Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gemakkelijk entree
met een DigiD
•	 Waar staan we met de Digid?
•	 Wie doen er allemaal mee met de DigiD?
•	 Wat kan ik al...
Gemakkelijk entree met een DigiD
Sinds de invoering in 2003 van de DigiD zijn er veel overheidsorganisaties aan de slag ge...
Beschikbare persoons- en familiedata:
•	 Voor- en achternaam en geboortedata;
•	 Huidige werkgevers en werkgevers uit het ...
WOZ - De WOZ-informatie laat zien of er financiële
verplichtingen zijn in verband met een of meerdere
woningen. Daarnaast ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nationale hypotheekbond Whitepaper Gemakkelijk entree met een DigiD!

517 views

Published on

De DigiD geeft u unieke mogelijkheden om uw relatie te ondersteunen.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nationale hypotheekbond Whitepaper Gemakkelijk entree met een DigiD!

  1. 1. Gemakkelijk entree met een DigiD • Waar staan we met de Digid? • Wie doen er allemaal mee met de DigiD? • Wat kan ik als financiële organisatie met de DigiD? • Snel een compleet en up to date klantbeeld met de DigiD! | White paper
  2. 2. Gemakkelijk entree met een DigiD Sinds de invoering in 2003 van de DigiD zijn er veel overheidsorganisaties aan de slag gegaan om publieke informatie selectief beschikbaar te stellen aan de burger. Ruim tien jaar later is er onvoorstelbaar veel data beschikbaar met dit identificatiemedium. Er zijn alleen nog niet veel mensen die zich daadwerkelijk realiseren wat je hiermee allemaal kunt doen, terwijl er zoveel mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van de verschillende gegevensbronnen. En aan de toepassingsmogelijkheden voor organisaties, zoals in de financiële dienstverlening. Oorspronkelijke doelstelling Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling, dan zult u zich in veel gevallen moeten legitimeren met uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weet men dat ze écht met u te maken hebben. Wie doen er mee aan DigiD? Organisaties die diensten aanbieden met behulp van DigiD, zijn overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren en daarbij het ‘burgerservice- nummer’ in hun administratie mogen gebruiken. En dat zijn er nogal wat. Gemeenten en provincies, maar ook ziekenhuizen, pensioenfondsen, politie, zorgverzekeraars, waterschappen en diverse nationale organisaties zoals de Belastingdienst, het CBR, het Kadaster, de RDW en de Raad voor Rechtsbijstand, doen mee aan DigiD. Persoonlijke data direct beschikbaar U kunt zich vast voorstellen welke enorme hoeveelheid persoonlijke data er vastligt bij deze overheids- instellingen. Maar misschien kunt u zich nog niet helemaal inbeelden wat je met deze informatie kunt doen. En hoe de informatie toegepast kan worden op het verbeteren van de doelgerichtheid en doelmatigheid van uw organisatie. Of wat de juridische en technische beperkingen zijn van het gebruik van deze informatie. Wij wel! Voordelen van het gebruik van DigiD Voor financiële instellingen zijn er met de DigiD grote voordelen te behalen, zoals bijvoorbeeld: • Grotere uniformiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van gebruikte data; • Significante kostenverlaging bij beheer en inventarisatie van klantgegevens; • Versnelling van commerciële processen; • Vereenvoudiging bij het updaten van data; • Optimalisering van het risicobeheer van uw portefeuille. Toepassingsgebieden Met de gegevens die beschikbaar zijn met een DigiD, kunt u eenvoudiger en samen met uw cliënt een financiële positie bepalen en uitstekend beoordelen of de financiële producten nog passend zijn. Denk hierbij aan de volgende toepassingsgebieden: • Hypotheekaanvraag proces; • Uitvoering van uw zorgplicht, nazorg en beheer; • Compliant werken, conform recente richtlijnen; • Meer inzicht en eenvoudig periodiek updaten van klantdossiers met inkomens- en pensioengegevens; • Inrichting van uw achterstandsbeheer. Welke gegevens zijn interessant? Hieronder hebben we de belangrijkste gegevenssoorten weergegeven, die vanuit overheidsinstanties met behulp van een DigiD gegenereerd kunnen worden. Het betreft een globale indicatie van alles wat vandaag de dag al mogelijk is. Of de informatie voor u of uw cliënt relevant is, bepaalt u natuurlijk zelf. Om u hierin enigszins op weg te helpen, hebben we bij elk item aangegeven welke data onder meer beschikbaar zijn en hoe deze toegepast kunnen worden, zodat u meer inzicht krijgt in de wenselijkheid om over deze informatie te kunnen beschikken. Interessant is ook als u zich hierbij afvraagt of, en zo ja, op welke wijze u nu al beschikt over deze data. Voor de goede orde vermelden we nog dat uw cliënt uiteraard wel toestemming moet geven, in de vorm van een machtiging, voordat een derde partij hiermee aan de slag kan gaan. Persoons- & familiegegevens - Met de DigiD heeft u inzicht in de persoonsgegevens o.a. de naam, geboortedatum, nationaliteit, ouders en aanwezigheid van kinderen. Op basis hiervan kunt u inschatten of de aansprakelijkheids- en reisverzekering ook de kinderen dekt. Ook kunt u checken of uw cliënt al spaart voor de studie van de kinderen en of het verstandig is om een extra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om hiermee de studie van de kinderen veilig te stellen. Daarnaast zijn de persoonsgegevens relevant om te kunnen bepalen hoe de financiële situatie eruit ziet bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. de Nationale Hypotheekbond - Gemakkelijk entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 2
  3. 3. Beschikbare persoons- en familiedata: • Voor- en achternaam en geboortedata; • Huidige werkgevers en werkgevers uit het verleden; • Inzicht in het inkomen van de afgelopen 12 maanden; • Opgebouwde WW rechten; • Studie & opleiding. Pensioengegevens - Op basis van deze gegevens kunt u bepalen hoe het is gesteld met de pensioenopbouw en welk mogelijke recht op nabestaandenpensioen uw cliënt heeft. Het geeft ook inzicht of de hypotheek van uw cliënt op pensioengerechtigde leeftijd betaalbaar is. Tevens kan bepaald worden of er beter kan worden gespaard of kan worden afgelost. En misschien is het wel verstandig om een aanvullende overlijdensrisico-verzekering te adviseren i.v.m. een beperkte nabestaanden voorziening. Opleiding & studiefinanciering - Met deze gegevens kunt u bepalen of er een studieschuld is en hoe deze wordt afgelost. Deze informatie is relevant voor de inkomenstoets bij het aanvragen van een hypotheek. De gevolgde studie geeft in sommige gevallen betere toegang tot het afsluiten van een hypotheek. Belastingaangifte - Met de DigiD kunt u de vooraf ingevulde belastingaangifte downloaden, wat u direct inzicht geeft in: • Inkomen, ontvangen pensioen en uitkeringen; • Werkgevers waarvoor is gewerkt; • Hoogte van de partneralimentatie; • Hypotheken en schulden; • WOZ-waarde van de onderpanden; • Beschikbaar vermogen, zoals spaargelden en beleggingen. Het gaat hierbij om relevante informatie om de financiële fitheid van uw cliënt te beoordelen. In combinatie met de getroffen voorzieningen, lijfrentes en overige verzekeringen geeft deze informatie u een uniek en compleet klantbeeld. Ook kunt u met deze data beoordelen of o.a. de inboedel-, opstal-, reis-, en aansprakelijkheidsverzekering passend zijn. Of bijvoor- beeld op welke wijze uw cliënt vandaag en later de hypotheek en overige woonlasten gaat betalen. Toeslagen Belastingdienst - Toeslagen vormen een aanvulling op het inkomen en zijn van invloed op de financiële gezondheid van uw cliënt. Ze kunnen ervoor zorgen dat de maandlasten betaalbaar blijven. De volgende toeslagen zijn beschikbaar met de DigiD: • Huur- en zorgtoeslag; • Kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget; • Gemeentelijke toeslagen. Sociale Verzekeringsbank - Deze database beschikt over informatie over het aantal dienstjaren die uw cliënt heeft opgebouwd en of deze volledig AOW ontvangt of wordt gekort, omdat uw cliënt een tijd in het buitenland heeft gewerkt. De gegevens hebben invloed op de betaalbaarheid van de huur- of hypotheeklasten op de pensioendatum. RDW Voertuiginformatie - Met deze informatie is het eenvoudig te bepalen wie de eigenaar is van een voertuig. Ook kunnen gegevens van het voertuig zelf worden geraadpleegd, zoals het bouwjaar en het gewicht, om te kunnen vaststellen of het nog verstandig is om het voertuig allrisk te verzekeren. Als de auto op naam staat van een van de kinderen, is het belangrijk om te checken of de verzekering ook dezelfde tenaamstelling heeft. Kadaster - Op basis van de gegevens uit het kadaster kan bepaald worden of alle panden voldoende verzekerd zijn. Het bouwjaar en de oppervlakte zijn goede indicaties om de verzekerde som te bepalen. En als er meerdere panden zijn en deze zijn verhuurd of staan leeg, hoe is het dan gesteld met de opstal- en inboedelverzekering? Het is belangrijk om na te gaan of de overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering nog passend zijn. de Nationale Hypotheekbond - Gemakkelijk entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 3
  4. 4. WOZ - De WOZ-informatie laat zien of er financiële verplichtingen zijn in verband met een of meerdere woningen. Daarnaast is goed te bepalen wat de herbouwwaarde is, en of de opstal wel voldoende is verzekerd. In combinatie met de hypotheeksom is goed vast te stellen of de hypotheek ‘onder water’ staat en of er een restschuld of juist overwaarde te verwachten is. Ook kan gemakkelijk worden vastgesteld of uw cliënt misschien recht heeft op korting op de hypotheekrente in verband met een lagere ‘loan to value’, door het vervallen van de ‘topopslag’. Ziektekostenverzekering - Welke aanvullende verzekeringen heeft uw cliënt en hoe hoog is het gekozen eigen risico? Wie zijn er verzekerd? Is er vrije zorgkeuze? Wat is er verzekerd als uw cliënt in het buitenland iets overkomt en hoe verhoudt dit zich met zijn reisverzekering? Incidentele raadpleging en monitoren Naast de structurele inzet van de informatie van overheidsinstellingen voor eenmalig gebruik, kunnen betreffende informatiebronnen tevens uitstekend worden ingezet als regelmatige signalering van risico’s en commerciële kansen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van een vergelijking van achtereen- volgende belastingaangiftes. Al deze informatiebronnen geven inzicht in hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van uw cliënt. Eenvoudige data-upload en verwerking Voor het aanmaken of bijwerken van een dossier in onze signaleringssoftware volstaat het uploaden van de vooringevulde belastingaangifte en pensioengegevens. Diverse overzichten, signalen en rapportages zijn direct beschikbaar o.a. via het ‘Verantwoorde Hypotheek Rapport’. De software biedt unieke mogelijkheden om te uploaden en te koppelen met o.a.: • Mijn.pensioenoverzicht.nl; • Vooraf ingevulde belastingaangiftes; • Woningwaarde databases; • Uw Mijn-omgeving; • Advies- & hypotheeksoftware; • Diverse andere CRM pakketten & databases. De Nationale Hypotheekbond De Nationale Hypotheekbond adviseert, ontwikkelt software en ontsluit data met als doelstelling om processen efficiënter te maken, meer commerciële kansen te creëren en om het risicomanagement van financiële instellingen te optimaliseren. Wij bepalen altijd met u samen welke informatiebronnen de meeste waarde toevoegen aan uw dienstverlening en bedrijfsvoering. Vervolgens ontwerpen we - zo nodig - nieuwe processen en ontwikkelen nieuwe of verbeteren de huidige functionaliteiten, waarin we de informatie eenmalig (of als monitor) beschikbaar stellen. En dat doen we niet alleen op het gebied van hypotheken, maar ook voor andere vormen van financiële dienstverlening en financiële planning. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij zijn u graag van dienst. de Nationale Hypotheekbond www.hypotheekbond.nl Telefoon: 020 758 2111 KvK 34260849 | AFM 12016667 | Kifid 300.012207 de Nationale Hypotheekbond - Gemakkelijk entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 4

×