Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mpoc h del mar 24 02 2011

894 views

Published on

MPOC Sessió Hospital del Mar

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mpoc h del mar 24 02 2011

 1. 1. La MPOC al Pla Director de les Malalties de l’Aparell Respiratori (PDMAR)Barcelona, 24 de febrer de 2011 1
 2. 2. Dr. Joan Escarrabill Dr. Ricard Tresserras Institut d’Estudis de la Salut Direcció General de Planificació i Avaluació DI Carme Hernández Hospital Clínic Sra. Alba Rosas Direcció General deDra. Mª Antònia Llauger Planificació i Avaluació CAP Maragall Dr. Esteve Saltó Dra. Núria Roger Direcció General de Consorci Hospitalari de Vic Salut Pública Dr. Josep Jiménez CatSalut 2
 3. 3. Agenda Per què un Pla Director? MPOC o Malalties Respiratòries? Per on hem començat? Quins són els reptes actuals? Quins són els projectes 2011? 3
 4. 4. Agenda Per què un Pla Director? MPOC o Malalties Respiratòries? Per on hem començat? Quins són els reptes actuals? Quins són els projectes 2011? 4
 5. 5. Els Plans Directors.......són l’eina que fa servir el sistema sanitariper tal d’acostar les prioritats del Pla de Saluta la primera línia assistencial Med Clin (Barc). 2008;131(Supl 4):42-6 5
 6. 6. Impacte de les malalties respiratòries • 25% del adults fumen cada diaTabaquisme • 10,1% població > 40 anys MPOC • No ha disminuït la mortalitat • 9,4% dels nens AsmaPatologia del • 4-6% de la població adulta son Malalties • 10,1% dels ingressos hospitalarisresp. agudes • 15% de les visites AP 6
 7. 7. Algunes dades rellevants sobrepatologia respiratòria • 10% de totes les morts 3ª causa de • 6.105 defuncions (8,4% de les morts en mortalitat (2008) dones i 12,0% en homes) 5ª causa de • 10% dels contactes hospitalaris (40% dones) contacte • 18.522 contactes per MPOC (15 reingrés alhospitalari (2007) mes) • 8,6% de la despesa sanitària total (2006) Despesa 7
 8. 8. Agenda Per què un Pla Director? MPOC o Malalties Respiratòries? Per on hem començat? Quins són els reptes actuals? Quins són els projectes 2011? 8
 9. 9. Quin és el millor enfoc? National Lung Health Estrategia Framewok EPOC Canadà Malalties Cròniques The COPD País Basc Strategy NHS PDMAR 9
 10. 10. National Health Lung Framework www.lunghealthframework.ca/To advance the respiratory health of all people living in Canadathrough collaborative and equitable patient care, policy, programming,research and leadership Recomanacions en el marc d’un estat federal 10
 11. 11. The COPD Strategy (including asthma) 2005 Garantia d’accés a serveis de qualitat. Suport als dispositius locals. Suport als pacients Diagnòstic Promoció precoç auto-cura 11
 12. 12. 200935 objectius 59 recomanacions • Interès per tot el procés • Indicadors molt generals més de procés que de resultat 12
 13. 13. 14 projectes estratègics6M€ 13
 14. 14. TabacEspirometria Asma PDMAR Patologia MPOC del son 14
 15. 15. Observi’s l’espiròmetre damunt la taula El Dr. Eduard Xalabarder auscultant un malalt al dispensari del Passeig de St Joan (1905) 15
 16. 16. Quin és el millor enfoc? National Lung Health Estrategia Framewok EPOC Canadà Malalties Cròniques The COPD País Basc Strategy NHS PDMAR 16
 17. 17. Quin és el millor enfoc? National Lung Health Estrategia Recomanacions Framewok EPOC sense finançament Canadà Malalties Cròniques The COPD País Basc Strategy NHS PDMAR 17
 18. 18. Quin és el millor enfoc? National Lung Health Estrategia Framewok EPOC Canadà Malalties Cròniques The COPD Polítiques País Basc Strategy relacionades amb NHS PDMAR el finançament 18
 19. 19. La vida real... Pluripatologia Envelliment Fracàs predominant Dependència d’un òrgan MPOC Trastorns cognitius ICCV (Alzheimer...) 19
 20. 20. Agenda Per què un Pla Director? MPOC o Malalties Respiratòries? Per on hem començat? Quins són els reptes actuals? Quins són els projectes 2011? 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. Per què l’espirometria? Schirnhofer L, Respiration.Eina bàsica 2010 Aug 19. [Epub ahead of print] Soriano JB, Eur Respir J.Infradiagnòstic 2010;36:758-65. Pellicer Císcar C, .Arch Bronconeumol.Qualitat «millorable» 2010;46:64-9. Naberán K et al. Arch BronconeumolDèficits formatius 2006; 42:638-44. 23
 24. 24. Què hem fet i què han fet altres?  Comissió de funció pulmonar  Estudi de la situació  Disseny d’un programa formatiu  Promoció d’activitats formatives  Formació de formadors  Estandardització de les dades  Interoperativilitat: estudis pilot  Definició de criteris organitzatius 24
 25. 25. Espirometria a l’AP Nombre97% tenen espiròmetre espirometries/mes 1,45 espiròmetre per centre 27% més d’un espiròmetre < 20 20-4068% consulta centralitzada 40-60 60-8060% fan espirometries en nens < 10. Font:. Enquesta PDMAR Atenció Primària 2010 Dades provisionales: NO es poden citar 25
 26. 26. Espirometries a l’hospital Formació En el moment de la selecció Periòdica (1 cop lany) Espontània Altres 1,36 espirometries / 100 habitants / any 2% 24% 13% 61% Entre 0,46 i 2,67 espirometries / 100 habitants / any En més de la meitat dels casos no hi ha formació reglada Font:. Enquesta Espirometries Hospitals PDMAR 2009 Dades provisionales: NO es poden citar 26
 27. 27. Programa formatiu Proposta de l’ICS Programa consensuat (adaptat del NIOSH) 16 hores (teòrico/pràctiques) + avaluació Certificat d’aprofitament de l’IES Lloc Alumnes Organitza ABS Ocata 21 PDMAR H Arnau de Vilanova 21 PDMARSt Fruitós de Bages, 16-17/6 de 2009 Tarragona 25 PDMAR Pediatria (IES) 25 PDMAR Barcelona SAP Esqu. Eixample 30 H Clínic Barcelona - Sant Pau 19 H St Pau Calella 22 PDMAR Baix Llobregat 19 PDMAR Mataró (*) 19 PDMAR Col·legi Farmacèutics 29 H St Pau Col·legi Farmacèutics 29 H St Pau Formació formadors (IES) 39 27 PDMAR 298
 28. 28. Pla Formatiu PDMAR Contracte CatSalut Cursos PDMAR Adults & PediatriaFormacióFormadors Cursos Regions 2010 2011 2012 2013 28
 29. 29. Primary Care Respiratory Journal 2009;18:128-129 Formació i Control de qualitat Suport entrenament “col·legiat”Primary Care Respiratory Journal 2009;18:130-47 29
 30. 30. Control de qualitat “col·legiat” L’espirometria ha de tenir la mateixa qualitat en qualsevol àmbit assistencial  Estandardització de dades  Digitalització i connexió en xarxa  Grups multidisciplinars per fer control de qualitat sistemàtic 30
 31. 31. Agenda Per què un Pla Director? MPOC o Malalties Respiratòries? Per on hem començat? Quins són els reptes actuals? Quins són els projectes 2011? 31
 32. 32. Malaltia pulmonarobstructiva crònica MPOC 10-15% Ingrés 21% dels ingressats “no els de les Mortalitat (10%) porta cap metge”consultes d’AP Costos per la MPOC 15% reingressen als 30 dies de l’alta Respir Med. 2006;100:332-9 55% han mort als 32 5 anys
 33. 33. MPOC: algunes dades del CMBD 21% dels ingressos per causa respiratòria 93% ingressen per urgències Estada mitjana entre 9 ± 7 i 6 ± 6 dies Mortalitat entre 4-8% intrahospitalària 15% re-ingressen als 30 dies 33
 34. 34. Altes totals / Altes MPOC (2007)160 143.6140 124.2 125.5 124.6 122.5 121.6 116.2 120.4120100 80 60 40 29.8 26.4 27.3 24.1 19.9 17.3 24.7 20 16.8 0 1 2 3 4 5 6 7 Total MPOC Altes /10000 hab Total Ingressos/10000 hab 34
 35. 35. MPOC: Atenció integradaDeshabituació tabac Rehabilitació / fisioteràpiaExerciciDetecció precoç Avaluació Prevenció i pla de cures Continuïtat assistencial Evitar ingressos 35 Us dispositius socio-sanitaris
 36. 36. Identificació dels punts crítics en l’agudització greu de la MPOCEvitar ingrés Estada curtaTriatge Alternatives Pla d’altaDeteccióprecoç Atenció integrada Terciarisme Seguiment Comorbilitats Programes de rehabilitació Exercici Atenció Primària 36
 37. 37. Avaluació del procésAgudització greu de la MPOC CAS 8-10 previs Urgències Ingrés Alta 24-48 h. Continuïtat 37
 38. 38. Avaluació del procésMPOC Agudització Greu = Self-audit a tots els hospitals Estudi en profunditat d’una mostra de pacients que inclou entrevista 38
 39. 39. Objectiu final AudiEPOC Pla Visites MPOC PubMed MAG-1 regions a cada Workshop IES territori Coneixement previ Adaptació Projecte 39
 40. 40. 2010 http://www.ers-education.org/319 episodis d’agudització greu de l’MPOC 75% Ingressen 11% dels pacients amb MPOC ingressats reben VNI Mortalitat: 11% Temps desde l’ingrés fins la 59 min (20-91) primera gasometria arterial Temps desde l’ingrés fins la 349 min (196-773) instauración de la VNI Mortalitat global als 6 mesos 35% Reingressos als 6 m. 44% 40
 41. 41. Inici de la deshabituació tabàquica en el cursde l’ingrés per agudització greu de l’MPOC Estudi preliminar en 5 hospitals 41
 42. 42. Reingressos Projecte d’intervenció a l’alta per reduir els reingressos: Hospital Parc Taulí www.gencat.cat/salut/ies/html/ca/dir2997/doc33421.html 42
 43. 43. Agenda Per què un Pla Director? MPOC o Malalties Respiratòries? Per on hem començat? Quins són els reptes actuals? Quins són els projectes 2011? 43
 44. 44. Projectes 2011  Portar les propostes PDMAR al contracte del CatSalut.  Posar indicadors assistencials:  % de pacients amb MPOC que tenen espirometria (AP)  Estudis MAG-1 i MAG-2  Avaluar els projectes desmostratius  Deshabituació tabàquica  Evitar els reingressos.  Convocar un grup de treball sobre rehabilitació respiratòria. 44
 45. 45. En temps complexes... Honest Preparat Frugal 45
 46. 46. Invertir en prevenció és cost-efectiuTenim dos problemes... 1 Treballar des d’ ARA pel futur 2 Atendre els pacients actuals 46
 47. 47. L’acord de Barcelona per l’MPOC A partir de les propostes que es van fer el Dia Mundial de l’MPOC s’ha redactat l’Acord de Barcelona per l’MPOC que es presentarà a la propera reunió del Consell Assessor del PDMAR. 47
 48. 48. L’acord de Barcelona per l’MPOC Continuar lluitant per tal que es garanteixin els drets dels no fumadors a ser protegits del fum del tabac i promoure la deshabituació tabàquica, 48
 49. 49. L’acord de Barcelona per l’MPOC Continuar promovent el diagnòstic precoç mitjançant la pràctica d’espirometries de qualitat i garantint la continuïtat assistencial a través d’actuacions coordinades i sistemàtiques dels diferents àmbits. 49
 50. 50. L’acord de Barcelona per l’MPOC Continuar promovent l’avaluació de resultats i la recerca de qualitat en l’àmbit de les malalties respiratòries. 50
 51. 51. L’acord de Barcelona per l’MPOC Promoure el paper actiu dels pacients i les seves famílies en el tractament de l’MPOC. 51
 52. 52. www.socapnet.org/pdmar.php 52
 53. 53. 53

×