Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pdmar 2012 (diada 2013)

268 views

Published on

Resum activitats PDMAR

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pdmar 2012 (diada 2013)

 1. 1. PDMAR 20121Sitges, 13 d’abril de 2013Dr. Joan EscarrabillPla Director de les Malalties de l’Aparell Respiratori (PDMAR) &Observatori de les Teràpies Respiratòries a Domicili (ObsTRD).Departament de Salut.Programa d’Atenció a la cronicitat – Barcelona Esquerra.Hospital Clínic (Barcelona)
 2. 2. Coordinació PDMAR2Dr. Joan EscarrabillHospital ClínicDI Carme HernándezHospital ClínicDra. Mª Antònia LlaugerCAP MaragallDra. Núria RogerConsorci Hospitalari de VicSra. Elena TorrenteAgència d’Informació, Avaluació iQualitat en Salut (AIAQS)Dr. Ricard TresserrasSubdirecció de Planificació Sanitària.Direcció General de Planificació iRecerca en Salut.Sra. Alba RosasSubdirecció de Planificació Sanitària.Direcció General de Planificació iRecerca en Salut.Dr. Esteve SaltóAgència de Salut Pública.Dr. Josep JiménezCatSalut
 3. 3. MAG-13Algunes xifres MAG-121% són fumadors actius41,4% NO tenen espirometria.33,4% EM > 8 dies.79% NO tenen GA a l’altaAls 90 dies d’un ingrés per agudització del’MPOC quasi el 50% dels pacients o béhan mort o bé han tornat a ingressar50%
 4. 4. MAG-2Centre N casos totals N casosvaloratsN casosseguimentHospital Verge de la Cinta de Tortosa 20 18 10Hospital Comarcal de Blanes 20 6 6Hospital dIgualada 20Fundació Privada Hospital de Mollet 20 18 5Hospital General de Vic 24 16 11Hospital de Figueres Fundació Privada 24 25 11Hospital Universitari Dr J Trueta (Girona) 24 3 3Hospital de Sant Joan de Reus 24 11 6Hospital de Mataró 24 19 12Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida) 40 45 18Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 40 19 10Hospital Universitari de Bellvitge 40 28 15Hospital de Sabadell 40 33 20Hospital Mútua Terrassa 40 28 20
 5. 5. MAG-2505101520253035401 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14N casos totalsN casos seguimentPacients valorats Pacients inclosos % idoneïtat273 147 54%37%Reclutament
 6. 6. Reordenació de l’atenció alspacients amb HP
 7. 7. 7Treball en xarxa2 Unitats expertes +xarxa de centresRegistre únic
 8. 8. Observatori TRDFundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació SanitàriesAsesoresSocietats científiques Obert a la col·laboració de todes lesempreses i organitzacions interessades
 9. 9. Constitució de l’Observatori deTeràpies Respiratòries.Vic, 10 de juliol de 2012
 10. 10. <=0.67>0.67-<=0.83>0.83-<=1.00no significativo>1.00-<=1.20>1.20-<=1.50>1.50Atles de variacions en l’úsde l’oxigenoteràpiadomiciliària(Març 2011 – Febrer 2012)Raons estandarditzades pelconjunt de la poblacióC. Tebé. AIAQS (2012)
 11. 11. Projecte d’avaluació de resultats11Observatori TRD“Model Porter” d’avaluacióde resultats de l’aguditzacióde l’MPOC
 12. 12. AgendaDia Mundial MPOC 2012
 13. 13. Dia Mundial MPOC2 de desembre de 2012Sessió amb pacients Sessió clínicaAnna Jiménez, fisioterapeuta CSTAntònia Llunell, penumòloga, CSTRoser Prieto, infermera, CSTCésar Valdés, pneumòleg, CSTAngels Ortega, metgessa CAP Terrassa Nord, CSTAntònia Llunell, Cap de Servei de Pneumologia, CSTJudith García Aymeric, CREAL BarcelonaBeti Abeijon, pnemòloga, Servei de Pneumologia, CSTCarla Rubiralta, fisioterapeuta, CSTAlbert Guerrero, infermer, CAP Terrassa Nord, CSTProf. Robert Rodriguez, ICT, Hospital Clínic. Barcelona
 14. 14. Compra pública de tecnologíainnovadora (CPTI)Fuente: R. Maspons. AIAQS (2012)Especificacionsfuncionals1er
 15. 15. “Proposta de compra pública de tecnologiainnovadora (CPTI) en relació amb el tractamentde la patologia del son mitjançant pressiópositiva contínua a la via aèria (CPAP)”1529.10.2012
 16. 16. Elements clau en fer la CPTI16El primer mes és el termini clau a controlaren el seguiment del tractamentÍndex IAH podria ser útil com a resultat de millora donatque és controlable des d’un punt de vista tecnològic
 17. 17. Agenda171. Espirometria de qualitat2. Agudització greu de l’MPOC3. Hipertensió pulmonar4. Observatori TRD5. Avaluació de resultats6. Dia Mundial MPOC7. Compra pública innovadora8. Programa de Prevenció i Atencióa la cronicitat
 18. 18. AgendaEspirometria de qualitat18
 19. 19. Projecte de control dequalitat en col·laboració ambel Programa de Prevenció iAtenció a la Cronicitat (PPAC)2013Espirometria de qualitat19ControlInter-operabilitatFormacióEduc Med 2012;15:1575-1813Història clínica compartidaa Catalunya (HC3)
 20. 20. 20Educ Med 2012;15:1575-1813o Procés formatiu traslladat a les Regionso Es vincularà a les rutes assistencialso Incloure la necessitat de formació enespirometries en el contracte del CatSaluto Formació de formadors
 21. 21. 21Història clínica compartida aCatalunya (HC3)o Facilita l’accessibilitato Evita duplicitatso Element clau per fer control de qualitatL’espirometria es pot publicar ala Història Clínica Compartidade Catalunya (HC3)
 22. 22. AgendaAgudització greu de l’MPOC
 23. 23. MAG-1 & MAG-223Presentar dades globalsDepartament de SalutConsens conjunt bàsicde dades a l’altaConsens dadesbàsiques a la HC d’AP123GA basalHàbit tabàquicEspirometriaHàbit tabàquicEspirometria
 24. 24. AgendaHipertensió pulmonar24
 25. 25. Característiques del projecteAdaptar-sea la realitatEs reconeixl’expertesa dedos centresCooperacióentre centres(xarxa)Model per amalaltiesminoritàriesConcentrarl’expertesaMantenir laproximitatFlexibilitatorganitzativaElementsclau delmodelAcords formalsentre els centresde la xarxa.Comissió devalidació de laprescripcióRendimentde comptes.Registreúnic
 26. 26. Tractament farmacològic de la HP0501001502001231051 47102720982n=559Font: CatSalut
 27. 27. Prescripció per especialitatsPneumologia44%Cardiologia30%Pediatria8%MI/Reuma/Altres18%Font: CatSalut
 28. 28. Precripció per especialitats(Nbre de casos/especialitat)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%H Clínic H Arnau deVilanovaParc de SalutMarH Sta Creu i StPauH St Joan deReusH Sabadell H ValldHebronH Bellvitge92119831477 31161922183 25114515913165 13426Pneumologia Cardiologia Pediatria MI/Reuma/AltresFont: CatSalut
 29. 29. Problemes/Propostes29• Registre– Març 2013?• Consolidar la “distribució local” de fàrmacs– Revisió de les prescripcions antigues en un termini de 2 anys.– Dispensació a través dels centres de proximitat• Sistemàtica de rendiment de comptes• Evolucionar cap a l’avaluació de resultats
 30. 30. 1ª reunió de la XarxadHipertensió Pulmonar3011 de febrer de 2013
 31. 31. AgendaObservatori de TeràpiesRespiratòries a Domicili
 32. 32. Observatori TRDIntegrar informació1Digerir la informacióper a fer-la útil2Comparar3Preguntar4
 33. 33. • Evolució de les prestacions• Variabilitat• Monitoratge• Experiencies internacionals• Informació històricaDades
 34. 34. II Jornada de Teràpies Respiratòries34II Jornada de Teràpies RespiratòriesEdifici SalvanyC/ Roc Boronat, 81Barcelona
 35. 35. AgendaAvaluació de resultats
 36. 36.  Resultats ajustats per risc Estandardització Promoure registres Crear una xarxa globalwww.ichom.org
 37. 37. RegistresTranspa-rència ICHOM
 38. 38. Es valoren els resultats del“procés assistencialcomplet” no delsprocediments individuals
 39. 39. “Value-basedpurchasing”• És difícil1• TIC’s2
 40. 40. Paying for a health care system that deliverssafe, effective, and affordable care
 41. 41. 5 principis per a mesurar outcomesCondicionsmèdiquesTot el cicled’atencióMulti-dimensionalAjustar riscEstandarditzarNo procedimentsAmb variables querecullin l’experiènciadel pacientPer a podercompararME Porter, 2012
 42. 42. Halth Affairs 2012;31:220–227
 43. 43. 450.05.010.015.020.025.0A B C D E F G14.319.018.220.214.020.116.4% Reingressos MPOC
 44. 44. Atenció a la cronicitatAgènciad’Informació, Avaluació iQualitat en Salut (AIAQS)• Tot el procés assistencial• Resultats que incloguin l’experiència del pacient• Estandarditzar i ajustar el risc per comparar• Transparència
 45. 45. NEJM 2010;363:2477-81The Outcome Measures Hierarchy.• Temps de retorn a lesactivitats normals.• Desutilities• Manteniment de la salut.• Conseqüències a llargtermini del tractament
 46. 46. AgendaDia Mundial MPOC 2012
 47. 47. Dia Mundial MPOC2 de desembre de 2012Sessió amb pacients Sessió clínicaAnna Jiménez, fisioterapeuta CSTAntònia Llunell, penumòloga, CSTRoser Prieto, infermera, CSTCésar Valdés, pneumòleg, CSTAngels Ortega, metgessa CAP Terrassa Nord, CSTAntònia Llunell, Cap de Servei de Pneumologia, CSTJudith García Aymeric, CREAL BarcelonaBeti Abeijon, pnemòloga, Servei de Pneumologia, CSTCarla Rubiralta, fisioterapeuta, CSTAlbert Guerrero, infermer, CAP Terrassa Nord, CSTProf. Robert Rodriguez, ICT, Hospital Clínic. Barcelona
 48. 48. AgendaCompra pública innovadora
 49. 49. Co-pagamentPLoS One. 2012;7(3):e33178El co-pagament pot limitar l’acceptació del tractamentEs pot plantejar el co-pagamentdel mateial fungible?
 50. 50. Compra pública de tecnologíainnovadora (CPTI)Fuente: R. Maspons. AIAQS (2012)Especificacionsfuncionals1er
 51. 51. “Proposta de compra pública de tecnologiainnovadora (CPTI) en relació amb el tractamentde la patologia del son mitjançant pressiópositiva contínua a la via aèria (CPAP)”5329.10.2012
 52. 52. Elements clau en fer la CPTI54El primer mes és el termini clau a controlaren el seguiment del tractamentÍndex IAH podria ser útil com a resultat de millora donatque és controlable des d’un punt de vista tecnològic
 53. 53. Agenda“Programa de Prevenció IAtenció a la Cronicitat (PPAC”)
 54. 54. 56
 55. 55. 57EstratificacióPacient crònic complex (PPC)Pacients amb mal. avançada (MACA)Atenció sanitària i socialSociosanitari (subaguts)Rutes asistencials
 56. 56. 58Rutesassistencials2013MPOCIC DiabetisDepressió
 57. 57. PPAC + PDMAR59Promocióactivitat físicaControl qualitatespirometriaReunió del grup de treballde funció pulmonar
 58. 58. 60• Llibre Blau• Terciarisme• Rehabilitació

×