwe vuilniszakken perjaar of 10 gratis DIFTAR stickers per jaar. De witte vuilniszakken mogen voortaanenkel nog gebruikt worden door gemeentelijke diensten.Wie nog overschot aan witte vuilniszakken heeft, kan die (per rol) omruilen voorgele vuilniszakken aan het onthaal van het gemeentehuis (bij Wesley). Er wordtgevraagd om eerst een seintje te geven aan Ignace.Reglement kampvervoerWerd al vorig jaar besproken. - 8 -
 9. 9. 8. Stand van zaken komende activiteitenGoedkopere tickets voorstellingen in cc NOVA/cc De Poort:Er is nog één voorstelling van cc NOVA waarbij we vanuit de jeugddienst kaartenopzij hebben gelegd voor jongeren (-26 jaar). Per persoon kunnen jongeren hiervoortwee kaarten kopen. Het gaat over:- Vrijdag 22 maart om 20 uur: Guga (imitator van o.a. Tom Boonen), ‘Maestroloog’Reiscafé:Op vrijdag 15 maart wordt er in het Jeugdhuis een ‚Alternatieve reisbeurs‛georganiseerd van 19u tot 22 uur. Dit is een initiatief van JOC EXiXion i.s.m.Vormingplus, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) enGemeentelijke Jeugddienst. Inkom is gratis.9. Stand van zaken Jeugd & Welzijn, Jeugd en Ruimte (actie voetbalverbod)en VrijetijdsaanbodJeugd & WelzijnEr is een kerngroep opgericht ‘Jeugd en Welzijn’.Een jeugdwelzijnsoverleg waarbij alle organisaties betrokken worden die ‘iets’ metwelzijn en/of jeugd te maken hebben, blijkt ook in Wetteren een te groot en loginstrument om functioneel te zijn. Daarom werd beslist om te werken met eenkernteam.Binnen dit kernteam zullen per jaar een drietal thema’s (bvb. rond wonen,gescheiden ouders, …) worden vooropgesteld om gedurende een bepaalde periodeintensief rond te werken. Afhankelijk van het thema zullen hier andere partners opbetrokken worden.Er zal zeker een terugkoppeling zijn naar de jeugdraad.Vrijetijdsbeleid - 9 -
 10. 10. Om te streven naar een meer globale gemeentelijke kinderopvang zou er ooksamengewerkt worden tussen de IBO’s (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang),Sportdienst, Cultuurdienst en Jeugddienst.Er blijkt vooral nood aan meer kinderopvang in de eerste week van dezomervakantie en in de laatste week.Daarom komt er een globaal aanbod:- Fase 1: In de eerste week van de zomervakantie zou er een circuskamp georganiseerd worden, en in de tweede week van de zomervakantie komt er een Grabbelpasaanbod in de deelgemeente Massemen. Daarenboven zal in augustus telkens op dinsdag een ‘hype activiteit’ voorzien worden voor de oudere kinderen (plus 12 jaar) en de oudste kinderen van speelpleinwerking WESP.- Prijszetting en gemeenschappelijke inschrijvingen zijn voor een latere fase.Jeugd en Ruimte (actie voetbalverbod)Er is ook een stuurgroep ‘Jeugd en Ruimte’ opgericht. Het voorbereidend werk,wordt op ambtenarenniveau uitgewerkt.Uitgangspunt – doelstelling is: ‚Voor ieder kind, iedere jongere moet er een plek zijnom zich vrij te bewegen en zich veilig te amuseren‛. ‚Voor ieder kind, iederejongere moet er ergens in Wetteren (niet enkel centrum) een plek zijn om veiligzijn/haar ‘ding’ te doen."De eerste stap is het opmaken van een inventaris van recreatie- en speelruimte:wat is er, wat staat waar + daaraan gekoppeld de demografische gegevens perwijk.Er wordt daarom onder meer nagegaan:- Spreiding van de kinderen- Waar er gespeeld kan worden- Wat is eigendom van de gemeente en wat nietActie voetbalverbod - 10 -
 11. 11. De actie heeft veel weerklank gehad in de media: lokale media, TV-Oost, DeKruitfabriek, De Morgen, … maar ook op Facebook en vanuit politieke hoek.De Jeugdraad moet de mogelijkheid blijven hebben tot het voeren van dergelijkeacties rond speelruimte, vertrekkend vanuit een globale visie.Er dient echter opgelet te worden dat de discussie zich niet toespitst op éénlocatie, zoals nu het geval was.10. VariaVerhoging waarborg fuifkofferWegens een aantal keren verlies van een walkietalkie is de waarborg van defuifkoffer opgetrokken. Er wordt voortaan 400 euro waarborg gevraagd voor hetontlenen van de fuifkoffer.Opening repetitielokalenDe repetitieruimtes in Massemen naast de bibliotheek, zijn eindelijk klaar.Opening (met optreden groepje) is op zaterdagochtend 9 maart.Wetterse groepjes (= groepen waarvan minimum de helft Wetteraars zijn), mogen ergratis repeteren. Reservatie en afhalen sleutels is in cc NOVA.Met de Muziekacademie wordt de mogelijkheid bekeken om er eventueel een vastdrumstel te voorzien.Geluidsmeters (begrenzers)In eigen gemeentelijk patrimonium bvb. JOC en Gemeentelijke Feestzaal, zullen ergeluidsbegrenzers geplaatst worden na de nodige testen.Gezamenlijke aankopen van geluidsmeters blijken niet altijd voordeliger te zijn omdatje er subsidies voor kan aanvragen.Moet dat in de gemeentelijke fuifkoffer komen? Misschien zit zo iets beter in degemeentelijke uitleendienst i.p.v. in de fuifkoffer? Dit moet nog bekeken worden. Feit - 11 -
 12. 12. is dat het handig zou zijn als alles op één en dezelfde plaats moet afgehaaldworden.In elk geval wil de Jeugdraad het voorstel meenemen om geluidsmeters aan tekopen en mee in de fuifkoffer te steken.De communicatie i.v.m. de geluidsbegrenzers naar de bevolking zal gebeuren vanuitde milieudienst en/of infopunt of Kijk op Wetteren.Eventueel kan men in het contract met de DJ laten opnemen dat hij niet over eenbepaalde geluidsgrens mag gaan?Graveeractie i.s.m. Politie WetterenEr was normaal een graveeractie voorzien op 8 maart maar deze zal verschovenworden naar een latere datum.Waar willen we dit doen:- aan het Jeugdhuis- aan het StationFilm ‘Dag van de Vrijwilliger’Alle jeugdverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor de viering van de‘Dag van de Vrijwilliger’. Er is een filmvoorstelling op vrijdag 1 maart in cc NOVA.Dit jaar werd er gekozen voor de film ‘My week with Marilyn’. Er is een namiddag-en avondvoorstelling.In de namiddag zijn er nog plaatsen vrij, de avondvoorstelling is volzet.Activiteiten- 2 maart: Scouts en Gidsen Sint-Jan – Pannenkoekenverkoop- 9 maart: Scouts en Gidsen Massemen – Fuif- 9 maart: K.S.J. – Kaas & Wijnavond in het Buurthuis Wetteren-ten-Ede- 10 maart: K.L.J. – Pannenkoekenverkoop in Wetteren-ten-Ede- 12 maart: Departement Vrije Tijd – participatiemoment meerjarenplan (start met omgevingsanalyse) in cc De Poort. Vooraf inschrijven (er werd een e-mail verstuurd). - 12 -
 13. 13. - 15 maart: JOC EXiXion i.s.m. vormingplus, GROS en Jeugddienst – Alternatieve reisbeurs in het Jeugdhuis- 22 maart om 20 uur: ‘Maestroloog’ (imitator), Guga, cc NOVA- 23 maart: Scouts en Gidsen Sint-Jan – JIN-Fuif, terrein Sint-Jan (gratis voor leden Jeugdraad)- 29 maart: JOC EXiXion – optredens in de Gemeentelijke Feestzaal- 31 maart: Chiro Hermeline – Paasbrunch, lokaal Chiro Hermeline- 12-13-14 april: Jeugdraadweekend 2013Volgende jeugdraad vindt plaats op dinsdag 26 maart 2013 om 19u45. - 13 -

×