Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sector Secundario

4,630 views

Published on

presentación sobre el sector secundario hecho por los alumnos de 3º c de la eso del I.E.S. Neira Vilas

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sector Secundario

 1. 1. EL SECTOR SECUNDARIO
 2. 2. autores: <ul><li>Ailton Junior Alves de Sousa
 3. 3. Patricia Figueiras Fariña
 4. 4. Ana Eloisa García Lareo
 5. 5. Rubén Lago Zapata
 6. 6. Beatriz Motos Alves
 7. 7. Juan Alcides Ramil Linares
 8. 8. Coordina: Jesús Ares Pita </li></ul>
 9. 9. Materias Primas <ul><li>Materias Primas De Orixe Animal
 10. 10. Materias Primas Vexetais
 11. 11. Materias Primas Mineral </li></ul>
 12. 12. Materia Primas De Orixe Animal <ul><li>Proceden da gandaria e utilizanse na industria textil para confeccionar , por exemplo ,prendas de vestir . Tamen o peixe e unha materia prima ,que serve para fabricar conservas ,aceites e fariñas . </li></ul>
 13. 13. Materia Primas Vexetais <ul><li>Poden ser produtos agricolas ,como o algodón que se usa para facer tecidos , ou produtos forestais ,como a madeira para fabricar mobles , ou o caucho utilizado nos pneumaticos . </li></ul>
 14. 14. Materias Primas De Orixe Mineral <ul><li>Extraense do subsolo.A meirande parte destes minerais non se poden utilizar directamente para elaborar un producto , polo que son sometidos a unha transformacion ou proceso industrial que obten un material axeitado para fabricar un produto . </li></ul>
 15. 15. Minerais Metalicos <ul><li>Son aqueles dos que se extraen os metais ,como o hematita (da que se obten o ferro) ou a bauxita ( da que se extrae o aluminio). Son moi importantes porque constituen a base das industrias siderurxica (industria do ferro ) e metalurxica. </li></ul>
 16. 16. Minerais Non Metalicos <ul><li>Son aqueles dos que se obteñen outras materias ,como a sal ou o xofre. As rochas industrias ,como o granito,a lousa ou o marmore ,usanse ,basicamente , na construcion. </li></ul>
 17. 17. Minaria <ul><li>E o conxunto de procesos que permite extraelos. As explotacions mineiras poden ser de dous tipos: a ceo aberto ou subterraneas. Nas minas subterraneas ,a extraccion do mineral e mais complicada. A ceo aberto tem que escavar posos ,tuneles ou galerias. </li></ul>
 18. 18. Producion E Consumo De Minerais <ul><li>Os paises industrias consomen moitos recursos minerais de xeito que as veces,a sua producion e insuficiente .Nalguns casos os minerais proveñen de paises industrias que teñen unha producion sobrante noutros extraense en paises pobres. </li></ul>
 19. 19. Localización fontes enerxía tradicionais Desigual distribución recursos enerxéticos Carbón Petróleo Gas Natural Enerxía Nuclear Hidroeléctrica
 20. 20. Carbón <ul><li>É un combustible moi abundante na natureza. Encóntrase en China, Estados Unidos e países pertencentes á Unión Europea. </li></ul>
 21. 21. Petróleo <ul><li>É a principal fonte de enerxía que hai na actualidade.
 22. 22. Os principais depositos petrolíferos están en Oriente Medio (Arabia Saudita, Kuwait, Iraq…). Séguenlles están en Estados Unidos e Rusia. Tamén hai en México, Indonesia, Venezuela e Nixeria.
 23. 23. En Europa só destacan Noruega e Reino Unido. </li></ul>
 24. 24. Gas Natural <ul><li>Encóntrase nos países do Golfo Pérsico, Estados Unidos, Rusia e Canadá. </li></ul>
 25. 25. Enerxía Nuclear <ul><li>Non ten moita importancia a nivel mundial, pero a súa importancia é diversa segundo os países. Os principais productores son Canadá e Estados Unidos. </li></ul><ul><li>Os problemas que adoita derivar este tipo de enerxia, fai que haxa países que non quera ter centrais nos seus territorios. </li></ul><ul><li>Outros países, pola contra, ven na enerxía nuclear unha boa alternativa á dependencia do petróleo. </li></ul>
 26. 26. Hidroelectricidade <ul><li>Está moi desenvolvida nos paises máis industriais, mentres que nos países pobres non ten a mesma repercusión.
 27. 27. Destacan pola súa producción Canadá, China, Estados Unidos, Noruega e Xapón. </li></ul>
 28. 29. Energía solar o fotovoltaica Los paneles Solares convierten la energía solar en eléctrica, se ultilíza sobre todo para obtener agua caliente o electricidad.
 29. 30. La energía eólica Se obtiene apartir del apro bechamiento de la fuerza del viento para la obtenci ón de energía, estan situa dos en lugares donde la Fuerza del aire sea conti nua.
 30. 32. Energías alternativas.
 31. 35. A industria é o conxunto de procesos e actividades que teñen como finalidade transformar as materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de industria dependendo dos productos que fabriquen. Para o seu funcionamento as industrias precisan de fontes enerxía e materias primas. Dende o seu orixe o ser humano tivo a necesidade de transformar elementos da natureza para poder aproveitarse deles, pero non é ata finales do século XVIII e durante o XIX cando este proceso sufre un cambio radical coñecido co nome de revolución industrial . Dependendo do posterior uso que se lle poda dar as produtos elaborados clasificamos as industrias en: <ul><li>Industrias de bens de producción </li></ul><ul><li>Industrias de bens de uso e consumo </li></ul>
 32. 36. Este tipo de industria non consome directamente, senón que son productos semielaborados que serven como materia prima a outras industrias. Este tipo de industria tamén se coñece co nome de “pesada” xa que manexa enormes cantidades de producto. Para o seu desenvolvemento precisa de enormes infraestructuras, moita man de obra e moito capital. Exemplos: Industria Siderúrxica, Industria Cementeira….
 33. 37. Os productos elaborados en esto tipo de empresas ao contrario das de Bens de Produccion si van destinados directamente ao consumo. Coñécese co nome de industria lixeira por precisar de infraestructuras de menores dimensións, menos persoal e un capital inferior. Exemplo: Industria do Calzado
 34. 38. Este tipo de industria caracterízase pola utilización das tecnoloxías máis avanzadas e recentes, como poden ser a microelectrónica, as telecomunicacións, a nanotecnoloxía, a informática… Precisan dun persoal ben formado e especializado no seu ámbito. Sitúanse nos paises ricos preto de grandes universidades.
 35. 39. <ul><li>Segundo o seu tamaño poden ser: </li></ul>Pequenas empresas Medianas empresas Grandes empresas <ul><li>Segundo a súa organización: </li></ul>Sociedades anónimas Sociedades limitadas <ul><li>Segundo a procedencia do capital: </li></ul>Públicas Privadas
 36. 40. Segundo a súa concentración podémolas clasificar en 2 tipos: <ul><li>Concentración horizontal : cando se unen varias empresas do mismo sector. </li></ul><ul><li>Concentración vertical : cando se agrupan empresas que fabrican diferentes productos dun mesmo sector. </li></ul>
 37. 43. La industria: un poco de historia <ul><li>El trabajo artesanal
 38. 44. Los inicios de la industrialización
 39. 45. La industria actual </li></ul>
 40. 46. El trabajo artesanal <ul><li>Los artesanos producían el los obrado iros aquello que el pueblo necesitaban como calzado, el proceso era manual por lo que el articulo era bastante caro y cada producto era único. </li></ul>
 41. 47. Los inicios de la industrialización <ul><li>La producción industrial se inicio a mediado del siglo XVIII. Las maquinas industriales funcionaban movida por la energía procedente de un motor, las maquinas liberaron algunas operaciones el trabajo humano, y hubo una mayor productibilidad para fabricar mas productos mas rápido. Las maquinas se instalaron en fabricas o en factorías situadas cerca de los ríos para aprovechar energía. </li></ul>
 42. 48. La industria actual <ul><li>Se caracteriza por la automatización y sofisticación de los procesos , Alos que se incorporaron la informática y la robótica; la reducción de la mano de obra y la fabricación de productos cada vez mas diversos, que con el trasporte de exporta a cualquier lado </li></ul>
 43. 49. La evolución de la actividad industrial <ul><li>El trabajo industrial
 44. 50. Las fabricas: La mecanización
 45. 51. Nuevas tecnología </li></ul>
 46. 52. El trabajo artesanal <ul><li>En la edad media los artesanos eran propietarios de su obradoiro, el artesano era dueño del edificio y de la herramientas y estaba asociado al gremio de su oficio. Para el trabajaban los aprendices, y a veces lo hacían sin cobrar solo para aprender el oficio </li></ul>
 47. 53. Las fabricas: La mecanización <ul><li>Las fabricas contienen la maquinaria, las herramientas y las instalaciones necesarias para la fabricación del producto. La producción artesanal supuso un gran cambio para los trabajadores por que se paseaban en labores mecánicas, los salarios eran bajos a pesar de la utilización de maquinas </li></ul>
 48. 54. Nuevas tecnologías <ul><li>Las nuevas tecnologías permitió la reducción de la mano de obra y el aumento de la producción. Los obreros son trabajadores salariados de las empresas. A veces las empresas son grandes y complejas, por eso precisan equipos directivos o ejecutivos para poder realizar su gestión </li></ul>
 49. 55. El proceso y el Trabajo industrial Elementos del proceso industrial La división técnica y social del trabajo
 50. 56. Elementos del proceso industrial <ul><li>Las materias primas y las fuentes de energía
 51. 57. La fuerza de trabajo
 52. 58. El capital
 53. 59. La tecnología
 54. 60. La organización de la empresa </li></ul>
 55. 61. Las materias primas y las fuentes de energía <ul><li>Los recursos que se obtienen de la naturaleza se constituyen como materias primas, que con la contribución de energía se transforman en productos industriales </li></ul>
 56. 62. La fuerza de trabajo <ul><li>Es la actividad de las personas que hacen posible la producción, el personal que trabaja reciben un salario a cambio de su trabajo. </li></ul>
 57. 63. El capital <ul><li>La actividad industrial precisa invertir dinero en sus instalaciones para fabricar productos con lo cual poner un precio que obtenga beneficios. </li></ul>
 58. 64. La tecnología <ul><li>El conjunto de maquinaria técnica es imprescindible para la producción y de los empleados aportan conocimientos necesarios para la manipulación. </li></ul>
 59. 65. La organización de empresas <ul><li>Es indispensable una organización y un producto de calidad un precio razonable con el fin de venderlo en el mercado donde compite con otros productos, la diferencia entre el gasto y el precio del producto puede producir beneficios. </li></ul>
 60. 66. La división técnica social del trabajo <ul><li>La división técnica del trabajador impide que el trabajador pueda comenzar y acabar un trabajo por si solo. Depende de la acción coordinada de todos los trabajadores así como la maquina que interviene. </li></ul>
 61. 67. Las condiciones laborables <ul><li>A principios del siglo XX los obreros vivían en condiciones penosas: salarios bajos, trabajaban largas jornadas trabajaba toda la familia asta los niños de corta edad y los trabajos eran inseguros. Con el tiempo los obreros mejoraron su situación laboral: mejores salarios , con un horario establecido.
 62. 68. Con esto los obreros consumían lo que fabricaban y las industria con lo que ganaban se mecanizaban. </li></ul>

×