Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lleida 03 06 11 vs 1

570 views

Published on

MPOC Lleida

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lleida 03 06 11 vs 1

 1. 1. Sostenibilitatde l’atencióalspacientsambMPOC<br />Dr. Joan Escarrabill<br />Pla Director de les Malalties de l’AparellRespiratori (PDMAR)<br />Institut d’Estudis de la Salut<br />
 2. 2. Dr. Joan Escarrabill<br />Institut d’Estudis de la Salut<br />DI Carme Hernández<br />Hospital Clínic<br />Dra. Mª Antònia Llauger<br />EAP Encants (CAP Maragall)<br />Dra. Núria Roger<br />Consorci Hospitalari de Vic<br />Sra Elena Torrente<br />Institut d’Estudis de la Salut<br />Dr. Ricard Tresserras<br />Direcció General de <br />Planificació i Avaluació<br />Sra. Alba Rosas<br />Direcció General de <br />Planificació i Avaluació<br />Dr. Esteve Saltó<br />Direcció General de <br />Salut Pública<br />Dr. Josep Jiménez<br />CatSalut<br />
 3. 3. 3<br />Sostenibilitat<br />MPOC i sostenibilitat<br />Futur<br />
 4. 4. 4<br />Sostenibilitat<br />
 5. 5. 5<br /><ul><li>Mantenir
 6. 6. Pensar en el futur
 7. 7. Preservar</li></ul>"Satisfer les necessitats de la generacióactualsensecomprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures."<br />BrundtlandReport, 1987<br />
 8. 8. 6<br />Solvència<br />Capacitatfinancera per complir les sevesobligacions<br />
 9. 9. 7<br />Social Security. Bulletin. July1974<br />
 10. 10. Quinssónelements que van a favor de la sostenibilitat («solvència»)?<br />8<br />
 11. 11. 9<br />Tres conceptes que no s’han de confondre<br />
 12. 12. 10<br />goodenough<br />Excel·lència = «proubo» <br />
 13. 13. 11<br />Tres conceptes que no s’han de confondre<br />El millor, comparatambquè?<br />La mitjanapotserés a la vora de la mediocritat<br />És una fantasia?<br />
 14. 14. Onhem de ser?<br />12<br />Excel·lència<br />El millor ???<br />La mitjana<br />
 15. 15. 13<br />Sostenibilitat<br />MPOC i sostenibilitat<br />Futur<br />
 16. 16. 14<br />MedClin (Barc). 2008;130:655-6<br />Qualsevol jugada empitjora la situació<br />
 17. 17. 15<br />Halpin DM. BMJ 2011;342:778-9. <br />52%<br />...amb una variabilitat del 20-95%<br />Només s’identifica el<br />dels casos estimats<br />30%<br />dels diagnosticats no tenen MPOC<br />Infradiagnòstic<br />“Mal diagnòstic”<br />50% amb diagnòstic clínic<br />23% no es confirma diagnòstic<br />Thorax 2006;61:1043–1047<br />Chest 2007;131;60-67<br />
 18. 18. La MPOC a l’Atenció Primària<br />16<br />4,4%<br />Nombre de pacientsdiagnosticatsd’MPOC en població > 39 anys<br />Nombre de pacientsdiagnosticatsd’MPOCamb verificació de l’ús correcte d’inhaladors als darrers 12 m.<br />65,2%<br />0,58%<br />Nous diagnòstics d’MPOC en els darrers 12 mesos<br />Nous diagnòstics d’MPOC en els darrers 12 m. amb una espirometria amb resultats informats a la hria. clínica.<br />49,1%<br />Font: Dr. Sebastià Calero. ÀreaDesenvolupamentClínic. Institut Català de la Salut (data 30/04/2011)<br />
 19. 19. 17<br />Prim Care Respir J 2011; 20: 15-22<br />> 35 anys amb simptomes i/o tabaquisme<br />Halpin DM. BMJ 2011;342:778-9. <br />
 20. 20. ArchBronconeumol.2010;46:64–69 <br />55%<br />29%<br />32%<br />1er. nivell<br />3r. nivell<br />2n. nivell<br />
 21. 21. 19<br />SeguimentclínicEstudiEFRAM<br />327 pacientsamb MPOC ingressats per agudització<br />RespirMed. 2006;100:332-9. <br />
 22. 22. 20<br />BMC Med. 2011;18;9:7. <br />Moratlitat estandarditzada per edat / 100.000 hab<br />
 23. 23. Altes totals / Altes MPOC (2007)<br />
 24. 24. 14,14<br />7,1<br />Font: CMBD. CatSalut. 2010.<br />
 25. 25. 23<br />BMC Health Services Research 2011, 11:43<br />42.565<br />8.507<br />22.5%<br />
 26. 26. 24<br />EurRespir Mon, 2006, 38, 463–469<br />En general, parlem només de costos directes <br />Una part significativa del cost es relaciona amb l’ingrés hospitalari<br />30%<br />4%<br />Un % petit de pacients (els més greus) gasten molt<br />dels pacients<br />de la depesa<br />Chest. 2002;122:1994-2002. <br />
 27. 27. 25<br />Blanchette et al. International Journal of COPD 2011:6 73–81<br />
 28. 28. 26<br />Chest 2003; 123:784–791<br />
 29. 29. Chest 2003; 123:784–791<br />
 30. 30. 28<br />MPOC<br />
 31. 31. 29<br />
 32. 32. 30<br />Home telenursing<br />ArchFamMed 2000;9:40-45<br />
 33. 33. 31<br />ArchInternMed 2003;163:585-591<br />Visita domiciliàriasetmanald’unprofessionalsanitaridurant2 mesos,seguida d’unatrucada mensual<br />Riscd’ingrés<br />Ingressos<br /> 39.8%<br />Visites urgències<br /> 41.0%<br />Beneficimàxim al 4t mes<br />
 34. 34. 32<br />Lancet1996; 348: 1115–19<br />Chest2000; 117:976–983<br />Reducció de les agudtizacions, però NO delsingressos<br />
 35. 35. 33<br />EurRespir J 2006; 28: 123–130<br />Risc de reingrés<br />Atenció integrada<br />Control<br />
 36. 36. 34<br />Auto-cura<br />Integratedcare<br />
 37. 37. 35<br />
 38. 38. 36<br />Eficàcia<br />Efectivitat<br />
 39. 39. 37<br />Solvència<br />Capacitatfinancera per complir les sevesobligacions<br />
 40. 40. 38<br />
 41. 41. 39<br />
 42. 42. 40<br />Sostenibilitat<br />MPOC i sostenibilitat<br />Futur<br />
 43. 43. La vida real...<br />41<br />Gran fragilitat (¿1%?)<br />Comorbilitat<br />MPOC<br />ICCV<br />Diabetis<br />Càncer<br />Trastorns cognitius<br />(Alzheimer...)<br />
 44. 44. Atencióalspacientsamb MPOC…<br />42<br />Activitatspreventives<br />Gestió de poblacions<br />Diagnòsticprecoç<br />Identificació / Estratificació<br />Gestió de la malaltia<br />Oferir el millortractament<br />Problemessocials<br />Healthcoaching<br />Situacionsagudesgreus<br />Transicions<br />Healthliteracy<br />Cuidadors<br />Gestió de la complexitat<br />Co-management<br />Adaptat (moltlliurement) de Bodenheimer T<br />J Gen Intern Med 2010;25:1375–8<br />
 45. 45. Sostenibilitat MPOC a la pràctica...<br />43<br />Opinió del pacient<br />Promoció autocura<br />Pacient expert<br />Tots els implicats<br />Model segons els recursos<br />“Co-management”<br />Model de finançament<br />Simplificar / reciclar<br />No medicalització<br />Proactivitat<br />Gestió de la “crisi”<br />+ problemessocials<br />Indicadors clau<br />Impacte global<br />
 46. 46. Canvisprofunds en la manera de treballar<br />Xarxes<br />
 47. 47. 45<br />digital<br />Immediat<br />Infinit<br />Personalitzat<br />2010<br />El consumidorés al centre del mapa<br />
 48. 48. 46<br />Confiança<br />Paraulaclau: <br />Obert<br />Disponible<br />Ràpid<br />Resolutiu<br />
 49. 49. 47<br />Nòmadesdigitals<br />Paraulaclau: <br />Elsnòmadesdigitals no necessitendespatxos<br />
 50. 50. 48<br />Forts<br />Enllaços<br />Risc de «groupthink»<br />Febles<br />AM J Sociology 1973;78:1360-80<br />2009<br />
 51. 51. 49<br />Mobilitat<br />Canvis cada 5 anys<br />2009<br />
 52. 52. 50<br />www.socapnet.org/pdmar.php<br />
 53. 53. 51<br />
 54. 54. 52<br />http://www.elforasterodelclavel.blogspot.com/<br />
 55. 55. 53<br />http://www.slideshare.com/jescarra/<br />
 56. 56. 54<br />…la sort es construeix<br />«La primera vegada que comences, no considero que siguinecessaritenir un pla de fugida; si esperes un pla de fugida, generalment no arribes a començar res»<br />

×