Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofdluis

Hoofdluis een serieuze zaak

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoofdluis

 1. 1. HOOFDLUIS een serieuze zaak !! DE ABACUS
 2. 2. Inleiding <ul><li>hoofdluis is een probleem dat overal en bij iedereen kan voorkomen; </li></ul><ul><li>hoofdluis krijgen is niet erg, houden wel; </li></ul><ul><li>hoofdluis zijn krab-achtige parasieten; </li></ul><ul><li>hoofdluis is erg besmettelijk. </li></ul>DE ABACUS
 3. 3. Kenmerken van hoofdluis en neten <ul><li>Een volwassen luis is 3 mm groot; </li></ul><ul><li>Luizen leven van bloed dat ze opzuigen vanaf de hoofdhuid; </li></ul><ul><li>Luizen klimmen en zijn supersnel. Luizen springen of vliegen niet , het zijn overlopers; </li></ul><ul><li>Luizen plakken hun eieren (neten) tegen de haarschacht. </li></ul><ul><li>Zijn zo groot als een speldenknop; </li></ul><ul><li>Kunnen op een hoofd 1 maand oud worden; </li></ul><ul><li>Luizen leggen 4-6 eitjes per dag; </li></ul><ul><li>Komen na 8 dagen uit en na 10 dagen zijn ze geslachts-rijp; </li></ul><ul><li>Zijn erg kleverig en daardoor moeilijk te verwijderen; </li></ul><ul><li>Komen zelfs nog na 6 dagen uit, los van ons lichaam. </li></ul><ul><li>Neten </li></ul><ul><li>Hoofdluis </li></ul>DE ABACUS
 4. 4. Hoe krijgt u hoofdluis? <ul><li>Hoofdluis is er gewoon. Hoofdluis was er al in de Middeleeuwen en over 20 jaar is er nog steeds hoofdluis; </li></ul><ul><li>Luizen zijn overlopers, ze kruipen van haar tot haar of via kleding, jassen en mutsen. Luizen springen of vliegen NIET ; </li></ul><ul><li>Zowel jonge mensen als volwassenen kunnen hoofdluis krijgen ; </li></ul><ul><li>Het krijgen van hoofdluis is niet tegen te gaan, maar als je eenmaal hoofdluis hebt zorg er dan voor dat ze zich niet gaan vermeerderen. </li></ul>DE ABACUS
 5. 5. Hoe herkent u hoofdluis en neten? <ul><li>Hoofdluis kán jeuk veroorzaken, dit hoeft overigens niet altijd zo te zijn; </li></ul><ul><li>Hoofdluis is moeilijk te constateren omdat luizen zich razendsnel verplaatsen; </li></ul><ul><li>Neten zijn plakkerige speldenknopjes van verschillende kleuren. Over het algemeen zijn neten in donker haar licht van kleur en zijn neten in licht haar donkerder gekleurd. </li></ul>DE ABACUS
 6. 6. Hoe en waar kun je besmetting van hoofdluis ontdekken ! <ul><li>HOE </li></ul><ul><li>* Door eenmaal per week de haren intensief te kammen boven een wit vel papier of witte handdoek met een goede metalen luizenkam (te verkrijgen bij elke drogist). </li></ul><ul><li>WAAR </li></ul><ul><li>* Door eenmaal per week vóór het kammen goed en intensief te kijken op de navolgende plaatsen: </li></ul><ul><ul><li>achter de oren; </li></ul></ul><ul><ul><li>achter in de nek; </li></ul></ul><ul><ul><li>onder de pony; </li></ul></ul><ul><ul><li>rondom de kruin. </li></ul></ul>DE ABACUS
 7. 7. Hoe behandelt u hoofdluis en neten? Het allereerste doel van de behandeling is het doden en/of verwijderen van alle levende luizen en volle neten. DE ABACUS
 8. 8. <ul><ul><li>Er zijn twee behandelings-methoden: </li></ul></ul><ul><ul><li>Behandeling d.m.v. kammen met een metalen luizenkam gedurende 14 dagen lang; </li></ul></ul>Let op: behandeling van hoofdluis is alleen van toepassing als er ook daadwerkelijk hoofdluis is geconstateerd. DE ABACUS
 9. 9. <ul><ul><li>2. Behandeling d.m.v. het gebruiken van een luizenbestrijdingsmiddel zoals: </li></ul></ul><ul><ul><li>* prioderm (chemisch) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>* loxazol (chemisch) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* millium (natuurlijk product) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Xt Luis (NIEUW natuurlijk product) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(NB: Voor meer informatie over bovengenoemde producten kunt u klikken op één van de plaatjes en wordt u doorverwezen naar de betreffende website van het product) </li></ul></ul></ul>DE ABACUS
 10. 10. Maatregelen in huis! <ul><li>Alle kleren wassen van de laatste week vóór de besmetting; </li></ul><ul><li>Al het beddengoed afhalen en wassen, indien van toepassing ook van ouders/broers/zussen. E.v.t. ook matras zuigen; </li></ul><ul><li>Knuffels en kleding die niet gewassen kunnen worden verpakken in een plastic zak en 48 uur wegzetten; </li></ul><ul><li>Stoffen meubilair en stoffen autobekleding grondig stofzuigen; </li></ul><ul><li>Borstels/kammen óf weggooien óf uitkoken (ook de haren die in de borstel/kam zitten kunnen besmet zijn). </li></ul>DE ABACUS
 11. 11. Weetje : (dode) luizen en/of neten liggen los op het beddengoed of het meubilair. Ze kruipen nergens IN. Vergeet niet de overige gezinsleden éénmaal per week te controleren met de luizenkam!! DE ABACUS
 12. 12. Als de luizen blijven terugkomen <ul><li>Dan kan het zijn dat de behandeling niet goed/niet goed genoeg is uitgevoerd; </li></ul><ul><li>Dan kan er herbesmetting hebben plaatsgevonden door anderen; </li></ul><ul><li>Dan kan het zijn dat de luis resistent is geworden tegen het gebruik van het insecticide/chemische middel. In dit geval is het verstandig om over te schakelen naar een natuurlijker product dat zorgt voor inkapseling van de luis met een voor de mens zeer veilige stof. </li></ul>DE ABACUS
 13. 13. onjuistheden rondom hoofdluis <ul><li>Hoofdluis komt alleen maar voor op ‘vieze’ haren; </li></ul><ul><li>Hoofdluis gaat vanzelf weg; </li></ul><ul><li>Hoofdluis hoeft niet behandeld te worden; </li></ul><ul><li>Hoofdluisbesmetting hoef ik als ouder niet te melden; </li></ul><ul><li>Mijn kind hoeft niet te vertellen dat het hoofdluis heeft/heeft gehad. </li></ul>DE ABACUS
 14. 14. Standaardprocedure ‘hoofdluis’ <ul><li>Na ELKE schoolvakantie vindt controle plaats van de gehele school door vrijwilligers van de ‘luizenbrigade’. Op maandag vindt controle plaats van alle leerlingen van de onderbouw en op woensdag worden alle leerlingen van de bovenbouw gecontroleerd. Bij ziekte op afwezigheid van een leerling vindt, indien mogelijk, nacontrole plaats in dezelfde week. Ook de leerkrachten worden in diezelfde week ná de schoolvakantie gecontroleerd; </li></ul><ul><li>Bij constatering van hoofdluisbesmetting van een leerling wordt aan de betreffende groep een brief voor ouders meegegeven (via melding aan juffrouw Carla door een ouder van de ‘luizenbrigade’); </li></ul>DE ABACUS
 15. 15. Standaardprocedure ‘hoofdluis’ <ul><li>Ouders/verzorgers van de betreffende leerling worden door de contactpersoon van de ‘luizenbrigade’ per direct telefonisch op de hoogte gesteld en hen wordt dringend verzocht om de leerling op te halen voor behandeling. NB: dit kan niet worden afgedwongen; </li></ul><ul><li>Bij hoofdluisbesmetting mag de leerkracht aangeven of er spullen zijn binnen de klas die gewassen of weggelegd moeten worden. Aan de ouders/verzorgers van de besmette leerling mag gevraagd worden of zij hierbij de helpende hand willen bieden; </li></ul>DE ABACUS
 16. 16. Standaardprocedure ‘hoofdluis’ <ul><li>In geval van hoofdluisbesmetting zal de betref- fende leerling na 14 dagen hernieuwd door een ouder van de ‘luizenbrigade’ gecontroleerd worden; </li></ul><ul><li>Melding van tussentijdse besmetting : ouders/ver- zorgers worden uitdrukkelijk verzocht om dit per direct te melden bij de leerkracht van de besmette leerling. Deze melding wordt doorgegeven aan de contactpersoon van de ‘luizenbrigade’ waarna hoofdluiscontrole direct kan plaatsvinden. </li></ul>DE ABACUS
 17. 17. Ouders ‘luizenbrigade’ <ul><li>Maandag </li></ul><ul><li>Deby de Koning Coördinator: 3256918 </li></ul><ul><li>Kathleen van de Klei </li></ul><ul><li>Helena van ’t Hof </li></ul><ul><li>Christa Derksen </li></ul><ul><li>Marieke Gosselink </li></ul><ul><li>Carlien van Galen </li></ul><ul><li>Woensdag </li></ul><ul><li>Irma Kemperman </li></ul><ul><li>Coördinator: 3258162 </li></ul><ul><li>Carin Jansen </li></ul><ul><li>Annette Bruens </li></ul><ul><li>Mary Driessen </li></ul><ul><li>Chantal Nolet </li></ul><ul><li>Patricia Wolff </li></ul><ul><li>Anette van Brakel </li></ul><ul><li>Nancy Elfferich </li></ul>DE ABACUS
 18. 18. Oproep : gezocht ‘betrokken en enthousiaste vrijwilligers’ <ul><li>Voor al diegenen die op maandag óf woensdag nog wat tijd in de ochtend over hebben dan kunnen jullie je als nieuw lid van de ‘luizenbrigade’ telefonisch of persoonlijk aanmelden bij één van de hiervoor genoemde coördinatoren. </li></ul><ul><li>Wij hopen op een groot aantal </li></ul><ul><li>nieuwe aanmeldingen !! </li></ul>DE ABACUS

×