Successfully reported this slideshow.

Scala - en bedre og mere effektiv Java?

0

Share

Upcoming SlideShare
Scala - en bedre Java?
Scala - en bedre Java?
Loading in …3
×
1 of 53
1 of 53

Scala - en bedre og mere effektiv Java?

0

Share

Download to read offline

Scala er et Java-relateret, statisk typet programmeringssprog i hastig fremmarch. Sproget kombinerer aspekter fra objekt- og funktionsorienterede sprog og fokuserer på skalerbarhed og effektivitet, både på det kodemæssige og afviklingsmæssige niveau. Syntaksen er elegant og koncis. Samtidig indeholder sproget stærke konstruktioner til understøttelse af parallelle applikationer, der udnytter fremtidens hardwarearkitekturer.

Scala er et Java-relateret, statisk typet programmeringssprog i hastig fremmarch. Sproget kombinerer aspekter fra objekt- og funktionsorienterede sprog og fokuserer på skalerbarhed og effektivitet, både på det kodemæssige og afviklingsmæssige niveau. Syntaksen er elegant og koncis. Samtidig indeholder sproget stærke konstruktioner til understøttelse af parallelle applikationer, der udnytter fremtidens hardwarearkitekturer.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Scala - en bedre og mere effektiv Java?

 1. 1. - en bedre og mere effektiv Java? Jesper Kamstrup Linnet jesper@linnet-data.dk 7N IT-konference 2010 5. maj 2010
 2. 2. Om mig •Freelancekonsulent • Java- og .NET-udvikler/arkitekt • Sprogbegejstret
 3. 3. Agenda •Hvad er Scala? • En bedre Java? • Ready for prime time?
 4. 4. Kort om Scalas historie • Startet i 2001 • Skabt af Martin Odersky
 5. 5. Hvad er Scala?
 6. 6. En bedre Java? Java Scala + ? J av a+
 7. 7. Er Java dødt som sprog? Kilde: InfoQ.com
 8. 8. Kendetegn • Statisk typet • Skalabilitet i højsædet
 9. 9. Hybridsprog = Objektorienteret + Funktionsorienteret
 10. 10. Objektorienteret 1.to(5) Range(1, 2, 3, 4, 5)
 11. 11. Funktionsorienteret val a = 10 val f = (x: Int) => x + 5
 12. 12. Immutability • Centralt for funktionsprogrammering • Vigtigt for parallelisering • Letter kodelæsning
 13. 13. Hvad gør Scala mere effektivt?
 14. 14. Hello, world println("Hello, world")
 15. 15. Syntaktisk sukker Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net
 16. 16. Kompakt syntaks (1) Java Scala public class Person { private final String name; class Person( private final String address; val name: String, public Person(String name, val address: String); String address) { this.name = name; this.address = address; } public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; }
 17. 17. Kompakt syntaks (2) Java Scala case class Person( public class Person { private final String name; private final String address; public Person(String name, String address) { this.name = name; name: String, address: String); this.address = address; } public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; } @Override public int hashCode() { ... } @Override public boolean equals(Object obj) { ... } @Override public String toString() { ... }
 18. 18. copy method ala 2 .8 Sc val person = Person("Jesper", "Kbh") val newPerson = person.copy(address = "Aarhus") Person(Jesper,Aarhus)
 19. 19. Kompakt syntaks (3) class Car { var driven = 0.0 def drive(distance: Double) = driven += distance def milesDriven = driven * 1.6 } ... val car = new Car car drive 10
 20. 20. Collections val list = List(1,2,3) val map = Map( "Jesper" -> 39, "Peter" -> 55 ) val set = Set(1, 2, 5, 2) val array = Array(1, 2, 3)
 21. 21. Hvad foretrækker du? Java Scala List<Integer> numbers = ... val numbers = ... List<Integer> result = val result = new ArrayList<Integer>(); numbers filter isEven for (Integer number : numbers) { if (isEven(number) { result.add(number); } }
 22. 22. Anonyme funktioner val list = List(1,2,3,4) list filter isEven List(2, 4) list filter { n => n % 2 == 0 } list filter { _ % 2 == 0 }
 23. 23. Operationer på List (1) val list = List(1,2,3,4) list map (x => x * x) List(1, 4, 9, 16) list sum 10 list mkString "," 1,2,3,4 list forall { _ < 5 } true list partition isEven (List(2, 4), List(1, 3))
 24. 24. Closures var outside = 5 val closure = (i: Int) => i * outside println(closure(2)) 10 outside = 10 println(closure(2)) 20
 25. 25. Pattern matching (1) value match { case 1 => println("Tal") case i: Int => printf("Tallet %d", i) case "test" => println("Streng") case (x, y) => printf("Et par, x=%s, y=%s", x, y) case _ => println("Alt andet") }
 26. 26. Pattern matching (2) Lister value match { case List(_, _) => println("To elementer") case List(1, rest @ _*) => println("1 og flere") }
 27. 27. Pattern matching (3) Regulære udtryk val Danish = "Hej (.*)".r val English = "Hi, (.*)".r greeting match { case Danish(name) => printf("Dansk: %s", name) case English(name) => printf("Engelsk: %s", name) }
 28. 28. Pattern matching (4) Case classes value match { case Person(_, "Kbh") => println("Københavner") case _ => println("Uden for København") }
 29. 29. XML (1) val personsXml = <persons> <person name="Jesper"><age>38</age></person> <person name="Ulla"><age>{age}</age></person> </persons>
 30. 30. XML (2) val persons = personsXml "person" val name = person "@name" val names = personsXml "@name"
 31. 31. XML (3) node match { case <name>{name}</name> => println(name) case _ => println("Andet") }
 32. 32. Duck typing “If it walks like a duck, and quacks like a duck, then it is a duck”
 33. 33. Duck typing public class Text extends ... { public void setText (String string) { public class Button extends ... { public void setText (String string) {
 34. 34. Duck typing m. Scala def update(control: { def setText(text: String) }) = { control.setText("Hello, world") } type ControlWithText = { def setText(text: String) } def update(control: ControlWithText) = { control.setText("Hello, world") }
 35. 35. Traits (1) Som interface trait Editable { def isEditable(): Boolean } class EditablePerson extends Editable { def isEditable() = true }
 36. 36. Traits (2) Definition af mixin trait Persistable { val entityManager: EntityManager = ... def save = { entityManager.persist(this) } }
 37. 37. Traits (3) Statisk brug af mixin class Car extends Vehicle with Persistable { ... } val car = new Car car.save
 38. 38. Traits (4) Dynamisk brug af mixin class Bicycle extends Vehicle { ... } val bicycle = new Bicycle with Persistable bicycle.save
 39. 39. Traits (5) Overstyring trait LoggingCollection extends java.util.Collection[String] { abstract override def add(e: String) = { printf("Adding: %s", e) super.add(e) } } val coll = new java.util.ArrayList[String] with LoggingCollection
 40. 40. Traits (6) Eksempel: Observer trait Subject { type Observer = { def receiveUpdate(subject:Any) } private var observers = List[Observer]() def addObserver(observer:Observer) = observers ::= observer def notifyObservers = observers foreach (_.receiveUpdate(this)) }
 41. 41. Parallelisering •Højere abstraktionsniveau • Aktørmodel • Beskedudveksling • Share-nothing
 42. 42. Simpel aktør import scala.actors.Actor._ actor { calculateStuff } // stuff in main thread
 43. 43. Beskedudveksling val parrot = actor { while (true) { receive { case msg => println("Msg: " + msg) } } } parrot ! "Hello, Polly"
 44. 44. Ready for prime time?
 45. 45. Scala i den virkelige verden
 46. 46. Masser af information • http://scala-lang.org • Bøger • Tutorials og artikler
 47. 47. Hvorfor ikke Scala? •Ny syntaks • “Ungt” sprog • Værktøjsunderstøttelse
 48. 48. Hvorfor Scala? •Kompatibilitet med Java • Stærkere syntaks • I fremgang
 49. 49. Hvorfor Scala? “You only fully comprehend the awesomeness of #scala when after weeks of being pure scala you have to edit some Java again...” James Strachan (@jstrachan)
 50. 50. Konklusion En bedre og mere effektiv Java?
 51. 51. Kontakt • Slides: http://bit.ly/scala-7n • jesper@linnet-data.dk • http://twitter.com/jesper_linnet • http://blog.kamstrup-linnet.dk
 52. 52. Spørgsmål?
 53. 53. - en bedre og mere effektiv Java? Jesper Kamstrup Linnet jesper@linnet-data.dk 7N IT-konference 2010 5. maj 2010

×