Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socap (15 des 10) 3

405 views

Published on

3er. curs de ventilació mecànica a domicili SOCAP

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Socap (15 des 10) 3

 1. 1. Diàleg sobre aspectesètics i legals<br />Dr. Joan Escarrabill<br />Director Plan Director de les Malalties de l’AparellRespiratori<br />PDMAR (Departament de Salut)<br />Institutd’Estudis de la Salut<br />Barcelona<br />jescarrabill@gencat.cat<br />Barcelona, 15 de desembre de 2010<br />1<br />1<br />
 2. 2. 5 circumstàncies<br /><ul><li> No en sap
 3. 3. No vol demanar ajuda
 4. 4. No ho entén
 5. 5. No pregunta al pacient
 6. 6. No sap esperar</li></ul>2<br />
 7. 7. 1<br />Ignorància perpètua<br />3<br />
 8. 8. PostgradMed J 2008;84:339–343.<br />al cap d'una setmana es recorda menys del 3%<br />molt sovint s'assisteix com un simple espectador passiu<br />"veient el savi a l'escenari"<br />"envoltat de savis"<br />les lliçons magistrals<br />"l'aprenentatge per humiliació"<br />el clàssic passi de visita multitudinari seguint el "cap"<br />4<br />
 9. 9. Volem la perfecció sense pràctica<br />5<br />
 10. 10. THE NEW YORKER, December 6, 2004<br />L’objectiu és la mitjana o l’excel·lència?<br />6<br />
 11. 11. BMJ 2009;338:b1046<br /><ul><li> Simplificació i estandadització de processos.
 12. 12. Checklists i recordatoris (aidememoires)
 13. 13. Tecnologies de la informació i de la comunicació
 14. 14. Entrenament d’equips
 15. 15. Programes de gestió del risc
 16. 16. Mecanismes per millorar la incorporació d’evidencies</li></ul>Tractar els primers pacients amb un expert al costat<br />7<br />
 17. 17. 2<br />Arrogància imprudent<br />8<br />
 18. 18. 9<br />Hi ha pneumòlegs que diuen que ventilar éssenzill i que tothomhohauria de poder fer….<br /><ul><li>Elsaparellssónassequibles.
 19. 19. Moltesregulacions es fan per assaig i error
 20. 20. El control es potferamb un polsioxímetre</li></li></ul><li>10<br />
 21. 21. 11<br />El problema NO és ventilar….<br />…allò que és difícil ésresoldre les complicacions<br />
 22. 22. Coses que es poden fer…<br /><ul><li>Demanarajuda
 23. 23. Traslladar el pacient a un altre centre
 24. 24. Treballar en equip
 25. 25. Formar partd’unaxarxa</li></ul>12<br />
 26. 26. 3<br />Intel·lectualdesorientat<br />13<br />
 27. 27. (1941-2002)<br />14<br />
 28. 28. Lancet Neurol 2006;5:140-7<br />15<br />
 29. 29. Algú dubta dels beneficis de la VNI en pacients amb ELA sense afectació bulbar?<br />Cal avaluar tot el «paquet» terapèutic no només un element.<br />16<br />Servera E. Sancho S. Lancet Neurol 2006;5:140-7<br />
 30. 30. 4<br />Responsableesbiaixat<br />17<br />
 31. 31. Chest 2007;127:2132-8<br />L’avaluaciósistemàticaprecoçmilloraelsresultats de la VMD en la ELA<br />Superviènciadelspacientssenseafectació bulbar<br />Protocol<br />Pre-Protocol<br />18<br />
 32. 32. Superviènciadelspacientsamb ELA i VNI<br />n=1526<br />Mediana: < 12 mesos<br />19<br />Laub & Midgren. Respir Med 2007;101:1074–8<br />
 33. 33. No hi ha mésalternatives?<br />20<br />
 34. 34. ELA + VM traqueotomia<br />Mediana: 49 mesos<br />Marseche et al . <br />Respir Med 2008;102:430-6<br />21<br />
 35. 35. 22<br />
 36. 36. 23<br />Mediana: 49 mesos<br />Supervivència (mediana)<br />Ventilació invasiva<br />Ventilació no invasiva<br />Mediana: < 12 mesos<br />1-3 anys<br />> 4 anys<br />
 37. 37. 5<br />Innovador impacient<br />24<br />
 38. 38. Conseqüències de crear falses eexpectatives, involutàriament…<br />
 39. 39. 26<br />Schmiesing CH et al J Clin Anesthesia 2010;22:549–552<br />Estudien el risc anestèsic en 3 pacients<br />No hi ha complicacions cardíaques, però no queda clar quin és l’impacte sobre la ventilació<br />
 40. 40. 27<br />Am J Surgery 2009;97:386–390<br />Implantació en 51 pacients<br />FVC: 20-87%<br />No hi ha complicacions perioperatòries<br />NO hi ha dades d’evolució de la funció pulmonar<br />
 41. 41. 28<br />Onders RP. SurgEndosc 2009;23:1433–1440<br />38 pacientsambELA<br />El marcapàsmanté la forçadiafragmàtica?<br />
 42. 42. 29<br />
 43. 43. www.slideshare.net/jescarra<br />
 44. 44. 31<br />
 45. 45. BibliografiaDiaphragmPacingStimulator (DPS)<br />Schmiesing CA, Lee J, Morton JM, Brock-Utne JG. Laparoscopicdiaphragmatic pacer placement--a potential new treatmentfor ALS patients: a briefdescription of thedevice and anestheticissues. J ClinAnesth. 2010 Nov;22(7):549-52. <br />OndersRP, Carlin AM, Elmo M, Sivashankaran S, Katirji B, Schilz R. Amyotrophiclateral sclerosis: theMidwesternsurgicalexperiencewiththediaphragmpacingstimulationsystem shows that general anesthesia can be safelyperformed. Am J Surg. 2009 Mar;197(3):386-90. <br />OndersRP, Elmo M, Khansarinia S, Bowman B, Yee J, Road J, Bass B, Dunkin B, Ingvarsson PE, Oddsdóttir M. Complete worldwideoperativeexperience in laparoscopicdiaphragmpacing: results and differences in spinalcordinjuredpatients and amyotrophic lateral sclerosispatients. SurgEndosc. 2009 Jul;23(7):1433-40. <br />32<br />

×