Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs de Revisió de textos

296 views

Published on

PowerPoint on es descriu el procés d'aprenentatge a través de la plataforma WebCT.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs de Revisió de textos

 1. 1. Curs de Correcció de Textos<br />Jessica Rutés González<br />
 2. 2. Plataforma escollida<br />La plataforma comercial WebCT ha estat l’escollida pel curs de correcció de textos com el millor entorn d’aprenentatge resultant de l’ús de les TIC, de les preferències del docent i de les necessitats existents del curs.<br />Tot i que aquesta plataforma és comercial i té uns paràmetres definits, hi ha una sèrie d’opcions que s’han volgut ocultar per l’alumnat al no ser necessàries per la metodologia del curs i s’ha implementat un nou recurs compatible amb WebCT, Elluminate.<br />Elluminate és una eina totalment compatible amb WebCT i serveix per crear videoconferències.<br />Les imatges de la plataforma son com les del programa WebCT, però adaptades visualment a les necessitats del curs.<br />
 3. 3. Plataforma alumne<br />La plataforma WebCT de l’alumnat està integrada per diverses eines de contingut, comunicació i avaluació. Les eines que més s’utilitzaran per la pròpia metodologia del curs en seran: el correu, el fòrum, la pissarra i les videoconferències.<br />Eines a fer servir per l’alumnat<br />
 4. 4. Plataforma docent<br />La plataforma WebCT del docent estarà integrada per un panell de control, el qual li permetrà administrar correctament el curs, portar un seguiment acorat de l’alumnat, i afegir o ocultar eines i pàgines.<br />
 5. 5. Eines essencials per la plataforma<br />Les eines de comunicació essencials per la pròpia dinàmica del curs, en son el fòrum, el correu, la pissarra i les videoconferències. <br /><ul><li>El fòrum: eina que permet a l’alumnat establir converses a través de l’escriptura de missatges de text de manera asíncrona amb la resta d’integrants del curs. Es poden crear diversos grups de debat sobre temes específics. En el nostre cas, l’eina del fòrum es farà servir per crear diversos debats sobre temes concrets de l’assignatura i per plantejar diversos dubtes entre companys i al propi docent.
 6. 6. Correu: eina que serveix per que hi hagi una comunicació directe i privada entre els diversos usuaris del curs i el docent. Aquesta eina no es farà servir per fer entregues de treballs o activitats per part de l’alumnat (es farà a través de la opció “lliurament d’arxius”), i tampoc per fer correccions dels treballs dels alumnes per part del docent. </li></li></ul><li>Eines essencials per la plataforma<br />- Videoconferències (Elluminate): eina que permet a l’alumnat tenir una comunicació simultània i bidireccional amb el docent i els propis companys. Amb les videoconferències el docent podrà impartir teoria o bé podrà parlar sobre els tipus de correccions o els errors més generals dels alumnes. El programa Elluminate, a part de poder fer videoconferències, també tindrà un apartat propi de pissarra, on el docent i l’alumnat podrà mostrar un document i escriure sobre d’ell.<br /><ul><li>Pissarra: eina que permet la comunicació síncrona entre els estudiants i el docent, on es troben les opcions de dibuixos, escriptura, i d’importació d’imatges en format .gif o .jpg. A través de la pissarra el docent i l'alumnat podrà fer diverses correccions al grup d’usuaris que estiguin connectats en aquell moment. Per fer correccions individuals, el docent establirà unes hores concretes de correcció a cada estudiant.
 7. 7. Lliurament d’arxius: eina que permetrà als estudiants fer l’enviament de documents al docent. A través d’aquesta opció el docent tindrà un feedback amb l’alumnat.</li></ul>*Es mostraran les imatges de la plataforma de la eina del fòrum, del correu, de la pissarra i de les videoconferències.<br />
 8. 8. Eina fòrum<br />
 9. 9. Eina correu electrònic<br />
 10. 10. Eina Videoconferència: Elluminate<br />* Imatge extreta de la pàgina web: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/murphy.html<br />
 11. 11. Eina Pissarra<br />* Imatge extreta del document “Manual WebCT” creat per l’equip de IDEAL de la Universitat de Puerto Rico.<br />
 12. 12. Diagrama metodología<br />Docent<br />Videoconferència<br />Lliurament d’arxius<br />Fòrum<br />Correu<br />Pissarra<br />Activitats/<br />Treballs<br />Visualització<br /> de contingut<br />Exàmens<br />Alumne<br />
 13. 13. Metodología<br />En la metodologia seguida per al curs de “Revisió de textos”, el docent desenvoluparà el rol de guia (tutor), permetent que d’aquesta manera l’alumnat passi a tenir un rol més actiu al curs.<br /> <br />Aquest alumnat no només serà el receptor dels continguts, sinó que a través de la utilització de les eines i recursos de la plataforma, passarà a ser el responsable del seu propi aprenentatge sota el suport del tutor. En aquest context, el tutor tindrà la missió de guiar a l’alumne durant tot el procés d’aprenentatge, per tal d’assegurar la consecució dels objectius formatius establerts.<br /> <br />El procés formatiu que seguirà l’alumnat en serà cíclic, on primer visualitzarà el contingut, després realitzarà activitats i treballs, seguidament s’examinarà i el procés tornarà a començar.<br /> <br />
 14. 14. Metodología<br />El docent serà l’encarregat de corregir els treballs de l’alumnat i les petites proves avaluatives, on se’ls hi retornarà un feedback a través de l’apartat de lliurament d’arxius, del correu electrònic o bé de l’apartat “Les meves qualificacions”.<br />La organització dels continguts estarà establerta a partir d’un procés previ de selecció i seqüenciació de continguts, presentada de manera amena per l’alumnat a partir de la utilització d’eines que fomentin l’aprenentatge interactiu. Les eines que més farà servir l’alumnat a l’hora de comunicar-se, en serà el fòrum, el lliurament d’arxius, les videoconferències, la pissarra i el correu electrònic.<br />

×