Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kadenza+ Workshop 300310

1,016 views

Published on

Presentatie voor team Kadenza+

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kadenza+ Workshop 300310

 1. 1. Kadenza+ Dinsdag 30 maart 2010 Kadenza Laren NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 2. 2. Welkom! Cada dia es una Fiesta ! “Visionair netwerken” Jeroen van der Schenk NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 3. 3. TRENDS NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 4. 4. Edelman Trust Barometer hoog vert rou wen laag 2000 2010 NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 5. 5. De ontwikkeling van het internet INTERNET = SOCIAAL = WEB 2.0 ‣ Web 1.0 ‣ Web 2.0 ‣ Web 3.0 ‣ Web 4.0 NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 6. 6. De doofpot bestaat niet meer... NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 7. 7. De ontwikkeling van het internet Global Brain! Web 4.0 Web OS 2020 - 2040 connectivity of information Semantic Web Web 3.0 2010 - 2020 Social Web Web 2.0 2000 - 2010 Web 1.0 connectivity of people NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 8. 8. Groundswell* (1) Mensen Een sociale trend waarbij mensen (1) nieuwe technologie (2) gebruiken om dingen te doen en te maken (3) met anderen, in plaats van gebruik te maken van de gevestigde orde organisaties en overheid. (2) Technologie (3) Economie NEWMEDIA * Groundswell by Forrester Research !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 9. 9. Added value = key! NEWMEDIA * Groundswell by Forrester Research !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 10. 10. Organizing without organizations collective (inter)action cooperation collaborative production conversation sharing personal currency ( = intangibles) create identity NEWMEDIA ‘Here comes everybody’, Clay Shirky, 2008 !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 11. 11. Informatie publiceren NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 12. 12. Ervaringen delen NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 13. 13. Collaboration NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 14. 14. Collective (inter)action Virtual social networks: “Webtribes” ‣ Social ‣ Business ‣ Socio-business ‣ Serious gaming NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 15. 15. Blue Ocean Strategy NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 16. 16. Disruptive Businessmodels NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 17. 17. Co-creation NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 18. 18. Co-creation NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 19. 19. And what about textwriters? NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 20. 20. Crowdfunding NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 21. 21. Over reputatie gesproken... NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 22. 22. Over reputatie gesproken... “…Beetje flauw om Transavia de schuld te geven. In ieder geval kun je daar beter mee vliegen dan met Turkish Airways, want die landen soms ongeveer op Schiphol…” NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 23. 23. Crowdforcing & arbeidsmarktcommunicatie NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 24. 24. BUSINESS 2.0 NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 25. 25. Transactie of dialoog? TRANSACTION INTERACTION WEBSITE SOCIAL MEDIA BOOK NOW COMMUNICATION ORDER NOW EVENT DRIVEN .......... Blogs Reviews Tags RSS BACKOFFICE Photo Audio Video SYSTEMS 3RD Wiki PARTIES Social network NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 26. 26. Zo doe je het! ‣ Luisteren ‣ Verbinden ‣ Helpen (kennis delen) ‣ Vragen NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 27. 27. LUISTEREN NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 28. 28. VERBINDEN is!’ n ce ud ie e a re th h e o w ‘G NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 29. 29. VERBINDEN !"#$%&##'()**+,'--%./$0(*,(#$1*2( )#'#$("-$(3*$%#$%("/-(-$)#+#(.*3/-'#( $#%4#+5#$(6"#+0+*%#$(7#+#/58( ✓ Wat wil je waar delen? !!!"#$%&$'()'*$%+,-$'."'/0 ✓ Met wie wil je waar verbinden? ;4/<#+2##)( D#7'*0( E/-'**0( ((((9::( F#%4*+5( !"#$%.( ✓ Fysiek versus virtueel =#-&%*>-?.##+)()**+,'--%.#$("-$( "/)#*@.A(2*%*B7#.%-$)#$A(,+#.#$%-?#.( #$(>##+($--+()#(,'-C-( NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 30. 30. HELPEN NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 31. 31. VRAGEN !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% NEWMEDIA FAN Free Agent Network ?
 32. 32. Getting started! NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 33. 33. MINDZ.com | SVH Community NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 34. 34. Kadenza+ Plaza NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 35. 35. Kadenza+ Blog NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 36. 36. Digitaal dialoog versus blog NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 37. 37. Kadenza+ Forum NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 38. 38. Handig & gratis! NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 39. 39. Bedankt! Jeroen van der Schenk E-mail : jvdschenk@gmail.com Mindz : jeroenvanderschenk Twitter : @jvdschenk NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network

×