Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CED Conferentie Lezen in het digitale tijdperk Eindhoven 30-09-15

440 views

Published on

workshop onlinegeletterdheid en het samen ontwerpen van lesmateriaal en nieuwe didactiek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CED Conferentie Lezen in het digitale tijdperk Eindhoven 30-09-15

 1. 1. 1 25 sept. 2015
 2. 2. jeroenclemens.nl Lerarenopleider Coordinator RT-VO Hoofd Talen APS Leraar Nederlands Onderzoeker onlinegeletterdheid edublogger
 3. 3. jeroenclemens.nl Jeroen Clemens
 4. 4. jeroenclemens.nl Digital natives
 5. 5. zijn leerlingen digital natives of moet het onderwijs hier wat mee? wat, wie, waarom, hoe?
 6. 6. jeroenclemens.nl
 7. 7. Kinderen moeten leren hoe ze computers en internet het best kunnen gebruiken en hoe ze informatie opzoeken en beoordelen. Anders dan vaak gedacht, kunnen veel kinderen dat niet, ook al zijn ze vanaf hun geboorte vertrouwd met tablets. Volkskrant, 19 sept. 2015 IJs&Weder Aleid Truijens 7
 8. 8. jeroenclemens.nl • lespraktijk: werkstuk, stage, solliciteren •‘that these students may find it difficult completing their studies and, later on, looking and applying for work, filling out forms to pay their taxes or even reserving a seat on a train' (OECD / Pisa 2006) : 20 % •Online Reading Comprehension Assessment ORCA (Leu e.a.) leesproblemen  online
 9. 9. jeroenclemens.nl onderzoek • sommige leerlingen goed in traditioneel tekstbegrip en slecht in online tekstbegrip (Coiro, 2007) • onlinetekstbegrip niet altijd te verklaren uit voorkennis en traditionele tekstbegriptoets (Coiro, 2011) • strategieën die 'appeared to have no counterpart in traditional reading' (Afflerbach & Cho, 2010)
 10. 10. jeroenclemens.nl onlinegeletterdheid >>
 nieuwe vaardigheden Diataal (Haquebord) ORCA Nederlands (Clemens)
 11. 11. verklaringen » informatieomgeving:  veranderend,  rijp  en  groen,   gigantisch,  ongeordend,  ..   » tekstsoorten:  niet  lineair,  hypertekst,  multimediaal,   interactief     » informatiemiddelen:  blog,  website,  apps,  games,     » complexere  (taal)taken:  Verwerven,  Verwerken,   Verstrekken  &  participatie  /  interactie   11
 12. 12. jeroenclemens.nl onderzoekend lezen en schrijven ( en kijken luisteren) 
 Verwerven, Verwerken en Verstrekken in steeds veranderende informatieomgeving met nieuwe tekstsoorten en manieren van communicatie waarvoor nieuwe kennis, vaardigheden en strategieën nodig zijn onlinegeletterdheid
 13. 13. jeroenclemens.nl herdefinitie geletterdheid • Verwerven (wat is nieuw?) • Verwerken (wat is nieuw?) • Verstrekken (wat is nieuw?)
 14. 14. jeroenclemens.nl herdefinitie geletterdheid VVV of LESC • Verwerven: (1) zoekstrategieën, zoektermen, zoekmachines, interpreteren zoekresultaten (2) kritisch lezen: deugdelijkheid en bruikbaarheid, (3) nieuwe bronnen: dieper internet, meer dan Google, (4) in interactie • Verwerken: hyperteksten lezen; zelfsturing; multimediale informatie samenvoegen / synthetiseren, kennis maken uit deelinfo • Verstrekken: nieuwe vormen van delen / communiceren
 15. 15. • nu  wordt  het  leuk  /  uitdagend  voor   Nederlands  /  (Taal)onderwijs     • echte  strategietraining  /  kritisch  lezen  /   functionele  taaltaken     • in  een  reële  communicatieve  situatie     • vanuit  herdefinitie  geletterdheid:  Verwerven,   Verwerken,  Verstrekken.  Online  informatie  
 16. 16. jeroenclemens.nl wat willen leraren: survey Online Surveyonderzoek (Clemens 2014) •309 leraren Nederlands (15 uit Vlaanderen) •Het betreft nieuwe vaardigheden : 86% •Nieuwe vaardigheden in onderwijs 92% •Behoefte professionalisering: 77% •Maar nog onbekend wat en hoe
 17. 17. jeroenclemens.nl • Curriculum achterhaald • eindtermen, referentieniveaus • schoolboeken / lesmateriaal • didactiek • toetsen / examens • schoolplan probleem context
 18. 18. probleem  context 18
 19. 19. jeroenclemens.nl positief • SLO: beetje beweging • Lerarenopleidingen geïnteresseerd • uitgever geïnteresseerd • aan het werk met proefscholen • start ontwerpgroep met leraren • veel bezoeken workshops • overzicht op edublog http://bit.ly/1F6oFqJ
 20. 20. jeroenclemens.nl Samen ontwerpen • Leerdoelen  stellen:     • bottom  up:  vanuit  geconstateerd  probleem   • top  down:  vanuit  schema  nieuwe  vaardigheden  (VVV);  
 • Didactiek  ontwerpen:  tekst  met  vragen  voorbij
 • Aansluiten  bij:  project,  proAielwerkstuk,  schrijfopdracht,..   • Aanvullen  /  Vernieuwen  (nieuwe  lessen)   • Aanpassen:  schoolboek,  ander  materiaal,  ..
 • Organisatie:  alleen/samen,  hoe  samenwerken,  organiseren   feedback/evaluatie..  ?
 21. 21. 21
 22. 22. leerdoelen   Leerling  kan  voor  leervraag  relevante  informatie   vinden  op  internet   • ll  kan  goede  zoekvraag/-­‐term  stellen     • ll  kan  slim  zoeken  met  zoekmachines     • ll  realiseert  zich  waarde  en  verschil  zoekmachines     • ll  kan  resultatenpagina  interpreteren   • ll  kan  diepe  internet  gebruiken     • …
 23. 23. (nieuwe)  didactiek   » nieuwe  strategieën  /  vaardigheden   » samen  lezen  /  reciprocal  teaching     » functionele  (taal)taken     » mix  deelvaardigheid  /    hele  taak   » docentgestuurd  naar  leerlingestuurd     » rol  docent:  coachen,  modellen
 24. 24. Ontwerpschema 24 docentgestuurd leerlinggestuurd verwerven • zoeken, beoordelen, kiezen • strategieën en kennis nieuwe tekstsoorten, informatiebronnen verwerken • begrijpen van niet lineaire, multimediale, interactieve teksten • doelgericht lezen: samenvatten, synthetiseren verstrekken • informatie integreren en produceren • nieuwe tekstsoorten produceren (hypertekst, blogs, wiki, video, blog,..) Samenwerken Participeren • samen leren; interactief lezen en leren, samenwerken online • feedback Ontwerpschema
 25. 25. jeroenclemens.nl Jeroen Clemens edublogger / website: http://jeroenclemens.nl email: contact@jeroenclemens.nl twitter: @jeroencl presentaties: http://www.slideshare.net/jeroencl publicaties: https://independent.academia.edu/JeroenClemens Podcast Kennisnet: http://bit.ly/1FZlzCM Lopende Activiteiten: http://wp.me/p36vQ1-mG

×