Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lideratge Infermeria (28 Gen 10) Vs 2

1,744 views

Published on

Mestratge sobre lideratge i poder infermer. Universitat de Barcelona.
Campus de Bellvitge, 28 de gener de 2010

 • Be the first to comment

Lideratge Infermeria (28 Gen 10) Vs 2

 1. 1. Dr. Joan Escarrabill Director del Pla Director de les Malalties Respiratòries PDMAR Institut d’Estudis de la Salut Barcelona [email_address] Lideratge
 2. 2. Agenda <ul><li>Definició de lideratge </li></ul><ul><li>Trets característics del líder </li></ul><ul><li>Líder / emprenedor / gestor </li></ul><ul><li>Teories del lideratge </li></ul><ul><li>Lideratge clínic </li></ul>
 3. 3. Agenda <ul><li>Definició de lideratge </li></ul><ul><li>Trets característics del líder </li></ul><ul><li>Líder / emprenedor / gestor </li></ul><ul><li>Teories del lideratge </li></ul><ul><li>Lideratge clínic </li></ul>
 4. 4. Quines característiques us ajudarien a definir els líders... 1 minut
 5. 5. Els líders es caracteritzen per... <ul><li>Coratge </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. La definició del lideratge no es pot separar de les conseqüències
 12. 12. Aproximació a la definició de lideratge <ul><li>Influir sobre els altres... </li></ul><ul><li>Acció </li></ul><ul><li>Resposta a un repte important </li></ul>
 13. 13. Líder (Del ingl. leader , guía). 1. com. Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. 2. com. Persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva. 3. com. Construido en aposición, indica que lo designado va en cabeza entre los de su clase. 1  m. i f. Cap d’un partit polític, d’una associació, d’una secta, etc. Fou la líder dels liberals. 2  m. i f. Cap d’una classificació, d’una competició, etc. El líder del campionat. L’equip líder de la lliga d’handbol. Una empresa líder en productes alimentaris
 14. 14. Agenda <ul><li>Definició de lideratge </li></ul><ul><li>Trets característics del líder </li></ul><ul><li>Líder / emprenedor / gestor </li></ul><ul><li>Teories del lideratge </li></ul><ul><li>Lideratge clínic </li></ul>
 15. 15. <ul><li>El lideratge es pot donar en qualsevol nivell de l’organització. </li></ul><ul><li>El lideratge implica una acció col·lectiva </li></ul><ul><li>El lideratge l’atorguen els “seguidors” </li></ul>Robert K Merton Am J Nurs. 1969;69:2614-8
 16. 16. Robert Rauschenberg, 1964 I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 25 de maig de 1961 Visió i motivació
 17. 17. Alguns trets característics dels líders <ul><li>Ambició i energia </li></ul><ul><li>Desig de liderar </li></ul><ul><li>Honestedat I integritat </li></ul><ul><li>Autoconfiança </li></ul><ul><li>Intel·ligència </li></ul><ul><li>Coneixement de la feina rellevant </li></ul><ul><li>Carisma </li></ul><ul><li>Entusiasme </li></ul><ul><li>Maduresa emocional </li></ul><ul><li>Capacitat de comunicació </li></ul><ul><li>Coratge </li></ul><ul><li>Tacte </li></ul><ul><li>Confiabilitat </li></ul>
 18. 18. Estils de lideratge <ul><li>Dictatorial </li></ul><ul><li>Autocràtic </li></ul><ul><li>Demodràtic </li></ul><ul><li>Laissez-faire </li></ul><ul><li>Paternalista </li></ul><ul><li>Burocràtic </li></ul>
 19. 19. Estils de lideratge <ul><li>Decisions sense imposades </li></ul><ul><li>Cap mena de consulta </li></ul><ul><li>Arbitrarietat (en funció de l’humor) </li></ul><ul><li>Imprevisibilitat </li></ul><ul><li>Repressió de la dissidència </li></ul>Dictatorial
 20. 20. Estils de lideratge <ul><li>Decisions sense consultar </li></ul><ul><li>Dependència molt alta del líder </li></ul><ul><li>Desmotivació </li></ul><ul><li>Útil per prendre decisions ràpides i crucials. </li></ul><ul><li>Risc d’accentuar l’estil autocràtic (= dictatorial) </li></ul>Autocràtic Autoritari
 21. 21. Estils de lideratge <ul><li>Facilita la participació </li></ul><ul><li>Promou la motivació </li></ul><ul><li>Augmenta el sentit de pertinença </li></ul><ul><li>Permet l’intercanvi d’idees </li></ul><ul><li>Pot retardar les decisions </li></ul><ul><li>Pot diluir responsabilitats </li></ul>Democràtic Participatiu
 22. 22. Estils de lideratge Democràtic Consulta Persuasió Abans de prendre la decisió Esforç per convèncer de la bondat de la decisió DELIBERACIÓ Transparència
 23. 23. Estils de lideratge <ul><li>Responsabilitat de tots (model ‘ Let it be ’) </li></ul><ul><li>Molt motivador i útil en ambients creatius </li></ul><ul><li>Molt de temps per coordinar </li></ul><ul><li>Es eficaç en funció de les bones relacions personals </li></ul><ul><li>Per evitar conflictes pot defugir els problemes reals </li></ul>Laissez-faire No interferència / delegació
 24. 24. Estils de lideratge <ul><li>Reprodueix la figura del pare </li></ul><ul><li>El líder decideix, però de vegades consulta </li></ul><ul><li>Molt de temps per coordinar </li></ul><ul><li>El líder creu que s’ha de donar suport a l’staff: </li></ul><ul><ul><li>Pot “tallar ales” </li></ul></ul>Paternalista Patriarcat / Matriarcat
 25. 25. Estils de lideratge <ul><li>Depèn de regles establertes </li></ul><ul><li>Inflexibilitat </li></ul><ul><li>Tendència a ser impersonal </li></ul><ul><li>Evita decisions que no s’ajustin a la norma </li></ul>Burocràtic
 26. 26. 6 estils de lideratge emocional Adaptat de D. Goleman Estil Trets Situació Visionari Motivador, obert Innovació Coaching Suport, delegació Llarg termini Afiliatiu Es fixa en necessitats emocionals, pacifica “ Rehabilitador” Democràtic Participació (indecisió?) Consens Marcapas Proposa reptes Competència Comandament Marca objectius (fred i distant?) Crisi
 27. 27. Condicions del lideratge Intel·ligibilitat Els receptors de la comunicació han d’entendre-la Recursos Els receptors han d’estar equipats amb recursos propis i externs (habilitats, coneixement, temps, energia, eines) per tal d’acomplir les tasques. Coherència Han de creure que l’acció és, d’alguna manera, consistent amb els seus interessos i valors personals Han de percebre l’odre com a consistent amb els objectius i valors de l’organització Merton RK. Am J Nurs. 1969;69:2614-8
 28. 28. Els líders són respectats… <ul><li>Donen suport </li></ul><ul><li>Són respectats perquè respecten </li></ul><ul><li>Demostren competència en els seus rols. </li></ul><ul><li>Estan contínuament en contacte amb el què passa al grup o a la organització. </li></ul><ul><li>Utilitzen poc la coacció. </li></ul>Merton RK. Am J Nurs. 1969;69:2614-8
 29. 29. Funcions del líder <ul><li>Facilitar la capacitat adaptativa dels sistemes socials. </li></ul><ul><li>Estar alerta de conseqüències imprevistes d’una acció col·lectiva, capitalitzar consensos de grup. </li></ul><ul><li>Estar orientats al present i al futur </li></ul><ul><li>Avaluar els recursos i gestionar les seves assignacions (prioritzar, justícia social). </li></ul><ul><li>Representar, estendre i enfortir la unitat col·lectiva. </li></ul><ul><li>Articular els valors i idees del grup. </li></ul><ul><li>Arbitrar i actuar com a mediador en els conflictes </li></ul>Merton RK. Am J Nurs. 1969;69:2614-8
 30. 30. Temporalitat !!!!
 31. 31. Sir Winston Churchill (1874-1965) 'I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.' El 1945 va perdre les eleccions!!!!
 32. 32. Agenda <ul><li>Definició de lideratge </li></ul><ul><li>Trets característics del líder </li></ul><ul><li>Líder / emprenedor / gestor </li></ul><ul><li>Teories del lideratge </li></ul><ul><li>Lideratge clínic </li></ul>
 33. 33. Paraules claus <ul><li>Lideratge </li></ul><ul><li>Poder </li></ul><ul><li>Autoritat </li></ul><ul><li>Prestigi </li></ul><ul><li>Gestor </li></ul><ul><li>Encarregat </li></ul><ul><li>Emprenedor </li></ul><ul><li>Investigador </li></ul>
 34. 34. Líder Gestor Encarregat
 35. 35. Líders Gestors Encarregats Implicats en el poder i la política Enfocats a resoldre problemes Exercici del control Actitud personal respecte als objectius Objectius a partir de les necessitats Els objectius que les ordres que reben Creen noves oportunitats Capacitat d’elecció limitada No trien Creen expectatives Coordinació i balanç Compleixen ordres Inspiren el treball amb emocions fortes Treball en equip amb poques emocions Sense cap emoció S’arrisquen Sobreviuen Adulen als superiors
 36. 36. Lideratge Prestigi Autoritat Poder
 37. 37. Lideratge Prestigi Autoritat Poder
 38. 38. Lideratge Prestigi Autoritat Poder
 39. 39. Líder Emprenedor Investigador
 40. 40. Característiques de l’emprenedor <ul><li>Sap veure l’oportunitat (“ oportunisme ”) </li></ul><ul><li>Creació de més valor </li></ul><ul><li>Provoca canvis en les organitzacions o en els mercats </li></ul><ul><li>Accepta el risc (i el fracàs) </li></ul>La destrucció creativa Innovació
 41. 41. “ the function of entrepreneurs is to reform or revolutionize the pattern of production…by exploiting an invention or, more generally, an untried technological possibility for producing a new commodity or producing an old one in a new way, by opening up a new source of supply of materials or a new outlet for products, by reorganizing an industry and so on.”
 42. 42.
 43. 43. <ul><li>Innovació </li></ul><ul><li>Integritat </li></ul><ul><li>Responsabilitat social </li></ul>Anita Rodick 1942-2007
 44. 44. L’estranya raça dels emprenedors <ul><li>Curiosos </li></ul><ul><li>Pragmàtics </li></ul><ul><li>Apassionats </li></ul><ul><li>Perseverants (molt tossuts) </li></ul><ul><li>Treballadors </li></ul><ul><li>Sentit de la urgència </li></ul><ul><li>Confiança en si mateixos </li></ul><ul><li>Oberts a altres idees </li></ul><ul><li>Insaciables </li></ul><ul><li>Resistència a l’adversitat </li></ul><ul><li>Capacitat per superar el fracàs </li></ul>
 45. 45. Steve Jobs Henry Ford Thomas Edison
 46. 46. Els grans intimidadors també poder ser grans aduladors... molta gent que treballa amb Jobs es desgasta però agraeix l'experiència Emprenedors = líders tòxics ?
 47. 47. Líder Emprenedor Investigador Equip
 48. 48. Líder Emprenedor Investigador Acció
 49. 49. You want more good jobs, spawn more Steve Jobs
 50. 50. Agenda <ul><li>Definició de lideratge </li></ul><ul><li>Trets característics del líder </li></ul><ul><li>Líder / emprenedor / gestor </li></ul><ul><li>Teories del lideratge </li></ul><ul><li>Lideratge clínic </li></ul>
 51. 51. Teories sobre el lideratge 60’s 40’s Els líders neixen Allò que importa és la conducta dels líders Estil de lideratge 80’s El lideratge depèn de la situació Visió i carisma Valors
 52. 52. Teories sobre el lideratge Heroi Trets Contin- gència Situació Conducta Participació Gestió Relació Lideratge
 53. 53. Teories sobre el lideratge Teoria Característiques “ Gran home” El líder “neix” Trets El líder té uns trets característics Contigència Orientat a relacions o a tasques Situacional Maduresa de l’equip Conductes Els líders es fan Participativa Participació en la presa de decisions Gestió (transaccional) Incentius i penalitzacions Relacions (transformacional) Valors compartits
 54. 54. Elements clau <ul><li>Visió </li></ul><ul><li>Comunicació de la visió. </li></ul><ul><li>Empowerment – Compartir la visió. </li></ul><ul><li>Valors </li></ul><ul><li>Confiança </li></ul><ul><li>Treball en equip </li></ul>
 55. 55. El “gran home” <ul><li>El líder neix </li></ul><ul><li>Qualitat “masculina” </li></ul><ul><li>Virtuts castrenses </li></ul><ul><li>Heroïcitat </li></ul>
 56. 56. Teoria dels trets <ul><li>Hi ha qualitats que defineixen el líder </li></ul><ul><li>Aquestes qualitats s’hereden </li></ul><ul><li>Honest </li></ul><ul><li>Inspirador </li></ul><ul><li>Visió de futur </li></ul><ul><li>Competent </li></ul><ul><li>Intel·ligent </li></ul>Però no tothom que té la majoria d’aquestes qualitats no esdevé líder?
 57. 57. Teoria de la contingència <ul><li>L’ambient té una gran influència en l’estil de lideratge (en contraposició a la teoria dels trets) </li></ul><ul><li>No hi ha un estil de lideratge “millor” que un altre </li></ul>Orientat a relacions Orientat a tasques
 58. 58. Situational Leadership® Theory <ul><li>L’estil de lideratge s’ha d’adaptar a la tasca encomanada i a la “maduresa” de l’equip o de l’organització. </li></ul>Paul Hersey Different strokes for different folks Diferents estils per diferents persones
 59. 59. Lideratge situacional Direcció Dirigeixen Supervisen Comunicació en una sola direcció Coaching Defineixen rols Accepten idees Comunicació bidireccional Suport Deleguen el dia a dia El directiu no fa el control directe Delegació Empowerment El “seguidor” decideix quan demana la participació del “líder”
 60. 60. Baix Alt Alt Suport Direcció Suport Incentivar, facilitar, escoltar Competència Compromís variable Coachig Dirigir i donar suport Competència algunes Compromís algún Empowerment Transferir responsabilitats Competència Compromís Direcció Control i supervisió Competència Compromís
 61. 61. Baix Alt Alt Suport Direcció Compromís Suport Incentivar, facilitar, escoltar Competència Compromís variable Coachig Dirigir i donar suport Competència algunes Compromís algún Empowerment Transferir responsabilitats Competència Compromís Direcció Control i supervisió Competència Compromís
 62. 62. Baix Alt Alt Suport Direcció Competència Suport Incentivar, facilitar, escoltar Competència Compromís variable Coachig Dirigir i donar suport Competència algunes Compromís algún Empowerment Transferir responsabilitats Competència Compromís Direcció Control i supervisió Competència Compromís
 63. 63. Teoria de les conductes Functional leadership model <ul><li>El lideratge es relaciona amb les conductes </li></ul>Tasca Equip Individu COM > QUI
 64. 64. Teoria participativa <ul><li>Allò important són les aportacions que poden fer al líder. </li></ul><ul><li>Es relacionaria amb l’estil de lideratge democràtic </li></ul><ul><li>És útil quan es requereix consens. </li></ul>
 65. 65. Teoria transaccional Teories de gestió <ul><li>Molt centrades en els inceptius i les penalitzacions en funció de l’assoliment d’objectius. </li></ul><ul><li>El lideratge té una funció d’avaluació. </li></ul>Poc interès en llarg termini
 66. 66. Teoria transformacional Teories de les relacions <ul><li>La motivació és important. </li></ul><ul><li>Importància de la comunicació. </li></ul>Valors compartits entre els líders i els seguidors Canvi Elements carismàtics
 67. 67. Teories sobre el lideratge Heroi Trets Contin- gència Situació Conducta Participació Gestió Relació Lideratge Transformació 4 Trets 1 Contingència 2 Conducta 3
 68. 68. Lideratge afectiu <ul><li>Valors explícits </li></ul><ul><li>Exemplaritat </li></ul><ul><li>Intel·ligència emocional </li></ul><ul><li>Gestió d’expectatives </li></ul><ul><li>Gestió de les “emocions tòxiques” </li></ul><ul><li>Tracte </li></ul>
 69. 69. Lideratge afectiu Previsible Imprevisible Imprevisible Actitud Entorn A. Jovell Insegur o paranoic Geni o neuròtic Gestor Líder
 70. 70. Lideratge basat en valors <ul><li>L’objectiu final de les organitzacions és el “benefici” </li></ul><ul><li>Valors i beneficis són conceptes excloents: </li></ul><ul><ul><li>“ els valors redueixen els beneficis” </li></ul></ul>Aproximacions errònies
 71. 71. Agenda <ul><li>Definició de lideratge </li></ul><ul><li>Trets característics del líder </li></ul><ul><li>Líder / emprenedor / gestor </li></ul><ul><li>Teories del lideratge </li></ul><ul><li>Lideratge clínic </li></ul>
 72. 72. Competències del lideratzge clínic www.institute.nhs.uk/
 73. 73. Calidad Trabajo con otros: equipos / redes Cualidades personales Visión Gestión de servicios Integridad Conocer las propias limitaciones Auto-organizarse Crecimiento profesional Competències del lideratzge clínic
 74. 74. Calidad Trabajo con otros: equipos / redes Cualidades personales Visión Gestión de servicios Integridad Conocer las propias limitaciones Auto-organizarse Crecimiento profesional Redes Relaciones Trabajo en equipo Promover la cooperación Competències del lideratzge clínic
 75. 75. Calidad Trabajo con otros: equipos / redes Cualidades personales Visión Gestión de servicios Integridad Conocer las propias limitaciones Auto-organizarse Crecimiento profesional Redes Relaciones Trabajo en equipo Promover la cooperación Planificación Gestión de personas y recursos Gestión del desempeño profesional Competències del lideratzge clínic
 76. 76. Calidad Trabajo con otros: equipos / redes Cualidades personales Visión Gestión de servicios Integridad Conocer las propias limitaciones Auto-organizarse Crecimiento profesional Redes Relaciones Trabajo en equipo Promover la cooperación Planificación Gestión de personas y recursos Gestión del desempeño profesional Seguridad clínica Evaluación crítica Innovación Competències del lideratzge clínic
 77. 77. Calidad Trabajo con otros: equipos / redes Cualidades personales Visión Gestión de servicios Integridad Conocer las propias limitaciones Auto-organizarse Crecimiento profesional Redes Relaciones Trabajo en equipo Promover la cooperación Planificación Gestión de personas y recursos Gestión del desempeño profesional Seguridad clínica Evaluación crítica Innovación Identificar contextos de cambio Tomar decisiones Evaluar el impacto Competències del lideratzge clínic
 78. 78. Lideratzge clínic Canviar la manera de treballar Compromíso amb els resultats
 79. 79. Liderazgo clínico Annals de Medicina 2008;91:59-63 Autonomía profesional Compromiso resultados Libre elección de médico Autoorganización del trabajo Retribuciones flexibles Condiciones “higiénicas” de trabajo Continuidad asistencial Nuevos valores Medicina deliberativa vs paternalismo Nuevos roles profesionales Coresponsabilidad con los resultados. Recertificación
 80. 80. Lideratge clínic: British model QUI COM QUÈ
 81. 81. Lideratge clínic: British model Quina feina s’ha de fer Qui l’ha de fer Prioritats Direcció d’infermeria Direcció mèdica Direcció clínica QUI COM QUÈ
 82. 82. www.slideshare.net/jescarra http://elforasterodelclavel.blogspot.com/

×