Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

11/21 Lerarenopleding Nederlands UVA gastcollege

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Similar to 11/21 Lerarenopleding Nederlands UVA gastcollege (20)

Advertisement

More from Jeroen Clemens (15)

Recently uploaded (20)

Advertisement

11/21 Lerarenopleding Nederlands UVA gastcollege

 1. 1. Jeroen Clemens contact@jeroenclemens.nl @jeroenclemens 11-05-2021 Digitale geletterdheid en Nederlands Een uitdaging.
 2. 2. Offline Online Gele$erdheid
 3. 3. Navigeren, Zoeken en vinden Kri1sch lezen, evalua1evaardigheden Nieuwe teksten en communicatiemiddelen Aandachtsproblemen
 4. 4. Opdracht 1 Leerlingen zijn opgegroeid met informatietechnologie en internet. Het zijn ‘digital natives’. Zijn digital natives digitaal geletterd? Dus: Hoef je die niets meer te leren? Denk na, en leg daarna uit.
 5. 5. Mythe van de Digital Native Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants Kirschner, P. A., & De Bruyckere, P. (2017) Het idee Digitale natives (inboorlingen), • zijn geboren na 1984 in een tijdperk van digitale media • hebben daardoor een natuurlijke aanleg om gebruik te maken van netwerktechnologieën, • beschikken over nieuwe vaardigheden zoals de mogelijkheid om te multitasken • beschikken over kennis en informatievaardigheden vanwege de hedendaagse webcultuur waarin zij leven. Research toont aan • Mensen, ongeacht hun leeftijd, kunnen niet multitasken... • Natives zijn niet in staat om met moderne technologieën om te gaan op de manier die vaak aan hen wordt toegeschreven • Hen wordt tekort gedaan als het onderwijs uitgaat van deze vermeende capaciteiten om te werken met en controle uit te oefenen over hun eigen leren met multimedia in een digitale omgeving.
 6. 6. Wat? Is digitale geletterdheid en Wat heeft dat te maken met taalonderwijs/ Nederlands?
 7. 7. Definitie & Focus Geletterdheid Lezen en schrijven, communiceren Digitaal In digitale omgeving met digitale (communicatie)middelen Gekopppeld aan taalonderwijs
 8. 8. Opdracht 2 Conceptualiseren • Denk na wat nu de inhoud van het programma Nederlands is. • Bedenk wat volgens jou digitale geletterdheid is. 1. Welke aanvullende leerdoelen (kennis, vaardigheden, en attitude) mbt digitale geletterdheid zouden moeten worden toegevoegd? 2. Waarom?
 9. 9. offline Multiple-document geletterdheid Digitale Geletterdheid ( Nieuwe, Inclusieve Definitie Geletterdheid Cho & Afflerbach, 2010 Traditioneel Tekstbegrip Herdefinitie van onderwijs
 10. 10. Informatiecontext Leertaak Teksttypen Vaardigheden en Kennis Waarom is geletterdheid complexer?
 11. 11. De informatieomgeving is ingewikkeld • Overweldigende hoeveelheid • Steeds veranderend • Geen duidelijke structuur • Auteur niet altijd duidelijk • Betrouwbaarheid en bruikbaarheid • Internet and Diep internet
 12. 12. Leestaak is complexer • Leer- en leestaken vaak research-opdrachten • Research meestal op internet • Leesproces van kennis construeren door kritisch zoeken, beoordelen, begrijpen en gebruiken van teksten • Complexer process dan begrijpend lezen van enkelvoudige, papieren teksten
 13. 13. Nieuwe teksten Print • Lineaire teksten • Enkelvoudige tekst • Letters Plaatjes • Statisch • Zender >> ontvanger • Vaak vooraf gemoninord > betrouwbaar Digitaal • Non-Lineaire hyperteksten • Nieuw Tekstsoorten: blogs, websites, podcasts, infographics, vlogs • Mul?document: Cluster teksten • Mul?modaal: tekst, video, audio.. • Steeds veranderende informa?e • Geen Editors / Minder betrouwbaar
 14. 14. Kernvaardigheden • Zoeken & Kiezen informatie met zoekmachine • Beoordelen van online informatie (deugdelijkheid en bruikbaarheid) • Identificeren kerninformatie in online bronnen vaak tegelijk • Integreren/ Synthese informatie verschillende bronnen • Managen gevonden informatie Kiili, C., Leu, D. J., Utriainen, J., Coiro, J., Kanniainen, L., Tolvanen, A., et al. (2018). Reading to Learn From Online Information. Modeling the Factor Structure
 15. 15. Taalkennis en (voor)oordelen • Nieuwe tekstsoorten (website, blog, vlog) • Multimediale teksten • Nieuwe tekstopbouw (hypertekst, blog) • Kennis van internet (open en diep) • Betrouwbare bronnen (per discipline) • Het is waar, op internet • De eerste zoekresultaten zijn bruikbaar • Informatie synthetiseren = Copy and Paste • Er is hier niets over op internet
 16. 16. Intermezzo • Denk even na • Heb je vragen of opmerkingen? • Dan gaan we daar over praten
 17. 17. Hoe? in het curriculum Nederlands
 18. 18. Nieuwe leerdoelen bepalen (staan nog niet in eindtermen) • Zoekvaardigheden (de leerling kan..) • Een effectieve en efficiënte zoekstrategie toepassen • Zijn zoekstrategie aanpassen, zo nodig • Kritisch lezen, Beoordelen (de leerling kan..) • Informatie beoordelen op betrouwbaarheid • Informatie beoordelen op bruikbaarheid • Effectieve leesstrategieën toepassen bij het lezen van hyperteksten
 19. 19. Motiveer • Maak het betekenisvol • in persoonlijke onderzoeksopdrachten (Personal Digital Inquiry) en/of • koppel het aan leertaken binnen en buiten vak (bv. Profielwerkstuk) • Maak het leuk/ sluit aan op creativiteit: niet alleen werkstuk, maar ook blogs, website (met video), vlog als leerresultaat • Laat het overall meetellen: bv. goede bronnen (met verantwoording)
 20. 20. Verborgen Familieverleden (Voorbeeld motivatie door Personal Digital Inquiry PDI) Vind (bijzondere) voorouder waar je meer over wil weten Integreren vaardigheden Digitale geletterdheid, Onderzoeksvaardigheden, samenwerkend leren, Schrijfvaardigheid Hogere orde vaardigheden: Analyseren, Evalueren, Synthetiseren Creativiteit Persoonlijke ontwikkeling Vakoverstijgend
 21. 21. Didactiek • Modelling van taakaanpak door docent en leerlingen • Samenwerken in groepje: Laat leerlingen leren van elkaar. Taak uitvoeren, hardop denken, discussieren, kiezen • Samenwerkende klas: DDU en maak samen beste criteria-lijst voor beoordelen • Scaffold, differentiëren
 22. 22. Lessen (her) ontwerpen • Ontwerp: Integreer digitale teksten en vaardigheden in nieuwe opdrachten • Herontwerp: Voeg toe en breid uit Opdrachten (zie voorbeeld) • Contextualiseer: • Koppel digitale vaardigheden aan grotere leeropdrachten (bij Nederlands en elders) • Laat leerlingen overeenkomsten en verschillen ervaren van lezen, beoordelen en gebruiken van lineaire teksten en digitale teksten
 23. 23. Herontwerp leeropdracht Voorbeeld Herontwerpen Project Geschiedenis - Nederlands • Opdracht: Onderzoek de 17e eeuw. Laat ons zien hoe het is in die tijd. • Ontwerp: De geschiedenisleraar had heel uitgebreide opdracht gemaakt en ook alle bronnen opgenomen die ze moesten gebruiken • Herontwerp: Hou een paar voorbeeldbronnen over, haal alle andere weg. Nieuwe opdracht is om nieuwe bronnen toe te voegen, waarbij ze moeten aangeven waarom dit een goede bron is en waarom toegevoegd. • Motivatie: de vaardigheden zoeken, beoordelen en kiezen van (vakgerelateerde) bronnen zijn betekenisvol geworden. Deze deelopdracht werd ook een deel van de uiteindelijke beooerdeling. • Geleerd: zoekstrategieen, kritisch lezen en kennis van goede geschiedenisbronnen • Studenten vonden dit motiverende opdracht
 24. 24. Opdracht 3 (Her)ontwerpen opdracht • Ontwerp of herontwerp een opdrachtje voor Nederlands, waarin Digitale Geletterdheid een onderdeel is of wordt. • Maak gebruik van de informatie uit de sheets Herontwerpen, Motiveren en Didactiek • Vraag mij die opnieuw te laten zien, als je het niet goed onthouden hebt.
 25. 25. Implementeren • (Her)ontwerp je eigen lessen. Wacht niet op de schoolboeken • Werk in DocentOntwikkelTeam • Met alleen vakgenoten of een gemengd team • Denken, Design, UItproberen, Reflecteren, Herontwerp • Samenwerken • Digitale geletterdheid in alle vakken. Wie doet wat? • OPdrachten uit alle vakken en schoolbreed gebruiken bij Nederlands • Discussieer over de rol van de docent Nederlands
 26. 26. Aan het werk
 27. 27. Jeroen Clemens jeroenclemens.nl contact@jeroenclemens.nl @jeroencl

×