Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductie Project Monument076 - Januari 2013

2,546 views

Published on

Toelichting op het project Monument076 - de restauratie van een oude 'Winkel van Sinkel' met achterhuis en smederij aan de Oude Bredaseweg 10 in Etten-Leur.

Meer informatie ook via onderstaande links:
Website: www.monument076.nl
Twitter: www.twitter.com/monument076
Facebook: www.facebook.com/monument076
Foto's: www.flickr.com/photos/monument076
Video's: www.youtube.com/user/monument076

Published in: Business
 • Be the first to comment

Introductie Project Monument076 - Januari 2013

 1. 1. E PT C NCO PRESENTATIE 19 januari 2013 Jeroen van der Schenk Socialbites.com
 2. 2. MONUMENTINLEIDINGPROJECT MONUMENT076 076 ETTEN-LEURDroom. Deceptie. Nieuwe Kansen.Bij toeval liepen wij enkele maanden terug aan tegen ons droompand. Een “Al jaren op zoek. Bij toevalgemeentelijk monument in Etten-Leur. We waren op slag verliefd. Snel informatieopgevraagd bij de makelaar en op basis van het beschikbare bouwkundig rapport gevonden. Ons droompand. Oudeen prognose laten maken voor het in ere herstellen van dit pand. Helaas bleek en vervallen. Niet meer te redden.al snel dat het project niet haalbaar was. De kosten van aankoop en renovatieoverstegen de waarde van het pand na renovatie. Weg droom. Of toch niet? Of toch wel? Welkom aan de OudeHet einde van Neerlands (cultureel) erfgoed? Bredaseweg 10 in Etten-Leur!” Jeroen van der Schenk, ondernemer en intiatiefnemer van het projectBeroepsmatig houd ik mij bezig met het vertalen van marktontwikkelingen naar Monument076.(veelal ‘marktverstorende’ of ‘disruptive’) nieuwe concepten. Organisatie helpenom vanuit een bredere context naar de eigen branche te kijken en te komen totbeter renderende en meer duurzame businessmodellen.De situatie zoals wij die hebben ervaren zal in de nabije toekomst vakervoorkomen. De vastgoedmarkt zit goed op slot. Leegstand neemt zienderogentoe. Aandacht voor onderhoud neemt af. Subsidiepotjes raken leeg. Het geld isop. Huizenprijzen dalen in rap tempo (volgens SNS nog zeker 20%), dehypotheekrente staat onder druk. Een monument restaureren, bewonen enonderhouden wordt langzaam onhaalbaar. Betekent dit het einde voor Neerlands(cultureel) erfgoed? Wat ons betreft niet. We hebben een idee voor renovatie enonderhoud. Een idee waar iedereen beter van wordt. Ja. Ook wij. En jij.In dit ‘projectplan’ lees je meer overonze plannen. Heb je een vraag? Laathet ons dan beslist even weten!Met enthousiaste groet,Jeroen & Karin van der SchenkDaimen, Jesse & Amber
 3. 3. MONUMENTDE UITDAGINGIN DE VASTGOEDSECTOR 076 ETTEN-LEUR
 4. 4. MONUMENTDE UITDAGING:MONUMENTEN IN VERVAL 076 ETTEN-LEUR
 5. 5. MONUMENTDE UITDAGINGVAN DE SUBSIDIEPOTJES 076 ETTEN-LEUR
 6. 6. MONUMENTHET EINDE VAN NEERLANDSCULTUREEL ERFGOED? 076 ETTEN-LEUR
 7. 7. MONUMENT 076 ETTEN-LEUR OBSTACLES ARETHOSE FRIGHTFULL THINGS YOU SEE WHEN YOU TAKE YOUR EYES OFF YOUR GOAL By Henri Ford
 8. 8. Het Monument Inleiding Oude Bredaseweg 10 in Beeld Plattegronden SfeerimpressiesJeroen van der Schenk In de mediaSocialbites.com
 9. 9. MONUMENTKENMERKEN VAN HET PANDAAN DE OUDE BREDASEWEG 10 076 ETTEN-LEUROmschrijving met dank aan de makelaar (leer hier meer)Grondig te renoveren herenhuis, type winkel /woonpand met authentieke smidseen een royaal perceel van ca. 565 m2 gelegen in één van de oudste straten vanEtten-Leur. Het ruime herenhuis stamt van ca. 1900-1920 en verkeert geheel in 1915oorspronkelijke staat.De bestemming van het pand luidt “gemengde doeleinden”, hetgeen inhoudt dathet pand en de daarbij behorende gronden o.a. bestemd zijn ten dienste van:‣ woondoeleinden;‣ detailhandel en aanverwante activiteiten;‣ kantoren;‣ dienstverlening zoals arts, medisch specialist etc.Het pand staat op de gemeente Monumentenlijst* en dient derhalve te wordenbehouden inclusief huidige indelingen en met behulp van de oorspronkelijkgebruikte materiaalsoorten. De gemeente wil het pand graag behouden, derhalveis sloop van het object niet toegestaan. 1930Kenmerken‣ Bouwjaar circa 1900 - 1920‣ Woonoppervlakte 255 m²‣ Overige inpandige ruimte 14 m²‣ Externe bergruimte 88 m²‣ Perceeloppervlakte 565 m²‣ Inhoud 1.000 m³* Op 10 oktober 2012 vond er een gesprek plaats met de monumentencommisie van Etten-Leur ten behoeve van meer duidelijkheid omtrent de wensen & eisen van de gemeente.
 10. 10. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10IN BEELD 076 ETTEN-LEUR
 11. 11. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10IN BEELD 076 ETTEN-LEUR
 12. 12. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10PLATTEGRONDEN 076 ETTEN-LEUR BEGANE GROND 1e Verdieping 2e Verdieping
 13. 13. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10SFEERIMPRESSIE 076 ETTEN-LEUR WINKEL VAN SINKEL
 14. 14. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10SFEERIMPRESSIE 076 ETTEN-LEUR DE KEUKEN
 15. 15. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10SFEERIMPRESSIE 076 ETTEN-LEUR OUDE SMIDSE
 16. 16. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10SFEERIMPRESSIE 076 ETTEN-LEUR HET ACHTERHUIS
 17. 17. MONUMENTOUDE BREDASEWEG 10IN DE MEDIA 076 ETTEN-LEUR
 18. 18. MONUMENT 076 Conceptualized by Socialbites.com Het Project Inleiding & Doelstellingen Van waardeketen naar waardenetwerk Stakeholders & Partners CommunicatieplanJeroen van der SchenkSocialbites.com Meten is weten
 19. 19. MONUMENTINLEIDINGPROJECT MONUMENT076 076 ETTEN-LEURInleidingMet project Monument076 geven wij invulling aan een persoonlijke droom. Het is “Samenleving 3.0 is zelfechter veel meer dan dat! Wij willen mensen en organisaties inspireren om op verantwoording nemen en sameneen andere wijze invulling te geven aan (bedrijfs)activiteiten. Niet meervertrouwen op lapmiddelen als verlaging van overdrachtsbelasting. Subsidie niet met andere professionals projectenmeer als vanzelfsprekend aannemen. Vernieuwen. Samenwerken. Kennis delen.Verbinden. Waarde toevoegen. Dát is project Monument076. Van mooie verhalen, vormgeven. Samenwerken entheorieën en cases uit het Amerikaanse bedrijfsleven naar een echte case. Hier. kennis delen zijn daarin deVoor je neus. In Etten-Leur. Ja... Etten-Leur. sleutelbegrippen.”Het project in hoofdlijnen Hans van Driel, hoofddocent Media & Cultuur van de Universiteit van TilburgHet project speelt zich af rondom een zo goed als opgegeven monumentaal pandaan de Oude Bredaseweg 10 in Etten-Leur. Dit pand willen wij renoverenconform de eisen die hieraan door de gemeente gesteld worden, en meer. Metveel aandacht voor authentieke details en het doen herleven van de rijke historievan dit pand. Storytelling sells....Het gehele renovatieproject wordt gedocumenteerd via een online dagboek, foto,video en livestreaming. Voor het verbinden van stakeholders en het stimulerenvan kennisdeling en interactie maken wij gebruik van een goed doordachtesocial media infrastructuur.Om dit project te realiseren verbinden we stakeholders (direct- en indirectbelanghebbenden) met elkaar. Het delen van kennis en toevoegen van waardevoor elkaar staat centraal in elke verbinding. Uitgangspunt is empowerment.Gebruik maken van talenten. Iedereen brengt in wat hij of zij (relatief)gemakkelijk kan produceren of in overvloed beschikbaar heeft. Van waardeketennaar waardenetwerk.Klinkt vaag? Op de volgende pagina’s hebben we het waardenetwerkgevisualiseerd, de doelstellingen omschreven en lichten we een tipje van desluier op ten aanzien van de (online- én offline) marketingactiviteiten.
 20. 20. MONUMENTDOELSTELLINGENPROJECT MONUMENT076 076 ETTEN-LEURProject Monument076 is veel meer dan de renovatie van een monumentaal pand.Wij willen mensen en organisaties inspireren om op een andere wijze invulling tegeven aan (bedrijfs)activiteiten. Vernieuwen. Samenwerken. Kennis delen. “In the measurement world, we setVerbinden. Waarde toevoegen. Dát is project Monument076. a goal and strive to achieve it.  InOm dit te realiseren hebben we een aantal doelstellingen omschreven. De the universe of possibility, we setactiviteiten die hiertoe moeten bijdragen worden toegelicht op de volgendepagina’s. the context and let life unfold. ” B. Zander, The Art of PossibilityDoelstellingen Project Monument076‣ Invulling geven aan de persoonlijke wens om wonen, werken & genieten in een monumentaal pand met elkaar te verbinden;‣ Partijen in de vastgoed- en monumentensector inspireren met een nieuw businessmodel voor renovatie en onderhoud;‣ Delen van kennis gerelateerd aan de restauratie en het onderhoud van monumenten (inhoudelijk). Samen houden we ons (cultureel) erfgoed in stand;‣ Mensen en organisaties inspireren en helpen om na te denken over nieuwe vormen van waardecreatie;‣ Onderzoek: van waardeketen naar waardenetwerk. Hoe kun je stakeholders rondom een thema aan elkaar verbinden en gezamelijk waarde toevoegen? Welke rol kan nieuwe technologie en internet hierin spelen? Hoe mobiliseer je groepen gelijkgestemden om bij te dragen (crowdsourcing);‣ Een positieve bijdrage leveren aan (het straatbeeld en imago van) Etten-Leur.
 21. 21. MONUMENTVAN WAARDEKETENNAAR WAARDENETWERK 076 ETTEN-LEUR AANNEMER(S) GEMEENTE ETTEN-LEUR 076 NATIONAAL RESTAURATIE FONDS FAM. VAN DER SCHENK
 22. 22. MONUMENT076ETTEN-LEUR
 23. 23. MONUMENTOVERZICHT VAN MOGELIJKESTAKEHOLDERS 076 ETTEN-LEURPrimaire StakeholdersPartijen die rechtstreeks verbonden zijn met, en belang(kunnen) hebben bij, project Monument076Wie?Familie van der Schenk, Gemeente Etten-Leur, Aannemer /Projectontwikkelaar, Nationaal Restauratie FondsSecundaire StakeholdersPartijen die direct (via verbinding met de eigen activiteiten)belang kunnen hebben bij project Monument076Wie?Bakker Hillegom, Ambachtslieden, div. andere partners, etc...Tertiaire StakeholdersPartijen die geen duidelijk direct belang hebben bijproject Monument076 maar wel verbonden kunnen worden.Wie?Familie & vrienden, business partners, fans, netwerk, locals Voorbeeld: Fuji Xerox Stakeholder Network & Benefits
 24. 24. MONUMENTVOORBEELD STAKEHOLDERVALUE PROPOSITION 076 ETTEN-LEURGemeente Etten-Leur Gerelateerde Stakeholders‣ Verbetering van het straatbeeld ‣ Wereldhave (winkelcentrum)‣ Herstel- en behoud gemeentelijk monument ‣ Andere monument-eigenaren‣ Etten-Leur kraakvrij! ‣ Nationaal Restauratiefonds‣ City Marketing ‣ Locale ondernemers‣ Profiteren van onderzoeksresultaten ‣ Bewoners‣ Verbinding met beleidsplan Etten-Leur 2020Wat komen we halen? Wat komen we brengen?‣ Verbinding met locale stakeholders ‣ Renovatie van voor het centrum beeldbepalend pand‣ Soepele afhandeling (bouw)vergunningen ‣ Buzz rondom Etten-Leur (citymarketing)‣ Financiele bijdrage voor restauratie (kan ook ‣ Kennis (Hoe kan dit project andere monumenten en/of indirect verleend worden). culturele instellingen helpen?) ‣ Actieve participatie in onderdelen beleidsplan 2020 ‣ Advies & uitvoering in marketing & communicatie
 25. 25. MONUMENT 076 PROJECT COMMUNICATIE Inleiding Doelstellingen Doelgroepen & Kanalen Social (Media) InfrastructuurJeroen van der SchenkSocialbites.com
 26. 26. MONUMENTCONTENT MARKETING& BUZZ MANAGEMENT 076 ETTEN-LEURInleidingProject Monument076 is veel meer dan het renoveren van een gemeentelijkmonument. Naast het actief delen van kennis rondom de renovatie-activiteitenwillen wij vooral ook het proces aandacht geven. Wat kunnen andere monument-eigenaren (en organisaties) hier van leren? Hoe mobiliseer je groepen mensen om(samen!) te werken aan een gemeenschappelijk doel? Hoe zet je nieuwetechnologien in om slimmer en efficienter te communiceren en de dialoog tussenbelanghebbenden onderling te faciliteren? Kortom: delen is vermenigvuldigen.Wat betekent dat voor de communicatie?Het communicatieplan van project Monument076 is gericht op:‣ Het delen van kennis (‘claimen’ expertise, kwaliteitscontent) op drie onderdelen: 1. Renovatie & Onderhoud Monumentale Panden 2. Samenwerken in Waardenetwerken 3. Marketing & Communicatie (leren van ervaringen, wat werkt en wat niet)‣ Het onder de aandacht brengen van betrokken partners op voor hen relevante thema’s en keywords (in tekst & beeld);‣ Het onder de aandacht brengen van de problematiek rondom behoud van (cultureel) erfgoed, en de discussie hierover faciliteren;Om dit te realiseren is per doelgroep een matrix opgesteld voor de in te zettenkanalen en
 27. 27. MONUMENTCOMMUNICATIE KANALENPER ACTIVITEIT 076 ETTEN-LEUR 1. 2. 3. 4. 5. Social Website E-mail Print LiveAlgemene communicatie ‣ Inspiratie ‣ Kennis delen ‣ InteractieUpdates Vrienden van Monument076Updates ProjectpartnersLokaal / inwoners
 28. 28. MONUMENTMEDIA MATRIXCONCEPT 076 ETTEN-LEUR DELEN online INTERACTIE & DIALOOGBOEK BOEK Website Blogs Slideshare Dagboek Twitter Youtube Instagram Facebook E-mailings Flickr Pinterest Diigostatisch dynamisch Interviews Magazines Keynotes / PresentatiesBOEK BOEK Sneak Kranten Preview EventsINSPIREREN ONTMOETEN offline
 29. 29. MONUMENT(E)BOEK PROJECTMONUMENT076 076 ETTEN-LEUR Storytelling Proces vanuit eigen ervaring DEEL 1. DAGBOEK: Partners in de spotlight! “RENOVEREN MET TWEE LINKERHANDEN” Visie op marktontwikkelingen Doemscenario’s & kansen DEEL 2. CASE: RENOVEREN 3.0 Van waardeketen naar waardenetwerk “VISIE OP DE TOEKOMST VAN MONUMENTEN” De (echte) waarde van de ‘crowd’ Procesomschrijving Leerpunten Restaureren van een monument Inspiratie voor monumenteigenaren DEEL 3. AUGMENTED REALITY Stimulans tot wonen in een monument “VAN FUNDERING TOT ROOKKANAAL” Renoveren Stap voor Stap Partners in de spotlightHet (e)boek wordt uitgegeven onder een creative commons licentie. Projectpartners mogen content vrij voor commerciele enniet-commerciele doeleinden gebruiken. Herpublicatie in een verscheidenheid aan vormen behoort tot de mogelijkheden!
 30. 30. MONUMENTONLINE MARKETINGSOCIAL MEDIA INFRASTRUCTUUR 076 ETTEN-LEUR
 31. 31. MONUMENTWEBSITEMONUMENT 076 076 ETTEN-LEUR
 32. 32. MONUMENTFACEBOOK FANPAGEMONUMENT076 076 ETTEN-LEUR
 33. 33. MONUMENTMONUMENT076OP TWITTER 076 ETTEN-LEUR
 34. 34. MONUMENTMONUMENT076OP TWITTER 076 ETTEN-LEUR
 35. 35. MONUMENT(SOCIAL) MEDIAMETRICS & TARGETS 076 ETTEN-LEUROm het project voor stakeholders interessant te maken is volume in bereik eninteractie van essentieel belang. Hiervoor hebben we enkele metrics & targetsgeformuleerd.De targets zijn tot stand gekomen op basis van ervaringen met eerderuitgevoerde projecten, keyword analyses en pilots welke de afgelopen vier wekenzijn uitgevoerd.De Metrics:# Updates - het aantal uitingen rond Monument076 (blogs, updates, video’s,foto’s, livestream etc...)# Impressions - de optelsom van de totale exposure via online- en offline media.# Reach - het aantal unieke mensen bereikt via online- en offline media-# Likes & Retweets - Het aantal likes en retweets op specifiekecontentonderdelen. Dit wordt gemeten op kanalen als Twitter, Facebook,Youtube, Slideshare etc..# Contributors - Het totaal aantal mensen dat daadwerkelijk bijdraagt aan debuzz rondom Monument076.# Connections - de optelsom van mensen die zich op enige wijze verbinden aanMonument076. Dit kan via Twitter (follow), Facebook (Like Fanpages) enaanmeldingen via ‘Vrienden van Monument076’.Engagement Ratio - Het percentage interacties in verhouding tot het bereik(reach). Wanneer een bericht 100 mensen bereikt waarvan er 9 op enige wijzeactie ondernemen, is de Engagement Ratio 9%.
 36. 36. MONUMENTCONCEPT (SOCIAL) MEDIAMETRICS & TARGETS 076 ETTEN-LEUR>> Betrokken stakeholders ontvangen een maandelijkse rapportage Per dag Per maand Per jaar (gemiddeld) (totaal) (totaal) ‣ Updates (blogs, tweets, FB updates, foto’s, video’s) 12 360 131.000 ‣ Impressions 50.000 1.500.000 20.000.000 ‣ Reach (unieke gebruikers) 13.000 55.000 220.000 ‣ Likes & Retweets 65 1950 630.000 ‣ Contributors (unieke gebruikers) 30 500 12.000 ‣ Connections (followers, fanpage likes, abonnee updates etc..) 32.000 ‣ Engagement Ratio 12%
 37. 37. E PT C NCO PRESENTATIE 19 januari 2013 Jeroen van der Schenk Socialbites.com
 38. 38. MONUMENTLEUK? WORDVRIEND VAN MONUMENT076! 076 ETTEN-LEUR KLIK HIER! AANMELDEN
 39. 39. MONUMENTMONUMENT076WEBSITE 076 ETTEN-LEURMeer weten over het project?Website : www.monument076.nlDisclaimerDe website www.monument076.nl is in ontwikkeling. De content is met zorg samengesteld op basis vanbeschikbare informatie. Daar waar informatie (nog) niet met zekerheid vastgesteld kan worden is, om eenimpressie te bieden van het project, content gebaseerd op aannames. Aan content gepubliceerd op dezewebsite en/of gerelateerde documenten kunnen geen rechten worden ontleend.Vertrouwelijke informatieDelen is vermenigvuldigen. Een belangrijk uitgangspunt in het project Monument076. Alle content zalonder een creative commons licentie “gelijk delen - naamsvermelding” gepubliceerd worden. Wijverzoeken (potentiele) partners om tot het moment van lancering van het project informatie alsvertrouwelijk te beschouwen. Waarom dan geen geheimhoudingsverklaring? Simpel. Vertrouwen ligt aande basis van elke succesvolle samenwerking. Dat je dit nu leest zegt alles.

×