Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Agil projekttavla

Ad

1

Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
© 2014 Jesper Forslund, jesperforslund.se

jesperforslund.se

Du får...

Ad

2

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Målsättning
Release plan
Sprint Burn Down
Magkänsla
Godispåse
Hinder
Förbättringar
Journa...

Ad

3

Målsättning
Målsättning med projektet
Minska avvisningsfrekvensen
för mobila användare med 50%
Göra det möjligt att gen...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Affärsplan FTW!
Affärsplan FTW!
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad
1 of 13 Ad

Agil projekttavla

En projekttavla (radiator, scrum board, project board) är ett bra sätt att visualisera projektet och teamets arbete. Här är några exempel på information som jag har haft med på tavlan i mina agila (agile) projekt.

En projekttavla (radiator, scrum board, project board) är ett bra sätt att visualisera projektet och teamets arbete. Här är några exempel på information som jag har haft med på tavlan i mina agila (agile) projekt.

More Related Content

Agil projekttavla

 1. 1. 1 Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. © 2014 Jesper Forslund, jesperforslund.se jesperforslund.se Du får gärna kopiera eller bygga vidare på materialet, även för kommersiellt syfte, så länge en hänvisning finns kvar till mig, Jesper Forslund, eller den här presentationen.
 2. 2. 2 Innehåll • • • • • • • • • • Målsättning Release plan Sprint Burn Down Magkänsla Godispåse Hinder Förbättringar Journal Personas Aktiviteter jesperforslund.se
 3. 3. 3 Målsättning Målsättning med projektet Minska avvisningsfrekvensen för mobila användare med 50% Göra det möjligt att genomföra köp från mobila enheter Skapa en positiv användarupplevelse som inte ger negativ feedback till vår kundtjänst och via social medier Målsättning med sprinten Enkelhet En lösning för alla mobila användare Skapa en unik upplevelse för varje kund Målsättning Styrkan med Agila projekt är förmågan att ändra inriktning och leverera det som är viktigt just nu. Det innebär också en risk att projektet glömmer bort vision, mål och effekter. För att påminna teamet om varför de genomför projektet bör en del av tavlan vara reserverad för målsättningen för både projektet och den aktuella sprinten samt viktiga ledord. jesperforslund.se Erbjuda betallösningar i mobilen kopplat till kundvagnen Ledord
 4. 4. 4 Leveranser Innehållsrelease 2 Planerad release 4 Planerad release 3 Planerad release 2 Planerad release 1 Release plan Releaseplanering En release är resultatet av flera sprintar som kan delas in i två typer: 1) Innehållsreleaser innebär att en minsta mängd leverabler behöver ingå i leveransen, tid är sekundärt. 2) En planerad release är styrt av tidpunkten och innehållet är relevant, men sekundärt. Innehållsrelease 1 Sprint jesperforslund.se En releaseplan visar hur mycket varje sprint levererar och när de olika releaserna ligger i tid/arbete.
 5. 5. 5 Sprint burn down Visualisera framstegen För att visualisera framstegen används diagrammet burn down chart – helt enkelt kvarstående arbete kontra kvarstånd tid. Arbete Diagrammet visar två linjer; en (blå) trendlinje som motsvarar ett jämn hastighet under hela sprinten och en (grön) linje som visar den verkliga hastigheten som teamet gör klart aktiviteter – som uppdateras vid det dagliga Scrum mötet. jesperforslund.se Dagar
 6. 6. 6 Magkänsla Kommer vi på målsättningen med releasen? Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 2 Magkänslan i teamet Enkla KPI:er som visar hur projektet ligger till är alltid användbara. Då teamet är de som driver arbetet framåt är det viktigt att känna av deras magkänsla. Varje vecka eller sprint sätter varje teammedlem ett streck på tavlan. 5. Definitivt 4. Troligtvis 3. På gränsen 2. Troligtvis inte 3,8 4,4 jesperforslund.se 1. Definitivt inte
 7. 7. 7 Godispåse GUI Databas CI Övrigt jesperforslund.se Godispåse En del arbete är mindre justeringar och förbättringar. Istället för att återföra allt till projektets Backlog skapas en godispåse, indelad i olika områden. När en utvecklare är klar med en större aktivitet kan det vara avkopplande med en eller två enkla saker som bara ska göras – perfekt avslutning på dagen. Godispåsen minskar administrationen för mindre aktiviteter och skapar variation för teamet. Test
 8. 8. 8 Hinder Nya Pågår Eliminerade Blockerande Stort besvär Litet besvär Historik Att redovisa öppna och eliminerade hinder är viktigt för att förstå hur hinder påverkar er produktivitet samt förstå er och organisationens förmåga att lösa hinder – en viktig KPI för en statusrapport tillsammans med med burn down/up. jesperforslund.se Irriterande Hinder Hinder i arbetet behöver elimineras snabbt för att inte produktiviteten ska påverkas negativt. Det är därför viktigt att de kommer fram tidigt, blir kända för hela gruppen och att någon tar ägarskap för att eliminera hindret.Interna hinder kan teamet hantera själva. Hinder som beror på faktorer utanför projektets makt behöver styrgruppen, eller motsvarande funktion, ta ägarskap för – se den Agila styrgruppen.
 9. 9. 9 X Sprint planering Journal Stående möten Scrum möte varje dag k 9 i projektrummet X X Server krasch! X X X Dagar X Jill ledig Löste prestandaproblem i testmiljön AW J Mattias o/ i bowling! Backlog genomgång inför nästa sprint Marcus på konferens Retrospektiv Journal Om sprinten är längre än 2 veckor kan det ibland vara svårt att komma ihåg allt som har hänt. Veckorna går in i varandra och när olika saker inträffade är inte alltid självklart. Ett bra sätt att visualisera sprinten är med hjälp av en journal/kalender. Sprint möten Planerade händelser Anteckningar Mall för sprinten För att underlätta planeringen av sprinten skapas en mall. Varje sprint genomförs på samma sätt, även om vad som levereras varierar, vilket innebär att stor del av planen kan återanvändas. jesperforslund.se Demonstration Avstämning styrgrupp varje måndag kl 9 (telefonkonferens)
 10. 10. 10 Förbättringar Vad vi vill förbättra Öka antalet scriptade tester för vårt API Vad vi är nöjda med En snabb CI process Bra delaktighet från PO J Checka in kod oftare. Involvera Marcus (UX) tidigare i utvecklingen. Tänk på! Förbättringar Precis som att målsättningen ska vara tydlig hela tiden är det viktigt att inte glömma bort de områden som teamet vill förbättra. Under era retrospektivmöten kommer ni fram till några förbättringar, skriv ner dem till tavlan, tillsammans med de delar som ni är nöjda med (glöm inte bort det ni gör bra). jesperforslund.se Vi kan uppdatera Jira och Yammer när vi checkar in kod. Se wiki om Jira. För att publicera kommentar till vår Yammer grupp använd bara #yam Nya kaffemaskinen är grym!
 11. 11. 11 Personas Namn Citat som beskriver personen Grunduppgifter Beskrivning (allt från ålder och yrke till bostadsort och inkomst) Kortfattad beskrivning av personen. Motivation Varför använder de er produkt? Bild jesperforslund.se Personas För att personifiera typiska användare används Personas som är fiktiva profiler av vanliga användare. Personas är utan bra sätt att skapa en delad syn på vilka som ni utvecklar ert system för. Profilerna skapas av teamet tillsammans med beställaren. Profilen kan utformas på många sätt, ha med det som är viktigt för att lyfta fram olika karaktärsdrag.
 12. 12. 12 Aktiviteter jesperforslund.se Berlic-pyramiden För att göra en pragmatisk men värdefull prioritering används ibland en pyramid. Syftet är att tvinga produktägaren, eller motsvarande roll, att prioritera noggrant ju viktigare något är, utan att kräva en sekventiell prioritering på hela projektets backlog. Ju högre något är priorierat, högre upp i pyramiden, desto färre saker kan ha samma prioritet. Längre ner i pyramiden kan fler och fler saker ha samma prioritet och i botten finns er Icebox. Aktiviteter Visualisering av aktiviteter är centralt i ett Agilt projekt fär att skapa transparens inom teamet och för intressenter utanför. Beroende på er arbetsprocess får ni använda olika kolumner och beroende på vad som är viktigt att visualisera får ni designa tavlan på olika sätt. I början av ett projekt är det vanligt att projekttavlans design förändras för att alltid vara relevant och informativ.
 13. 13. 13 http://www.jesperforslund.se/kaizen jesperforslund.se

×