Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online tekstbegrip HU Masterstudenten Nederlands Jan 2013

866 views

Published on

Werkcollege Masterstudenten Nederlands van de HU

Published in: Education
 • Be the first to comment

Online tekstbegrip HU Masterstudenten Nederlands Jan 2013

 1. 1. Jeroen Clemenshttp://about.me/jeroenclemens http://jeroenclemens.nl
 2. 2. Verzoek voorafGraag zoveel mogelijk mensen online
 3. 3. Nieuwe maatschappijIndustriële > Informatie- > Kennis- >NetwerkmaatschappijVorm van informatie delen is sterk veranderdBegrijpen en delen van informatie en het samenconstrueren van kennis is nog belangrijker
 4. 4. Nieuwe situatie onderwijsMeeste informatie buiten school digitaal /online >>Digitale vaardigheden cruciaalBeljaarts (2006) 87 procent van de scholierengebruikt internet. Slechts vier procent gebruiktboekenLeren omgaan digitale informatie belangrijkeopdracht van het onderwijs (EU High Level Group onLiteracy, 2012; European Commision, 2010,..)
 5. 5. Problemen met online teksten(1) PISA (2006) Offline & Online tekstbegrip 18% ernstige problemen online tekstbegrip grote spreiding ( Bolivia 70%, Zuid Korea 9%) offline tekstbegrip voorspelt niet altijd online tekstbegrip verschil meisjes – jongens kleiner bij online tekstbegrip(2) Amerikaans onderzoek ORCA (2004, 2006, 20011)bevestigt dit (Leu, Coiro e.a.)
 6. 6. nieuwe vaardighedenRAND Reading Studygroep (RRSG, 2002) “[E]lectronictexts that incorporate hyperlinks and hypermedia. . . require skills and abilities beyond thoserequired for the comprehension ofconventional, linear print”Wat vinden wij daarvan?
 7. 7. OTB vraagt andere vaardigheden?
 8. 8. Waarom ONTB problemenNieuwe tekstsoorten / vormen communicatieNieuwe complexe takenWeinig ondersteuningDigital Natives idee is mythe (Bennett & Maton, 2010;Bennett, Maton, & Kervin, 2008)Leerlingen zijn hier niet vanzelf goed in
 9. 9. Nieuwe, online tekstennieuwe tekstsoorten (websites, blogs, tweets, ..)niet lineair opgebouwd (inleiding, kern, slot)niet statisch, maar dynamisch, veranderen snelniet een pagina, maar cluster teksten met hyperlinksmultimediaal en multimodaalinteractief / meerdere auteurssoms onduidelijke auteur(s)
 10. 10. Nieuwe vaardighedenUniek: navigeren met hyperlinks, kennis nieuwetekstsoorten, paralelle multimedia, constantveranderend, leesstrategieën interactie, ..Complexer: tekststructuren, zelfregulatie, kritischlezen, ..
 11. 11. Onze taak?"To become fully literate in today’s world, studentsmust become proficient in the new literacies of 21st-century technologies. As a result, literacy educatorshave a responsibility to effectively integrate these newtechnologies into the curriculum, preparing studentsfor the literacy future they deserve." -- (InternationalReading Association, 2009)Wat vinden wij hiervan?
 12. 12. Nieuwe taak Nederlands ?
 13. 13. Waarom gebeurt er niets?Wat vinden wij?Verwarrende terminologieInformatievaardigheden, Mediawijsheid, Online tekstbegripContext : bij Nederlands staat ONTB NIET in eindtermen / kerndoelen in methoden / toetsen / examens in onderzoek ( Bonset & Braaksma 2008) in vaktijdschriften
 14. 14. Goed ideeNederlands breidt domein leesvaardigheid uit met Nieuwe online tekstsoorten Vaardigheden online tekstbegripIdem voor Methoden, toetsen en examensIntegratie Nederlands en informatievaardighedenProfessionalisering docenten en methodenschrijvers
 15. 15. Volgende stappen onderzoek2012-13 Bepalen waarom nog geen onderwijs in ONTB (bij Nederlands) Hiervoor onderzoek docenten Nederlands (kennis, houding, vaardigheden en praktijk)Vanaf 2014 Professionaliseringstraject met Docent Ontwikkel Teams
 16. 16. Blijf op de hoogte & doe meeJeroen Clemens http://about.me/jeroenclemens;jeroencl@gmail.comEdublog: http://jeroenclemens.nl/promotieonderzoekWiki ICT & Nederlands:http://ictnederlands.wikispaces.com/Aanmelden belangstellende survey:http://jeroenclemens.nl/2012/09/survey/

×