Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkmiddag Onlinegeletterdheid NDN Hasselt 15-10-14

581 views

Published on

Werkmiddag met leraren en lerarenopleiding in Hasselt Vlaanderen op 15 oktober 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Werkmiddag Onlinegeletterdheid NDN Hasselt 15-10-14

 1. 1. http://jeroenclemens.nl 15 oktober 2014 15/10/14 Jeroen Clemens 1 jeroenclemens.nl
 2. 2. Lerarenopleider Hoofd Talen APS Leraar Nederlands Onderzoeker onlinegeletterdheid jeroenclemens.nl
 3. 3. promotieonderzoek Onlinegeletterdheid 1. Literatuuronderzoek Wat is het? 2. Survey leraren: wat vinden, weten en willen zij 3. Meetinstrument maken 4. Pilot Ontwerpen en lessen uitproberen 5. Grootschalig implementatiestudie jeroenclemens.nl
 4. 4. opzet 1. wat is het, belang, consequenties onderwijs, wat gebeurt er al : informeren en discussiëren jeroenclemens.nl 2. PAUZE 3. Didactiek, praktijk, mogelijke uitwerking, ontwerpen
 5. 5. Nieuwe tijden Jeroen Clemens 15/10/14 2 jeroenclemens.nl
 6. 6. Jeroen Clemens jeroenclemens.nl
 7. 7. jeroenclemens.nl
 8. 8. Online geletterdheid is geen probleem, want Digital Natives √√ jeroenclemens.nl
 9. 9. Online geletterdheid is een probleem • PISA 2006 offline / online: 18% (5-80) • 'that these students may find it difficult completing their studies and, later on, looking and applying for work, filling out forms to pay their taxes or even reserving a seat on a train' (OECD, 2011). • ORCA 2005-nu Leu, Coiro e.a. (Online Reading Comprehension Assessment) : • Anecdotisch: eigen ervaringen jeroenclemens.nl
 10. 10. oorzaken / verklaringen 1.Internet heeft geen redactieteam 2.Nieuwe gereedschappen 3.Online teksten andere kenmerken 4.Complexere onderzoeks-­‐ / leestaken jeroenclemens.nl
 11. 11. jeroenclemens.nl
 12. 12. jeroenclemens.nl
 13. 13. Volkskrant geheel vernieuwd 02/10/14 Welkom op de volledig vernieuwde website van de Volkskrant Door: Philippe Remarque 2 oktober 2014, 04:56 Het werk van onze 200 redacteuren en 400 freelancers kunt u nu snel en overal krijgen. U kunt er fijne internet-dingen mee doen als opsturen aan vrienden of op Twitter zetten. En wij kunnen de diepgang van onze journalistiek combineren met alle voordelen van internet: er andere artikelen bij zetten, rechtstreekse bronnen, Twitter-feeds en bewegend beeld. We zetten multimediale producties op de site en door onze fotoredactie samengestelde beeldreeksen. Jeroen Clemens jeroenclemens.nl
 14. 14. jeroenclemens.nl
 15. 15. jeroenclemens.nl
 16. 16. 3. Online tekstsoorten andere kenmerken • Niet stabiel: Oceaan van informatie verandert voortdurend • Niet lineair, hyperteksten • Meer dan letters en plaatjes: Multimediaal en multimodaal • Onduidelijke auteur; Betrouwbaarheid; rijp jeroenclemens.nl en groen • >>>> PDF is geen online tekst
 17. 17. 4. Complexere leestaken • zelf op zoek naar informatie & creëren nieuwe betekenissen vanuit meerdere online bronnen • onderzoekend lezen in steeds veranderende informatieomgeving Online Research and Reading Comprehension (Leu 2014) • use information to create new knowledge and to communicate new ideas far beyond the simple, literal understanding of a passage" (Leu et al., 2013) jeroenclemens.nl
 18. 18. 1.Internet heeft geen redactieteam 2.Nieuwe gereedschappen 3.Online teksten andere kenmerken 4.Complexere onderzoeks-­‐ / leestaken Wat betekent dit voor geletterdheid / vaardigheden leerlingen? jeroenclemens.nl
 19. 19. nieuwe / additionele vaardigheden? • Coiro 2007: sommige leerlingen heel goed in traditioneel tekstbegrip en slecht in online tekstbegrip • Coiro 2011: voorkennistoets / offline tekstbegripstoets / online tekstbegripstoets: voor prestaties laatste 16% niet verklaard door eerste twee • Cho en Afflerbach: groot metaonderzoek vonden strategieën die 'appeared to have jeroenclemens.nl
 20. 20. Welke traditionele vaardigheden • worden belangrijker • moeten worden aangepast jeroenclemens.nl
 21. 21. Samenvattend • Vraagt additionele vaardigheden (bv .. ) • Bepaalde traditionele vaardigheden belangrijker ( bv .. ) • Lezen en schrijven meer gekoppeld jeroenclemens.nl (want..) • Definitie Geletterdheid blijft veranderen (want..)
 22. 22. Inhoud en Didactiek Leesonderzoek 3 fasen Afflerbach & Cho 1. begrijpen losse offline teksten ( inleiding, kern, slot; de bedoeling van schrijver) 2. combineren / synthese meerdere teksten ( overeenkomsten en verschillen, combineren) 3. hyperteksten en online lezen / jeroenclemens.nl
 23. 23. Wat betekent dit voor het onderwijs? • voor leraren • voor lerarenopleiders jeroenclemens.nl
 24. 24. Onderwijs innoveren jeroenclemens.nl 1. curriculum 2. kennis, vaardigheden, houding leraren 3. instituties (lerarenopleidingen, uitgevers, examenbureaus, curriculumontwerpers) 4. zelf ontwerpen
 25. 25. 1. Curriculum Niet bij de tijd: Online geletterdheid in NL niet in • eindtermen, referentieniveaus • schoolboeken / lesmateriaal • toetsen / examens jeroenclemens.nl • schoolplan
 26. 26. 2. Leraren De leraren moeten het doen en worden gestuurd door 1. kennis, overtuiging, vaardigheden, zelfbeeld / zelfvertrouwen 2. curriculum / eindtermen, lesmaterialen, toetsen, context school, inspectie jeroenclemens.nl
 27. 27. 2. Leraren (b): Survey Online Surveyonderzoek (Clemens 2014) •309 leraren (15 uit Vlaanderen) •Behoefte professionalisering: 77% •Betreft nieuwe vaardigheden : 86% (7% oneens) •Nieuwe vaardigheden moeten in onderwijs 92% •Maar nog onbekend wat en hoe jeroenclemens.nl
 28. 28. 3. instituties • overheid (eindtermen) • lerarenopleidingen • uitgevers • examenbureaus, jeroenclemens.nl
 29. 29. Overheid elders: Leren van een ander Common Core State Standards USA (Leu et al., 2014) •Nieuwe uitgangspunten bij ALLE vakken 1. An emphasis on higher level thinking during reading and writing jeroenclemens.nl instruction; 2. A focus on acquiring skills in the new, digital literacies of online research and comprehension" (Leu et al., 2014) • Kerndoelen: •AS-W 8. Gather relevant information from multiple print and digital sources, assess the credibility and accuracy of each source, and integrate the information while avoiding plagiarism." •AS-R 7. Integrate and evaluate content presented in diverse media and formats, including visually and quantitatively, as well as in words.
 30. 30. PAUZE jeroenclemens.nl
 31. 31. 4. onderwijs ontwerpen A. Leren van een ander / Kijken naar goede voorbeelden B. Zelf ontwerpen en uitproberen jeroenclemens.nl
 32. 32. 4 B: zelf ontwerpen • Deelstudie 3: Vathorst Sectie jeroenclemens.nl Nederlands • Ontwerpen in Docent-Ontwikkel- Teams DOT a. Uitgangspunten, doelen vaststellen b. Opdrachten en didactiek ontwerpen c. Uitproberen, evalueren en bijstellen
 33. 33. Uitgangspunten / Stellingen 1. definitie geletterdheid moet worden uitgebreid (online taken en teksten , nieuwe gereedschappen, steeds veranderend) 2. er is sprake van nieuwe kennis en vaardigheden en traditionele moeten worden aangepast 3. online geletterdheid moet geïntegreerd worden in domeinen jeroenclemens.nl (niet apart) 4. er moet gewerkt worden met online taken en teksten 5. begin bij het vak Nederlands
 34. 34. didactiek en ontwerpen • taalvaardigheidsproces: • Verwerven, Verwerken & Verstrekken • LESC: Locate / Search, Evaluate, Synthesize, jeroenclemens.nl Communicate • daarbinnen nieuwe (taal)vaardigheden • lezen / schrijven meer combineren • Meer samen: lezen / leesproces
 35. 35. Ontwerpen Fase 1 Verwerven Zoekvaardigheden Leerdoel Uitwerking Leerling kan zoekvragen formuleren • Geef leerling een onderwerp en een leesdoel. Hij formuleert zoekvragen, overlegt met mede-leerling en stelt bij • Geef leerling een opdracht waar hij zelf een probleemstelling van maakt en zoekvragen opstelt • In Duo of groepje of DDU : nadenken en/of brainstormen over vragen die je kan stellen om goed informatie te vinden. Bedenk zelf een leerdoel in deze fase • Bedenk een uitwerking / opdracht en didactiek jeroenclemens.nl
 36. 36. Ontwerpen Opdrachten Fase 1 Verwerven Evaluatievaardigheden Leerdoel Uitwerking De leerling kan informatie toetsen op betrouwbaarheid Laten nadenken over verschil informatie online en offline. Laten brainstormen over criteria van goed informatie online. Maak schema: Offline / Online Criteria samen bepalen en aanvullen door docent. Toepassen op bronnen gegeven door docent Toepassen op bronnen, gevonden door leerling Bedenk leerdoel in deze fase Bedenk uitwerkingen: activiteiten en didactiek jeroenclemens.nl
 37. 37. Ontwerpen Fase 2 Verwerken Verwerken en integreren Leerdoel Uitwerking Leerling kan uit verschillende bronnen aanvullende informatie halen die voor leesdoel relevant is. Gericht lezen ; samenvatten. Leerling kiest relevante informatie uit minstens 3 bronnen Hij onderbouwt zijn keuze Relateert keuze aan leesdoel Hij werkt in een duo. Leerling kan meest relevante hyperlinks kiezen in tekst Gericht lezen ; inferenties maken Leerling kiest hyperlinks uit hypertekst met veel links. Hij verantwoordt zijn keuze naar medeleerling en vergelijkt Zij kiezen meest geschikte keuzes DDU duo en klas Bedenk zelf een leerdoel in deze fase • Bedenk een uitwerking / opdracht en didactiek jeroenclemens.nl
 38. 38. Ontwerpen Fase 3 Verstrekken Communiceren online leerdoel uitwerking Leerling kan lees- / onderzoeksresultaten delen met medeleerlingen in een wiki / middels een blog leraar maakt een wiki voor de klas leerlingen hebben gezamenlijk onderzoeksvraag iedere leerling / duo zijn verantwoordelijk voor deelvraag antwoorden komen op verschillende pagina’s van wiki eindproduct is gevulde wiki in elk geval tekst, maar aanvullend ook video, animatie, infogrammen, etc mogelijk Bedenk leerdoel in deze fase Bedenk uitwerkingen: activiteiten en didactiek jeroenclemens.nl
 39. 39. voorbeelden aanvullingen • Zoekend lezen: herdefiniëren leesstrategieën • Zoekmachines beter leren gebruiken • Leren gebruiken “diepe’ internet: databases (DBNL), startpagina’s, • Variëren met leesdoelen en geschikte tekstdelen / informatie • Navigeren / links herkennen en gebruiken • Nieuwe tekstsoorten /–structuren kennen • Zoekresultaten snappen ( inferenties maken) • Online communiceren: wiki, blog, website, twitter jeroenclemens.nl
 40. 40. de toekomst •Wat gaan jullie doen? •Wat heb je daarvoor jeroenclemens.nl nodig?
 41. 41. scholen; conferenties; CITO; uitgevers; lerarenopleidingen; Levende Talen; 12-18 h"p://bit.ly/1wjCUmH jeroenclemens.nl
 42. 42. een kans voor Vlaanderen jeroenclemens.nl In Metrotime Gisteren lanceerde Samsung de tweede editie van de Samsung Innovation Challenge. Leerlingen uit het Belgisch secundair onderwijs worden door de Universiteit Antwerpen, de Université de Mons en Samsung dit jaar opnieuw uitgedaagd om hun creativiteit de vrije loop te laten. Onder het motto Imagine Learning gaan ze op zoek naar originele ideeën waarbij modern technologie het leren van een taal leuker, efficiënter en zelfs gemakkelijker kunnen maken. Leren hoeft zich niet te beperken tot een stoffige schoolboeken in een duf klaslokaal volgens de Samsung Innovation Challenge (SIL). Voor het tweede jaar op rij geven verschillende universiteiten en Samsung jongeren de kans om hun voorstel over de modernisering van het onderwijs werkelijkheid te laten worden. Dit jaar staat alles in het teken van taal en meer specifiek: het leren van Frans en Nederlands. http://nl.metrotime.be/2014/10/07/must-read/bepaal-mee-de-toekomst-van-het- onderwijs-dankzij-de-samsung-innovation-challenge/
 43. 43. Dank u Jeroen Clemens website: http://jeroenclemens.nl email: contact@jeroenclemens.nl twitter: @jeroencl presentaties: http://www.slideshare.net/ jeroencl jeroenclemens.nl

×