Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Tekstbegrip: een uitdaging voor toetsenmakers Cito 0114

809 views

Published on

presentatie 13 jan 2014 voor CITO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online Tekstbegrip: een uitdaging voor toetsenmakers Cito 0114

 1. 1. promotieonderzoek • Wat is Online Tekstbegrip (literatuuronderzoek; klaar) • kennis / mening / wensen docenten Nederlands (surveyonderzoek; lopend) • toets- en diagnose-instrument (dec 13 - mei 14) • Ontwikkelen materiaal & didactiek (mei- okt 14) • Uittesten in klas / observeren / testen lln ( okt - dec 14 ) • Bijstellen / aanpassen / bruikbaar maken ( jan- feb 15) • artikelen, rapport, wiki, ebook
 2. 2. voorstel • algemene situatie • nieuwe geletterdheid / online tekstbegrip • de leerling • het onderwijs • de toetsing
 3. 3. Context • digitale netwerkmaatschappij • meeste informatie digitaal / online • nieuwe vormen van communicatie • 87 procent van de scholieren gebruikt internet (Beljaarts, 2006) • digital natives mythe • geletterdheid >> nieuwe geletterdheid • toren van Babylon
 4. 4. (1) Information overload
 5. 5. (2) informatiedichtheid
 6. 6. (3) nieuwe tekstsoorten
 7. 7. leerlingvaardigheid • PISA 2009. Eerste keer Offline en Online tekstbegrip getoetst • • grote spreiding • • 18% ernstige problemen : 40% basaal verschil jongens - meisjes kleiner bij digitaal ORCA onderzoek (vanaf 2004) (Leu, Coiro etc) • bevestigt dat leerlingen vaak problemen hebben • (Coiro 2011) 3 toetsen Voorkennis, Offline tekstbegrip, Online tekstbegrip. 17 % alleen te verklaren uit nieuw, online vaardigheden en strategieën
 8. 8. verklaringen
 9. 9. (1) online teksten • niet statisch maar variabel / dynamisch • niet lineair, maar hyperlinks • niet een tekst, maar cluster • multimediaal en multimodaal • auteurschap: variabel, onduidelijk, meervoudig • nieuwe tekstsoorten met eigen kenmerken
 10. 10. Nieuwe leesvaardigheid (1) • definitie tekstbegrip verandert • communicatiemanieren veranderen: Twitter Facebook, blogs, .. • interactief, collaboratie, online, synchroon, iedereen auteur • (Coiro, 2011) “..the skills and strategies required to comprehend printed text are intertwined with a set of new and more complex skills and strategies to read successfully for understanding on the Internet”
 11. 11. Nieuwe leesvaardigheid (2) definitie • Internet requires additional comprehension skills beyond those requires for reading traditional print texts (RAND Reading Study Group 2002) • New Literacies Perspective ( Leu, Coiro etc) Tekstbegrip is een web-based problem solving inquiry process involving skills and strategies fro locating, critically evaluating, synthesising and communicating information on internet (Leu, Kinzer, Cammack, 2004)
 12. 12. Nieuwe leesvaardigheid (3) • nieuwe vaardigheden en strategieën en verandering belang • • lezen in interactie • zelfregulatie, focussen en gericht lezen • kritisch lezen: bruikbaarheid en deugdelijkheid • zoekend lezen en topdown lezen • omgaan met steeds veranderende teksten • kennis (complexere) nieuwe tekstsoorten • • navigeren met hyperlinks combineren synchrone, parallelle informatie veel meer actief doelgericht lezergestuurd proces dan reconstrueren wat de schrijver bedoelt (Kintz & van Dijk)
 13. 13. (3) nieuwe taken • sterk onderzoek-gericht • complexere taken bv. PWS • online informatie noodzakelijk • informatie niet meer gemonitord • minder steun docenten
 14. 14. uitdaging onderwijs • leren omgaan digitale informatie belangrijke opdracht van onderwijs 
 (EU High Level Group on Literacy, 2012; European Commission, 2010,..) • To become fully literate in today’s world, students must become proficient in the new literacies of 21st-century technologies. 
 As a result, literacy educators have a responsibility to effectively integrate these new technologies into the curriculum, preparing students for the literacy future they deserve (International Reading Association, 2009)
 15. 15. Situatie onderwijs • bij Nederlands staat OTB niet expliciet in • eindtermen / kerndoelen / referentieniveaus • lesmethoden / lesmateriaal • toetsen en examens • Nederlandse vaktijdschriften • geen ontwikkelde didactiek • onderwijs sluit dus niet aan op de huidige maatschappij • maar er is hoop: http://bit.ly/HTU6eH
 16. 16. Asessment • offline teksten niet genoeg, ook ( vooral?) online informatie / teksten • aansluiten op nieuwe definitie leesvaardigheid nodig • hoe ziet dat eruit
 17. 17. ORCA • Designed    to  capture    “real-­‐time”    online    reading     products    and    processes    while    individuals    read     for    information    on    the    Internet”  in  3  scenarios
 18. 18. ORCA • • • (1)  ORCA  Open:Assess    real‐time    reading     processes  and    products    required    as    students     Locate,    Evaluate,    Synthesize,    and    Communicate     (LESC)  information  while  reading  in  the  Open   Internet   (2)  ORAC  Closed:  id  maar  in  een  gesimuleerde   gesloten  Internetomgeving   (3)  ORCA  MC:  ook  alle  processen,  maar  in  MC   vorm  
 19. 19. Survey 2013 Clemens • 300 docenten Nederlands • online afgenomen november 2013 • een paar uitspraken
 20. 20. paar bronnen • ORCA site: http://www.orca.uconn.edu/ • Coiro, J., & Kennedy, C. (2011). The Online Reading Comprehension Assessment (ORCA) Project: Preparing Students For Common Core Standards and 21st Century Literacies. Internal Publication the ORCA Project New Literacies Research Team • OECD. (2011). PISA 2009 Results: Students On Line (Vol. VI, p. 395). OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264112995-en
 21. 21. meedoen & contact • Jeroen Clemens • • • • http://jeroenclemens.nl jeroencl@gmail.com @jeroencl Presentatie op http:// www.slideshare.net/jeroencl

×