Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Renaissance

90,190 views

Published on

Published in: Sports, Automotive

Ang Renaissance

 1. 1. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 2. 2. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 3. 3.  Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ng kasaysayan sa Europa mula ika-14 hanngang ika-16 na dantaon. Ang muling pagkamulat sa kultural at klasikal na kaalaman ng Greece at Rome na nagbibigay sa kahalagahan ng TAO. Isang pagbabalik-sigla sa mga makalumang interes mula sa mga pangangailangang espiritwal noong Panahong Medieval. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 4. 4. 1. Ang tao ay dapat na maging malaya sa paglinang ng kanyang mga kakayahan at interes.2. Dapat hangarin ng tao ang lubos na kasiyahan sa pangkasalukuyang buhay. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 5. 5. 1. Ang Italy ay matatagpuan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Kanlurang Europe.2. Ang mga unibersidad sa Italya na nagbibigay-diin sa kaalaman sa teknolohiya at pilosopiya ng mga Griyego at Romano ay napanatiling buhay ang kabihasnan.3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong makasining at masigasig sa pag-aaral. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 6. 6. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 7. 7. Ang humanismo ay isang saloobing maypagnanasang gisingin at bigyang-halaga angulturang klasikal ng mga Griyego at Romano.Dahil sa ang humanismo ang bumuhay muli sakulturang klasikal ng sinaunang Greece atRome, maraming mga pantas ang nagsaliksiksa mg manuskrito at isinalin sa Latin.Marami ang tumulong at nagbigay ng salapikabilang sa mga mayayamang angkan ay angmga sumusunod: ang mga Medici ng Florence, Sforza ng Milan,Gonzaga ng Mantua, at ang d’estes ng Ferrara. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 8. 8. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 9. 9. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 10. 10.  Disipulo ni Francisco Petrach Decameron - naglalaman ng 100nakakatawang salaysay Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 11. 11.  Isang diplomatikong Florentino Naniniwala sa salawikaing Might is right Nagpahayag ng “ The end justifies the means “ ( Ang layunin ang nagbibigay-katwiran sa uri ng pamamaran ) Machiavellian ay tumutuoy sa taong handang gumamit ng lakas at dahas sa larangan ng pulitika. Hitler, Mussolini, at Stalin ay ilan lamang sa mga tagapagtaguyod ng kanyang pilosopiya Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 12. 12. Isang dakilangpantas, mahusayna manunulat atmabagsik nakritiko ng mgakatiwalian ngSimbahan.Sinulat niya ang“ In Praise of Folly” -tumutuligsa sadi mabuting gawing pari atkaraniwang tao.“ Prinsipe ng mgaHumanista “ Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 13. 13. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 14. 14. Isang kilalangpintor, eskultor,arkitekto, musikero,inhinyero, atpilosoperHalimbawa ngkanyang pagiginghenyo ay angpagguhit ng isangeroplano,sasakyangnagpapatakbongmag-isa nanahahawig sa awtoat isang tangke.Ilan sa mga obramaestra niya ay angThe last Supper atMona Lisa Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 15. 15. MichelangeloIsang dakilangpintor ateskultorHenyo salarangan ngpagpintaMgahalimbawangnagawa niya angSistine Chapel atang rebulto ninaDavid at Moises. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 16. 16. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 17. 17. RaphaelTinawag na “Ganap na Pintor “dahil sapagkakatugma,harmonya,at balanseo proporsyon ngkanyang likha.Ilan sa mga pinintaniya ay ang SistineMadonna at angMadonna of the GoldFinchNaipinta niya angpinakamalakingfrescoes sa Vaticangaya ng The Schoolof Athens, nanaglalarawan sa mgapilosoper, sayantist,at makatang Griyego. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 18. 18. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 19. 19. Isang pintor na taga-VeniceDalubhasa siya sapaggamit ng kulay lalona ang pula at kulaykayumanggi na tinawagna titian.Naging tanyag sakanyang ipinintangpanrelihiyonKabilang sa mganagawa niya ay ang TheCrowning of Thorns atang Tribute of MoneyMaliban sa pagigingpintor, mahusay dinsiyang gumuhit nglarawan, gaya nglarawan ni Papa Paul IIIat ang Portrait of man ina Red Cap Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 20. 20. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 21. 21. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 22. 22. Si ang pinakatanyag na mangangathng Español sa panahong ito. isa siyang nobelista, mandudula, at kawal. Ang kanyang tanyag na akda ay ang Don Quixote de la ManchaDon Quixote de la Mancha – isang nobela na nanunudyo sa kabayanihan ng mga kabalyero noong Panahon Medieval. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 23. 23.  Isang bagong anyo ng musika ang sumibol noong panahon ng Renaissance. Si ang pinakadakilang mangangatha ng musikang pansimbahan. Tinaguriang “ Prisipe ng Musika ” Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 24. 24.  Ang pagtuklas ng sistema ng paglilimbag ay nakatulong sa paglaganap ng edukasyon. nakatuklas sa movable press upang ang mga aklat ay mailimbag ng mabilis at mabenta sa mas murang halaga na babasahin ng mga tao. Dahil sapagkakaroon ng mga libro nagakaroon ng masiglang pagtatalo na pang-edukasyon. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 25. 25. Ang mga Griyego ang nagbukas ng daan tungo sa makabagong agham.Ang mga paham ay nagsimulang mag- umpisa tungkol sa daigdig at nagsimula rin silang magsaliksik o magmasid para sa kani-kanilang kasiyahan gaya nina: Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 26. 26. Isang astronomongtaga-Poland nanagsabi na angdaigdig ay umiikot saaksis nito at umiikotkasabay ng ibangplaneta.Siya rin angnagpaliwanag angpagkakaayos ngkalangitan aymaaringmaipaliwanag sapamamagitan ngpayak na alintuntuninsa matematika. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 27. 27. Nakatuklas ng mga  Isang Italiang alintuntuning sayantist na pangmatematika sa nakaimbento ng landas na tinatahak teleskopyo na ng mga planeta nakatulong upang mapatunayan niya habang ang mga ang pahayag ni ito’y umiikot sa copernicus. araw. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 28. 28. Isang bantog na sayantistat matematisyang Ingles ngRenaissance.Napatunayan niya sapamamagitan ng calculus,na ang natuklasan ninaKepler at Galileo ay pawangbahagi ng magkatulad nabatas, Law of UniversalGravitation.Sinbi niya na ang bawatpalaneta’y may kanya-kanyang pwersa nggrabitasyon na sanhi kungbakit nasa wastong lugarang kanilang pag-ikot.Kanya ring binigyanglinaw kung bakit ang mgabagay na inihagis paitaasay bumabalik sa lupa aydahil sa tinatawag nagravity. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 29. 29.  Nakaimbento ng payak na larawan ng mapa ng Daigdig Nakatuklas sa sa paglalarawan ng kahalagahan ng bilog na mundo sa mga mineral sa isang patag na ibabaw gamot. Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 30. 30.  Natuklasan niya ang  Pinasimulan niya ang pagsirkulasyon ng anatomya sa kanyang dugo sa katawan. De Humani Corporie Fabrica Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 31. 31.  Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig Ang pag-uusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intelekwal. Nag-ambag ito ng malawak na kaalaman tungkol sa daigdig. Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng bansa. Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigay-diin sa rebolusyong Protestantismo o Repormasyon Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)
 32. 32.  DoughsArtGallery.com Celia D. Soriano et al., eds., Kayaman: Kasaysayan ng Mundo (Rex Printing Company.INC, 2005),p.237-243. Significant Pursuit by Renaissance Jerome John D. Gutierrez BSED 2-F (SS)

×