Presentacio oriol

345 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio oriol

 1. 1. Els conflictes dins una presó
 2. 2. Descripció del Centre Penitenciari de Brians 1 <ul><li>El centre penitenciari es va inaugurar el juliol de l’any 1991 i els seus interns són en la seva majoria penats. </li></ul><ul><li>A Brians 1 conviuen 1700 interns/es adults. D’aquest percentatge, el 80% són homes i la resta són dones. </li></ul><ul><li>El centre és d’estructura modular, és a dir, cada mòdul és independent als altres i tots segueixen una mateixa estructura. </li></ul><ul><li>En tots trobarem: Búnquer (espai de control pels funcionaris), cel·les, economat ( supermercat ), menjador, pati, office, despatx de funcionaris, aules d'escola, aules d'entrevistes i tallers. </li></ul>
 3. 3. Descripció del Centre Penitenciari de Brians 1 <ul><li>A Brians 1 hi ha 14 mòdul residencials i a cada mòdul s’hi troben els interns/es segons la tipologia de delicte o la situació dins la presó. </li></ul><ul><li>- Mòduls d'homes: MR-1, MR-2, MR-3, MR-4, mòdul especial, Ingressos, MR-O, mòdul d'infermeria i de psiquiatria i la UMS ( Mòdul semiobert ). </li></ul><ul><li>Mòduls de dones: Mòdul ordinari dones 1, mòdul especial, DAE ( Departament d'atenció especialitzada ) i mòdul ordinari dones 2. </li></ul>
 4. 4. Característiques generals dels interns <ul><li>Persones que no han completat l’escolaritat bàsica exigida en el sistema educatiu ordinari. </li></ul><ul><li>Persones que per falta d’exercitar els continguts apresos o altres motius, han perdut parts substancials de la seva educació bàsica ( alumnes amb drogodependències, alcoholèmies, i trastorns físics i mentals ). </li></ul><ul><li>Persones que tenen una formació que ha quedat desfasada respecte al nivell considerat bàsic i obligatori. </li></ul><ul><li>Persones que per raons d’un canvi laboral, migratori o social, es troben en una nova situació que els exigeix un esforç formatiu ( alumnes amb poc coneixement de l’alfabet, i de les llengües del nostre país ). </li></ul>
 5. 5. Característiques generals dels interns <ul><li>Diversitat ètnica, de cultura, de procedència, religiosa i lingüística. </li></ul><ul><li>Diversitat de models familiars de referència i canvis en les relacions familiars per l’estada a presó. </li></ul><ul><li>En la majoria de casos baixa autoestima i carències afectives. </li></ul><ul><li>L’entorn social de procedència dels alumnes és divers, encara que majoritàriament provenen de famílies amb un nivell econòmic baix i sovint amb risc d’exclusió social. </li></ul><ul><li>La llengua d’ús predominant és el castellà. El coneixement de la llengua catalana és minoritari, tot i que l’ús i la demanda va augmentant. </li></ul>
 6. 6. Professionals que intervenen en la rehabilitació <ul><li>Hi ha dues línies de treballadors dins del Centre Penitenciari: </li></ul><ul><li>- Règim : Són els funcionaris ( els vigilants ), els que vetllen per la seguretat del centre. </li></ul><ul><li>Tractament : tots els treballadors que incidim en els interns per tal de que assoleixin els objectius de reinserció, reeducació i rehabilitació. Formen part d’aquest grup: mestres, educadors, psicòlegs, monitors, juristes, treballadors socials. </li></ul>
 7. 7. Situacions de conflicte dins l’aula Qualsevol espai en el que interactuïn els interns pot comportar accions de conflicte i a l’ aula d’escola també en trobem. Els casos més rellevants amb els que ens trobem els mestres són els següents: 1. Discussions dins l’aula ocasionades per situacions personals ( problemes familiars, de convivència al centre, per motius externs, per la situació penal...). 2. Actituds d’intolerància i racisme cap a altres companys. 3. Situacions de conflictes deguts al baix nivell formatiu i intel·lectual ( s’enfaden quan algun company els corregeix o ajuda ). 4. Es fa molt poc anàlisi de les responsabilitats personals ( la culpa sempre és dels demés ). Assumir la culpa a vegades és admetre el fracàs personal.
 8. 8. <ul><li>5. Aspectes relacionats amb la drogodependència ( el fet de </li></ul><ul><li>deixar de consumir i començar a prendre metadona ), fa que </li></ul><ul><li>apareguin situacions de conflicte entre alumnes. ( Estan molt </li></ul><ul><li>susceptibles a les relacions ). </li></ul><ul><li>7. El fet de tenir més relació amb els professionals comporta </li></ul><ul><li>moltes vegades situacions de conflicte amb la resta d’interns ( </li></ul><ul><li>el chivato...). </li></ul><ul><li>8. Manca de control dels conflictes entre interns que fa que hi </li></ul><ul><li>hagi poca implicació per part dels professionals </li></ul>Situacions de conflicte dins l’aula
 9. 9. Resolució dels conflictes A nivell de centre o des de la nostra formació com a mestres no hem rebut en la majoria de casos una formació o assessorament per afrontar aquestes situacions de conflicte, i en molts casos l’ experiència pròpia i el fet d’anar-nos trobant amb elles fa que anem adquirint eines per resoldre aquestes situacions problemàtiques. - Estar molt atent a les “espurnes ” principals d’un possible conflicte per tal que no vagi a més i que aquest no s'estengui fora de l’espai d’escola. - Marcar als alumnes les seves funcions dins de l’aula, demanant que desconnectin dels problemes externs.
 10. 10. Resolució dels conflictes <ul><li>- En el cas de situacions d'intolerància o racisme tallar-les </li></ul><ul><li>d’arrel en el moment que es donen i posteriorment parlar amb </li></ul><ul><li>l’intern per tal que no es tornin a repetir. </li></ul><ul><li>- Fer veure que d’escola és un espai d’ajuda ( del mestre als </li></ul><ul><li>alumnes o entre alumnes ) per tal de que cada alumne assoleixi </li></ul><ul><li>els objectius formatius. </li></ul><ul><li>- En el cas de situacions de drogodependència fer entendre a </li></ul><ul><li>l’alumne les seves obligacions dins l’aula i que aquestes s’han </li></ul><ul><li>de complir pel bon funcionament de l’activitat. ( Alumnes que </li></ul><ul><li>s’adormen per la medicació, que venen a l’escola i no tenen </li></ul><ul><li>ganes de fer res ). </li></ul>

×