Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform

325 views

Published on

De themagroep ICT en de lerarenopleider van het VELON heeft de afgelopen jaren gewerkt met een kleine vaste groep enthousiaste lerarenopleiders. De themagroep opereerde autonoom op basis van een door de groepsleden vastgestelde (onderzoeks-)agenda. Zo heeft de themagroep de afgelopen jaren een ICT-competentieprofiel voor de lerarenopleider ontwikkeld om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te verrijken, en daarin het aspect van de lerarenopleider als rolmodel verkent.

Het doel van de themagroep is het samenbrengen van VELON leden die een speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken. De themagroep organiseert hiervoor activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling.

Om de komende jaren aan deze doelstelling te voldoen is de themagroep van mening dat een andere organisatie van de themagroep nodig is. De themagroep wil graag de transitie maken naar een toegankelijk platform voor en met leraren- en schoolopleiders die speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform

 1. 1. Themagroep ICT en de lerarenopleider Van themagroep naar platform Afbeelding:Pixelgirlpresents.com Gerard Dummer (Hogeschool Utrecht) Jan van der Meij (Universiteit Twente) Jeroen Bottema (Hogeschool Inholland) Studiedag VELON 10 november 2017
 2. 2. • Aanleiding • Themagroep • Platform • Thema’s & werkwijze • Afronding Programma
 3. 3. • Wie bent u? • Wat komt u halen? • Wat komt u brengen? Kennismaken
 4. 4. Themagroep • Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders • Onderzoek naar voorbeeldmatig opleiden door lerarenopleiders t.a.v. ICT
 5. 5. Studenten • Zetten ICT frequent in voor eigen gebruik (communiceren, organiseren, informatie zoeken en leren) • Hebben weinig aandacht voor inzet ICT om het leren van leerlingen te faciliteren OECD, 2010
 6. 6. Lerarenopleidingen • „Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren is negatief over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ICT bij het geven van onderwijs” • „During their training student teachers hardly meet any role models who demonstrate the outstanding pedagogical use of ICT” • Aandacht voor didactisch gebruik van ICT in de opleiding is afhankelijk van de toevallige opleider Hondius & Kesel, 2013; Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010; OECD, 2010
 7. 7. Kernproblemen • Onvoldoende voorbereiding van studenten op didactisch en pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs • Geen structurele plaats in het curriculum • Opleiders zijn onvoldoende geschoold in didactische (en pedagogisch) ICT gebruik; • Opleiders ervaren weinig tijd te hebben voor professionalisering • Scholen verwachten dat opleidingen hierin voorop lopen Voogt, 2014
 8. 8. Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders • Kader ICT-bekwaamheden van de docent (Kennisnet, 2012) • Ontwikkeling van Kennisbasis ICT (ADEF, 2013) • Beroepsstandaard VELON (VELON, 2012) • Nog geen standaard onderdeel van curriculum • Veel aandacht voor hoe maar nog niet voor wat
 9. 9. Competentieprofiel
 10. 10. Kader ICT-bekwaamheden van de docent Kennisnet, 2013
 11. 11. Kennisbasis 2013 ADEF, 2013
 12. 12. Grondslag Velon Velon, 2012
 13. 13. Voorbeeldmatig opleiden • Kwantiteit en kwaliteit van ICT-ervaringen op de opleiding beïnvloedt de adoptie van ICT van de net afgestudeerde leraar • De lerarenopleider is didactisch ICT-bekwaam – Kennis en vaardigheden – Positieve opvattingen en houdingen • Didactisch handelen met betrekking tot ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren Drent & Meelissen, 2008; Voogt et.al, 2013
 14. 14. De lerarenopleider als rolmodel “In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf een rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en lesgeven.”
 15. 15. De lerarenopleider als rolmodel “In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf een rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en lesgeven.”
 16. 16. De lerarenopleider als rolmodel • Lerarenopleiders hebben een beïnvloedende factor als rolmodel op overtuigingen student (Lunenberg, Korthagen, & Swennen (2007) • De hoeveelheid en kwaliteit van ervaringen zijn mede bepalend voor de wijze waarop de beginnende leraar ICT inzet zijn eigen lespraktijk (Drent & Meelissen, 2008). • Lerarenopleiders die rolmodel zijn in de inzet van ICT in het onderwijs zijn te typeren als pioniers (Fransen, 2013)
 17. 17. De lerarenopleider als rolmodel Lunenberg, Korthagen en Swennen (2007) 1. impliciet rolmodel (‘Teach as you preach’); 2. expliciet modelleren (‘Justify what you teach’); 3. de combinatie van expliciet modelleren en het faciliteren van de vertaling van dit voorbeeldgedrag naar de eigen lespraktijk van de student; 4. verbinding van voorbeeld docentgedrag met de ‘academische’ theorie
 18. 18. De lerarenopleider als rolmodel
 19. 19. De lerarenopleider als rolmodel • 52,2 % van de respondenten vindt zichzelf een rolmodel voor ICT in het onderwijs • 68,8 % van de respondenten heeft een collega die ze als rolmodel voor ICT in het onderwijs beschouwen
 20. 20. De lerarenopleider als rolmodel • Voor kennisoverdracht gebruiken lerarenopleiders veel ICT • Voor kennisconstructie gebruiken lerarenopleiders minder ICT • Teach as you preach: lerarenopleiders verschillen in de mate waarin ze – gedrag expliciet benoemen – gedrag koppelen aan theorie • Justify what you teach: dit doen lerarenopleiders minder dan ze zouden willen
 21. 21. De lerarenopleider als rolmodel
 22. 22. De lerarenopleider als rolmodel
 23. 23. De lerarenopleider als rolmodel In hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk? • Lerarenopleiders geven aan ict-bekwaam te zijn. • Zij gebruiken ict voornamelijk voor kennisoverdracht. • Er zijn opleiders die aangeven dat ze vaker en meer zouden moeten ‘oefenen’ en meer kennis moeten verwerven over verschillende tools. • Ze hebben behoefte aan meer gebruik van tools, meer kennis over ict, en het expliciteren en delen van 'waarom deze tool'.
 24. 24. Van themagroep naar platform • Nu: kleine kerngroep enthousiaste lerarenopleiders • Nu: wat is de impact op lerarenopleiders, lerarenopleidingen en ook VELON? • Nu: sluiten we aan bij de juiste thema’s?
 25. 25. Van themagroep naar platform Gewenste situatie: • Platform/SIG • Kennisuitwisseling • Leren met en van elkaar • Ontplooien van initiatieven • Gezamenlijk doen van onderzoek
 26. 26. Van themagroep naar platform Hoe verder? • Wat zou de focus van de ’themagroep’ moeten zijn? • Hoe kunnen we dat organiseren? • https://padlet.com/jero enbottema/velonict
 27. 27. Afronding Schols (2017) over networked learning communities: “A key concept of networked learning communities is community knowledge, in which the sum of the community knowledge is greater than the sum of the knowledge of any given participant within the community”

×