Greeen

225 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Greeen

  1. 1. Greeen effectief,efficiënt exploiteren
  2. 2. Uw ambitie U wilt duurzaam ontwikkelen, bouwen of renoveren. Met het oog op de toekomst een duurzaam vastgoedbeleid voeren. Uiteraard blijven de gebruiksfuncties een belangrijk aandachtspunt. Want uw gebouw heeft een aantal zaken nodig, waaronder flexibiliteit en gebruiksvriendelijk- heid. Een gezonde leef-, leer- en werkomgeving staat hierbij centraal. Greeen Complan heeft als credo ’compleet in huisvesting’. We hebben jaren- lange ervaring met huisvestingsvraagstukken. Dit geeft ons het vermo- gen om uw vragen rondom vastgoedmanagement, planontwikkeling, projectmanagement en beheer & onderhoud te doorgronden. Duurzame oplossingen zijn hierbij onderdeel van ons denken en hande- len. Dit is nu verankerd in een integraal procesmodel, genaamd Greeen. Greeen staat voor effectief, efficiënt exploiteren. Hieruit wordt duidelijk dat Complan niet alleen kijkt naar duurzame oplossingen, maar ook naar de economische pijler die hier mee samenhangt. Winstkansen in exploitatie en aantoonbare stijging van de vastgoedwaarde krijgen volop de aandacht binnen Greeen. Dat Greeen voor ons geen losse kreet is, ziet u aan het feit dat Complan in 2005 mede aan de basis van de bouw van de meest duurzame en energiezuinige school van Nederland stond.2
  3. 3. Breeam certificeringIn de (internationale) bouwwereld geldt BREEAM, voor Nederland ont-wikkeld door de Dutch Green Building Council, als het belangrijkste enmeest gebruikte duurzaamheidscertificaat. Complan is participant in deoverkoepelende stichting BREEAM en heeft medewerkers in dienst dieu kunnen begeleiden om het certificaat te behalen. Ook zijn er een aan-tal experts en assessors in dienst die uw plannen kunnen begeleidenen/of certificeren. Ook bij andere methodieken en/of systemen, zoalsGreeenCalc, GPR, EPC en LEED kan Complan u begeleiden. De afge-lopen jaren heeft Complan deze methodieken toegepast bij diverse pro-jecten en kan u desgewenst ook ondersteunen met gedegen inbeddingvan deze methodieken in uw huisvestingsproces. 3
  4. 4. Proces De ambities die uw organisatie geformuleerd heeft, zijn het uitgangs- punt. Deze vertalen wij samen met u naar een visie op huisvesting, die grondig wordt getoetst op een aantal duurzame factoren: people, planet en profit. Hierbij is Complan zo concreet mogelijk. Wat houdt een functionele omgeving in? Wat is een prettig klimaat voor de gebruikers van het gebouw? Welke eisen zijn hierbij van toepassing? Hoe kan dit op een energiezuinige manier gecreëerd worden? Wat kost de keuze voor een op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering? Wat bete- kent de keuze voor duurzame technologie? Wilt u klimaatneutraal bouwen? Cradle-to-cradle? Zo ontstaat een goede balans tussen duur- zaamheid, investering en exploitatie. Complan geeft handvatten om vanuit de huisvestingsambitie een Programma van Eisen op te stellen. Hierbij adviseert Complan breed, bijvoorbeeld op het gebied van facilitaire diensten, beheer & onderhoud, inkoop en afvalstromen. In het traject wat daarop volgt, van ontwerp tot realisatie, houdt Complan volop aandacht voor de duurzame keuzes die gemaakt zijn. En ook in de gebruiksfase blijven people, planet en profit centraal staan, om ook bij gewijzigde omstandigheden als werk- gever een gezonde leef- en werkomgeving te kunnen blijven bieden.4
  5. 5. Wat kan Greeen voor u betekenen?Greeen, ideaal voor:• Verbetering van gebouwprestaties op duurzaamheid en exploitatie• Herontwikkeling van bestaande gebouwen• Levensduurverlenging• Nieuwbouw trajecten• Beheer- & onderhoudsbeleid• Strategisch vastgoedmanagement en portefeuillebeheerGreeen, geeft u:• Een brede oriëntatie op duurzaamheid, vanuit people, planet en profit• Een heldere weergave van ambities op duurzaamheid in huisvesting én bedrijfsvoering• Vooraf inzicht in exploitatie-effecten van duurzame keuzes• Vooraf inzicht in haalbaarheid van ambities• Gestructureerde registratie en toetsing van duurzaamheidseisen in alle ontwerp- en realisatiestukken in alle fasen van het projectGreeen, levert u:• Prettige, duurzame gebouwen• Gezond in binnenmilieu en in exploitatie• Verzilvering van mogelijkheden in effectief en efficiënt exploiteren Bedrag in euro’s Exploitatiekosten zonder Greeen Afschrijving + rente Greeen-investering Exploitatiekosten met Greeen Cumulatief saldo Greeen ‘besparing’ 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2011 Jaar Exploitatiemodel Met bovenstaand exploitatiemodel laat Complan het verschil zien tussen reguliere- en Greeen- investeringen en bijhorende exploitatiekosten. Uiteraard berekenen wij deze over de gehele levens- duur voor ieder gebouw. Wilt u ook inzicht in uw project? Neem dan contact op met Complan. 5
  6. 6. Greeen projecten Complan heeft ruime ervaring met groene projecten. Een aantal voorbeelden hiervan ziet u op de volgende twee pagina’s. Projectmanagement nieuwbouw Huis der gemeente Overbetuwe De heer R.W. Mooij MPM, Wethouder gemeente Overbetuwe “Het Huis der gemeente Overbetuwe heeft een voorbeeldfunctie voor de gemeenschap. Daarom zijn de duurzaamheidsambities van de gemeen- te hoog. Technische duurzaamheidsaspecten, maar ook goede isolatie, intelligente energiezuinige installaties, een compacte gebouwvorm en een uitgekiend materiaalgebruik zorgen voor een uitzonderlijk hoog duurzaamheidsniveau. Energie is kostbaar; het gebouw voorziet voor een groot gedeelte zelf in de energiebehoefte, waarbij er ook op de ener- giekosten bespaard wordt. Duurzaamheid in energievraag, duurzaam- atelier PRO architekten bv heid in gebruik en duurzaamheid in materiaal, op alle vlakken het hoog- ste niveau.” Risicodragend Projectmanagement Plus voor nieuwbouw ROC Vijfkamplaan Eindhoven De heer R.G.L.F. Jansen, Directeur dienst facilitaire zaken, ROC Eindhoven “De ontwikkeling van het gebouw van ROC Eindhoven aan de Vijf- kamplaan is gebaseerd op het ROC gebouwconcept, waarin de balans tussen de onderwijs- en vastgoedbenadering is vastgelegd. Bij de ont- wikkeling van de Vijfkamplaan is gekeken naar gebruiks- en vastgoed- waarde van het gebouw op lange termijn. Dit heeft geresulteerd in een gebouw dat qua indeling en technische systemen op ieder moment te- gen geringe verbouwkosten kan worden aangepast aan de gewenste onderwijsvorm. De meest intensieve vorm van duurzaam bouwen.”6
  7. 7. Risicodragend projectmanagement voor nieuwbouw zorgcentrumHerte, HertenDe heer J. Egtberts, Stafhoofd Bouw en huisvesting, De Zorggroep Venlo“Als onderneming met een maatschappelijk belang is duurzaamheideen speerpunt bij De Zorggroep. Zo ook in ons vastgoed. Gebouwenworden zodanig ontworpen en gebouwd dat de belasting op het milieuzo beperkt mogelijk blijkt. Voorwaarde hierin is dat de extra investerin-gen die hiermee gemoeid zijn voor De Zorggroep in een korte terug-verdientijd moeten leiden tot een exploitatievoordeel.Naast de vele duurzaamheidsmaatregelen, is er bij het ontwerp vanzorgcentrum Herte rekening gehouden met een grote mate van flexi-biliteit, waardoor een afdeling verzorging in de toekomst relatief een-voudig tot een verpleegafdeling kan worden omgebouwd. In het gebouwzijn vele duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.” 7
  8. 8. Complan: Creëer, geef, leef Complan ontwikkelt gebouwen die ruimte en vrijheid creëren voor mensen, de natuurlijke en culturele omgeving respecteren en bijdragen aan een prettige leef-, woon- en werkomgeving. Een project van Complan geeft altijd een aantrekkelijk sociaal en financieel rendement. Door het complete aanbod, is Complan dé partij als het gaat om huisvestingsvraagstukken. Deze vraagstukken zijn opgedeeld in drie expertises: • Advies en planinitiatie • Projectmanagement • Beheer & Onderhoud Deze expertises kunnen los van elkaar maar ook integraal ingezet worden. Efficiencywinst, kwaliteitswinst, duurzaamheid, transparantie en klanttevredenheid zijn hierbij belangrijke kern- woorden. Complan: compleet in huisvesting. Complan B.V. Postbus 1068 5602 BB Eindhoven Pastoriestraat 165 5612 EK Eindhoven T 040 243 36 93 F 040 243 90 05 E info@com-plan.nl I www.com-plan.nl Greeen is een concept van20805

×