Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velon 2014 Online Geletterdheid en de lerarenopleiding

544 views

Published on

Presentatie VELON congres maart 2014
Online geletterdheid als nieuw onderdeel van curriculum lerarenopleiding

Published in: Education
 • Be the first to comment

Velon 2014 Online Geletterdheid en de lerarenopleiding

 1. 1. geletterdheid sterk veranderd
 2. 2. promotieonderzoek • part time naast lesgeven als docent Nederlands • definitiestudie / literatuurstudie: klaar • baselinestudie / survey docenten Nederlands: afname klaar, bezig met analyse • ontwerp meetinstrument: nul- en eindmeting leerlingen • ontwerpstudie: in docentontwikkelteams: didactiek en materiaal, uitproberen in de klas, bijstellen
 3. 3. vaardigheid leerlingen • PISA 2006 naast begrijpen van papieren teksten ook Digital Literacy gemeten • 18 % valt uit “..which means that these students may find it difficult completing their studies and, later on, looking and applying for work, filling out forms to pay their taxes or even reserving a seat on a train ” (OECD, 2011) • ORCA ( Online Reading Comprehension Assessment ) vanaf 2005 gemeten • docentervaringen prestaties leerlingen
 4. 4. nieuwe tekstsoorten • niet lineair, maar hyperlinks; geen inleiding, kern, slot • multimediaal en multimodaal • niet statisch maar variabel / dynamisch • niet een tekst, maar cluster • auteurschap: variabel, onduidelijk, meervoudig, onbetrouwbaar
 5. 5. nieuwe tekstsoorten
 6. 6. terminologie
 7. 7. nieuwe vaardigheden?
 8. 8. onderwijs: uitdaging • leren omgaan digitale informatie belangrijke opdracht van onderwijs (EU High Level Group on Literacy, 2012; European Commission, 2010,..) • students must become proficient in the new literacies of 21st-century technologies. As a result, literacy educators have a responsibility (..) preparing students for the literacy future they deserve (International Reading Association, 2009)
 9. 9. onderwijs: huidige situatie • online tekstbegrip staat niet expliciet in • eindtermen / kerndoelen / referentieniveaus • lesmethoden / lesmateriaal ; toetsen en examens • Nederlandse vaktijdschriften • geen ontwikkelde didactiek • maar er is hoop: http://bit.ly/HTU6eH
 10. 10. Docenten voorbereid ? Survey 2013 Clemens • de docenten moeten het doen • 306 docenten Nederlands • kennis, vaardigheden, ervaring, houding en opvattingen; wensen • online afgenomen november 2013
 11. 11. Steekproef
 12. 12. instrument • 56 vragen, meeste likertschalen • online Survey Monkey
 13. 13. belang
 14. 14. subjectief concept
 15. 15. aansluiten onderwijs
 16. 16. context: sectie
 17. 17. curriculum
 18. 18. leerbehoefte
 19. 19. correlatie leservaring
 20. 20. de hoop scholen; conferenties; CITO; uitgevers; lerarenopleidingen; Levende Talen; 12-18
 21. 21. wil en kan de lerarenopleiding het curriculum uitbreiden met online geletterdheid ?
 22. 22. Dank u • Jeroen Clemens • http://jeroenclemens.nl • jeroencl@gmail.com • @jeroencl • Presentatie op http://www.slideshare.net/jeroencl

×