Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antic regim

10,969 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Antic regim

  1. 1. IES Alcarràs IES Alcarràs L'Europa de l'Antic Règim www. sunion .net/professors/a figuera /paginaprincipal.htm Aquest material ha estat baixat de la web: Ha estat modificat i adaptat en algun aspecte Etapa Batxillerat
  2. 2. La Il·lustració i la França de l’Antic Règim Presentació A PARTIR DE 1789 L’època de les revolucions 1 1- L’Antic Règim 2- La revolució americana 3- La revolució francesa 4- L’època napoleònica A PARTIR DE LA DERROTA DE NAPOLEÓ La Restauració Absolutista 5- La Restauració i les revolucions liberals 6- Els nacionalismes (Itàlia i Alemanya) Una època de canvis: L’Europa de l’Antic Règim Tema 1
  3. 3. Fins el segle XVIII va dominar el sistema de l’Antic Règim Economia -Creixement lent de la població -Agricultura tradicional -Dels tallers artesanals a les manufactures -Comerç colonial -Sistema econòmic mercantilista Es caracteritzava per 1.- L’Antic Règim El segle XVIII va aparèixer la Per influència de la Il·lustració es desenvolupa el Despotisme Il·lustrat 2 Societat estamental -Privilegiats (noblesa, clergues) -No privilegiats -Tercer Estat- (burgesia, classes populars) Estat absolutista -Sobirania reial (llei divina) -Exèrcit,burocràcia,diplomàcia Il·lustració La raó, el “segle de les llums” Felicitat, progrés, reformisme, tolerància, Natura L’Enciclopèdia (Diderot i d’Alembert) Es caracteritza Dóna lloc al Pensament polític il·lustrat Una època de canvis: L’Europa de l’Antic Règim Tema 1
  4. 4. J. L. Locke -L’Estat garantia de les llibertats individuals Cal destacar 1.- L’Antic Règim 3 Voltaire -Llibertat de pensament i tolerància religiosa Montesquieu -Divisió de poders, “L’esperit de les lleis”, 1748. Crea les bases del liberalisme polític El pensament il·lustrat Rousseau -”Contracte social” L’home és lliure en la natura i esclau en la societat (corrompre) Montesquieu Voltaire Rousseau Un època de canvis: L’Europa de l’Antic Règim Tema 1
  5. 5. - 1783 Llibertat d’expressió, de premsa, de religió... Divisió de poders República Federació d’Estats Constitució Els principals fets - 4 juliol de 1776 Al segle XVIII les 13 colònies britàniques d’Amèrica del Nord Insurrecció colonial Declaració de la Independència L’absolutisme de Jordi III provoquen A causa de 4 Revolució liberal Que es converteix L’abús dels impostos ànglesos Poca llibertat política 2.- La Revolució Americana Derrota anglesa de Yorktown (Pau de Versalles) - 1787, construcció d’un Estat liberal Declaració de drets Declaració de la Independència G. Washington Pàgs. 16-17 Una època de revolucions: De l’Antic Règim a les Revolucions Tema 1
  6. 6. textos Il·lustració 5 "En cada Estat hi ha tres classes de poders: pel primer, el príncep o el magistrat fan les lleis per un cert temps o per sempre, i corregeix o deroga les que estan fetes. Pel segon, fa la pau o la guerra, envia o rep ambaixadors, estableix la seguretat i prevé les invasions; i pel tercer, castiga els crims o decideix sobre les conteses dels particulars. (...)   Quan els poders legislatius i executius estan reunits en una mateixa persona o corporació, aleshores no hi ha llibertat, perquè és de témer que el monarca o el Senat facin lleis tiràniques per executar-les de la mateixa manera.   (...) En l'Estat en què un home sol o una sola corporació de pròcers, o de nobles, o del poble, administrés els tres poders i tingués la facultat de fer les lleis, d'executar les resolucions públiques i de jutjar els crims i conteses dels particulars, tot es perdria completament." Montesquieu, "L'esperit de les lleis"   Una època de canvis: L’Europa de l’Antic Règim Tema 1
  7. 7. textos Il·lustració 6 "El primer llenguatge de l'home, el llenguatge més universal, el més enèrgic i l'únic que li va caldre abans que necessités persuadir uns homes reunits, és el crit de la natura (...)"   Rousseau, J.J., "Discurs sobre l'origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes"     Allò que origina una societat política no és res més que el consentiment del conjunt d'homes lliures que han de formar part d'aquesta societat. Això i només això és el que ha de donar origen a qualsevol govern legítim del món." John Locke, "Assaig sobre el govern civil"   Una època de canvis: L’Europa de l’Antic Règim Tema 1
  8. 8. textos Revolució Americana 7 <ul><ul><ul><li>&quot;Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats en la igualtat, i dotats pel Creador de certs drets inalienables entre els quals hi ha la vida, la llibertat i el dret a la felicitat. Que, per assegurar aquests drets, els homes creen governs els justos poders dels quals deriven del consentiment dels governats. Que qualsevol altra forma de govern que atempti contra aquests fins el poble pot alterar-la per instituir un altre govern, que es fonamenti en aquests principis i organitzi els seus poders de tal forma que sembli més segur d'assolir amb ella la seguretat i la felicitat. (...) Però quan un llarg seguit d'abusos i usurpacions, perseguint invariablement el mateix objectiu, palesa un designi de reduir-la sota el despotisme más absolut, és el seu dret, és el seu deure, deslliurar-se de tal govern i proporcionar-se noves lleis per a la seva seguretat futura. Tal ha estat el sofriment pacient d'aquestes colònies, i tal és ara la necessitat que les obliga a alterar els seus vells sistemes de govern.&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thomas Jefferson. Declaració d'Independència dels Estats Units. 1776. </li></ul></ul></ul>Una època de revolucions: De l’Antic Règim a les Revolucions Tema 1

×