Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De échte waarde van Social Media?! - New Ambition Day

2,102 views

Published on

Presentatie over "De échte waarde van social media... ?!" tijdens de New Ambition Day (onderdeel van Week van de Ondernemer) in het Beatrix Theater in Utrecht

Via Exact Online

Published in: Business

De échte waarde van Social Media?! - New Ambition Day

 1. 1. Trefwoord: trends, social media, auto B2B meetingPresentatie tijdens de Business-2-businessmotive, lease, vSOCIAL MEDIA autolease, motorhuis, mult a/d Rijn op woensdag 11 maaMarkeur Holding in Alphenilease, klanten, webcare, servicTRAINING businessmodellen, klantendag, events. 2012.
 2. 2. Ook meer doen met Social Media in jouw organisatie?Exact Trainingen organiseert in samenwerking met Jeroen vander Schenk een drietal Social Media Trainingen.Meer informatie of aanmelden? >>> Lees meer
 3. 3. “New Ambition Dayis speciaal gericht opjonge ambitieuzeondernemers.”
 4. 4. New Ambition Day isspeciaal gericht opjonge ambitieuzeondernemers.
 5. 5. Jeroen van der SchenkSocial (Media) Concept Developer jvdschenk jeroenvanderschenk
 6. 6. De échte waardevan social media... ?!
 7. 7. ReverseThinking
 8. 8. Ondernemen gaat overwaarde toevoegen, SocialMedia gaat over hetzichtbaar maken daarvan...
 9. 9. $ 495 7 dagen 158 designers760 ontwerpen 1 winnaar
 10. 10. Oud gedrag in een nieuwesituatie werkt niet...
 11. 11. Intellectuele eigendomsrechtenAlle op deze site afgebeelde gegevens, waaronderbegrepen teksten, fotos, illustraties, grafisch materiaal,(handels-)namen, logos, woord- en beeldmerken zijneigendom van of in licentie bij Nationale-Nederlandendan wel andere partijen en worden beschermd door hetauteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueeleigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site(al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, teverveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden,openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar testellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming vanNationale-Nederlanden.
 12. 12. Voorbeeld(of noem het een ‘social media case study’....)
 13. 13. Wat wil je bereiken?
 14. 14. Bij (en met) wie wil jedat bereiken?
 15. 15. Welke thema’sverbinden henonderling?
 16. 16. Welke tools kunnen mijhierbij helpen?
 17. 17. Delen, delen en nogeens delen. Welrelevant!
 18. 18. Oei jakkes, ze pratenterug...
 19. 19. ! Social Media is zo sociaal als de gebruiker zelf...
 20. 20. ! There’s NO Social (Media) SHORTCUT!
 21. 21. ! Social Media is Gestructureerd Vooruit Struikelen
 22. 22. Contact Jeroen van der Schenk Founder of Socialbites.com jeroen@socialbites.com @jvdschenk jeroenvanderschenk jeroenvanderschenk jeroenvanderschenk jeroenvanderschenk Add me as a contact in you mobile phone
 23. 23. Trefwoord: trends, social media, auto B2B meetingPresentatie tijdens de Business-2-businessmotive, lease, vSOCIAL MEDIA autolease, motorhuis, mult a/d Rijn op woensdag 11 maaMarkeur Holding in Alphenilease, klanten, webcare, servicTRAINING businessmodellen, klantendag, events. 2012.
 24. 24. Ook meer doen met Social Media in jouw organisatie?Exact Trainingen organiseert in samenwerking met Jeroen vander Schenk een drietal Social Media Trainingen.Meer informatie of aanmelden? >>> Lees meer

×