Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KATARUNGANG PANLIPUNAN
Balitaan
Pagsasanay
Isulat ang T kung Tama ang inihahayag at M kung Mali sa
pagbabago sa populasyon sa pamayanan/bansa sa panahon n...
Australia, Brunei,
Canada, Chile, China,
Hong Kong, Indonesia,
Japan, South, Korea,
Malaysia, Mexico, New
Zealand, Papua N...
Pagganyak
Pagbuo ng Tanong
Anu-ano ang nakapaloob
sa katarungang
panlipunan na ipinatupad
ni Pangulong Manuel L.
Quezon?
Paglalahad
Ang pagkakaroon ng katarungang
panlipuanan ang binigyang-diin ng
Pamahalaang Komonwelt. Ayon kay Pangulong
Mane...
Pagtalakay
Napakaraming suliraning
panlipunan ang dapat bigyang-lunas
sa panahong ito. Ilan sa mga ito ay
suliranin sa pag...
Pagtalakay
Isinasaad ng Saligang Btas ng
1935 na “ang pagtataguyod ng
katarungang panlipunan upang
matiyak ang kagalingan ...
Pagtalakay
Itinatadhana rin dito na “dapat
magkaloob ang estado ng
pangangalaga sa paggawa, lalo na sa
kababaihan at kabat...
Pagtalakay
>Batas sa walong oras na pagtatrabaho at
karampatang bayad sa mga oras na lalampas
dito, ipinatupad din ang bat...
Pagtalakay
>Batas na nangangasiwa sa ugnayan sa
pagitan ng may-ari ng lupa at kasama at
nagtatadhana ng sapilitang pagpapa...
Pagtalakay
>Paglikha sa Court of Industrial Relations
na nagtatadhana sa pangangasiwa sa mga
suliranin ng paggawa at pagsa...
Pagtalakay
>Batas sa lupa para sa kagalingan ng mga
magsasakang walang sariling sakahan at
nakikisaka lamang sa mayayamang...
Pagtalakay
>Pagtatalaga ng mga lugar pansakahan sa
Mindanao.
Pagtalakay
>Pagtatag ng Rural Progress Administration
of the Philippines upang mapabuti ang mga
kondisyon ng pamumuhay ng ...
Pagtalakay
>Pagtatadhana ng batas sa Public Defense
Act na nagbibigay ng libreng serbisyo ng
pagtatanggol sa mga ordinaryo...
Pagtalakay
>Pagpapatupad ng ga batas na
mangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan
at kabataan.
Paglalahat
Nagpatupad ang pamahalaang
Komonwelt ng Katarungang panlipunan para
sa kabutihan ng mga Pilipino
Paglalapat
Pagtataya : Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A
1.Batas na nagpapatupad ng
Katarungang Pan...
Takda
Magtanong sa mga sumusunod na kawani ng
gobyerno kung magkano ang pinakamababa
nilang sahod at ilang oras ang nakala...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Katarungang panlipunan2

6,521 views

Published on

=)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Katarungang panlipunan2

 1. 1. KATARUNGANG PANLIPUNAN
 2. 2. Balitaan
 3. 3. Pagsasanay Isulat ang T kung Tama ang inihahayag at M kung Mali sa pagbabago sa populasyon sa pamayanan/bansa sa panahon ng mga Amerikano. _________________ 1. Nagpatayo ng daan at tulay _________________ 2. Binomba ng mga gamot ang mga pampublikong lugar _________________ 3. Tinutulungan ang mga magulang na pabayaan ang mga anak _________________ 4. Pagpapatayo ng mga ospital at klinika. _________________ 5. Itinuturo ang wastong pangangalaga at kalinisan ng paligid ng kanilang
 4. 4. Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea,Peru, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, United States, Vietnam.
 5. 5. Pagganyak
 6. 6. Pagbuo ng Tanong Anu-ano ang nakapaloob sa katarungang panlipunan na ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon?
 7. 7. Paglalahad Ang pagkakaroon ng katarungang panlipuanan ang binigyang-diin ng Pamahalaang Komonwelt. Ayon kay Pangulong Manel L. Quezon, malalim ang kahulugan ng “katarungang panlipunan.” Ayon sa kanya, ito ay ang pagiging makatao ng mga batas at pagkakapantay pantay ng lahat ng bumubuo sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapanatiling balanse ng kalagayang ekonomiko at panlipunan sa buong lipunan. ****
 8. 8. Pagtalakay Napakaraming suliraning panlipunan ang dapat bigyang-lunas sa panahong ito. Ilan sa mga ito ay suliranin sa pagmamay-ari ng lupa: suliranin ng mga manggagawa at magsasaka: at iba pang paglbag sa karapatang pantao.
 9. 9. Pagtalakay Isinasaad ng Saligang Btas ng 1935 na “ang pagtataguyod ng katarungang panlipunan upang matiyak ang kagalingan at pangkabuhayang kaligtasan ng mga mamamayanay tungkulin ng estado”.
 10. 10. Pagtalakay Itinatadhana rin dito na “dapat magkaloob ang estado ng pangangalaga sa paggawa, lalo na sa kababaihan at kabataan at magsaayos ng pagsasamahan ng mga magsasaka at may-ari ng lupa at ng mga manggagawa at kapitalista”.
 11. 11. Pagtalakay >Batas sa walong oras na pagtatrabaho at karampatang bayad sa mga oras na lalampas dito, ipinatupad din ang batas sa pinakamababang sahod o minimun wage na nagtatatakda ng 1.00 bilang pinakamababang sahod sa isanag araw. Layunin nito na mabigyan ang mga manggagawa ng panahon para sa pamamahinga at paglilibang.
 12. 12. Pagtalakay >Batas na nangangasiwa sa ugnayan sa pagitan ng may-ari ng lupa at kasama at nagtatadhana ng sapilitang pagpapasya sa mga kasong may kinalaman ang dalawang panig. Ang kasama ay tumutukoy sa mga magsasakang nagsasaka ng lupain ng mga mayayamang hacendero
 13. 13. Pagtalakay >Paglikha sa Court of Industrial Relations na nagtatadhana sa pangangasiwa sa mga suliranin ng paggawa at pagsasaka
 14. 14. Pagtalakay >Batas sa lupa para sa kagalingan ng mga magsasakang walang sariling sakahan at nakikisaka lamang sa mayayamang hacendero
 15. 15. Pagtalakay >Pagtatalaga ng mga lugar pansakahan sa Mindanao.
 16. 16. Pagtalakay >Pagtatag ng Rural Progress Administration of the Philippines upang mapabuti ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga tao sa mga lalawigan.
 17. 17. Pagtalakay >Pagtatadhana ng batas sa Public Defense Act na nagbibigay ng libreng serbisyo ng pagtatanggol sa mga ordinaryo at mahihirap na mamamayan.
 18. 18. Pagtalakay >Pagpapatupad ng ga batas na mangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan at kabataan.
 19. 19. Paglalahat Nagpatupad ang pamahalaang Komonwelt ng Katarungang panlipunan para sa kabutihan ng mga Pilipino
 20. 20. Paglalapat
 21. 21. Pagtataya : Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. A 1.Batas na nagpapatupad ng Katarungang Panlipunan 2. Batas na nagpapatupad ng 8 oras na paggawa 3. Batas na nagtatakda ng 1.00 bilang pinakamababang sahod 4.Layunin nito na mapabilis ang paglutas ng anumang suliranin sa ugnayan ng mga manggagawa at pangasiwaan 5. Ipinagawa ito ng pamahalaang Komonwelt upang mapabilis ang pag-unlad sa bahaging Mindanao B A. Lupang sakahan B. Hukuman ng Ugnayang Pang Industriya C. Batas sa pinaka mababang sahod D. Batas sa Walong oras na paggawa E. Kalsada at tulay F. Saligang Batas ng 1935
 22. 22. Takda Magtanong sa mga sumusunod na kawani ng gobyerno kung magkano ang pinakamababa nilang sahod at ilang oras ang nakalaan para sa kanilang trabaho. a.guro b.miyembro ng Sangguniang Barangay c.pulis o sundalo

×